Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

 

equi fund

infogov

progamma eidikou skopou aigaiou

ΑΤΥΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για πολλοστή φορά, η κ. Ντόρα Μπακογιάννη σπεύδει να ενημερώσει τον Τύπο πριν ακόμη μια κοινοβουλευτική ερώτησή της φτάσει στο αρμόδιο γραφείο της Βουλής και προφανώς πριν κοινοποιηθεί στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Για πολλοστή φορά, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης καλείται να απαντήσει σε αιχμές και υπαινιγμούς της κ. Μπακογιάννη για τη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συμβουλίου.

Αν και πάγια τακτική του Υπουργείου είναι να απαντά μέσω της κοινοβουλευτικής οδού και στη συνέχεια να ενημερώνει τον Τύπο με σχετικές ανακοινώσεις, ή συνεντεύξεις, αυτή τη φορά επιλέγει την τακτική της κ. Μπακογιάννη, με την ελπίδα ότι η απάντηση θα τύχει καλύτερης ανταπόκρισης.  

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνονται τα εξής:

Για την Επιστημονική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συμβουλίου: συγκροτήθηκε από επιστήμονες αναγνωρισμένους, στην Ελλάδα και διεθνώς, με εξειδίκευση στα επιστημονικά τους πεδία που άπτονται της οικονομικής ανάπτυξης. Το πλαίσιο, στο οποίο καλούνται να εργαστούν και να προσφέρουν, αφορά την επεξεργασία προτάσεων για τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, το σχεδιασμό εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων αλλά και τη συνεργασία με αντίστοιχα Συμβούλια των κρατών-μελών της Ε.Ε. Αφορά, δηλαδή, τη διερεύνηση των αναπτυξιακών και ανταγωνιστικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας εντός του πλαισίου της ευρωζώνης.

Για το σχέδιο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής: η κυβέρνηση, για πρώτη φορά, επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με ορίζοντα το 2021. Κεντρικός πυλώνας του σχεδίου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση και αποδοτικότητα των διαθέσιμων δυνατοτήτων της χώρας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Το νέο στρατηγικό σχέδιο κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που επικράτησε διαχρονικά στο παρελθόν, με την κατασπατάληση ή αδρανοποίηση πολύτιμων δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών πόρων.

Για την αναπτυξιακή προοπτική: βασικός στόχος είναι η αλλαγή του οικονομικού κλίματος με την καθιέρωση ενός ασφαλούς και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος. Με αναπτυξιακή ώθηση στο σύνολο της οικονομίας και με έμφαση σε τομείς όπου μπορούν να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, έχοντας στο επίκεντρο το ανθρώπινο κεφάλαιο. Στρατηγικές κατευθύνσεις μας είναι η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου οικονομίας της γνώσης, η αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, της εκροής καταρτισμένων εργαζόμενων και της δημογραφικής κρίσης, η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, η αειφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την αξιοποίηση των πόρων: η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων με συγκεκριμένες δράσεις, συνδέεται οργανικά με τις πολιτικές που ήδη έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει η κυβέρνηση (νέος αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ κλπ). Αποσκοπούμε στην καλύτερη και πιο ορθολογική αξιοποίηση των εθνικών πόρων αλλά και των πόρων που είναι διαθέσιμοι από επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία.

Το σχέδιο για μια Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησής του. Με τη δημοσιοποίησή του θα καταστεί σαφές ότι αποτελεί ένα πειστικό σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας και θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που θέτει η κ. Μπακογιάννη. Μέχρι τότε όμως, είναι άνευ ουσίας ο σχολιασμός επί δημοσιογραφικών πληροφοριών ή ημιτελών σχεδίων.

 

Απάντηση στην κα Ντόρα Μπακογιάννη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 4340/21-3-2017

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2021»

Σε απάντηση της 4340/21-3-2017 ερώτησή σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για πολλοστή φορά καλείται το Υπουργείο μας να απαντήσει σε αιχμές και υπαινιγμούς για τη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συμβουλίου από πλευράς της κας Μπακογιάννη. Το ζήτημα αυτό έχει απαντηθεί επαρκώς και διά της κοινοβουλευτικής οδού αλλά και μέσω συνεντεύξεων του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και Δελτίων Τύπου του Υπουργείου.

Επειδή όμως φαίνεται πως οι απαντήσεις αγνοούνται, ας επαναλάβουμε ότι δεν έχει καμία βάση η αναφορά ότι η «πλειονότητα» μάλιστα των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συμβουλίου «έχει ταχθεί επανειλημμένως υπέρ της ευφάνταστης υιοθέτησης του διπλού νομίσματος», όπως επιμένει να υποστηρίζει η κα. Μπακογιάννη. Η επιτροπή συγκροτήθηκε από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, στην Ελλάδα και διεθνώς, με γνώσεις και εξειδίκευση στα επιστημονικά τους πεδία που άπτονται της οικονομικής ανάπτυξης. Το δε πλαίσιο στο οποίο καλούνται να εργαστούν και να προσφέρουν αποτυπώνεται με σαφήνεια και στο νόμο 4399/2016, με τον οποίο άλλωστε συστήθηκε το Αναπτυξιακό Συμβούλιο (άρθρα 70-75), και αφορά μεταξύ άλλων την επεξεργασία προτάσεων για τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, το σχεδιασμό εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων αλλά και τη συνεργασία με αντίστοιχα Συμβούλια των κρατών-μελών της Ε.Ε. Εν ολίγοις, αφορά προφανώς τη διερεύνηση των αναπτυξιακών και ανταγωνιστικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας εντός του πλαισίου της ευρωζώνης.

Όσον αφορά τα θέματα ουσίας, που είναι ακριβώς ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας, ή για την ακρίβεια η απουσία ενός τέτοιου σχεδιασμού όπως μας κληροδοτήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αποδεικνύοντας ότι σε ορισμένα τουλάχιστον θέματα υπάρχει πράγματι συνέχεια του Κράτους, η Κυβέρνησή μας, για πρώτη φορά, επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με ορίζοντα το 2021. Κεντρικός πυλώνας του στρατηγικού σχεδίου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση και αποδοτικότητα των διαθέσιμων δυνατοτήτων της χώρας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, δηλαδή στην αντίθετη κατεύθυνση απ’ ό,τι συνέβαινε διαχρονικά στο παρελθόν και μέχρι σήμερα κατασπαταλώντας ή αδρανοποιώντας πολύτιμους δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς πόρους.

Πρωταρχικός στόχος είναι η αλλαγή του οικονομικού κλίματος με την καθιέρωση ενός ασφαλούς και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, δίνοντας παράλληλα αναπτυξιακή ώθηση στο σύνολο της οικονομίας αλλά και με έμφαση σε τομείς όπου μπορούν να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, έχοντας στο επίκεντρο το ανθρώπινο κεφάλαιο. Πρόκειται για ένα συνεκτικό και λειτουργικό στρατηγικό σχέδιο, στο πλαίσιο του οποίου οι μείζονες στρατηγικές κατευθύνσεις, όπως η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, ο προσανατολισμός προς ένα μοντέλο οικονομίας της γνώσης, καθώς και η αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, της εκροής καταρτισμένων εργαζόμενων και της δημογραφικής κρίσης, η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, η αειφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη, διασυνδέονται με συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους, μέσα και εργαλεία δημόσιας πολιτικής, που θα υλοποιηθούν μέσα από τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στο πλαίσιο ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού που θα βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και επαρκή τεκμηρίωση.

Καθώς σημαντικό βάρος αποδίδεται στην προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα, είναι σαφές ότι οι στρατηγικές στοχεύεις και η υλοποίησή τους με συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα πολιτικής συνδέονται οργανικά με τις πολιτικές που ήδη έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει η Κυβέρνηση (νέος αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ κλπ), στοχεύουν στην καλύτερη και πιο ορθολογική αξιοποίηση των εθνικών πόρων αλλά και των πόρων που είναι διαθέσιμοι από επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία, ενώ ακόμη συντονίζονται με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2017-2021 (ΜΠΔΣ) με στόχο μάλιστα να ξεπεράσει τις προβλέψεις του σε κομβικά μεγέθη όπως οι ρυθμοί ανάπτυξης, οι επενδύσεις, η απασχόληση.

Είναι προφανές ότι σημαντική συνιστώσα του σχεδίου αυτού είναι και οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο φορολογικό πλαίσιο, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και την ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Το στίγμα της πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα έχει επανειλημμένως δώσει ο Υπουργός, υποστηρίζοντας τεκμηριωμένα ότι σύμφωνα άλλωστε και με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, δεν υπάρχει ευθεία συσχέτιση ανάμεσα στη μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων και στην αύξηση των επενδύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα παραπάνω ζητήματα αντιμετωπίζονται πειστικά και αλληλένδετα στο σχέδιο για μια Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησής του. Με τη δημοσίευσή του θα καταστεί σαφές ότι αποτελεί ένα πειστικό σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας και θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που θέτει στην ερώτησή της η κα Μπακογιάννη. Μέχρι τότε όμως, είναι άνευ ουσίας ο σχολιασμός επί δημοσιογραφικών πληροφοριών ή ημιτελών σχεδίων.

Ο Γ.Γ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος, συμμετείχε στην άτυπη υπουργική συνάντηση για θέματα ανταγωνιστικότητας στη Μάλτα.

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος, εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας, που πραγματοποιήθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Μάλτας Βαλέττα, στο πλαίσιο της Μελιταίας Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ατζέντα του Άτυπου Συμβούλιου Ανταγωνιστικότητας περιλάμβανε το θέμα των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και των αναπτυσσόμενων/ επεκτεινόμενων επιχειρήσεων (scale-ups), σε συνέχεια των συζητήσεων που είχαν γίνει στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Φεβρουαρίου 2017.

Η προσπάθεια δημιουργίας φιλικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, αναγνωρίστηκε ως το κύριο θέμα ενδιαφέροντος. Κατά τη συνάντηση τονίστηκαν οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης και η σημασία της διάχυσης της πληροφόρησης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών, μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου παρουσιάστηκαν περιπτώσεις επιτυχημένων ευρωπαϊκών νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας, στοιχείο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την χώρα μας. Η παρουσίαση έγινε από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, ενώ από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι έχει στόχο την ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος των επιχειρήσεων .

Από το Γραφείο Τύπου

Συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, είχαν συνάντηση  με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Βασίλη Αλεξανδρή.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το ζήτημα των καταχρηστικών πρακτικών των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών καθώς και δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών που τυχόν μετέρχονται εισπρακτικές πρακτικές. 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εξέφρασε την επιθυμία να βελτιωθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή προστασία των καταναλωτών – δανειοληπτών με κύριο γνώμονα την προστασία της ιδιωτικής ζωής αυτών.

Η ανωτέρω πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης για τη σφαιρική αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα υποβολής συλλογικών καταγγελιών κατά δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών προς τους δικηγορικούς συλλόγους μέσω των Ενώσεων Καταναλωτών, καθώς και η ενδεχόμενη απλοποίηση των διαδικασιών εξέτασης σχετικών καταγγελιών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών επισήμανε ότι το δικαίωμα της προσωπικότητας των δανειοληπτών είναι απαραβίαστο και πρέπει να προστατεύεται έναντι αθέμιτων και καταχρηστικών πρακτικών από όπου και αν προέρχονται. Σε ό,τι αφορά το δικηγορικό σώμα, εξήγησε ότι έχει θέσει κανόνες αποτρεπτικούς τέτοιων συμπεριφορών για τους δικηγόρους, καθώς, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ, επιτρέπεται μόνον ένα τηλεφώνημα από δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία σε οφειλέτη. Κάθε σχετική παράβαση διώκεται πειθαρχικώς.

Ο κ. Αλεξανδρής δήλωσε τη διαθεσιμότητα του δικηγορικού σώματος να συμμετάσχει σε οποιονδήποτε διάλογο που θα οδηγούσε στη βελτίωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

Κατόπιν αυτών, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι μπορούν εργαστούν από κοινού και σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να αναζητήσουν όλους τους δυνατούς τρόπους επίλυσης του σοβαρού αυτού κοινωνικού προβλήματος.

Από το Γραφείο Τύπου

 

Συνάντηση με την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Κορίνα Κρέτσου

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αλέξης Χαρίτσης συναντήθηκαν σήμερα με την Επίτροπο της Ε.Ε. αρμόδια για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου.

Στη συνάντηση που διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, η κ. Κρέτσου συνεχάρη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και την κυβέρνηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013. Εξέφρασε μάλιστα την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την πλήρη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων από την Ελλάδα, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ. Απέδωσε επίσης τα εύσημα στην ηγεσία του Υπουργείου για την υπερκάλυψη του στόχου απορρόφησης για το 2016 από το νέο ΕΣΠΑ (11,35% έναντι στόχου 7%) και δήλωσε ότι αισθάνεται πολύ περήφανη για την πρόοδο που έχει επιτύχει η Ελλάδα, καθώς στήριξε από την αρχή τις προσπάθειες της χώρας για τη διασφάλιση και αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων.

Οι δυο υπουργοί ευχαρίστησαν την Επίτροπο και δήλωσαν ικανοποιημένοι για τα αποτελέσματα που απέφερε η στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο για τις επιδόσεις της χώρας στην εκτέλεση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, όσο και για την πορεία της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Ο κ. Παπαδημητρίου επισήμανε: «Η κυβέρνηση υλοποιεί μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική με ξεκάθαρο προσανατολισμό σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης. Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, τα νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το EquiFund, το νέο Αναπτυξιακό Νόμο), εστιάζουμε στην υγιή, δυναμική και εξωστρεφή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ενισχύοντας καινοτόμους τομείς που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, ώστε οι πόροι που διοχετεύονται να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Κεντρική στρατηγική επιλογή για την κυβέρνηση είναι η αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης, ιδίως του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και η συγκράτηση της μεταναστευτικής εξόδου».

Ο κ. Χαρίτσης εστίασε την παρέμβαση του στις Πολιτικές Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τόνισε: «Η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομίας υποστηρίζουν σταθερά τις Πολιτικές Συνοχής της Ένωσης και διεκδικούν τη διεύρυνση και την εμβάθυνση του πολιτικού πλαισίου της αλληλεγγύης και των προγραμμάτων συνοχής των Διαρθρωτικών Ταμείων, ώστε να αμβλυνθούν οι μεγάλες ανισότητες ανάμεσα στα κράτη και να συγκλίνουν πραγματικά οι οικονομίες τους». Η επιλογή αυτή, υπογράμμισε, «είναι μονόδρομος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει διατηρήσει την ενότητα της και να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή των χωρών μελών της, σε μία συγκυρία μάλιστα που ισχυροποιούνται επικίνδυνα οι κεντρόφυγες τάσεις στο εσωτερικό της».

Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που έχει ανάγκη η χώρα.

Από το Γραφείο Τύπου

Εντατικοποιεί τους ελέγχους στην αγορά η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτικού κοινού, εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με θέμα την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο, την οποία υπογράφει ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας, κ. Αντώνιος Παπαδεράκης (επισυνάπτεται). Στην εγκύκλιο γίνεται ειδική αναφορά και στην αυξημένη ζήτηση για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες που εθιμικά συνδέονται με το εορταστικό κλίμα της πασχαλινής περιόδου και τον αυξημένο εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο που απαιτείται από το σύνολο των αρμόδιων υπηρεσιών της χώρας.

Επισημαίνεται δε, ότι στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδίου διενέργειας ελέγχων από τη Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτεία της Αγοράς της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενόψει και των εορτών του Πάσχα,  στον έλεγχο οχημάτων μεταφοράς προϊόντων κατά τη διέλευσή τους από τα διόδια της Ελευσίνας διαπιστώθηκε η μεταφορά 4.500 αυγών χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση επί του κελύφους τους και χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά. Τα προϊόντα αυτά δεσμεύτηκαν και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Οι ποσότητες αυτές, ήρθαν να προστεθούν στα περίπου ένα εκατομμύριο (1.000.000) αβγά που είχαν κατασχεθεί και καταστραφεί τις προηγούμενες ημέρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν σε ωοσκοπικά κέντρα  και σε επιχειρήσεις εμπορίας αβγών, καθώς και σε Λαϊκές αγορές στην Περιφέρεια Αττικής από μικτά κλιμάκια αποτελούμενα από ελεγκτές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας του Καταναλωτή, της Δ/νσης Οικονομικής Αστυνομίας, των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) και της Ομάδα Δίωξης Παρεμπορίου της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου (ΣΥΚΑΠ).

Κατά τους ελέγχους υπήρξαν ευρήματα και επεβλήθησαν Διοικητικές κυρώσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που συμμετείχαν. Συγκεκριμένα, επεβλήθησαν πρόστιμα και για ανασφάλιστους εργαζόμενους και για έλλειψη νόμιμων παραστατικών στην διακίνηση των προϊόντων, ενώ ελήφθησαν και εβδομήντα (70) δείγματα από αγροτικά προϊόντα τα οποία εξετάζονται από τα εργαστήρια για την καταλληλότητά τους.

Από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ανακοινώνεται ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται και εκτείνονται σε όλο το εύρος της διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και εμπορευμάτων και οι λεπτομέρειες επί των ευρημάτων θα ανακοινωθούν απολογιστικά με το πέρας των σχετικών κατά αρμοδιότητα ελέγχων.

Από το Γραφείο Τύπου

 

 

Ημερίδα για τις επιπτώσεις του Brexit

Τις επιπτώσεις του Brexitγια τη Βρετανία, για την Ελλάδα, αλλά και για το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ανέλυσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου σε σχετική ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι, παρόλο που κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ή να προβλέψει με ακρίβεια τις συνέπειες της εξόδου της τρίτης μεγαλύτερης οικονομικής δύναμης από την ευρωπαϊκή οικογένεια, αναπόφευκτα αυτός ο χωρισμός θα εξασθενήσει και τις δύο πλευρές.

Οι συνέπειες του Brexit, εξήγησε, δεν περιορίζονται μόνο στο κόστος που θα επιφέρει στις εμπορικές και επενδυτικές συναλλαγές. Είναι εξίσου πολιτικές, καθώς περιλαμβάνουν τη νέα αρχιτεκτονική που θα διέπει όχι μόνο τις σχέσεις μεταξύ των χωρών αλλά και την ίδια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Brexit, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδημητρίου, «συνιστά μια αποτυχία της Ευρώπης και ένα σήμα κινδύνου για την πορεία της μη ισορροπημένης και δημοκρατικά θεμελιωμένης οικονομικής ολοκλήρωσης της, η οποία πρέπει άμεσα να διορθωθεί αν δεν θέλουμε να έχει συνέχεια».

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο Υπουργός Οικονομίας, αναφέρθηκε εκτενώς στις στενές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της χώρας μας με τη Βρετανία, στους τομείς των εξαγωγών, του τουρισμού αλλά και της εκπαίδευσης. Σχετικά με τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, το ύψος των εισαγωγών από τη Βρετανία ανέρχεται στο ποσό των 1,3 δισ. ευρώ έναντι ελληνικών εξαγωγών αξίας 1,08 δισ. ευρώ (2015).

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, είναι αναμενόμενο η Ελλάδα να επωμιστεί ένα μέρος του κόστους της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ, το οποίο υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί από 0,3% έως 1% του ΑΕΠ. Γι’ αυτό και χαρακτήρισε ως απαραίτητο, η νέα εμπορική συμφωνία με τη Βρετανία να διασφαλίζει την αποτελεσματική πρόσβαση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών σε μια παραδοσιακή εξαγωγική αγορά. 

Ωστόσο, συμπλήρωσε ο κ. Παπαδημητρίου, δεν αποκλείεται το Brexitνα αποτελέσει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα. Για παράδειγμα, αν υπάρξει φυγή από το Λονδίνο ναυτιλιακών επιχειρήσεων δεν αποκλείεται να ευνοηθεί και το λιμάνι του Πειραιά, ενώ επενδυτικές ευκαιρίες για την Ελλάδα μπορεί να δημιουργηθούν και στον τομέα της άμυνας-ασφάλειας στο πλαίσιο ανασυγκρότησης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Αντίστοιχα, ενδέχεται να προσελκυσθούν κάποιες δραστηριότητες ξένων φαρμακευτικών πολυεθνικών από τη Βρετανία στην Ελλάδα λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει η χώρα μας στον κλάδο αυτό.

«Το μεγαλύτερο κέρδος, όμως, θα προκύψει εάν σαν αποτέλεσμα του Brexit η Ευρωζώνη προχωρήσει σε ενίσχυση των κεντρομόλων τάσεων οικονομικής και δημοσιονομικής ενοποίησής της, αποτρέποντας φαινόμενα κοινωνικής διάλυσης και οικονομικού εθνικισμού και λαϊκισμού», τόνισε ο κ. Παπαδημητρίου κλείνοντας την παρέμβασή του.

Από το Γραφείο Τύπου

Αυξάνεται ο προϋπολογισμός και ο αριθμός των ωφελούμενων σε 3 προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Την αύξηση του προϋπολογισμού και των ωφελούμενων στα τρία πρώτα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, κατά την κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και  της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών σήμερα στη Βουλή.

Όπως επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός: «αυτήν τη στιγμή τρέχουν μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 20 προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Μέσα από αυτές χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις στην έρευνα και τη σύνδεσή της με την παραγωγή, στις νεοφυείς επιχειρήσεις, για την αναβάθμιση υπαρχουσών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη βιομηχανία και στη μεταποίηση, στον τουρισμό. Οι προσκλήσεις αυτές συνάντησαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές και κατατέθηκαν πολλά ποιοτικά σχέδια, γεγονός που δείχνει πόσο έντονη ήταν η ανάγκη στην οικονομία για μία νέα αναπτυξιακή λογική. Για να ικανοποιήσουμε τη μεγάλη ζήτηση αυξήσαμε πολλές φορές τους προϋπολογισμούς μίας σειράς προγραμμάτων. Σήμερα λοιπόν, ανακοινώνουμε την αύξηση για μία ακόμη φορά του προϋπολογισμού για τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία’ του νέου ΕΣΠΑ».

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χαρίτσης, αυξάνονται συνολικά κατά 156 εκατομμύρια ευρώ οι προϋπολογισμοί τριών δράσεων επιχειρηματικότητας (Ά Κύκλος) που συγκέντρωσαν μεγάλο ενδιαφέρον, αύξηση που μεταφράζεται σε περισσότερους από 3.300 ωφελούμενους:

 • Στη δράση «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 25 εκατ. ευρώ.
 • Στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 19 εκατ. ευρώ.
 • Τέλος, στη δράση «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ» ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 112 εκατ. ευρώ.

Από το Γραφείο Τύπου

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, στην Κοινή συνεδρίαση Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών.

Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, βρισκόμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για τις πολιτικές συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της Ένωσης αλλά και της Ευρώπης συνολικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις πρωτοφανείς στην ιστορία της – η αποχώρηση της Βρετανίας, η άνοδος της εθνικιστικής ακροδεξιάς, η οικονομική και προσφυγική κρίση αποσταθεροποιούν το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινήθηκαν για δεκαετίες τα Κράτη Μέλη και διασφάλιζε την αργή αλλά σταθερή εμβάθυνση της συνεργασίας τους. Πλέον καλούμαστε όλοι να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή τόσο μέσα στα Κράτη Μέλη, όσο και μεταξύ τους, θα αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αποφάσεις με άλλα λόγια, που θα διασφαλίσουν το μέλλον της Ένωσης απέναντι στις φυγόκεντρες τάσεις που πληθαίνουν επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα.

Πριν ωστόσο αναπτύξω τις δικές μας θέσεις γι αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ επιγραμματικά στο πως αξιοποιήσαμε εμείς τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο υλοποίησης των πολιτικών συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές τις μέρες έκλεισε και τυπικά το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013 με την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης του συνόλου των Προγραμμάτων. Καταφέραμε και απορροφήσαμε πλήρως τους κοινοτικούς πόρους, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από την πραγματική οικονομία. Με σκληρή δουλειά και άρτιο σχεδιασμό, εξυγιάναμε τα Προγράμματα και επιταχύναμε δραστικά την υλοποίηση των έργων. Η χώρα μας μάλιστα ήρθε πρώτη σε ποσοστό απορρόφησης (106,3%) σε ολόκληρη την Ένωση, αποσπώντας τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την Επίτροπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύτιμη βοήθεια που μας παρείχαν σε αυτή τη προσπάθεια, με την αλλαγή του κανονισμού τον Οκτώβριο του 2015, η οποία διευκόλυνε σημαντικά την απορρόφηση.

Αυτά δεν είναι αφηρημένα νούμερα. Είναι πολύτιμα κονδύλια που κράτησαν την οικονομία όρθια σε μία συγκυρία εξαιρετικά δύσκολη και που χρηματοδότησαν ένα πλήθος από κρίσιμα έργα όλη τη χώρα. Αναγκαίες υποδομές που χρόνιζαν εδώ και δεκαετίες, στο περιβάλλον, την ενέργεια, τα οδικά δίκτυα.

Την ίδια στιγμή ενεργοποιήσαμε πρώτοι το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020), σε ποσοστό που ξεπερνάει το 56% (προσκλήσεις άνω των 10 δις. ευρώ) και ξεπεράσαμε κατά πολύ τον στόχο απορρόφησης του 7% για το 2016 που είχαμε θέσει από κοινού με την Επιτροπή, πράγμα που μεταφράζεται σε 1,6 δις. ευρώ κοινοτικών πόρων για την πραγματική οικονομία. Ενεργοποιήσαμε πάλι πρώτοι στην Ευρώπη τις δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Με δεδομένη λοιπόν την ποσοτική αποτελεσματικότητα, στη νέα προγραμματική περίοδο επικεντρώνουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων μας. Ανοίξαμε το ΕΣΠΑ στην κοινωνία, κατοχυρώσαμε και εμβαθύναμε τη διαβούλευση με όλους τους φορείς, ώστε να σχεδιάζουμε από κοινού τις δράσεις εκείνες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών.

Με μία σειρά από τομές στη λειτουργία του ΕΣΠΑ κατοχυρώνουμε τη διαφάνεια και τον αποτελεσματικό έλεγχο των διαδικασιών του, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επαναληφθούν ξανά τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης που πλήγωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών και έπληξαν το κύρος της χώρας διεθνώς.

Πολύ περισσότερο όμως, υλοποιούμε για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό με ξεκάθαρες προτεραιότητες και στον οποίο υπάγονται όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας – τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναπτύξαμε σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, τα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Τέρμα πια οι κοντόφθαλμες και αποσπασματικές παρεμβάσεις που σπατάλησαν τους πόρους και γέμισαν τη χώρα με κουφάρια.

Δίνουμε έμφαση σε μία δυναμική και καινοτόμο μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε τομείς όπου η ελληνική οικονομία εμφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η αγροδιατροφή, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι μεταφορές, η ενέργεια.

Κυρίως όμως επενδύουμε στον πιο πολύτιμο παραγωγικό συντελεστή της χώρας μας, το ανθρώπινο δυναμικό. Τις νέες και νέους επιστήμονες, με τις διεθνείς διασυνδέσεις που λόγω των πολιτικών απαξίωσης της εργασίας που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έφευγαν μαζικά στο εξωτερικό. Μία θλιβερή πραγματικότητα την οποία είμαστε αποφασισμένοι να την αλλάξουμε.

Δημιουργήσαμε ακόμη, μία σειρά από νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως το καινοτόμο Ταμείο Συνεπενδύσεων (EquiFund) και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας που μοχλεύουν κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους ενισχύοντας σημαντικά περισσότερους δικαιούχους. Αυξάνουμε έτσι ακόμα περισσότερο τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και επιτυγχάνουμε πολλαπλά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Στην ίδια λογική, παρέχουμε για πρώτη φορά, μία σειρά από χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, στους υποψήφιους επενδυτές, όπως ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός, που επιτρέπουν την άμεση και απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων

Τέλος, εντάξαμε εξαρχής στη δομή του νέου ΕΣΠΑ έναν κοινωνικό πυλώνα με στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων και την ενίσχυση των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Μπορέσαμε έτσι να χρηματοδοτήσουμε δεκάδες χιλιάδες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς αλλά και την πρόσληψη των αναγκαίων αναπληρωτών καθηγητών ώστε να ανοίξουν στην ώρα τους όλα τα σχολεία.

Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι σχέδια επί χάρτου, γίνονται ήδη πράξη. Αυτή τη στιγμή τρέχουν μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 20 προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσα από αυτές χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις στην έρευνα και τη σύνδεση της με την παραγωγή, στις νεοφυείς επιχειρήσεις, για την αναβάθμιση υπαρχουσών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη βιομηχανία και στη μεταποίηση, στον τουρισμό.

Οι προσκλήσεις αυτές συνάντησαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές και κατατέθηκαν πολλά ποιοτικά σχέδια, γεγονός που φανερώνει πόσο έντονη είναι η ανάγκη στην οικονομία για μία νέα αναπτυξιακή λογική.

Για να ικανοποιήσουμε την μεγάλη ζήτηση αυξήσαμε πολλές φορές τους προϋπολογισμούς μίας σειράς προγραμμάτων.

Σήμερα λοιπόν ανακοινώνουμε την αύξηση για μία ακόμη φορά του προϋπολογισμού για τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΠΑΝΕΚ. Πιο συγκεκριμένα:

•           Στη δράση «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και για τον Α΄ Κύκλο ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 25 εκατ. ευρώ (από τα 62,3 στα 87 εκατ. ευρώ) και προστίθενται πάνω από 1000 ωφελούμενοι (από 2.444 σε 3.482).

•           Στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» και για τον Ά Κύκλο ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 19 εκατ. ευρώ.

•           Στη Δράση «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ» και για τον Ά Κύκλο, ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 112 εκατ. ευρώ (από 131,1 σε 243,3) και οι ωφελούμενοι κατά περίπου 2000 (από 2073 σε 3971).

Μέρος Β – Πολιτικές Συνοχής

Επιτρέψτε μου τώρα να σταθώ στο πολύ ουσιαστικό ζήτημα των Πολιτικών Συνοχής. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να πούμε ότι η Ένωση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι σκληρές πολιτικές λιτότητας που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα διεύρυναν την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και έθεσαν σε αμφισβήτηση την ευρωπαϊκή ιδέα. Σε μία σειρά Κράτη Μέλη εμφανίστηκαν ευρωσκεπτικιστικές, εθνικιστικές και ξενοφοβικές δυνάμεις που διεκδικούν αναβαθμισμένο ρόλο.

Με δεδομένες λοιπόν αυτές τις εξελίξεις, έχει ήδη αρχίσει στο εσωτερικό της Ένωσης μία κρίσιμη συζήτηση που αφορά τη φυσιογνωμία της μετά το 2020. Εδώ συγκρούονται δύο λογικές. Η μία προωθείται από συντηρητικούς κύκλους και προκρίνει πάνω από όλα τη δημοσιονομική πειθαρχία και την ανταγωνιστικότητα, διεκδικώντας ουσιαστικά την εγκατάλειψη των πολιτικών συνοχής όπως τις γνωρίζαμε μέχρι τώρα και οι πόροι να διανέμονται κεντρικά, χωρίς το κριτήριο της σύγκλισης μεταξύ των χωρών να είναι το καθοριστικό.

Η άλλη – την οποία υποστηρίζουμε και εμείς – διεκδικεί τη διεύρυνση και την εμβάθυνση του πολιτικού πλαισίου της αλληλεγγύης και των προγραμμάτων συνοχής των Διαρθρωτικών Ταμείων, ώστε να αμβλυνθούν οι μεγάλες ανισότητες ανάμεσα στα κράτη – που διευρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από την κρίση – και να συγκλίνουν πραγματικά οι οικονομίες τους. Η επιλογή αυτή πιστεύουμε, είναι όρος ύπαρξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή τη συζήτηση οφείλουν όλοι να πάρουν ξεκάθαρη θέση.

Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η Πολιτική Συνοχής, όπως γνωρίζετε, είχε και έχει ως αφετηρία την επιταγή της Ιδρυτικής Συνθήκης της ΕΕ (Άρθρο 174) για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή μέσω της οποίας καλείται η Ένωση να προάγει την ισόρροπη και αρμονική ανάπτυξη των κρατών μελών της και των περιφερειών τους. Ειδικότερα στοχεύει στη «μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών και τον περιορισμό της υστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιφερειών».

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτική Συνοχής αποτελεί διαχρονικά τη βασική πολιτική της ΕΕ για τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής πολυπολιτισμικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μέσα από την ετερότητα των Περιφερειών της συν-διαμορφώνεται η κοινή στόχευση και η σύγκλιση. Επίσης αναγνωρίζεται ως η κύρια αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ και τα παρεχόμενα μέσα υλοποίησής της είναι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και τα Επενδυτικά Ταμεία.

Τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η πολιτική συνοχής έχει την ισχυρότερη θετική αναγνωρισιμότητα από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές της Ένωσης.

Το μοντέλο της επιμερισμένης διαχείρισης, δηλαδή της κοινής διαχείρισης των πόρων μεταξύ κράτους μέλους και Επιτροπής κάνει τους πολίτες και τα συλλογικά τους όργανα συμμέτοχους στις αποφάσεις και συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων. Γι αυτό τον λόγο πιστεύουμε πως πρέπει να διατηρηθεί.

Ωστόσο, εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά ιδιαίτερα εμφατικά μετά την εισαγωγή της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, αλλά και με αφορμή τη χρηματοοικονομική και δημοσιονομική κρίση (2008-σήμερα), επιχειρείται συστηματικά μια μετατόπιση της εστίασης των προτεραιοτήτων της ΕΕ στην ανταγωνιστικότητα και τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Αυτό επηρέασε σημαντικά τη στόχευση της Πολιτικής Συνοχής που αναδιαμορφώθηκε για την περίοδο 2014-2020, με σκοπό να ευθυγραμμιστεί κυρίως με τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και μάλιστα να αποτελέσει το σημαντικότερο μέσο επίτευξης των στόχων της, λόγω και του μεγάλου μεριδίου που κατέχει στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 της ΕΕ (33,9%). Είναι εντυπωσιακό ότι από τα προγραμματικά και κανονιστικά κείμενα της ΕΕ για την περίοδο 2014 – 2020 έχουν εξαλειφθεί παντελώς οι λέξεις «συνοχή» και «σύγκλιση».

Υπάρχει λοιπόν μια τάση στα πλαίσια της Ένωσης, συντηρητικών κυρίως κύκλων που οδηγεί σε σταδιακή μετάλλαξη – υποβάθμιση την πολιτική συνοχής. Η στροφή αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της Ιδρυτικής Συνθήκης που στο άρθρο 175 επιτάσσει:

«Η διαμόρφωση και η υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης καθώς και η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της πολιτικής συνοχής και συμβάλλουν στην πραγματοποίησή τους».

Σ αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα, καλώ ξανά όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να πάρουν θέση.

Οι πόροι για την πολιτική της συνοχής για την περίοδο 2014-2020 παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 ανέρχεται στα 960 δις (τιμές 2011), αποτελώντας μόλις το 1% του ΑΕΠ των κρατών μελών της ΕΕ (GNI 28).

Θέλω ωστόσο να τονίσω εδώ πως στην κατανομή των πόρων ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του κατά κεφαλή ΑΕΠ (GNI) για τα έτη 2008-2010. Όταν η κρίση «βάθυνε» μετά το 2010 και έπληξε δυσανάλογα ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, δεν υπήρξε η αναγκαία τροποποίηση. Την ίδια στιγμή, στοιχεία όπως η ανεργία, η φτώχεια, η προσβασιμότητα, η νησιωτικότητα, δεν ελήφθησαν υπόψη ή συμμετείχαν με τόσο μικρή βαρύτητα στο μοντέλο κατανομής των πόρων που πρακτικά δεν έγιναν αισθητά, δίνοντας σχεδόν αποκλειστική βαρύτητα στο κατά κεφαλή ΑΕΠ.

Νομίζω ότι είναι ώριμο πλέον να δουλέψουμε σε μια κατεύθυνση σημαντικής ενσωμάτωσης τέτοιων δεικτών στην κατανομή των πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Είναι επιτακτικό ο Π/Υ για την πολιτική συνοχής όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά να αυξηθεί. Γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο στις παρούσες συνθήκες (πχ Brexit). Ωστόσο πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό τον σκοπό προκειμένου να ανασχεθεί η αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων σε επίπεδο ΕΕ, να αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες προκλήσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως, να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη που πρέπει να αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ε.Ε.

Επιπλέον πρέπει να δουλέψουμε από κοινού με την Επιτροπή στην απλοποίηση των κανόνων και των διαδικασιών και στην μείωση της γραφειοκρατίας τόσο στο ενωσιακό όσο και στο εθνικό επίπεδο. Χαιρετίζουμε λοιπόν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει απλοποίηση των κανόνων προς όφελος των Δικαιούχων και των Διαχειριστικών Αρχών και ήδη συμβάλλουμε στην προσπάθεια αυτή με συγκεκριμένες προτάσεις.

Γνωρίζουμε κυρία Επίτροπε ότι η καλύτερη υπεράσπιση της πολιτικής συνοχής είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία, και πάνω απ όλα με ορατά και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πρέπει να αποδεικνύουμε διαρκώς ότι τα χρήματα του Προϋπολογισμού της Ένωσης πιάνουν τόπο. Εμείς δουλεύουμε με συνέπεια πάνω σ’ αυτό τον στόχο προσθέτοντας επιχειρήματα υπέρ της πολιτικής συνοχής.

Κυρίες και κύριοι, Η πολιτική της συνοχής ήταν «ένα πολιτικό πλαίσιο αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Ας την ενισχύσουμε ουσιαστικά! Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προκλήσεις και για να διασφαλίσουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το Γραφείο Τύπου

«Έκλεισε με μεγάλη επιτυχία το ΕΣΠΑ 2007-2013: η Ελλάδα πρώτη σε απορρόφηση σε όλη την Ευρώπη»

Στις 31 Μαρτίου απεστάλη από το Υπουργείο Οικονομίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η τελική έκθεση ολοκλήρωσης του συνόλου των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με την οποία κλείνει και τυπικά η προγραμματική περίοδος 2007-2013. Επιβεβαιώθηκε πλέον και επισήμως η μεγάλη επιτυχία της χώρας μας, καθώς η Ελλάδα απορρόφησε πλήρως τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ πετυχαίνοντας το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (οι σχετικοί πίνακες εδώ).

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης: «Καταφέραμε, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, να ολοκληρώσουμε επιτυχώς το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και να απορροφήσουμε όλους τους πόρους, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από την οικονομία. Δεν πρόκειται για αφηρημένα νούμερα, αλλά για πολύτιμα κεφάλαια που κράτησαν την οικονομία όρθια τα δύο προηγούμενα χρόνια και χρηματοδότησαν ένα πλήθος από κρίσιμα έργα σε όλη τη χώρα. Έργα υποδομών που χρόνιζαν εδώ και δεκαετίες, στα οδικά δίκτυα, στο περιβάλλον, στην ενέργεια.

Η επιτυχία αυτή έρχεται σε πείσμα της τραγικής κατάστασης που παραλάβαμε από τους προκατόχους μας στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Η χαμηλή απορρόφηση, η απουσία σχεδιασμού, η προχειρότητα και η κακοδιαχείριση ήταν ο κανόνας, με αποτέλεσμα η χώρα μας να κινδυνεύει να χάσει σημαντικούς πόρους, σε μία συγκυρία μάλιστα που τους είχε ανάγκη περισσότερο από ποτέ.

Με τον ίδιο τρόπο, οι υπουργοί των προηγούμενων κυβερνήσεων υπονόμευσαν τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας εντάσσοντας σωρηδόν, μέχρι και την τελευταία ημέρα πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, έργα στα Προγράμματα, που υπερέβαιναν κατά 6 δισ. ευρώ τα διαθέσιμα κονδύλια.

Εμείς αντίθετα, εξυγιάναμε τα Προγράμματα και επιταχύναμε δραστικά την απορρόφηση των πόρων και την υλοποίηση των έργων, τερματίζοντας πρώτοι στην Ευρώπη και αποσπώντας τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την ίδια αποτελεσματικότητα επιδεικνύουμε και στο νέο ΕΣΠΑ. Ενεργοποιήσαμε ήδη, πάνω από το 56% των Προγραμμάτων και το 2016 πετύχαμε υψηλή απορρόφηση, ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο που είχαμε θέσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη νέα περίοδο δίνουμε έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων μας. Στο άνοιγμα του ΕΣΠΑ στην κοινωνία και την στενή διαβούλευση με όλους τους φορείς για στοχευμένες δράσεις που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών και φυσικά, διασφαλίζουμε τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ. Στόχος μας είναι η υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα, σε τομείς που η οικονομία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα και με όχημα μία δυναμική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και το υψηλά μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Έργα δηλαδή που συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στην κατεύθυνση μίας δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης και στην επούλωση των τραυμάτων που επέφερε η κρίση στην κοινωνία.

Δεν επαναπαυόμαστε, δίνουμε καθημερινή μάχη ώστε αυτές οι ποσοτικές και ποιοτικές επιτυχίες να περνάνε γρήγορα στην πραγματική οικονομία και να μεταφράζονται σε χειροπιαστή βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Για πρώτη φορά η χώρα διαθέτει μία ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική που δεν θυμίζει σε τίποτα τις κοντόφθαλμες και αποσπασματικές λογικές του παρελθόντος και μία κυβέρνηση αποφασισμένη να συγκρουστεί  με τα κατεστημένα συμφέροντα και τις πελατειακές πρακτικές που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Τα αποτελέσματα από τη διαχείριση τόσο του προηγούμενου, όσο και του νέου ΕΣΠΑ δείχνουν ότι οι προσπάθειές μας αποδίδουν καρπούς.»

Από το Γραφείο Τύπου

Νέα, απλούστερη διαδικασία αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων και ποτών

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση τις προηγούμενες ημέρες, απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων στον, κρίσιμο για την ελληνική οικονομία, τομέα μεταποίησης τροφίμων και ποτών.

 

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του νόμου 4442 που ψηφίστηκε τέλος του 2016 και δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ξεκινούν άμεσα τη λειτουργία τους με μία απλή γνωστοποίηση προς τη διοίκηση για την έναρξη της επιχείρησης.  Πλέον, τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται. Τα κρατά η επιχείρηση στο αρχείο της και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ένα σύστημα ουσιαστικών ελέγχων στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης, μετά την έναρξη και όχι πριν όπως γινόταν μέχρι τώρα, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών.

 

Κατοχυρώνεται έτσι μία απλή, γρήγορη και οικονομική διαδικασία αδειοδότησης που επιτρέπει την ταχύτατη έναρξη μίας οικονομικής δραστηριότητας, εκεί που πριν χρειάζονταν κατά μέσο όρο 30 ημέρες, ενώ απελευθερώνεται το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό από τη δημόσια διοίκηση που θα ελέγχει και θα επιβάλει την τήρηση του νόμου και των κανονισμών κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

Όπως δήλωσε ο κ. Χαρίτσης: «Με την απόφαση αυτή εισάγουμε μία νέα, απλούστερη και πιο οικονομική διαδικασία αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις μας για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Οι επιχειρήσεις στον κλάδο της μεταποίησης τροφίμων και ποτών θα μπορούν πλέον να ξεκινήσουν άμεσα τη λειτουργία τους, με μία απλή γνωστοποίηση στη διοίκηση και με μηδενικό κόστος. Με αυτό τον τρόπο περιορίζουμε δραστικά τη γραφειοκρατία, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και δίνουμε ουσιαστική ώθηση στην οικονομία. Σύντομα θα ενταχθούν στις διατάξεις του νόμου 4442 και οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα του επιχειρείν στη χώρα μας. Με αποφασιστικότητα και σωστό σχεδιασμό διαμορφώνουμε ένα φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα και καθιστούμε τη δημόσια διοίκηση αρωγό των επαγγελματιών και ουσιαστικό προστάτη του δημοσίου συμφέροντος. Οι εποχές των ατέρμονων γραφειοκρατικών διαδικασιών, της κατασπατάλησης πόρων και εργατοωρών έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.»

 

Από το Γραφείο Τύπου

Συνέντευξη Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα στην Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ και τη δημοσιογράφο Φώφη Γιωτάκη

Κύριε υπουργέ μιλήσατε για ισχυρή παράδοση κρατισμού σε όλα τα κόμματα. Πρόκειται για μήνυμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ στην τελική ευθεία για την αξιολόγηση;

Η αντίληψη του κρατισμού είναι βαθιά ριζωμένη στο πολιτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία. Είναι λάθος το πρόβλημα να εντοπίζεται μόνο στο χώρο της Αριστεράς. Όποιος παρακολουθήσει πώς αλλάζει η αντιπολιτευτική ρητορική της ΝΔ όταν φεύγει από το γενικό και πάει να εξειδικευτεί στα συγκεκριμένα θέματα, τότε θα διαπιστώσει ακριβώς αυτό: ότι προσπαθεί να βρει επαφή με αυτό το υπόστρωμα του κρατισμού προκειμένου να γίνει αρεστή. Έτσι, όμως, επί δεκαετίες αναπαράγουμε το πρόβλημα.

Αυτό που υποστηρίζω είναι ότι η κυβέρνηση Τσίπρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την ιστορική πρόκληση να αλλάξει εκ βάθρων το παραγωγικό κι αναπτυξιακό μοντέλο, προκειμένου να εξασφαλίσει βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Εμείς μπορούμε να το υλοποιήσουμε, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια βρισκόμασταν στο αντίποδα του μοντέλου που υπηρέτησαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι και που μας οδήγησε στη κρίση.

Η Αριστερά εκπροσωπεί τον κόσμο της εργασίας και στόχος της είναι η ευημερία όλης της κοινωνίας κι η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτές οι αξίες δεν έχουν καμία σχέση με την κρατικοδίαιτη οικονομία και το πελατειακό κράτος.

Μπορείτε να εξηγήσετε τι εννοείτε λέγοντας ότι ό,τι έγινε με την Cosco στον Πειραιά πρέπει να γίνει με την ΔΕΗ;

Το λιμάνι του Πειραιά εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα λιμάνια διεθνώς. Η Ελλάδα έχει μπει στον παγκόσμιο χάρτη των συνδυασμένων μεταφορών γεγονός που θα φέρει τεράστια οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά οφέλη. Τις ίδιες δυνατότητες έχουμε και στον ενεργειακό τομέα. Με τις σωστές επιλογές και κινήσεις η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο. Χρειάζονται στρατηγική αξιοποίηση όλων των πηγών ενέργειας και κεφάλαια.

Έχουμε το πλεονέκτημα της γεωγραφικής θέσης, καθώς και το πλεονέκτημα στο συνδυασμό πηγών ενέργειας που δεν το έχουν πολλοί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλουμε μόνοι μας διλλήματα που μας καταδικάζουν σε αδράνεια κι επιτρέπουν σε άλλους να σφετερίζονται δικά μας πλεονεκτήματα.

Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο ενεργειακό κόμβο. Μπορεί όμως και να παρακολουθεί και να μένει στο περιθώριο. Το τι θα γίνει εξαρτάται αποκλειστικά από τις δικές μας αποφάσεις. Και προφανώς πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και τολμηρά.

Η επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι για εσάς…

Είναι πριν από όλα ευρωπαϊκό θέμα και ως τέτοιο το θέτει και η κυβέρνηση. Ήθελα, όμως να θέσω ένα ερώτημα: Σε αυτό το θεμελιώδες θέμα η θέση των άλλων κομμάτων ποια είναι; Υπάρχει κανείς που να συμφωνεί με τις αξιώσεις του ΔΝΤ;

Η καθυστέρηση της αξιολόγησης σε τι βαθμό επηρεάζει την οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική;

Προφανώς και την επηρεάζει. Αυτό είναι το μέσο για πιεστεί η Ελλάδα να υποχωρήσει σε όλες τις αξιώσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αναδείξουμε ως χώρα την ευθύνη των δανειστών μας για την καθυστέρηση; Είναι δυνατόν για αντιπολιτευτικούς λόγους να πιέζεται η κυβέρνηση με το ίδιο επιχείρημα τόσο από τους δανειστές, όσο και από την αντιπολίτευση; Και προφανώς δεν λέω ότι η αντιπολίτευση δεν πρέπει να ασκήσει το ρόλο της. Όμως υπάρχει μια δεύτερη ουσιώδης διάσταση. Η προάσπιση του συμφέροντος του ελληνικού λαού και της χώρας σε μια στιγμή οριακής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές.

Παρόλα αυτά υπάρχει φως για ξένες επενδύσεις; Ήσασταν στην Ιταλία, θα βρεθείτε στην Κίνα...

Υπάρχουν ξένες επενδύσεις συγκεκριμένες, κι όχι απλώς φως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απόφαση της PhilipMorrisνα δημιουργήσει καινούργιο εργοστάσιο στην Ελλάδα κι όχι σε κάποια από τις άλλες υποψήφιες χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά ακόμη παραδείγματα, όμως θα το κάνω οργανωμένα στο κλείσιμο του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Όποιος κυβερνητικός βουλευτής διαφωνήσει με το πακέτο μέτρων να παραιτηθεί;

Στη δική μας κουλτούρα η διατύπωση διαφορετικής γνώμης δεν σημαίνει και διαφορετική στάση από αυτή που καθορίζεται συλλογικά. Γι’ αυτό και δεν φοβόμαστε τον ανοιχτό διάλογο και τις μεταξύ μας συγκρούσεις. Αυτό μπορεί να παραξενεύει μερικούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή την κουλτούρα, αλλά προτείνω να μην ποντάρουν στην εκδήλωση προβλημάτων στην κυβερνητική πλειοψηφία.

Η κυβερνητική εμπειρία αλλάζει το αριστερό DNA του ΣΥΡΙΖΑ;

Για τον ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα δεν είναι απλά ότι για πρώτη φορά αποκτά κυβερνητική εμπειρία, αλλά ότι καλείται να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη κρίση, στο πλαίσιο μάλιστα που δημιούργησαν οι δυνάμεις που την προκάλεσαν. Όμως η Αριστερά έχει μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Διεκδίκησε, εν γνώσει των δυσκολιών, την εντολή για τη διαχείριση της κρίσης και ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε αυτήν και όχι τους άλλους, τον Σεπτέμβριο του 2015, με δεδομένη την τελευταία συμφωνία με τους δανειστές.

Πιστεύω ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα δικαιώσει αυτή την εμπιστοσύνη. Προφανώς ο ίδιος θα επηρεαστεί βαθύτατα από αυτή την εμπειρία. Θα επηρεαστεί όμως θετικά, διότι σε όλη την Ευρώπη σήμερα το ζητούμενο δεν είναι μια Αριστερά περιθωριακή, αλλά μια Αριστερά που σε κόντρα προς τις ακραίες συντηρητικές δυνάμεις θα καταφέρει στις σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποίησης όχι μόνο να υπερασπιστεί τα βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, αλλά να επηρεάσει κι αυτές καθαυτές τις διαδικασίες παγκοσμιοποίησης.

Στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς στην πρώτη γραμμή επί χρόνια. Πιστεύετε ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια ευρύτερη προοδευτική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ και με ποιους;

Το ζήτημα ξεφεύγει από τα όρια των μικροπολιτικών χειρισμών. Η Ελλάδα θα βγει από τα Μνημόνια και πρέπει στην ουσία να σχεδιάσει μια νέα πορεία. Αυτή τη διαδικασία είτε θα την διαχειριστεί μια μεγάλη συμμαχία δυνάμεων που ιστορικά έχουν τις ρίζες τους στα διάφορα ρεύματα της Αριστεράς, είτε αντιθέτως δυνάμεις που ιστορικά αναφέρονται στο συντηρητικό χώρο. Εγώ πιστεύω ότι προφανώς πρέπει να συμβεί το πρώτο και προς αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται σοβαρές πρωτοβουλίες.

Απάντηση Αλέξη Χαρίτση σε Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο «Όταν η άγνοια συναγωνίζεται την πολιτική αναξιοπρέπεια»

Σε απάντηση των ανυπόστατων ισχυρισμών του βουλευτή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για τη διαχείριση του Προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε τα εξής:

«Για μία ακόμη φορά ο κ. Κωνσταντινόπουλος δείχνει την πλήρη άγνοιά του για την διαχείριση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Τον κατανοούμε ωστόσο. Η θητεία του ως Υφυπουργού Ανάπτυξης εξαντλήθηκε στο να εντάσσει σκανδαλωδώς έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς πιστώσεις και μελέτες, μέχρι και την ημέρα των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015, κοροϊδεύοντας τους πολίτες και υπονομεύοντας τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Δεν είχε λοιπόν χρόνο να ασχοληθεί επί της ουσίας με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Αφού ο ίδιος επέλεξε να λειτουργεί ως τοπικός κομματάρχης και όχι ως πρώην Υπουργός που οφείλει να γνωρίζει το αντικείμενο του χαρτοφυλακίου του, τον ενημερώνουμε πως η διαχείριση των Περιφερειακών Προγραμμάτων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Περιφερειακών Αρχών. Το Υπουργείο Οικονομίας δεν εμπλέκεται στη διαδικασία επιλογής των περιοχών υλοποίησης των προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

Ο νόμος που ψήφισαν ο ίδιος και η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ το 2014 δεν αφήνει καμία δυνατότητα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να εμπλακεί στον ορισμό των περιοχών υλοποίησης των Προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλο θράσος για να εγκαλεί τώρα εμάς για πράγματα που ψήφισε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.

Η διάταξη που επικαλείται και αφορά προφανώς το σύνολο των Περιφερειών της χώρας, ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα για αποκέντρωση, επιτάχυνση και απλοποίηση στη διαχείριση των προγραμμάτων και αίρει τις σχέσεις εξάρτησης που τόσα χρόνια συντηρούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις χάριν μικροκομματικών συμφερόντων. Επί της ουσίας, με την συγκεκριμένη διάταξη γίνεται σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ της αρμοδιότητας του Υπουργού και των Περιφερειαρχών, οι οποίοι εξάλλου έχουν την πλήρη ευθύνη και αρμοδιότητα όλων των επί μέρους σταδίων για την υλοποίηση των ΒΑΑ.

Για τα κριτήρια επιλογής των περιοχών υλοποίησης των προγραμμάτων ΒΑΑ ο κ. Κωνσταντινόπουλος μπορεί να αποταθεί στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον οποίο άλλωστε στήριξε απλόχερα στις εκλογές του 2014. Αν τώρα έχει μετανιώσει γι’ αυτή τη στήριξη, είναι κάτι που δεν μας αφορά.

Όσο εμείς δίνουμε μάχη για να διορθώσουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα της θητείας του κ. Κωνσταντινόπουλου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο ίδιος εξυφαίνει αστεία σενάρια συνωμοσίας που το μόνο που αποκαλύπτουν είναι η άγνοιά του και η παντελής έλλειψη πολιτικής αξιοπρέπειας. Η περίπτωση του θα ήταν ανάξια σχολιασμού, αν δυστυχώς δεν είχε προκαλέσει τόσο μεγάλη ζημιά στη χώρα, τις συνέπειες της οποίας βιώνει τώρα ο ελληνικός λαός».

Η αλήθεια για τη σύμβαση του δρόμου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα» ή αλλιώς «στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε για σχοινί»

Οι βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και τα φερέφωνά τους μας έχουν συνηθίσει σε περίσσεια θράσους και υποκρισίας τόσο καιρό τώρα. Αλλά αυτό που ακολούθησε τη χθεσινή ψήφιση τροπολογίας σχετικά με τη σύμβαση του δημοσίου με τον ανάδοχο του δρόμου «Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα» ξεπερνά ακόμα και τα δικά τους στάνταρ. Ενώ από το 2007 σχεδίασαν και υλοποίησαν μια σύμβαση με τέτοιο τρόπο που χρειαζόταν δημόσια επιδότηση για να λειτουργήσει (κοινώς δεν «έβγαινε»). Ενώ από το 2013 με επίσημη επιστολή τους οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών δεσμεύονταν για την επιδότηση λειτουργίας που θα κατέβαλε το δημόσιο και τέλος ενώ το 2015 ψήφιζαν τη σχετική διάταξη στη Βουλή, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι άργησε να την φέρει προς ψήφιση, αποφάσισαν χθες να εξαφανίσουν και το τελευταίο ίχνος αξιοπρέπειας που πιθανόν να τους είχε απομείνει εκτοξεύοντας κάθε είδους ψευδείς κατηγορίες. Αλλά, «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί.»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δηλώνει αναλυτικά τα παρακάτω:

1) Ο δρόμος «Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα» ανατέθηκε στον συγκριμένο ανάδοχο το 2007 επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Το έργο εκ του σχεδιασμού του απαιτούσε δημόσια επιδότηση της λειτουργίας του καθώς τα έσοδά του υπολείπονταν των εξόδων του. Κοινώς εμφάνιζε παθητικό.

2) Το 2013 συμφωνήθηκε από την τότε κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Την ίδια χρονιά τροποποιήθηκαν πανομοιότυπα και ψηφίστηκαν, οι συμβάσεις άλλων 4 μεγάλων δρόμων. Αυτή η τροποποίηση περιελάμβανε πρόσθετη επιχορήγηση του δημοσίου προς τον ανάδοχο προκειμένου να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος μετά την μείωση των προβλεπόμενων εσόδων εξαιτίας της πτώσης της κυκλοφορίας. Επιπλέον η αύξηση της δημόσιας επιχορήγησης ήταν απαίτηση και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από την οποία δανείστηκε ο ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου. Την απαίτηση αυτή δεσμεύτηκε να ικανοποιήσει η τότε κυβέρνηση με την από 26/06/2013 κοινή επιστολή του Υπουργού Οικονομίας Γιάννη Στουρνάρα και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Χρυσοχοϊδη (επισυνάπτεται).

3) Η κυβέρνηση έφερε τον Δεκέμβρη του 2015 στη βουλή αυτούσια αυτή την τροποποίηση προκειμένου να ξεμπλοκάρει η κατασκευή του έργου και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του, η οποία και ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία 265 βουλευτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Οι τελευταίοι μάλιστα εγκαλούσαν τότε την κυβέρνηση γιατί καθυστέρησε να φέρει τη τροποποίηση στη βουλή και επαίρονταν μιας και ήταν οι δικές τους κυβερνήσεις που την σχεδίασαν. Για του λόγου το αληθές μπορεί κανείς να ανατρέξει στα πρακτικά της βουλής, κατά την ημερομηνία συζήτησης και ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου.

Αποτελεί λοιπόν μεγάλη πρόκληση απέναντι στην νοημοσύνη του ελληνικού λαού να έρχονται τώρα οι ίδιοι βουλευτές και να εγκαλούν την κυβέρνηση για δήθεν χαριστικές ρυθμίσεις προς τους εργολάβους, όταν ήταν οι ίδιοι και οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που σύναψαν τόσο τις αρχικές συμβάσεις, όσο και τις τροποποιήσεις τους και δέσμευσαν νομικά όχι μόνο την παρούσα κυβέρνηση αλλά και τις επόμενες κυβερνήσεις μέχρι το 2038 (ημερομηνία λήξης της σύμβασης παραχώρησης) για την καταβολή επιδότησης λειτουργίας.

Η υποκρισία και ο εμπαιγμός των πολιτών έχουν όρια πόσο μάλλον όταν στην συγκεκριμένη περίπτωση, «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης.»

Κλικ εδώ για σχετική επιστολή για κρατική επιδότηση του αυτοκινητόδρομου.

Από το Γραφείο Τύπου

Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο έργο GRASPINNO

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης συμμετέχει ως εταίρος στο έργο GRASPINNO, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020.

Το έργο GRASPINNO επικεντρώνεται στις «πράσινες» δημόσιες συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, με γνώμονα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το έργο είναι τριετούς διάρκειας και σε αυτό συμμετέχουν δώδεκα εταίροι από επτά μεσογειακές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με συντονιστή εταίρο το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στο πλαίσιο του έργου GRASPINNO η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ), θα διενεργήσει μεταξύ άλλων συμφωνίες πλαίσιο για ενεργειακά αποδοτικά κλιματιστικά μηχανήματα και για λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας LED εσωτερικού φωτισμού.

Το έργο GRASPINNO στοχεύει στη δημιουργία και στην υποστήριξη δικτύων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) προς την κατεύθυνση της καινοτομίας και της πράσινης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου. Το έργο αυτό προσφέρει στους φορείς του Δημοσίου ενημέρωση και τεχνική κατάρτιση για τη διενέργεια «πράσινων» δημοσίων συμβάσεων για την ανακαίνιση των δημοσίων κτιρίων προς την κατεύθυνση της μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης προσφέρει στις ΜμΕ την ευκαιρία να εισέλθουν στην αγορά της «πράσινης» ενέργειας και να καταχωρήσουν τα προϊόντα τους σε ευρέως χρησιμοποιούμενες βάσεις δεδομένων, επεκτείνοντας την πελατειακή τους βάση και ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται από φορείς του Δημοσίου τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Μεσογείου.

Μέσω του έργου πρόκειται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

 • Δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των «Πράσινων» Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΔ), ενοποιώντας και τυποποιώντας τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία.
 • Αξιοποίηση της πλατφόρμας μέσω πιλοτικών δράσεων, που θα αναπτυχθούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Μεσογείου. Μέσω αυτών, οι Δημόσιοι Φορείς θα καθορίσουν τις βέλτιστες ενεργειακές λύσεις για την ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων, θα σχεδιάσουν «πράσινες» προσκλήσεις ενδιαφέροντος μέσω της πλατφόρμας του GRASPINNO, καθώς και θα δημοσιεύσουν διαγωνισμούς σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε χώρας.
 • Μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου τόσο στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο GRASPINNO, όσο και στην περιοχή της Μεσογείου γενικότερα, μέσω προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαίδευσης, έκδοσης οδηγιών και εγκυκλίων και άλλων προωθητικών ενεργειών.

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τους στόχους και το περιεχόμενο του έργου GRASPINNO την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 στο κτίριο της ΓΓΕΠΚ (Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα). Θα ακολουθήσει σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 στο Επιμελητήριο Αχαΐας (Πάτρα) από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις δράσεις του GRASPINNO PROJECT στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Linkedin), προκειμένου να λαμβάνετε συνεχή ενημέρωση.

Από το Γραφείο Τύπου

Ομιλία Αλέξη Χαρίτση στη Θεσσαλονίκη:«Στηρίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση στην υλοποίηση των αναγκαίων αναπτυξιακών έργων – διασφαλίζουμε την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων. Τα χρήματα προέρχονται από τους πολίτες και πρέπει να επιστρέφουν σε αυτούς»

«Στηρίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση στην υλοποίηση των αναγκαίων αναπτυξιακών έργων – διασφαλίζουμε την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων.

Τα χρήματα προέρχονται από τους πολίτες και πρέπει να επιστρέφουν σε αυτούς»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης ήταν σήμερα κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα «Θεσσαλονίκη 2030: παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης.»

Ο κ. Χαρίτσης ξεκίνησε την ομιλία του χαιρετίζοντας τη συνεργασία των 11 δήμων της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης για τον σχεδιασμό μίας συνολικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής για την περιοχή και σημείωσε πως το Υπουργείο Οικονομίας στέκεται έμπρακτα αρωγός σε τέτοιου είδους προσπάθειες, με όλα τα χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία που έχει στη διάθεση του.

Αμέσως μετά, παρουσίασε τις συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου για την παροχή ρευστότητας στην οικονομία και ανέλυσε τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που υλοποιεί το Υπουργείο και στοχεύει, όπως σημείωσε, «να ωθήσει την οικονομία σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που αξιοποιεί τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας χωρίς να αναπαράγει τις παθογένειες του παρελθόντος.»

Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Υπουργός στάθηκε στην αναγκαιότητα να υπάρξει στενή συνεργασία του Υπουργείου με τους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης αλλά και όλους τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς προκειμένου οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις, με την υλοποίηση μικρών και μεγαλύτερων έργων, να είναι αποτελεσματικές.

«Σημασία έχει να υλοποιούνται έργα με τον μέγιστο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο που απαντούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών. Η ανάπτυξη οφείλει να είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη, να είναι ισόρροπα κατανεμημένη στην πόλη και να συμπεριλαμβάνει ισότιμα όλες τις κοινωνικές ομάδες, με ειδική μέριμνα για τις πιο αδύναμες. Τα χρήματα προέρχονται από τους πολίτες και πρέπει να επιστρέφουν σε αυτούς για την κάλυψη των αναγκών τους και όχι να διασπαθίζονται σε παρεμβάσεις με αμφίβολα αναπτυξιακά αποτελέσματα και για την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.»

Ο κ. Χαρίτσης έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας την ανάγκη «να ανοίξει πλατιά η συζήτηση για την ανάπτυξη στην κοινωνία, να υπάρξει εμβάθυνση της συνεργασίας όλων των φορέων, αυτοδιοικητικών και παραγωγικών, και να διασφαλιστεί η συμμετοχή των πολιτών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, μέσα από δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες. Ο διάλογος αυτός επιδιώκουμε να ενταθεί το επόμενο διάστημα μέσω των 13 περιφερειακών συνεδρίων που θα πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, στο πλαίσιο παρουσίασης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας.»

Στην ημερίδα μίλησε επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ Παναγιώτης Κορκολής όπου παρουσίασε την υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομίας μέσω των θεσμικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το προηγούμενο διάστημα και κυρίως μέσω της εξειδικευμένης ομάδας της ΜΟΔ για την ωρίμανση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης και ανέδειξε τη σύνδεση της στρατηγικής αυτής με τις ευρύτερες αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας.

Από το Γραφείο Τύπου

Κατατέθηκε στη Bουλή το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Κατατέθηκε σήμερα από το Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στη Βουλή το νομοσχέδιο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», προκειμένου να ακολουθήσει την προβλεπόμενη νομοθετική διαδικασία για την ψήφισή του.

Ο Υπουργός, Δημήτρης Παπαδημητρίου, δήλωσε:

«Μετά από διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς και την κοινωνία και την ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των υποβαλλόμενων προτάσεων, το σχέδιο νόμου που καταθέτουμε προς ψήφιση στη Βουλή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που θα δίνει τη δυνατότητα σε βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν συνολικές οφειλές τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και προς το Δημόσιο. Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις -όχι μόνο μεγάλες, αλλά κυρίως πολύ μικρές, μικρές, μικρομεσαίες και ατομικές επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση- να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, σε νέες στέρεες και βιώσιμες βάσεις  διασφαλίζοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής που χαράσσει η κυβέρνηση, κεντρικό κομμάτι της οποίας είναι η στήριξη της υγιούς, δυναμικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας που μπορεί να δώσει ουσιαστική ώθηση στην ελληνική οικονομία».

Μεταξύ άλλων, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου:

 • -Διαμορφώνει για πρώτη φορά ολιστικό εξωδικαστικό πλαίσιο, που δίνει την ευκαιρία  σε μια υπερχρεωμένη αλλά βιώσιμη επιχείρηση να συγκεντρώσει όλους τους πιστωτές της προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς αυτούς, δηλαδή, τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές, βάσει ενός ορθολογικού σχεδίου αναδιάρθρωσης.
 • -Φέρνει στο επίκεντρο της διαδικασίας τον οφειλέτη, καθώς αυτός είναι που εκκινεί τη διαδικασία, αλλά και εγκρίνει τελικά το σχέδιο αναδιάρθρωσης, μέσα από μία συντονισμένη και οργανωμένη σε συγκεκριμένο πλαίσιο διαπραγμάτευση με τους πιστωτές του.
 • -Δίνει τη δυνατότητα ένταξης όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου μεγέθους, περιλαμβανομένων και των ατομικών, με συνολικές οφειλές (έως 31/12/16) από 20.000 ευρώ και άνω.
 • -Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν εκδηλώσει ενδιαφέρον το 50% των πιστωτών της επιχείρησης.
 • -Παρέχει τη δυνατότητα ένταξης και στις πλέον υπερχρεωμένες επιχειρήσεις υπό τη μοναδική προϋπόθεση ότι καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα σε μια μόνο χρήση κατά την τελευταία τριετία.
 • -Προσφέρει την ευκαιρία ρύθμισης προσαρμοσμένης στις ανάγκες της επιχείρησης  και της πραγματικής ικανότητας εξυπηρέτησης των οφειλών της που μπορεί να περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής έως και διαγραφές οφειλών.
 • -Προβλέπει τη δυνατότητα του οφειλέτη να ρυθμίσει τα χρέη του προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι και σε 120 μηνιαίες δόσεις (διάστημα 10 ετών), με ελάχιστη καταβολή 50 ευρώ.
 • -Διευκολύνεται η συμφωνία με τη συναίνεση της πλειοψηφίας (60%) των συμμετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται στην μειοψηφία.
 • -Δίνει απόλυτη προστασία στους μικρούς πιστωτές, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν στο ακέραιο το σύνολο των απαιτήσεών τους.
 • -Η διαδικασία θα υλοποιείται στην πράξη από ειδικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διενεργεί ηλεκτρονικά όλη τη διαδικασία, βήμα – βήμα, μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος και χρόνο τόσο για τους πιστωτές όσο και για τον οφειλέτη.

Από το Γραφείο Τύπου

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η οικονομική κρίση έπληξε περισσότερο απ’ όλες τις χώρες την Ελλάδα.

Αιτία γι’ αυτό δεν ήταν μόνον η ασθενική και μη ανταγωνιστική παραγωγική της βάση, τα δίδυμα ελλείμματα (δημόσιο και εξωτερικό) και το υψηλό δημόσιο χρέος.

Σημαντικό ρόλο στην διόγκωση της ελληνικής κρίσης διαδραμάτισαν οι εσφαλμένες επιλογές οικονομικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν και η αδυναμία του φαύλου εγχώριου πολιτικού συστήματος να διαπραγματευτεί μία καλύτερη πολιτική προσαρμογής.

Το 2016, σε ξεχωριστές εκθέσεις τους το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ αξιολόγησαν τις πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων που ασκήθηκαν στην Ελλάδα και διαπίστωσαν συνοπτικά τα εξής :

 1. Υπήρξαν υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις που οδήγησαν σε εμπροσθοβαρή και βαθιά μείωση δημοσιονομικού ελλείμματος με αποτέλεσμα τη μακροσκελή ύφεση.
 2. Η παραπάνω παραδοχή έγινε ήδη από το 2012 από τον κ. Blanchardκαι η εξήγηση ήταν οι χαμηλοί δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές που εξέλαβαν ως βάση των υπολογισμών και προβλέψεων τους. Υποτιμήθηκαν πολλαπλασιαστές, spreads και κόστη δανεισμού.
 3. Παρά την ανάληψη σημαντικών μεταρρυθμίσεων, η πρόοδος υπήρξε άνιση και το μείγμα μεταρρυθμίσεων μη ισορροπημένο.
 4. Εσφαλμένη εκτίμηση για άμεση ενεργοποίηση της πλευράς της προσφοράς από τις μεταρρυθμίσεις, σε αντίθεση με τη συσσωρευμένη εμπειρία για βραδεία ανάδειξη των εξ αυτών ωφελειών.
 5. Αποτυχία μεταρρύθμισης της αγοράς προϊόντων, με συνέπεια τη διατήρηση των παραγωγικών πόρων σε μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες, ενόσω η εμπροσθοβαρής εστίαση στη δημοσιονομική και μισθολογική προσαρμογή μείωνε τη ζήτηση και συνέβαλε στη βαθιά ύφεση.
 6. Αποτυχία αναγνώρισης από την αρχή του γεγονότος ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν ένιωθε ως δική του ιδιοκτησία τα προγράμματα προσαρμογής, με συνέπεια τις υποχωρήσεις στην εφαρμογή τους.
 7. Αδυναμία να εκτιμηθεί πως ο τόσο μεγάλος όγκος των διαρθρωτικών αλλαγών που σχεδιάστηκαν υπερέβαινε την διοικητική ικανότητα και την πολιτικά εφικτή εφαρμογή τους.
 8. Η καθυστέρηση και χαμηλή απόδοση στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο 2ο πρόγραμμα του 2012, ήταν κυρίως στις αγορές προϊόντων, στη δημόσια διοίκηση και στο περιβάλλον ρυθμίσεων όπως με τις αδειοδοτήσεις επενδύσεων, τις διαδικασίες χρεοκοπίας, την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος, το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και την εξάλειψη άχρηστων φόρων και εισφορών υπέρ τρίτων.
 9. Εσφαλμένη εκτίμηση για μεγάλες ελαστικότητες τιμών στις εξαγωγές.
 10. Εσφαλμένη υπόθεση εργασίας για την υγεία του τραπεζικού συστήματος και αδυναμία συστηματικής και κατάλληλης παρακολούθησης του, με συνέπεια την άνοδο των Κόκκινων δανείων  και τη δημιουργία πολιτικής αναταραχής.
 11. Έντονα προβλήματα διακυβέρνησης σε επιχειρήσεις και κυβέρνηση, τα οποία παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό χωρίς αντιμετώπιση.
 12. Αβεβαιότητα και καθυστερήσεις σχετικά με την αναδιάρθρωση του χρέους οδήγησαν στη μείωση/συγκράτηση των επενδύσεων.

Από τις 12 παραπάνω ολιγωρίες πολιτικής που οι δύο οργανισμοί επισήμαναν στην ελληνική περίπτωση, παρατηρούμε ότι οι μισές αφορούν τον τομέα των μεταρρυθμίσεων, και την προβληματική εφαρμογή και σύνδεση τους με την δημοσιονομική και οικονομική πολιτική.

Τις συνοψίζουμε ως εξής:

-          ανισόρροπο μείγμα μεταρρυθμίσεων με έμφαση στην αγορά εργασίας και παραμέληση της αγοράς προϊόντων, της δημόσιας διοίκησης και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος,

-          εσφαλμένη και αντίθετη με τη διεθνή εμπειρία εκτίμηση για άμεση απόδοση τους, και

-          αδυναμία στην εφαρμογή τους λόγω του μεγάλου όγκου αυτών και της περιορισμένης διοικητικής ικανότητας και πολιτικής αποδοχής τους.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο σχεδιασμός των μεταρρυθμίσεων για την ελληνική οικονομία ήταν σε σημαντικό βαθμό εσφαλμένος.

Η οικονομική θεωρία διδάσκει πως οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν στόχο την βελτίωση της ολικής παραγωγικότητας TFP (Total Factor Productivity) που συσχετίζει το αποτέλεσμα με το σύνολο των χρησιμοποιούμενων πόρων, και η οποία διασφαλίζει τη μακροχρόνια ανάπτυξη.

Με δική του έρευνα το ΔΝΤ δείχνει ότι οι περισσότερες από τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στην ελληνική περίπτωση, (αγορές εργασίας και προϊόντων), έχουν χαμηλό αντίκτυπο στους μακροπρόθεσμους ρυθμούς ανάπτυξης της TFP.

Αντίθετα, οι μεταρρυθμίσεις που επιδρούν στη τεχνολογική αλλαγή και την παραγωγικότητα με ένα θετικό και μόνιμο τρόπο είναι αυτές που περιλαμβάνουν μεγάλα ποσά πραγματικών επενδύσεων στο κεφάλαιο, και τις υποδομές της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας από την άλλη πλευρά έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο βραχυχρόνιο, και καμία επίδραση στο μακροχρόνιο ορίζοντα, όμως παραμένουν υψηλά στην ατζέντα των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων ακόμη και σήμερα, παρόλο που η Ελλάδα έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή μία ολόκληρη σειρά μέτρων τα οποία μείωσαν τη διαπραγματευτική εργατική δύναμη, τους κατώτατους μισθούς και επέτρεψαν πολύ περισσότερο ευέλικτες συνθήκες εργασίας.

Εύλογα ανακύπτει το ερώτημα γιατί το ΔΝΤ και οι Θεσμοί γενικότερα δεν διδάσκονται από τα λάθη του παρελθόντος και από τις ίδιες τις αξιολογήσεις των πολιτικών και αποτελεσμάτων τους.

Μία επίσης κρίσιμη επισήμανση που απορρέει από την διεθνή εμπειρία είναι το γεγονός ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις βραχυπρόθεσμα εάν εφαρμοστούν υπό αδύναμες μακροοικονομικές συνθήκες.

Αυτή η ανησυχία ενισχύεται εάν η διαθεσιμότητα και η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων είναι περιορισμένες.

Όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, η βραχυπρόθεσμη επίδραση των μεταρρυθμίσεων μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκή ή ακόμη και να συνεπάγεται βραχυπρόθεσμες μειώσεις της ζήτησης.

Αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε σύντομο διάστημα, με συρρίκνωση της συνολικής ζήτησης και με ανεπαρκή δημόσια διοίκηση.

Όχι τυχαία, το ΔΝΤ εκτιμούσε πως μέχρι το τέλος του 2014 είχε εφαρμοστεί μόλις το 72% των προτεινόμενων από τον ΟΟΣΑ μέτρων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Επίσης, το ΔΝΤ έχει γενικότερα παραδεχθεί (βλ  IMF,EuroArea, Selectedissues 2014) πως :

 • Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να εφαρμοστούν με περισσότερη επιτυχία σε χώρες που βρίσκονται σε δημοσιονομική ισορροπία ή σε χώρες που εφαρμόζουν ταυτόχρονα επεκτατική δημοσιονομική πολιτική.
 • Αντίθετα η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική συνδυάζεται με πιο αργή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.
 • Στη διεθνή εμπειρία σπάνια συνυπάρχουν η δημοσιονομική προσαρμογή και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Οι λόγοι είναι κυρίως:

 • Για τους λόγους αυτούς το ΔΝΤ προτείνει, η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων να συμπληρώνεται με πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης.

Θεωρεί, δηλαδή, συμπληρωματικές τις μεταρρυθμίσεις με μία επεκτατική οικονομική και δημοσιονομική πολιτική.

Παρά την γενική αυτή παραδοχή του το ΔΝΤ σήμερα ζητά για την Ελλάδα πρόσθετα μέτρα λιτότητας τα προσεχή έτη, θεωρώντας τα ικανά να συμπληρώσουν τις μεταρρυθμίσεις.

Ζητά το ακριβώς αντίθετο από αυτό που γενικά προτείνει!

Την περιοριστική δημοσιονομική πολιτική θεωρούν υποκατάστατη και όχι συμπληρωματική των μεταρρυθμίσεων πανεπιστημιακοί όπως ο Coen Teulings,από το Πανεπιστήμιοτου Cambridge, ο οποίος ισχυρίζεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η δημοσιονομική προσαρμογή τόσο μικρότερη πρέπει να είναι η μεταρρυθμιστική πολιτική.

Το επιχείρημα στηρίζεται κυρίως στην κατανομή του πλούτου μεταξύ των γενεών, καθώς και οι δύο πολιτικές μειώνουν τον πλούτο της τωρινής γενιάς και συνεπώς και την κατανάλωση.

Η απότομη μείωση της κατανάλωσης οδηγεί βέβαια και σε αντίστοιχη προσαρμογή της παραγωγικής δυνατότητας από μη εμπορεύσιμα αγαθά (καταναλωτικά) σε εμπορεύσιμα (εξαγωγικά), αλλά αν το κάνει εφαρμόζοντας συμπληρωματικά τις δύο πολιτικές (λιτότητα και μεταρρυθμίσεις) τότε το αποτέλεσμα είναι να ρίξει την οικονομία στην παγίδα μιας διαρκούς ύφεσης.

Άρα η δημοσιονομική προσαρμογή και οι μεταρρυθμίσεις είναι υποκατάστατες πολιτικές και όχι συμπληρωματικές.

Αντίθετα το Γερμανικό Υπουργείο οικονομικών (σε συμπόσιο που έγινε 25 Μαρτίου 2015) υποστηρίζει ότι η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι συμπληρωματική της δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή του περιορισμού της ζήτησης.

Στην πολιτική αυτή έχουν σήμερα ενδώσει το ΔΝΤ και οι Θεσμοί με όσα ζητούν για το ύψος (3,5% του ΑΕΠ) των πρωτογενών πλεονασμάτων επί σειρά ετών, τα πρόσθετα μέτρα λιτότητας και τις μεταρρυθμίσεις (φορολογικό, συντάξεις, αγορά εργασίας κ.α.).

Τον περιορισμό αυτής ακριβώς της πολιτικής διαπραγματεύεται η ελληνική κυβέρνηση αντιπροτείνοντας περισσότερη ανάπτυξη μέσω διαφοροποιημένων μεταρρυθμίσεων και λιγότερη λιτότητα (μικρότερα πλεονάσματα για λιγότερα χρόνια).

Η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιμά πως η υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών θα μπορούσε συνδυασμένα να επιφέρει την επόμενη δεκαετία αύξηση του ΑΕΠ έως 8,5%, της απασχόλησης κατά 6,7% και των επενδύσεων κατά 11,5%.

Από την πλευρά του ο ΟΟΣΑ εκτιμά πως η πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση του ΑΕΠ πάνω από 13% την προσεχή δεκαετία.

Όμως, ο ΟΟΣΑ θεωρεί πως η έμφαση πρέπει να δοθεί από αναπτυξιακή σκοπιά στην αγορά προϊόντων, ενώ παραδέχεται πως τα βάρη της προσαρμογής έπεσαν στους μισθωτούς με συνέπεια η φτώχεια και οι ανισότητες να έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα παρά τις κοινωνικές πολιτικές που ενεργοποιήθηκαν.

Γι’ αυτό και προτείνει την ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών ώστε η ανάπτυξη να περιλάβει και να φθάσει σε όλο τον πληθυσμό.

Όπως, δε, έδειξε έρευνα του ΔΝΤ οι προτεινόμενες από τους θεσμούς μεταρρυθμίσεις, στην αγορά εργασίας είχαν μικρή επίδραση στην ολική παραγωγικότητα της οικονομίας, με μόνη εξαίρεσητις μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις σε έρευνα & τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες και υποδομέςπου έχουν θετική αναπτυξιακή επίδραση.

Από τις παραπάνω αξιολογήσεις των πολιτικών που ασκήθηκαν, προκύπτουν μερικά χρήσιμα συμπεράσματα.

ΠΡΩΤΟΝ, πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη άσκηση σκληρής περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής με την υλοποίηση βαθιών διαρθρωτικών αλλαγών εξαιτίας της σχέσης υποκατάστασης μεταξύ της δημοσιονομικής περιστολής και των μεταρρυθμίσεων.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, σχετικά με τη προτεραιότητα υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, η έμφαση πρέπει να δίνεται πρώτα στην απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία οδηγεί κυρίως σε μείωση τιμών, και κατόπιν στην απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, που όμως η οποία οδηγεί σε μείωση κόστους αλλά και ζήτησης.

ΤΡΙΤΟΝ, αναφορικά με τη χρονική ακολουθία των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, αυτή θα πρέπει να ξεκινά με εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να αποφέρουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία, οι οποίες κατά τεκμήριο είναι εκείνες που έχουν και τη μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα.

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, όσον αφορά τον ρυθμό υλοποίησης, η σταδιακή εφαρμογή προσφέρει το πλεονέκτημα της διόρθωσης, αντίθετα με τη περίπτωση ταχείας εφαρμογής όπου υπάρχει ο κίνδυνος της αναστροφής των μεταρρυθμιστικών πράξεων, είτε λόγω μεταρρυθμιστικής κόπωσης είτε λόγω της χρονικής ασυνέπειας.

Εν κατακλείδι, οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα δεν απέδωσαν αναπτυξιακά, τα αναμενόμενα.

Συγχρόνως, σε επίπεδο ΕΕ, έχουν συμφωνηθεί πέντε πρωταρχικοί στόχοι που – μέσω των εθνικών προγραμμάτων - πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το τέλος του 2020, και αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και την ανάπτυξη, το κλίμα/την ενέργεια, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας.

Προκειμένου να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά και να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους στο Υπουργείο Οικονομίας καταρτίζουμε μία Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης ικανή να εξισορροπήσει τις δυσλειτουργίες της αγοράς και να προσδώσει νέα δυναμική για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Η Στρατηγική αυτή θέτει στο επίκεντρο μιας δίκαιης και αειφόρου ανάπτυξης το ανθρώπινο δυναμικό και την ένταση γνώσης για την μετάβαση της χώρας σε μία οικονομία που παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Θέτει επίσης προτεραιότητες στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, και την ενίσχυση συνεργασιών επιχειρήσεων με δημιουργία εσωτερικών αλυσίδων αξίας και συστάδων επιχειρήσεων.

Η καινοτομία της στρατηγικής αυτής δε έγκειται μόνον από τις δυνάμεις της αγοράς να ανταποκριθούν στη μακροοικονομική και δημοσιονομική εξυγίανση και στις μεταρρυθμίσεις για ένα φιλικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον με ξένες και εγχώριες άμεσες επενδύσεις, αλλά ενεργοποιεί και μία πολιτική τόνωσης της ζήτησης που επιταχύνει την απορρόφηση της ανεργίας, ανακόπτει την διαρροή εγκεφάλων στο εξωτερικό και συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των ανισοτήτων, της φτώχειας και στην αποκατάσταση της κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας.

Αυτή η καινοτομία πολιτικής ίσως αποδειχθεί και η μεγαλύτερη προσφορά στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων που επιστρατεύονται για μία δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Σας ευχαριστώ.

Συνάντηση συνεργασίας εκπροσώπων Κινεζικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ελληνικής Δημοκρατίας

Συνάντηση συνεργασίας εκπροσώπων Κινεζικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ελληνικής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού κ. Στέργιου Πιτσιόρλα. Τη συνάντηση τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Τζόου Ξιάολι.

Η συνάντηση εργασίας συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον Οργανισμό Enterprise Greece, το Εμπορικό Γραφείο της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα και την Κινεζική Ένωση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Στη σημασία των ελληνοκινεζικών σχέσεων, στην άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων, καθώς και στο έντονο ενδιαφέρον των κινεζικών επιχειρήσεων να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο κ. Πιτσιόρλας. Οι πρόσφατες επενδύσεις της COSCO στον Πειραιά και η σημασία του λιμανιού του Πειραιά στον θαλάσσιο δρόμο του μεταξιού πυροδοτούν μια σειρά νέων επενδύσεων σε τομείς της οικονομίας όπως η κρουαζιέρα, η ελαφρά μεταποίηση, η ναυπηγοεπισκευή, οι διεθνείς διανομές και μεταφορές και ο τουρισμός. Ο υφυπουργός σημείωσε επίσης ότι εφέτος η Κίνα είναι η τιμώμενη χώρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ενδιαφέρον συμμετοχής έχει ήδη εκδηλωθεί από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων όχι μόνο από την Κίνα αλλά και από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

ΣτησυνάντησησυμμετείχανοιΚινεζικέςεπιχειρήσεις China New Era Group, PCT, Air China, Huawei, ZTE, China Development Bank, China Three Gorges Corporation, Cosco Shipping, China Shipbuilding and Offshore International Co. Greece, CCS Greece, Avic Ship Greece και Rongfeng Holding Group.

Οι εκπρόσωποι των κινεζικών επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, τα πλάνα τους για το μέλλον, καθώς και να διατυπώσουν συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές τους δραστηριότητες.

Στα ερωτήματα απάντησαν ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η κυρία Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Γιάννης Ταφύλλης, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής και εκπρόσωποι των Υπουργείων Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ως επιστέγασμα αυτής της συνάντησης, στόχος του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι να δημιουργηθεί μια μόνιμη πλατφόρμα επικοινωνίας των ελληνικών αρχών με τις ήδη εγκατεστημένες στην Ελλάδα κινεζικές επιχειρήσεις υπό το συντονισμό του Enterprise Greece, ώστε όχι μόνο να διευκολυνθεί η λειτουργία τους στην Ελλάδα αλλά και να υποστηριχθούν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Από το Γραφείο Τύπου

Ομιλία Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στο συνέδριο "Κρίση - Μεταρρυμίσεις - Ανάπτυξη" στην Βουλή

Σήμερα, Δευτέρα, 27 Μαρτίου, και ώρα 19:10, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, θα μιλήσει στο διήμερο Συνέδριο
«Κρίση - Μεταρρυθμίσεις - Ανάπτυξη», που διοργανώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Αντίστοιχα, αύριο Τρίτη, 28 Μαρτίου, και ώρα 16:30, στο Συνέδριο θα μιλήσει ο Υφυπουργός, Στέργιος Πιτσιόρλας.

Το  Συνέδριο θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής. Για τη διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

Κλικ εδώ για το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Από το Γραφείο Τύπου

Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» του νέου ΕΣΠΑ

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» του τομεακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του νέου ΕΣΠΑ. Με τη δράση αυτή το Υπουργείο Οικονομίας στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του κτιριακού αποθέματος με σημαντική αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία, στην ενίσχυση και ανάδειξη επιστημονικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πάρκων αλλά και στην αποκατάσταση και αναβάθμιση περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και κοινωνικών υποδομών σε περιοχές με σημαντικό πολιτιστικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος και των ποιοτικών προτάσεων που κατατέθηκαν, ο προϋπολογισμός της δράσης υπερδιπλασιάστηκε στα 68 εκατ. ευρώ. Από το πρόγραμμα θα υλοποιηθούν συνολικά 55 έργα σε όλη τη χώρα.

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης: «Η μεγάλη ανταπόκριση που συνάντησε το πρόγραμμα δείχνει τις σημαντικές ανάγκες αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν στον τομέα της ανάδειξης και αξιοποίησης του δημόσιου τουριστικού αποθέματος των δήμων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στηρίζουμε ουσιαστικά τους δήμους και τα ιδρύματα ώστε να αποκαταστήσουν και να εκσυγχρονίσουν τα εμβληματικά κτίρια και υποδομές τους, να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν τουριστικά και οικονομικά, αυξάνοντας τις πηγές των εσόδων τους και κυρίως να διαφυλάξουν την πολιτιστική και περιβαλλοντική τους αξία, προς όφελος όλων των πολιτών. Με το πρόγραμμα αυτό αλλά και ένα πλήθος παρεμβάσεων που ήδη τρέχουν ή θα ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα, στεκόμαστε στο πλευρό των δήμων, παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους και υποστήριξη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών τους πρωτοβουλιών».

Από το Γραφείο Τύπουbanner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn