Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

diaxeirisi idiotikou xreous apotelesmata

equi fund

infogov

Οι πρώτες χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει τη χρηματοδότηση των δύο πρώτων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 21,1 εκατ. ευρώ, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Τα δύο έργα που υπέγραψε η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), Ευγενία Φωτονιάτα, είναι τα εξής:

 • «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 20,7 εκατ. ευρώ.
 • «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω», επιλέξιμου προϋπολογισμού 0,4 εκατ. ευρώ.

Η πρόσκληση με τίτλο "Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων", συνολικού προϋπολογισμού 270 εκατ. ευρώ, ενεργοποιήθηκε μέσω της προδημοσίευσής της στις 28 Απριλίου του 2016, ενώ οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούσαν να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 15 Ιουλίου του 2016.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:

«Η πρόσκληση συνιστά τομή στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο σχεδιασμός της βασίστηκε στην αντίληψη της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων που αποτελεί και το κύριο χαρακτηριστικό του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και των επιμέρους Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Στο πνεύμα αυτό δίνεται στους εμπλεκόμενους φορείς η δυνατότητα να έχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση και πληροφόρηση για τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και οι οποίες εκτείνονται από την ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων, κομποστοποίησης βιοαποβλήτων και δημιουργίας πράσινων σημείων και δικτύωσής τους έως και την κατασκευή και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποτελεί καταλύτη για τη μετάβαση σε μια νέα περιβαλλοντολογική πολιτική, καθώς έχει κινητοποιήσει τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να σχεδιάσουν και να υποβάλουν προτάσεις που δεν είναι πλέον αποσπασματικές, αλλά εντάσσονται στον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων και κινούνται στο τρίπτυχο: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση. Η ανταπόκριση των φορέων αντανακλάται στον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό προτάσεων που ήδη υποβλήθηκαν και συνεχίζουν να υποβάλλονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς ως καταληκτική ημερομηνία υποβολών έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου του 2016. Η διαδικασία των εντάξεων είναι δυναμική και στο αμέσως προσεχές διάστημα θα προχωρήσουμε στην ένταξη και νέων έργων που εξυπηρετούν τους στόχους που έχει θέσει το νέο ΕΣΔΑ».

από το Γραφείο Τύπου

Χαιρετισμός Υπουργού στο Φόρουμ Καινοτομίας.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, αύριο Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ., θα απευθύνει χαιρετισμό στο "Φόρουμ Καινοτομίας" που διοργανώνει το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Πρεσβεία της Γαλλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Η εκδήλωση φιλοξενείται στο auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (Σίνα 31).

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Φόρουμ http://www.ambafrance-gr.org/programma-tou-foroum-stis-25-11


Από το Γραφείο Τύπου

Ένταξη στο ΠΔΕ 23 νέων έργων οδοποιίας στην επικράτεια συνολικού προϋπολογισμού 39 εκατ. ευρώ.

Την ένταξη 23 νέων έργων οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 39 εκατ. ευρώ, στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ενέκρινε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. Τα έργα εκτείνονται σε όλη την επικράτεια και στοχεύουν στην αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και στη βελτίωση της λειτουργικότητας της οδικής δικτύωσης σε κάθε περιοχή.

Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής νέα έργα:

 • «Αναβάθμιση δημοτικής οδού Παλαιοχώρα-Κουντούρα (Δήμος Καντάνου–Σελίνου, Ν. Χανίων)» και «Αντιστήριξη κεντρικής οδού με συστοιχία πασσάλων στον Μέρωνα (Δήμος Αμαρίου, Ν. Ρεθύμνου), συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ.
 • «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης–Βουργαρέλι» και «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και οδικός άξονας Αθαμάνιο-Θεοδώριανα» (Ν. Άρτας), συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ.
 • «Κατασκευή οδού Ιερά Μονή Σπηλιάς- Βραγγιανά (τμήμα οδού Ι.Μ. Σπηλιάς-Στεφανιάδα)» (Ν. Ευρυτανίας), προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.
 • «Βελτίωση δρόμου Κατούνα-Λουτράκι (Ν. Αιτωλοακαρνανίας)» και «Συντήρηση/βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι (όρια Ν. Αιτωλοακαρνανίας)», συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ.
 • «Κατασκευή δρόμου από Βλαχογιάννη μέχρι τα όρια Ν. Τρικάλων προς Αγριελιά» και «Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Ροδιάς-Συκαμινέας» (Ν. Λάρισας), συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ.
 • «Δημιουργία τεσσάρων σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου», «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Βόλου» και «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Περιφερειακή Οδό Λάρισας-Τρικάλων» (Περιφέρεια Θεσσαλίας), συνολικού προϋπολογισμού 3,4 εκατ. ευρώ.
 • «Βελτίωση/κατασκευή οδών πρόσβασης στον ΧΥΤΑ του Ν. Ηλείας», «Αποκατάσταση κατολίσθησης επί της Επαρχιακής Οδού Μιράκα-Λάλα στη θέση Καζάνι Ν. Ηλείας» και «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης κατολισθήσεων στον επαρχιακό δρόμο Πύργου-Οινόης στο Ν. Ηλείας», συνολικού προϋπολογισμού 4,1 εκατ. ευρώ.
 • «Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού και αγροτικού δικτύου Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας», προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ.
 • «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Φλώρινα-Βίτσι» και «Συντήρηση/βελτίωση οδικού δικτύου Δροσοπηγής-Φλώρινας», προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ συνολικά.

Από το Γραφείο Τύπου

Ένταξη νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 94,1 εκατ. ευρώ στο ΠΔΕ.

Την ένταξη 21 νέων έργων και μελετών, συνολικού προϋπολογισμού 94,1 εκατ. ευρώ, στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ενέκρινε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Ειδικότερα εντάσσονται στο ΠΔΕ:

 • το νέο έργο για την «Αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας της γραμμής 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας», συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ. Το έργο σχετίζεται με την προσαρμογή υφιστάμενων συστημάτων ασφάλειας των γραμμών 2 και 3 του Μετρό, ώστε να είναι συμβατά με τα συστήματα του συγχρηματοδοτούμενου έργου του Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ηλεκτρονικό εισιτήριο) του ΟΑΣΑ.
 • τρία νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ανακούφιση σε μεγάλο βαθμό του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αθήνας. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής:
  • «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Αμπελοκήπων στη διασταύρωση Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Κηφισίας και Φειδιππίδου», προϋπολογισμού 22,5 εκατ. ευρώ.
  • «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Αγ. Βαρβάρας στη Λεωφόρο Κηφισίας», προϋπολογισμού 22 εκατ. ευρώ.
  • «Νότια επέκταση της περιμετρικής Υμηττού με αστική σήραγγα και την αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ικανότητας Λ. Βουλιαγμένης», προϋπολογισμού 0,5 εκατ. ευρώ.
 • το νέο έργο «Επιβατικός και Εμπορικός λιμένας Σιγρίου Ν. Λέσβου - α’ φάση», προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ. Με το έργο αυτό δημιουργείται ένα σύγχρονο εμπορικό και επιβατικό λιμάνι στο Σίγρι Λέσβου, που θα δώσει τη δυνατότητα αναβάθμισης των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, με πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Πρόκειται για έργο καθοριστικής σημασίας για το Σίγρι και την ευρύτερη περιοχή, με το οποίο ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της Λέσβου που για χρόνια δεν είχε βρει ανταπόκριση.
 • το έργο «Αποκατάσταση ζημιών στους λιμένες Κουφονησιού, Αμοργού και Δονούσας», με επιπλέον χρηματοδότηση κατά 1 εκατ. ευρώ που αυξάνει το συνολικό προϋπολογισμό στα 2,8 εκατ. ευρώ.
 • τέσσερα νέα εγγειοβελτιωτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 9,7 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής:
  • «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλιάκμονα στα διοικητικά όρια του Δήμου Άργους Ορεστικού, από τη συμβολή με τον παραπόταμο του Στραβοποτάμου έως τα τμήματα Α&Β του κάμπου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.
  • «Επισκευή-αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού Ηλείας», προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ.
  • «Έργα διάθεσης νερού από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων», προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.
  • «Μελέτη φράγματος πολλαπλού σκοπού Παπαδάτων Νομού Πρέβεζας με τα σύνοδά του εγγειοβελτιωτικά και άλλα έργα», προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ.

Επίσης, εντάσσονται στο ΠΔΕ 11 συνολικά νέες μελέτες που αφορούν σε έργα εγγείων βελτιώσεων (13,5 εκατ. ευρώ), σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης (5 εκατ. ευρώ), καθώς και σε έργα οδοποιίας στην Κρήτη (0,6 εκατ. ευρώ), συνολικού προϋπολογισμού 19,1 εκατ. ευρώ.

από το Γραφείο Τύπου

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο περιφερειακός της Καλαμάτας

Στην κυκλοφορία δόθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ο νέος περιφερειακός αυτοκινητόδρομος της Καλαμάτας από τον κόμβο της Θουρίας έως και τον κόμβο της Αρτέμιδος στην Αγιάννα.
Νωρίτερα τόσο αυτό το τμήμα, όσο και το υπόλοιπο του περιφερειακού, που δεν δόθηκε ακόμα στην κυκλοφορία επιθεώρησαν οι υπουργοί Επικρατείς Χριστόφορος Βερναρδάκης και Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, καθώς επίσης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης.

δήλωση Αλ. Χαρίτση ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΒΙΝΤΕΟ

 

ΕΒΕΑ «EXPORTFORUM 2016» ομιλία Υπουργού Δ. Παπαδημητρίου.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, απηύθυνε χαιρετισμό κατά το «ExportForum 2016» που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Όπως επεσήμανε, το ζητούμενο σήμερα για τη χώρα δεν είναι μία απλή επανεκκίνηση της οικονομίας με τον τερματισμό της ύφεσης, αλλά η οριστική έξοδος από αυτήν μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης που μόνο η αλλαγή του παραγωγικού πρότυπου της οικονομίας εγγυάται.

Οι βασικοί πυλώνες αυτού του νέου αναπτυξιακού πρότυπου, είναι τρεις: α) επαναφορά στην ομαλή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας (μέσω QE και αντιμετώπισης του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων), β) προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων (με την εμπέδωση της εμπιστοσύνης και με την αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων) και γ) ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Αντίστοιχα, οι βασικές αρχές του νέου αναπτυξιακού προτύπου συνοψίζονται στην αξιοποίηση της γνώσης και του διαθέσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου, στην προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία ποιοτικών υποδομών και στη διοικητική αποτελεσματικότητα.

Σήμερα, παρόλο το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο, οι δείκτες είναι ενθαρρυντικοί όσον αφορά τις προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων και επέκτασης των εξαγωγών, συνέχισε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αυτό συμβαίνει για μια σειρά από λόγους, όπως το γεγονός ότι οι φορολογικοί συντελεστές αναμένεται να μειωθούν στο επόμενο διάστημα, η Ελλάδα έχει διαφύγει οριστικά τον κίνδυνο του Grexit, ενώ οι τελευταίες εκθέσεις προβλέπουν για τη διετία 2017-2018 μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων 9% και των εξαγωγών 4%.

Εφεξής αναμένονται οι εξής αναπτυξιακές δράσεις, υπογράμμισε ο κ. Παπαδημητρίου: (α) ταχεία ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης έως 5 Δεκεμβρίου, (β) βραχυχρόνια διευθέτηση του χρέους έως τέλος 2016, (γ) μερική άρση των capitalcontrols, (δ) χρηματοδοτική συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα και (ε) ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις αρχές του 2017.

Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές, τα τελευταία στοιχεία μαρτυρούν την ανθεκτικότητα αλλά και το δυναμισμό τους, καθώς τον Σεπτέμβριο είχαμε την μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία αύξηση εξαγωγών αγαθών των τελευταίων 33 μηνών.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εθνική στρατηγική για τις εξαγωγές η οποία περιλαμβάνει άμεσες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της γνώσης και πληροφόρησης μέσω της δημιουργίας πληροφοριακού συστήματος και διαδικτυακής πύλης εξωστρέφειας, την ενδυνάμωση των δομών και λειτουργιών της Οικονομικής Διπλωματίας μέσω της εκπόνησης Οδηγιών Επιχειρηματικότητας και της αναβάθμισης λειτουργίας γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης για την ανάπτυξη συνεργειών προώθησης της εξωστρέφειας.

Συμπλήρωσε, τέλος, ότι πρόσφατα εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ τρία ειδικά σχεδιασμένα χρηματοδοτικά προγράμματα ύψους 234 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας.
Κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Υπουργού.

Από το Γραφείο Τύπου

 

Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Α. Παπαδεράκη στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στα Τρίκαλα.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης απέστειλε χαιρετισμό στη διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους προέδρους και στους εκπροσώπους των Επιμελητηρίων που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και στις εργασίες της, το τριήμερο 11-13 Νοεμβρίου στα Τρίκαλα. Ακολουθεί ο χαιρετισμός:

Κύριε πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΕΕ,

Εύχομαι καταρχάς να έχετε μια γόνιμη συζήτηση στη γενική σας συνέλευση, στην οποία αδυνατώ να παρευρεθώ λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε και να σας συγχαρώ αφού τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως η ενασχόληση με επί μέρους θεματικές ενότητες, είναι εξόχως σημαντικές. Τα Επιμελητήρια της χώρας μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην Εθνική προσπάθεια διαφυγής της οικονομίας από την ύφεση και στην είσοδό της σε πορεία βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. Η ανάδειξη των προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, καθώς και η εξέταση των παραμέτρων και των εναλλακτικών προτάσεων-λύσεων, ενισχύει την προσπάθεια της Πολιτείας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Αδιαμφισβήτητα, η παρατεταμένη περίοδος της ύφεσης σε συνδυασμό με μακροχρόνια προβλήματα και στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας, και ιδιαίτερα της παραγωγικής βάσης της χώρας, πιέζουν σημαντικά τις επιχειρήσεις. Είμαστε σίγουροι όμως ότι η χρονιά αυτή μπορεί να σηματοδοτήσει το «γύρισμα» σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Για αυτό υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις τις οποίες πρέπει να αξιολογήσουμε και να ισχυροποιήσουμε μακριά από πνεύμα εφησυχασμού, αλλά και καταστροφολογίας με μικροκομματικές στοχεύσεις.

Στο πλαίσιο του συνεχούς και ανοικτού διαλόγου που έχει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με όλους τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα θέματα που απασχολούν τον επιμελητηριακό θεσμό με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου και ενίσχυση τους αναπτυξιακού τους ρόλου. Η ολοκλήρωση της άτυπης προκαταρκτικής διαβούλευσης για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας και τη συνολική αναβάθμιση του θεσμού, που έλαβε χώρα το προηγούμενο διάστημα, μας έχει δώσει σαφείς κατευθύνσεις για το πώς θα πρέπει να υποστηρίξουμε από κοινού αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια σε θετική και ρεαλιστική βάση.

Είμαστε σε αναμονή των τελικών προτάσεων της ΚΕΕΕ επί του υποβληθέντος σχεδίου νόμου και έχουμε τη βούληση να υποβάλουμε άμεσα προς δημόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο νόμου το οποίο θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις των Επιμελητηρίων.

Σας εύχομαι  καλή συνέχεια στις εργασίες του διημέρου.

Ευχαριστώ πολύ και να είστε όλοι καλά.

Από το Γραφείο Τύπου

Υπαγωγή 2.528 νοικοκυριών στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον".

Εκδόθηκε σήμερα από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης η απόφαση υπαγωγής 2.528 νοικοκυριών στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», της περιόδου 2007-13. Υλοποιείται, έτσι, πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνου Σκουρλέτη, και του πρώην Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξη Χαρίτση, με την οποία εκταμιεύτηκαν πρόσθετοι πόροι 19,1 εκατ. ευρώ, οι οποίοι προέρχονται από τα έσοδα των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο δικτυακό τόπο www.etean.com.gr και θα πρέπει να προσέλθουν για την υπογραφή των συμβάσεων έως τις 15/12/2016.

«Οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας είναι πολύ σημαντικές, καθώς η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο ενεργοβόρα ενεργειακά συστήματα στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης. «Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων καθίσταται ζωτικής σημασίας για τη χώρα, καθώς όχι μόνο αποτελεί όρο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας».

Υπενθυμίζεται ότι πάνω από 35.000 δικαιούχοι δεν στάθηκε δυνατό να ενταχθούν στο Πρόγραμμα λόγω εξάντλησης των σχετικών κονδυλίων ήδη από το 2014. Η κυβέρνηση κατάφερε να εξασφαλίσει πάνω από 75 εκατ. ευρώ και έτσι να ενταχθούν στο πρόγραμμα περίπου 8.000 νέοι δικαιούχοι. Σε πρώτη φάση αυτό κατέστη δυνατό τον Αύγουστο, ενώ τώρα υλοποιείται η δεύτερη φάση.

Στη βάση της εμπειρίας και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του τρέχοντος Προγράμματος, ολοκληρώνεται η επεξεργασία του νέου Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20.

Όπως τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης «για το νέο πρόγραμμα ‘Εξοικονόμηση κατ' οίκον’ έχουν εξειδικευτεί 248 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ». Η πρόσκληση θα εκδοθεί σύντομα και θα αφορά ενίσχυση με επιχορήγηση και δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο για την ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών κατοικιών.

«Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας συμμετοχής, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στα 500 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του νέου Ταμείου Υποδομών που θα ενεργοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2017, σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός ακόμα αντίστοιχου προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και δημοτικών κτιρίων», επισήμανε ο κ. Χαρίτσης.

από τα Γραφεία Τύπου

Ομιλία του Αναπλ. Υπουργού Α. Χαρίτση στα εγκαίνια της Έκθεσης «Πελοπόννησος Expo».

«Πρώτο μας μέλημα να αντιστρέψουμε το κλίμα αποεπένδυσης στην ελληνική οικονομία. Στόχος μας η βελτίωση των μακροοικονομικών προοπτικών να έχει αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία και στη ζωή των ανθρώπων»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης εγκαινίασε σήμερα, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, την Έκθεση «Πελοπόννησος Expo» που διεξάγεται το διάστημα 9-13 Νοεμβρίου στην Τρίπολη.
Στην ομιλία του, ο Αναπληρωτής Υπουργός εξήρε την πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων των νομών της Πελοποννήσου να διοργανώσουν από κοινού την Έκθεση. Εξέφρασε την ελπίδα η Έκθεση να καθιερωθεί και να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για την περιφερειακή ανάπτυξη της Πελοποννήσου, προωθώντας τη δικτύωση και συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων, αλλά και προσελκύοντας επενδύσεις. Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι η Έκθεση εύλογα εστιάζει στον τομέα της αγροδιατροφής, στον οποίο η Πελοπόννησος, όπως και σε άλλους τομείς, διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός υπογράμμισε την προτεραιότητα που αποδίδει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα στην προσέλκυση επενδύσεων: «Ζητούμε εκείνες τις ωθήσεις που θα στρέψουν την οικονομία σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης: σε μια ανάπτυξη κοινωνικά δίκαιη, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Το πρώτο μας μέλημα είναι να αντιστρέψουμε το κλίμα αποεπένδυσης που εμπεδώθηκε τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία. Με παρεμβάσεις στο χρηματοοικονομικό αλλά και στο θεσμικό πεδίο – για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας – να διαμορφώσουμε το κατάλληλο ‘οικοσύστημα’, εκείνο το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα που θα ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου. Στόχος μας είναι η βελτίωση των μακροοικονομικών προοπτικών της ελληνικής οικονομίας να μη μείνει στο επίπεδο των αριθμών, αλλά να έχει αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία και τη ζωή των ανθρώπων.»
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης επισήμανε τις προτεραιότητες που τέθηκαν στις προσκλήσεις επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ και στα προγράμματα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Στάθηκε δε στην ενεργοποίηση σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων – όπως μέσα από την πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών (FundofFunds) – τα οποία καλούνται να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τα οποία, μέσα από τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, θα έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία. Ακόμη, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η απορρόφηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ θα υπερβεί κατά πολύ το στόχο του 7% που είχε αρχικά τεθεί για το 2016, όπως συνέβη και το 2015 με την απορρόφηση των πόρων της προηγούμενης περιόδου.

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήμανε τον αποφασιστικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι τοπικές κοινωνίες, και ιδιαίτερα οι τοπικοί παραγωγικοί φορείς, για την προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου και το σχεδιασμό των εργαλείων που θα ανταποκρίνονται στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες.

Από το Γραφείο Τύπου

Τελετή Παράδοσης - Παραλαβής Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Από ΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΘΑΚΗ ΣΤΟΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην τελετή παράδοσης – παραλαβής του Υπουργείου Οικονομίας, καλωσορίζουμε τους νέους Υπουργούς στο Υπουργείο. Θα ξεκινήσουμε με τον κ. Σταθάκη τον απερχόμενο Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

            Παρακαλώ κ. Σταθάκη.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Καλωσορίζω το νέο Υπουργό τον κ. Παπαδημητρίου, τον “ντεμί” νέο Υπουργό τον κ. Χαρίτση αναπληρωτή Υπουργό και τον κ. Πιτσιόρλα Υφυπουργό, το Υπουργείο αυτή τη στιγμή στη σημερινή συγκυρία αποκτά μια στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία. Το σημείο αυτό είναι το σημείο καμπής, μεταστροφής δηλαδή της οικονομίας από μια μακρά περίοδο ύφεσης σε μια περίοδο ανάκαμψης, που κοινός στόχος της Κυβέρνησης είναι η διαδικασία ανάκαμψης να μετατραπεί σε βιώσιμη ανάπτυξη.

            Άρα η αλλαγή αυτή στο Υπουργείο συμπίπτει με μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία και τον οδικό χάρτη της Κυβέρνησης για το πώς η ελληνική οικονομία θα βρεθεί σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης με ισχυρούς κανόνες κοινωνικής Δικαιοσύνης.

            Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των ανθρώπων που δούλεψαν και συνεργαστήκαμε στο Υπουργείο, φυσικά πρώτα απ' όλα την Υφυπουργό, τη φίλη Θοδώρα και τον Αλέξη Χαρίτση που ήταν στο προηγούμενο σχήμα, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και όλους τους Γραμματείς των Γραμματειών. Να υπενθυμίσω επί τροχάδην ότι στον ενάμιση αυτό χρόνο το Υπουργείο θεσμοθέτησε μια σειρά από σημαντικά εργαλεία τόσο για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας όσο και για τη θεσμική αναβάθμιση των λειτουργιών του Υπουργείου.

            Αν ήθελα να ξεχωρίσω τέσσερα θα έλεγα τον Αναπτυξιακό Νόμο, το μεγάλο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, όλο το θεσμικό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια, ένα πολύ μεγάλο θέμα κρίσιμο και αποφασιστικής σημασίας για την σταθεροποίηση και την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος και την πληθώρα νομοθετικών βελτιώσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία και στη στενή συνεργασία με τις αναπτυξιακές ευρωπαϊκές Τράπεζες και τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας μέσα από εναλλακτικά εργαλεία.

            Θα κλείσω λέγοντας ότι πρέπει να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά ότι η συνεργασία με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες ήταν εξαιρετική, ήταν άριστη. Υπάρχουν προβλήματα ακόμη αρκετά στην λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, έχουμε ακόμη βαθιές μεταρρυθμίσεις να κάνουμε στον τομέα αυτό και εύχομαι στο διάδοχο σχήμα να ανανεώσει και την πολιτική του Υπουργείου και να επιλύσει με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο θέματα λειτουργίας και διοικητικής αναβάθμισης του Υπουργείου.

            Κύριε Παπαδημητρίου.

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριοι Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι εξ αρχής θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη για τη σκληρή δουλειά, που μαζί με τους Υφυπουργούς Τζάκρη, Χαρίτση προσέφεραν στην πατρίδα, στην Κυβέρνηση και σε αυτό το ιδιαίτερα κομβικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τα δυο τελευταία χρόνια.

            Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει να μου αναθέσει σε αυτή την κρίσιμη περίοδο το ιδιαίτερα σημαντικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

            Ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης και οι συνεργάτες του έχουν φέρει εις πέρας πολλά, τα ανέφερε ο κ. Σταθάκης αλλά θέλω να τα επαναλάβω: από τη συμφωνία των κόκκινων δανείων με τους δανειστές, την απορροφητικότητα και την αξιοποίηση των κονδυλίων του προηγούμενου ΕΣΠΑ που διεκπεραιώθηκε με επιτυχία πέρσι, την επιτάχυνση και το μέχρι τώρα πολύ υψηλό επίπεδο εγκρίσεων για την απορρόφηση των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, τη ρύθμιση του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων και φυσικά την ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού νόμου.

            Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στα προγράμματα επιχειρηματικότητας με συγκεκριμένη έμφαση που έχει δοθεί στην επιχειρηματικότητα των νέων, με άνοιγμα νέων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της στοχευμένης διαδικασίας των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και με διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ώθηση των εξαγωγών.

            Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος αλλάζει το επιχειρηματικό περιβάλλον ενισχύοντας την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, που είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους του Υπουργείου. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε ο προϋπολογισμός κάνει μνεία όχι μόνο για ανάκαμψη, αλλά και σημαντική ανάπτυξη της οικονομίας μας το 2017 και τα επόμενα χρόνια.

            Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από όπου έρχομαι, μετά από μια εκτεταμένη παραμονή τα investmentsείναι μια από τις σημαντικότερες λέξεις, γιατί οι επενδύσεις είναι η ατμομηχανή της οικονομίας. Θα εστιάσουμε στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, πάντοτε στα πλαίσια του ευρώ και με σεβασμό στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οικοδομώντας βαθμιαία την εμπιστοσύνη στους επενδυτές και τη βεβαιότητα ότι αυτή η Κυβέρνηση διάκειται φιλικά και η οικονομία είναι ανοιχτή στο επενδυτικό κοινό.

            Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας στην προσέλκυση επενδύσεων είναι πως ως μέλος της Ευρωζώνης παρέχει τη σταθερότητα της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τη δυνατότητα εύκολης διοχέτευσης εγχώριων παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη, την πολλαπλάσια διαπραγματευτική ισχύς στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες, καθώς επίσης την ασφάλεια και προστασία των ευρωπαϊκών δημοκρατικών θεσμών, που για τους πολίτες αλλά και τους επενδυτές αποτελούν μια αδιαμφισβήτητη σταθερά. Και τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, πρόθυμο για δουλειά.

            Ο Γιώργος Σταθάκης και οι συνεργάτες του έχουν βάλει τα στέρεα θεμέλια πάνω στα οποία θα συνεχίσουμε και θα ενισχύσουμε τις προσπάθειες των δυο τελευταίων δύσκολων χρόνων. Μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό κ. Χαρίτση και τον Υφυπουργό κ. Πιτσιόρλα και με την αξιοποίηση και συνεργασία όλων των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, σηκώνουμε τα μανίκια από σήμερα και αρχίζουμε τη σκληρή δουλειά.

            Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις παθογένειες που εμποδίζουν την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομίας μας. Σε αυτή την προσπάθεια σε στενή συνεργασία με όλα τα παραγωγικά Υπουργεία και τον ιδιωτικό τομέα, είμαι πεπεισμένος ότι θα συνδράμουν το μέγιστο.

            Η δίκαιη ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί παρά να αποτελέσει ένα κοινό σκοπό. Είμαι τυχερός που στην προσπάθεια αυτή θα στηρίζομαι σε όλους τους παράγοντες του Υπουργείου. Φιλοδοξώ να υπηρετήσω την πατρίδα και την Κυβέρνηση με όλες τις δυνάμεις μου και με τη συμπαράστασή σας θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Σας ευχαριστώ.

            Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον αναπληρωτή Υπουργό κ. Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος θα παραδώσει και θα παραλάβει.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Καλημέρα σε όλες και όλους. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω καλωσορίζοντας στο Υπουργείο μας το νέο Υπουργό και το νέο Υφυπουργό. Η δουλειά βεβαίως που έχει γίνει στο Υπουργείο όλο το προηγούμενο διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντική -ειπώθηκε ήδη και από τους δυο Υπουργούς- σε πάρα πολλά πεδία, σε μέτωπα πάρα πολύ σημαντικά για την ελληνική οικονομία.Δεν χρειάζεται νομίζω να επεκταθούμε πάρα πολύ σε αυτό είναι γνωστά σε όλους: η δουλειά η οποία έγινε στο ΕΣΠΑ, η δουλειά που έγινε για την εκπόνηση και την ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού νόμου, οι δουλειές που έγιναν για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.

            Όλη αυτή η προσπάθεια βεβαίως θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, ειπώθηκε και από τους Υπουργούς το πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει το Υπουργείο μας το επόμενο διάστημα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άλλωστε τις τελευταίες μέρες ανάδειξε την κρισιμότητα που θα έχει η δουλειά που θα γίνει σε αυτό το Υπουργείο έτσι ώστε με την ολοκλήρωση και της δεύτερης αξιολόγησης, να μπορέσουμε να μιλάμε για επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης, αυτή τη φορά με όρους δικαιοσύνης και βιωσιμότητας.

            Έχω όπως μόλις ανέφερε και ο Υπουργός το προνόμιο και την ευθύνη να συμμετέχω και στα δυο σχήματα, σε αυτό που μόλις ολοκλήρωσε τη δουλειά του και σε αυτό το οποίο ξεκινάει τώρα. Βεβαίως ο Υπουργός θα έχει την αμέριστη συμπαράστασή μου σε όλη τη δύσκολη προσπάθεια την οποία έχει αναλάβει. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου θα συνεχίσουν να δίνουν αυτή τη μάχη μαζί μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους πολιτικούς μας στόχους.

            Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες τους δικούς μου, αλλά και του Υπουργού του Γιώργου Σταθάκη για την πολύ στενή και παραγωγική συνεργασία που είχαμε κάτω από δύσκολες συνθήκες όλο το προηγούμενο διάστημα. Πραγματικά η δουλειά η οποία έγινε πολλές φορές βλέπουμε μόνο τη βιτρίνα που είναι οι υπουργοί αλλά η δουλειά η οποία έγινε από τους συνεργάτες όλο αυτό το διάστημα ήταν πάρα πολύ σημαντική και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί.

            Και βεβαίως πάνω απ' όλα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Σταθάκη για την καθοδήγησή του, για την εντιμότητά του και για το ήθος του. Σας ευχαριστώ.

Θ. ΤΖΑΚΡΗ: Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Υπουργούς, τον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη, τον Αλέξη Χαρίτση για τη συνεργασία που είχαμε, τους Γενικούς Γραμματείς ξεχωρίζω τον Στρατή Ζαφείρη το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς επίσης και τους συνεργάτες μου με τους οποίους καταφέραμε μέσα σε ένα χρόνο να δώσουμε όλα αυτά τα εργαλεία πολιτικής που θα βοηθήσουν τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, που αποτελούν την καρδιά της ανάπτυξης και στο θεσμικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο των χρηματοδοτικών εργαλείων.

            Η σημαντικότερη πρωτοβουλία που κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο έχοντας πάρει ήδη την έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους είναι έτοιμο να εισαχθεί στο Κοινοβούλιο.

            Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της νέας αυτής νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι ότι απαλλάσσει το 90% των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από άσκοπες γραφειοκρατικές, θα έλεγα διοικητικές διαδικασίες αδειοδότησης, που ταλαιπωρούσαν και τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και δεν προστάτευαν στο έπακρο το δημόσιο συμφέρον, μεταθέτοντας τους ελέγχους στο χρόνο της πραγματικής λειτουργίας της επιχείρησης.

            Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή της γνωστοποίησης, επιτρέποντας στον επιχειρηματία να ξεκινήσει τη λειτουργία της επιχείρησής του γνωστοποιώντας την έναρξη της λειτουργίας της και να μεταθέσει τους ελέγχους και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος σε χρόνο πραγματικής λειτουργίας.

            Το σύστημα αυτό το θεσμικό αυτό πλαίσιο υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής, που εξ αρχής σχεδιάσαμε και δρομολογήσαμε για την υλοποίησή του, έχοντας προβλέψει και σχεδιάσει όλες τις λειτουργίας που θα πρέπει να αναπτυχθούν για την υλοποίησή του καθώς επίσης και τις προδιαγραφές, ώστε να μπορεί ο διοικούμενος, ο ενδιαφερόμενος μέσα από αυτό να επιτελεί όλες τις λειτουργίες για τη γνωστοποίηση, για την αδειοδότησή του και η πολιτεία, ο ελεγκτικός μηχανισμός να επιτελέσει το ελεγκτικό της έργο.

            Ξεχωρίζω επίσης τα έξι χρηματοδοτικά προγράμματα που κατορθώσαμε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ να εγκρίνουμε ήδη από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης. Προγράμματα για την ενίσχυση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, τη εξωστρέφειας των επιχειρηματιών, της καινοτομίας, θα τα πω μόνο περιγραφικά νομίζω ότι είναι γνωστά: το πρόγραμμα «Ευέλικτη μεταποίηση», την «Περιβαλλοντική Βιομηχανία», το καινούργιο πρόγραμμα για επιχειρηματικά πάρκα και τις δομές logistics, το πρόγραμμα για την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, το πρόγραμμα για τα Clusters τους συνεργατικούς σχηματισμούς και τα δίκτυα, καθώς και το πρόγραμμα για έμπειρη επιχειρηματικότητα που έχει συγχρόνως αναπτυξιακή αλλά και κοινωνική διάσταση, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες πάνω από 45 χρονών να ξεκινήσουν μια καινούργια επιχείρηση, καθώς επίσης θέλω να τονίσω την θεσμοθέτηση για πρώτη φορά εργαλείων διαβούλευσης όπως είναι το Φόρουμ Βιομηχανίας, που σε αγαστή συνεργασία και αφουγκραζόμενοι την επιχειρηματικότητα πρότειναν συγκεκριμένες πολιτικές πρώτα - πρώτα για τη χάραξη της βιομηχανικής πολιτικής, εγκαθιδρύοντας ένα καινούργιο πλαίσιο μια καινούργια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης πρώτα απ' όλα της πολιτείας και της ίδιας της επιχειρηματικότητας. Πολλές από αυτές τις πολιτικές που προήλθαν από το εργαλείο αυτό διαβούλευσης έχουν ήδη υλοποιηθεί, άλλες είναι έτοιμες προς υλοποίηση και προς αξιοποίηση από τη νέα πολιτική ηγεσία.

            Ξεχωρίζω επίσης τις έξι ομάδες εργασίας για την ενίσχυση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, ενός τομέα και ενός κλάδου αιχμής της εγχώριας οικονομία, που κι αυτό ολοκληρώνει τις εργασίες του άμεσα. Ξεχωρίζω το όργανο διαβούλευσης για την ενίσχυση της μεταποίησης μέσα από τη σύνδεσή του με τον τουρισμό, που κι αυτό έχει προωθημένες εργασίες και θα προτείνει συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις, ώστε η ανάπτυξη του τουρισμού να αποτελέσει την ευκαιρία για την επανεκκίνηση και της μεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα.

            Όλα αυτά και πολλά άλλα, το θεσμικό πλαίσιο για τα logistics, το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο για τους ελέγχους του λαθρεμπορίου των καυσίμων, είναι θα έλεγα νομοθετημένες έτοιμες πρωτοβουλίες προς αξιοποίηση από τη νέα πολιτική ηγεσία. Είμαι σίγουρη ότι η νέα πολιτική ηγεσία θα τις υλοποιήσει άμεσα.

            Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο των καινούργιων Υπουργών, καλή επιτυχία στον καινούργιο Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Παπαδημητρίου, στον Αλέξη Χαρίτση που συνεχίζει, καλή επιτυχία από το καινούργιο μετερίζι στον Γιώργο Σταθάκη, καλή επιτυχία στον Στέργιο Πιτσιόρλα. Εύχομαι όλοι μαζί να κερδίσουν το στοίχημα της ανάπτυξης που είναι το κρίσιμο στοίχημα πλέον για την πρόοδο της χώρας. Ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία.

Σ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ: Εγώ σήμερα το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος της ευθύνης από αυτή την τοποθέτηση στο συγκεκριμένο Υπουργείο.

            Από την επιτυχία του Υπουργείου αυτού, εξαρτάται το πόσο γρήγορα ο ελληνικός λαός θα αρχίζει να ανακουφίζεται από την τρομακτική πίεση που υφίσταται τα τελευταία χρόνια.

            Ο κ. Παπαδημητρίου έθεσε με πολύ μεγάλη σαφήνεια τους στόχους και το πλαίσιο δουλειάς που μας περιμένει.

            Πιστεύω ότι πρέπει όλοι – τουλάχιστον από την δική μου τη μεριά – να καταβληθεί κάθε προσπάθεια αυτοί οι στόχοι να επιτευχθούν, να ακολουθηθεί η πολιτική που είναι αναγκαία σήμερα για να μπει η χώρα στο δρόμο της ανάπτυξης, να πετύχουμε στο στόχο της προσέλκυσης των ξένων και των ελληνικών βεβαίως επενδύσεων. Πιστεύω με δυο λόγια ότι αυτή τη στιγμή στις πλάτες μας πέφτει το πολύ μεγάλο βάρος για να στρίψει η πορεία της χώρας.

            Λέω λοιπόν ότι αισθάνομαι μεγάλη την ευθύνη και υπόσχομαι να κάνω κάθε προσπάθεια να πετύχουμε στο έργο μας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις.

Χ. ΚΟΛΩΝΑΣ («Έθνος»): Έχουν οριστεί οι αρμοδιότητες στον Υφυπουργό και στον Αναπληρωτή Υπουργό;

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αυτό θα κάνουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Δεν έχουν ακόμη οριστεί.

Ν. ΥΠΟΦΑΝΤΗΣ («Σκάι»): Κύριε Παπαδημητρίου σας ρώτησα και έξω από το Μαξίμου σχετικά με τη θέση σας για ένα παράλληλο νόμισμα που στις εκθέσεις σας, αλλά και στην αρθρογραφία σας μπορούσατε να στηρίξετε εκεί την ανάπτυξη. Τι άλλαξε σήμερα και λέτε ότι οι επενδύεις θα έρθουν μόνο μέσα στο ευρώ;

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει γνωστό δια του στόματος του Πρωθυπουργού πολλές φορές, ότι αυτή η εναλλακτική λύση δεν υπάρχει. Και αυτός θα είναι ο δικός μου στόχος, ότι δεν υπάρχει αυτή η λύση.

Σ. ΣΙΜΟΥ («Ναυτεμπορική – Euroday.gr»): Κύριε Παπαδημητρίου θέλω να ρωτήσω, με τα υφιστάμενα εργαλεία που έχουμε σε αυτά τα δυο δύσκολα χρόνια που αναφερθήκατε, πιστεύετε ότι είναι ικανά να προσελκύσουν επενδύσεις; Έχετε κάνει εσείς κάποια κρούση στο εξωτερικό που να έχει εκδηλωθεί κάποιο ενδιαφέρον και σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο; Και πού θα θέλατε να ιεραρχήσετε δηλαδή το επενδυτικό πρόγραμμα;

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Νομίζω ότι υπάρχουν επενδυτές που θα τους ενδιέφερε να επενδύσουν στην Ελλάδα. Εκτός από αυτά που ανέφερα με τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν για τον επενδυτή στη χώρα, υπάρχουν πολλοί τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία, η ενέργεια, ο αγροτουρισμός, ο ιατρικός τουρισμός, η πολιτιστική ανάπτυξη και πολλοί άλλοι τομείς.

            Τελευταία πρέπει να πω ότι πολλοί ονειρεύονται ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλώριδα της Ευρώπης και αυτό θα είναι κάτι σημαντικό.

κα ΓΚΙΤΣΗ («Αυγή – Capital.gr»): Καλημέρα σας. Σε συνέχεια της ερώτησης του κ. Υποφάντη, μπορεί η κυβέρνηση να επιμένει ότι δεν χρειάζεται παράλληλο νόμισμα, αλλά εσείς επιμένετε και έχετε πει και προσφάτως ότι ένα παράλληλο σύστημα είναι ικανό για να βγει η χώρα από την κρίση. Πώς μπορείτε να εξυπηρετήσετε αυτό το νέο ρόλο τη στιγμή που είναι ένας κόντρα ρόλος για εσάς;

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα ακαδημαϊκός και οι ακαδημαϊκοί μπορεί να λένε πολλά πράγματα, αλλά όταν έρχεται η στιγμή που πρέπει να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα, τότε βλέπουν ότι μερικά πράγματα που έχουν πει, ίσως να είναι λάθος.

            Όπως σας είπα και προηγουμένως, θα το επαναλάβω, δεν υπάρχει παράλληλο νόμισμα για την Ελλάδα, ούτε θα υπάρξει, τουλάχιστον σε αυτή την κυβέρνηση.

Β. ΔΟΥΡΑΚΗΣ («ΑlphaTV»): Κατ’ αρχήν να σας πω ότι το χάρηκα που θέσατε έτσι το θέμα του διακριτού ρόλου ακαδημαϊκού και πολιτικού, αλλά εδώ να δούμε και κάτι μεταξύ της πράξης και της θεωρίας. Δηλαδή από τη μία λέτε ότι θα φέρουμε επενδύσεις. Μόλις χθες, προχθές, νομίζω ο Εμίρης του Κατάρ έλεγε πάω να φύγω από αυτούς τους Έλληνες, είναι τρελοί, πάνω κάτω. Δεν μπορούμε να επενδύσουμε.

            Από την άλλη λέτε για νεοφυείς, για νέες επιχειρήσεις ότι θα τους βοηθήσετε και ορθά θα πράξετε. Αλλά με το φορολογικό καθεστώς που υπάρχει πολύ δύσκολο το βλέπουμε να σταθεί κάποιος στα πόδια του και με τις εισφορές που έχει να πληρώσει και όλα αυτά.

            Πώς θα καταφέρετε να στρίψετε το καράβι, γιατί φαντάζει λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι εργαλεία υπάρχουν και υπάρχουν πολλά και μετά τη δεύτερη αξιολόγηση θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα για τις νέες επενδύσεις. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Αλλά είμαστε ανοιχτοί να δημιουργήσουμε το επενδυτικό κλίμα, γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Και αυτό θα κάνουμε.

            Όπως είπα και προηγουμένως είναι ο πιο σημαντικότερος ρόλος αυτού του Υπουργείου, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, μαζί με τις δημόσιες επενδύσεις για να έχουμε την ανάπτυξη που χρειαζόμαστε.

Δ. ΜΑΝΙΦΑΒΑ («Καθημερινή»): Μια ερώτηση προς τον κ. Σταθάκη, μιας και κάνατε και έναν απολογισμό και σταθήκατε πολύ στο πρόβλημα των λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης.

            Υπήρξε πρόβλημα συνεργασίας με τα άλλα παραγωγικά υπουργεία που ίσως αποτελούν και έναν ανασταλτικό παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων;

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Νομίζω ότι υπήρξε αρκετή πρόοδος στον τομέα αυτό με την έννοια ότι οι συντονιστικοί θεσμοί που εισήγαγε η κυβέρνηση, αναφέρομαι σε θεσμούς, όπως το ΚΕΣΥΠ, ο τρόπος με τον οποίο οι στρατηγικές επενδύσεις συνυπογράφονται από επτά συναρμόδια υπουργεία κοκ. Νομίζω ότι υπήρξε μάλλον καλή συνεργασία στον τομέα των στρατηγικών επενδύσεων που είναι ένα κλασικό παράδειγμα.

            Υπενθυμίζω ότι σε ένα χρόνο έχουν εγκριθεί ή είναι υπό έγκριση επτά στρατηγικές επενδύσεις. Άρα θεωρώ ότι δεν υπήρξε κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Διαφορετικές φυσικά κατά περιόδους προσεγγίσεις υπάρχουν και είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν από ορισμένα Υπουργεία. Η συνολική εικόνα πάντως είναι ότι δεν υπήρξαν.

            Δεύτερο πολύ καλό παράδειγμα, πέρα από τις στρατηγικές επενδύσεις είναι τα πολύ σημαντικά νομοσχέδια, το ανέφερε η κυρία Τζάκρη, της αδειοδότησης, το οποίο είναι συνεργασία πάρα πολλών υπουργείων και φυσικά τα θέματα τα οποία ήταν και μέρος της διαπραγμάτευσης και που ολοκληρώνονται εν μέρει και σήμερα με την παρουσίαση της μελέτης του ΟΟΣΑ. Όλο το φάσμα των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων σε αγορές και επαγγέλματα, το οποίο αποτέλεσε μια μεγάλη ενότητα γύρω από την οποία αυτό το Υπουργείο είχε την ευθύνη και στη διαπραγμάτευση και στην ολοκλήρωση. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα και η απελευθέρωση αγορών και επαγγελμάτων τα οποία πρακτικά έχουν κλείσει ως ενότητα και στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης και προκαταβολικά θα έλεγα και πριν από τη δεύτερη αξιολόγηση είναι από τα θέματα που έχουν ολοκληρωθεί.

Π. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ: Κύριε Υπουργέ επικεντρωθήκατε στην προσέλκυση επενδύσεων. Για να έρθουν επενδύσεις στη χώρα θα πρέπει να λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα ώστε να υποστηρίξει τις επενδύσεις αυτές. Ένα μείζον ζήτημα είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων και μένει ανοιχτό το θέμα των επιχειρηματικών κόκκινων δανείων. Πώς σχεδιάζετε να χειριστείτε το συγκεκριμένο θέμα;

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Θα αφήσω τον απερχόμενο Υπουργό να απαντήσει στην ερώτηση.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Νομίζω ότι όπως όλοι ξέρετε, η τελευταία εκκρεμότητα θεσμική των κόκκινων δανείων είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός επιχειρηματικών δανείων. Είναι σε προχωρημένο στάδιο. Δηλαδή η συζήτηση γίνεται πάνω στο νομοσχέδιο αυτό καθ’ εαυτό. Την πρώτη εβδομάδα των διαπραγματεύσεων έγινε πολύ μεγάλη πρόοδος και δεύτερον, το όλο το θέμα της διαχείρισης πλέον των κόκκινων δανείων, το οποίο είχε γίνει δουλειά σε επίπεδο ομάδας στο Υπουργείο Οικονομίας, πλέον έχει θεσμική υπόσταση.

            Προχθές εγκαινιάσαμε την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που είναι θεσμός πλέον εντός του Υπουργείου Οικονομίας, υπό την εποπτεία φυσικά του νέου Υπουργού και το οποίο αποτελεί και τη βάση της Διυπουργικής Επιτροπής που θα αποφασίζει για τα θέματα των κόκκινων δανείων, εάν και εφόσον υπάρχουν παρεμβάσεις. Άρα οι θεσμοί είναι εκεί και εφόσον ολοκληρωθεί και η διαπραγμάτευση αυτή στο κύκλο της δεύτερης αξιολόγησης, νομίζω ότι αυτή η ενότητα, τουλάχιστον σε θεσμικό νομοθετικό επίπεδο, κλείνει.

Β. ΓΕΩΡΓΑΣ («Εφημερίδα των Συντακτών – Liberal»): Για τον κ. Παπαδημητρίου η ερώτηση. Εάν πρόκειται σε αυτή την κυβέρνηση να έχετε κάποιο ενισχυμένο ρόλο στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς;

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάρω τη θέση του κ. Σταθάκη, που αρχίζει στις 14 του μηνός. Οπότε θα υπάρχει μια επιτάχυνση.

Ν. ΥΠΟΦΑΝΤΗΣ («Σκάι»): Κάτι τελευταίο κ. Υπουργέ. Είναι στους σχεδιασμούς σας η δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας; Και πρόκειται για ένα θέμα το οποίο, αν είχαμε πληροφορηθεί σωστά, υπήρχαν ενστάσεις από τους δανειστές.

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Εγώ θέλω την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι οι δανειστές έχουν διαφορετική γνώμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το ξεχάσω, αλλά τα πρώτα βήματα θα πρέπει να είναι να τελειώσει η δεύτερη αξιολόγηση και μετά θα δούμε.

            Αλλά δεν το έχω ξεχάσει, με ενδιαφέρει πολύ και νομίζω ότι είναι το κατάλληλο όχημα για την ανάπτυξη.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στους νέους Υπουργούς.

Ομιλίες Υπουργού Γ. Σταθάκη και λοιπών στελεχών κατά τα εγκαίνια της ΕΓΔΙΧ

ΟΜΙΛΙΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΤΣΙΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΩΤΗ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

 

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στη νεοσύστατη Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους.

Θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη ενημέρωση για το ρόλο της νέας υπηρεσίας από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού τον κ. Σταθάκη. Θα συνεχίσουμε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, τον κ. Πιτσιλή τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και θα κλείσουμε με τον κ. Φώτη Κουρμούση το νέο Ειδικό Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους.

Κύριε Σταθάκη έχετε το λόγο.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ευχαριστώ. Είναι διπλή χαρά σήμερα, πρώτον διότι δεν θα μιλήσω για τον ανασχηματισμό, αν αυτό περιμένετε, είναι διπλή χαρά σήμερα, πρώτον διότι εγκαινιάζουμε μια νέα Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους η οποία μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον και θα πω δυο λόγια γι’ αυτό.

Και δεύτερον, διότι τίθεται σε λειτουργία ένα κτίριο πολύ σημαντικό και είναι ένα μεγάλο βήμα. Εμείς ως Υπουργείο Οικονομίας έπρεπε να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη και να δώσει το έναυσμα το Υπουργείο Οικονομικών. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορέσαμε και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα.

Και ταυτόχρονα ανοίγει πλέον ένα δρόμο για να μπορέσουν να έχουν ένα σημαντικό ρόλο το κτίριο αυτό καθ’ εαυτό και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που θα παρέχει το ελληνικό δημόσιο και φυσικά στην αναβάθμιση μιας σημαντικής περιοχής και γειτονιών της πρωτεύουσας.

Επιστρέφω στο αρχικό μας θέμα. Αυτή η νέα Γραμματεία που χωροθετείται σήμερα εδώ και εγκαινιάζει τη λειτουργία της, είναι μια Ειδική Γραμματεία η οποία θα έχει αρμοδιότητες στο σύνολο των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Κάνει τρία βασικά πράγματα.

Το πρώτο είναι ότι είναι ένας θεσμός στον οποίο θα μπορούν να προσφεύγουν οι δανειολήπτες μαζί με την Ειδική Γραμματεία ιδρύονται και 30 κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Τα οποία θα αποτελέσουν το βασικό μηχανισμό στήριξης βοήθειας νομικής και πολλών άλλων πλευρών και ταυτόχρονα θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο καλής διαμεσολάβησης προκειμένου να προστατεύονται οι δανειολήπτες και να μπορούν να βρίσκουν λύσεις στα θέματα της διαχείρισης υπερχρέωσης, ειδικά στις πιο ευαίσθητες ομάδες κοινωνικά.

Άρα ο στόχος είναι πολύ ισχυρός. Το πλαίσιο, όπως ξέρετε, η νομοθεσία για τα κόκκινα δάνεια έχει ψηφιστεί στο σύνολό της. Περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Περιλαμβάνει πρώτα απ’ όλα την προστασία της πρώτης κατοικίας με την αναμόρφωση του Νόμου Κατσέλη που προστατεύει 2 στα 3 νοικοκυριά της χώρας. Έγινε με τον Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος πλέον έγινε σε συνεργασία κυβέρνησης και Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί βάση για συζήτηση. Οδηγό προς τον οποίο οι Τράπεζες οφείλουν να ακολουθούν τον κώδικα.

Τρίτο. Διαμορφώσαμε μια δευτερογενή αγορά κόκκινων δανείων, κάνοντας δύο συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον διατηρώντας ισχυρούς κανόνες προστασίας των δανειοληπτών με ένα πολύ αναλυτικό τρόπο, δηλαδή γιατί δεν μπορεί να επιδεινωθεί η θέση του δανειολήπτη. Κατά τη μεταφορά υπάρχουν ισχυρά κοινωνικά και άλλα κριτήρια και ταυτόχρονα διαμορφώνοντας ίσως το πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για τον τρόπο που θα λειτουργεί αυτή η αγορά, υπό την εποπτεία φυσικά της Τράπεζας της Ελλάδος. Επαναλαμβάνω, διαμορφώνοντας ίσως το πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου να μην υπάρξουν παρενέργειες από τη λειτουργία της δευτερογενής αγοράς.

Ταυτόχρονα η ίδια η ίδρυση της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αυτή καθ’ εαυτή, αποτελεί ένα ακόμα από τα εργαλεία αυτά. Το πρόβλημα μπροστά μας είναι δεδομένο. Πρέπει να υπάρξει απομείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών. Είναι συστατικό στοιχείο της ανάκαμψης της οικονομίας. Πλέον είναι όλα τα εργαλεία διαθέσιμα.

Τελευταίο κομμάτι σε όλη αυτή σύνθετη νομοθεσία είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στο πολύ τελικό στάδιο διαμόρφωσης, ο εξωδικαστικός δηλαδή μηχανισμός ρύθμισης των επιχειρηματικών δανείων, όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων οι οποίες ταυτόχρονα έχουν χρέη προς το δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ένα ακόμη εργαλείο το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Ανακεφαλαιώνω. Νομίζω ότι είναι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει όσον αφορά τη θεσμοθέτηση των κανόνων. Και του τρόπου διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Είμαστε σε αυτό το σημείο όπου η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα σταθεί πιο αναλυτικά ο κ. Κουρμούσης. Επεξεργάζεται, ιδρύεται και προχωράει με ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, πέρα από τη στήριξη των δανειοληπτών, ισχυρό συμβουλευτικό ρόλο προς την αντίστοιχη Διυπουργική Επιτροπή Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους, νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να βελτιώνουν όλο το θεσμικό πλαίσιο.

Θα έχει το πληροφορικό σύστημα στο οποίο θα υπάρχουν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και ταυτόχρονα θα έχει και ένα ισχυρό επιμορφωτικό χαρακτήρα προς όλους τους θεσμούς που εμπλέκονται.

Άρα συντονιστικός ρόλος και ταυτόχρονα ρόλος παρέμβασης, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα κατά τη διαχείριση και αντιμετώπιση ενός από τα πιο σύνθετα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας.

Να συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων τον Ειδικό Γραμματέα και όλο το προσωπικό που αναλαμβάνει αυτό το δύσκολο έργο. Να καλωσορίσω για μια ακόμη φορά όλους εσάς και ιδιαίτερα αυτούς που συνέβαλαν στο να γίνει πραγματικότητα σήμερα αυτή η έναρξη λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας και ταυτόχρονα στο συγκεκριμένο χώρο. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Παρακαλώ το λόγο έχει ο κ. Αλεξιάδης.

Τ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι να αντιγράψω και εγώ τον Υπουργό, να ξεκινήσω λέγοντας, δηλώνοντας τη μεγάλη μου χαρά για τη σημερινή εκδήλωση για δυο κυρίως λόγους. Πρώτα από όλα γιατί αυτό το κτίριο ξεκινάει την έναρξη λειτουργίας του με μια σημαντική υπηρεσία και για την κοινωνία και για τους πολίτες και εύχομαι κάθε επιτυχία στα στελέχη αυτής της υπηρεσίας και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο πολύ σημαντικό ρόλο που έχουν για την κοινωνία και τους πολίτες.

Και τη μεγάλη μου χαρά που έχω χάσει το στοίχημα που είχα βάλει. Είχα βάλει στοίχημα ότι ο πρώτος που θα έμπαινε σε αυτό το κτίριο θα ήμουνα εγώ και το γραφείο μου. Με κέρδισε ο Φώτης Κουρμούσης, επειδή είναι και της περιοχής, θα το ξεπληρώσουμε εδώ σε κάποιο καλό στέκι της περιοχής το στοίχημα κ. Κουρμούση και εύχομαι πραγματικά κάθε επιτυχία και είναι μεγάλη μου χαρά το ότι αυτό το κτίριο θα ξεκινήσει με ικανούς ανθρώπους που θα έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους ένα μεγάλο ζήτημα.

Εγώ δεν έχω αρμοδιότητα επί των θεμάτων των χρεών των πολιτών. Εμείς έχουμε με τον κ. Πιτσιλή το δύσκολο ρόλο της είσπραξης και της δημιουργίας αυτών των χρεών. Εμείς αυτό που έχουμε σαν αρμοδιότητα είναι το θέμα της στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών και είμαι χαρούμενος σήμερα που είναι εδώ και πολίτες και άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για να δούνε με τα μάτια τους αν όλα αυτά τα καταστροφολογικά και τα τερατολογικά που ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτού του κτιρίου.

Επειδή έχω 30 χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών, θεωρώ ότι είναι το κτίριο με τη μεγαλύτερη πολυτέλεια. Φτάνει τα όρια της υπερβολής και τις συνθήκες εργασίας για εργαζόμενους, αλλά ευτυχώς μπορεί ο καθένας να δει εάν αυτά που γράφονται και αυτά που έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει, είναι αλήθεια.

Εύχομαι ειλικρινά καλή επιτυχία. Εμείς θα σταθούμε στο ρόλο σας και συντηρήστε το κτίριο όσο μπορείτε καλύτερα κ. Κουρμούση. Σε λίγο καιρό έρχονται και άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε. Κύριε Πιτσιλή έχετε το λόγο.

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ: Ευχαριστώ. Δυο πολύ σύντομα λόγια και από εμένα. Ο Φώτης Κουρμούσης αναλαμβάνει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο μαζί με την ομάδα του. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή του χρέους των ιδιωτών, τόσο σε άλλους ιδιώτες, όσο και στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι ένα πολυσύνθετο έργο, για το οποίο οι υπηρεσίες μας ήδη συνεργάζονται πολύ στενά, ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορέσουμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις προς όφελος και των πολιτών και της οικονομίας.

Προσωπικά του εύχομαι κάθε επιτυχία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει αναλάβει. Είμαι όμως βέβαιος ότι θα τα καταφέρει. Όσο τον έχω γνωρίσει, θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένα ικανότατο στέλεχος και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε άριστη συνεργασία και πάρα πολύ καλή επιτυχία.

Ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε. Κύριε Κουρμούση thefloorisyours, που λένε στην Αγγλία.

Φ. ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ: Ευτυχώς που δεν είμαι στην Αγγλία. Χαίρομαι που είμαι εδώ.

Σας καλωσορίζω στα εγκαίνια της Υπηρεσίας μας. Ευχαριστώ τους συνομιλητές και τους Υπουργούς και τον Γενικό Γραμματέα για τα καλά του λόγια. Κυρίως για τις ευχές για το δύσκολο έργο, γιατί έχουμε πιάσει τις δυο καυτές πατάτες εμείς. Ο ένας κυνηγάει το δημόσιο τα χρέη από εδώ και ο άλλος τα χρέη από εκεί. Και ευχαριστώ όλους όσους εργάστηκαν για να στηθεί αυτή η Γραμματεία.

Το επόμενο που ήθελα να πω είναι τι θα κάνει αυτή η Γραμματεία και προσπάθησα να το περιγράψω κάπως, αλλά τώρα καθώς μίλησαν οι συνομιλητές μου ήρθε κάτι που είπε η καθαρίστρια προχθές, ήρθε Σάββατο να καθαρίσει και της λέω: «καλά Σαββατιάτικα ήρθατε;» και μου λέει: «εδώ παιδί μου θα φτιαχθεί μια Υπηρεσία που θα βοηθάει τον κόσμο να μην μας πάρουν τα σπίτια. Θα έρχομαι και Σάββατο και Χριστούγεννα και Πάσχα να τα καθαρίζω».

Οπότε για να μην τα πω όπως τα λέει ο νόμος, το τι αρμοδιότητες κάνει, κάπως έτσι είμαστε μια Υπηρεσία που θέλουμε να είμαστε κοντά στον πολίτη και στην επιχείρηση, να τον βοηθήσουμε να διαχειριστεί τα χρέη του.

Και για να το πετύχουμε αυτό θα δουλέψουμε σκληρά τους επόμενους μήνες για να φτιάξουμε 30 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης Δανειοληπτών στα οποία θα μπορεί να προσέρχεται ο κόσμος και δωρεάν να λαμβάνει συμβουλές και να τον βοηθούν. Υποστήριξη στο τι να κάνει για τα θέματα που αντιμετωπίζει και κυρίως γι’ αυτά που φοβάται, γιατί ακούμε διάφορα κάθε μέρα και επειδή πρώτα είναι η υγεία και μετά είναι το σπίτι μας, καλό είναι να το φυλάμε.

Επίσης θα φτιάξουμε ένα site όπου να μπορεί ο καθένας από το σπίτι του να ενημερώνεται και υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην ενημέρωση και πρέπει κι εκεί να συμβάλουμε όλοι.

Και τέλος αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην τοπική κοινωνία, στις περιοχές που θα πάμε, ερχόμαστε να συνεργαστούμε με τους φορείς, δεν ερχόμαστε να τους ανταγωνιστούμε, γιατί διαβάζω διάφορα. Να επικουρήσουμε στο έργο τους και όλοι μαζί να βοηθήσουμε τον κόσμο γιατί έχει μεγάλη αγωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.

Ευρωαραβική Σύνοδος.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, συμμετείχε σήμερα στην Ευρωαραβική Σύνοδο, που φιλοξενείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη στροφής της οικονομίας σε νέους παραγωγικούς κλάδους στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως στον αγροδιατροφικό τομέα, τις νέες τεχνολογίες, την ενέργεια, τα logistics, τις κατασκευές και επιλεγμένους κλάδους της μεταποίησης.

Περιέγραψε το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά τη συμφωνία με τους δανειστές το καλοκαίρι του 2015 και προέβλεψε, για τις αρχές του 2017, ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 2,7%. Επεσήμανε ότι ήδη έχει ανακτηθεί η αίσθηση σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, με αποτέλεσμα οι ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία να σημειώνουν ήδη αύξηση κατά 18%.

Στη συνέχεια ανέλυσε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διατίθενται, με έμφαση στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, είπε χαρακτηριστικά, 500 εταιρείες υπέβαλλαν αίτημα για ένταξη στον νέο νόμο.

Κατά την αποφώνησή του, ο κ. Σταθάκης, εξήρε τις ιστορικά καλές σχέσεις της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο και υπογράμμισε ότι η χώρα μας αποτελεί όαση γεωπολιτικής ασφάλειας, σε μια ταραγμένη περιοχή.

Στο περιθώριο της Συνόδου ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Σόλταν Μπιν Σααντ Αλ-Μουρέικι και αντιπροσωπεία αξιωματούχων.

από το Γραφείο Τύπου

Χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων από το ΠΔΕ για την κατασκευή τριών οδικών αξόνων στο Νομό Ρεθύμνου.

Χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων, συνολικού προϋπολογισμού 504.549,67 ευρώ, από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ενέκρινε ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης. Η χρηματοδότηση αφορά σε απαλλοτριώσειςαπαραίτητες για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση τριών οδικών αξόνων στο Νομό Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

Αναλυτικά οι απαλλοτριώσεις αφορούν τα έργα:

* «Κατασκευή του νέου οδικού τμήματος Κάτω Ροδάκινο – Άνω Ροδάκινο (Γέφυρα Ροδάκινου)». Στο έργο περιλαμβάνονται η κατασκευή της γέφυρας Ροδάκινου και η συναρμογή της (κατασκευή νέων προσβάσεων) με την υφιστάμενη επαρχιακή οδό, η οποία συνδέει τους οικισμούς Κάτω Ροδάκινου και Άνω Ροδάκινου στα νότια του Νομού Ρεθύμνου.

* «Κατασκευή του οδικού τμήματος Παλέ – Αγκουσελιανά – Κάνεβος». Το έργο αφορά στη διάνοιξη του νέου τμήματος Παλέ – Αγκουσελιανά – Κάνεβος της επαρχιακής οδού 4.

* «Διάνοιξη νέου τμήματος “Φράγμα Ποταμών – Παντάνασσα” επαρχιακής οδού 13 (τμήμα Πατσός – Παντάνασσα)». Το έργο είναι τμήμα της οδού «Φράγμα Ποταμών – Παντάνασσα» στο Δήμο Αμαρίου.

Το Υπουργείο Οικονομίας με την έγκριση της χρηματοδότησης των παραπάνω απαλλοτριώσεων συμβάλει στην ενίσχυση των υποδομών της περιοχής με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

από το Γραφείο Τύπου

Απάντηση του Υφυπουργού Αλ. Χαρίτση σε δηλώσεις του Οδ. Κωνσταντινόπουλου.

Σε απάντηση σημερινών δηλώσεων του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο Υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, τονίζει:

«Η κατάσταση τον Ιανουάριο του 2015, όταν ευτυχώς για τον τόπο ο κ. Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετούσε τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, είχε ως εξής:

Τα μισά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 (έντεκα μήνες πριν τη λήξη της περιόδου) κινδύνευαν να οδηγήσουν τη χώρα σε απώλεια πολύ σημαντικών πόρων, με ορισμένα από αυτά να είναι σε απελπιστική κατάσταση από πλευράς απορρόφησης (π.χ. Ψηφιακή Σύγκλιση μόλις στο 60%), ενώ την ίδια στιγμή είχαν ενταχθεί χωρίς κανένα στοιχείο ωριμότητας ή κοινωνικής σκοπιμότητας έργα αξίας 10 δισ. ευρώ παραπάνω από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, υπονομεύοντας το επόμενο ΕΣΠΑ και επιβαρύνοντας τους λιγοστούς διαθέσιμους εθνικούς πόρους. Σε αυτό το «κατόρθωμα» είχε συμβάλει τα μέγιστα ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Η ίδια εικόνα υπήρχε και στον Αναπτυξιακό Νόμο (6 δισ. ευρώ εντάξεις έργων χωρίς να έχει προβλεφθεί ούτε μισό ευρώ για να πληρωθούν οι επενδύσεις).

Αντίστοιχη υπήρξε και η «επιτυχία» της προηγούμενης κυβέρνησης στο σκέλος των ειδικών χρηματοοικονομικών εργαλείων. Περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ είχαν δεσμευτεί από την προηγούμενη κυβέρνηση σε χρηματοοικονομικά εργαλεία, παρουσιάζοντας το σύνολο αυτών των χρημάτων ως απορρόφηση, ενώ στην πράξη μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 δεν είχε φτάσει στις επιχειρήσεις ούτε το 30% αυτών των χρημάτων.

Εμείς καταφέραμε να εξυγιάνουμε τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, να κατατάξουμε τη χώρα 1η στην απορρόφηση ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε., να εκκινήσουμε πέντε φορές πιο γρήγορα το νέο ΕΣΠΑ σε σχέση με το προηγούμενο, να τακτοποιήσουμε τις οφειλές των παλιών Αναπτυξιακών Νόμων και να ψηφίσουμε ένα νέο Νόμο που έτυχε της ευρύτατης αποδοχής των παραγωγικών φορέων. Τέλος, καταφέραμε να «ξεπαρκάρουμε» μέρος των χρημάτων των παλιών χρηματοοικονομικών εργαλείων, να κρατήσουμε ανοιχτή τη «γραμμή» χρηματοδότησής τους προς τις επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2016 και ταυτόχρονα να έχουμε έτοιμη τη νέα γενιά πολύ πιο εξελιγμένων και αποδοτικών χρηματοοικονομικών εργαλείων πριν λήξουν τα παλιά.

Ας κάνει ο καθένας τις συγκρίσεις του».

από το Γραφείο Τύπου

Συνάντηση με τους ευρωπαίους Πρέσβεις στο πλαίσιο της Σλοβάκικης Προεδρίας.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης ήταν κεντρικός ομιλητής σε κλειστή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους επικεφαλής των Πρεσβειών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) όπως επίσης και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα. Η συνάντηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Πρεσβείας της Σλοβακίας στο πλαίσιο της Σλοβάκικης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο ευνοϊκό οικονομικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην Ελλάδα, καθώς και στα νομοθετικά και χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει επιστρατεύσει η ελληνική κυβέρνηση με στόχο την έξοδο της χώρας από την κρίση και την επιστροφή της στην ανάπτυξη. Επεσήμανε ότι η βελτίωση του μακροοικονομικού κλίματος εξαρτάται απόλυτα από τη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία συνιστά βασικό στόχο του τρέχοντος προγράμματος 2015-2018. Τόνισε επίσης την ανάγκη ένταξης της χώρας στον μηχανισμό πιστωτικής χαλάρωσης και αποδέσμευσής της από οποιονδήποτε περιορισμό και εμπόδιο ώστε την επόμενη χρονιά να σημειώσει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 2,7%.

Ο κ. Σταθάκης, ανέφερε ότι για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη πέραν του τουρισμού και της ναυτιλίας, η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να στηρίξει περαιτέρω τις εξαγωγές της κυρίως σε τομείς όπου διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως στη φαρμακοβιομηχανία, στα logistics, στα αγροδιατροφικά προϊόντα και στην ενέργεια. Η Ελλάδα, τόνισε, λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών έχει τη δυνατότητα πλέον να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις Βαλκανικές και Μεσογειακές χώρες.

Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο Υπουργός Οικονομίας ανέλυσε τις προοπτικές για την πραγματική οικονομία που έχει ανοίξει το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου και υπογράμμισε τη σημασία της δραστηριοποίησης των ευρωπαϊκών επενδυτικών τραπεζών όπως της EIBκαι της EBRDστην Ελλάδα.

Τέλος, εστίασε στις θεσμικές αλλαγές που έχουν επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα, με στόχο τη διαφάνεια στις προμήθειες, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης, ο οποίος μίλησε για τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα, καθώς και για τα επιμέρους ζητήματα που διευκολύνουν τις ξένες επενδύσεις στη χώρα. Αναφέρθηκε αφενός στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο οποίος δίνει κίνητρα στις μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, και αφετέρου στη νομοθεσία για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, η οποία απαλείφει τη γραφειοκρατία και δίνει την ευκαιρία στους εν δυνάμει επενδυτέςνα αποκτήσουν άδεια με διαφανείς και ταχύτερες διαδικασίες.Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, είναι έτοιμη να δεχτεί μια επενδυτική ώθηση που θα βοηθήσει δραστικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε σε πολύ καλό κλίμα, οι Πρέσβεις των ευρωπαϊκών χωρών εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τους θετικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας και την πορεία των μεταρρυθμίσεων και δήλωσαν την πρόθεσή τους να συμβάλλουν στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.

Αναλυτική παρουσίαση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και των υπόλοιπων αναπτυξιακών εργαλείων (άδειες παραμονής για επενδυτική δραστηριότητα, κέντρα παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών και στρατηγικές επενδύσεις) έχει προγραμματιστεί να γίνει στους εκπροσώπους των Πρεσβειών στις 29 Νοεμβρίου 2016.

Από το Γραφείο Τύπου

Συμμετοχή του Υφυπουργού Αλέξη Χαρίτση σε εκδήλωση του Facebook.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης συμμετείχε σήμερα ως κεντρικός ομιλητής στην πρώτη εκδήλωση του Facebook στην Αθήνα, με τίτλο “Boost your Business”.

Στην ομιλία του ο Υφυπουργός σκιαγράφησε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ανάσχεση του κύματος φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. «Κάθε συζήτηση που αφορά την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της οικονομίας, την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης και την αναδιανομή του πλούτου, έχει στον πυρήνα της την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα», σημείωσε ο κ. Χαρίτσης.

Ένα από τα πιο εμφανή πεδία παρέμβασης είναι η ψηφιακή οικονομία, είπε ο Υφυπουργός. Στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ υπάρχει η μέριμνα ώστε όλες οι σχετικές δραστηριότητες να είναι επιλέξιμες: είτε αφορά τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (start-ups), την ενίσχυση των νέων ερευνητών και ερευνητριών και τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είτε την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα. Για το πρώτο σκέλος έχουν δεσμευτεί κονδύλια συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ για το δεύτερο σκέλος το σύνολο των διαθέσιμων πόρων ξεπερνά το 0,5 δισ. ευρώ.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε: «Οι δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας που επενδύει στην έρευνα και την τεχνολογία δεν εξαντλούνται στο νέο ΕΣΠΑ. «Αξιοποιούμε συντονισμένα και συμπληρωματικά όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, προκειμένου η ελληνική οικονομία να μετασχηματιστεί σε μια οικονομία με υψηλό ψηφιακό αποτύπωμα. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, το “Ταμείο Συμμετοχών” (Fund of Funds), το Σχέδιο Γιούνκερ, η διεύρυνση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπηρετούν τον ίδιο στρατηγικό προσανατολισμό».

Ο Υφυπουργός επισήμανε, επίσης, ότι «η ψηφιακή οικονομία, δεν αφορά μόνο σε εφαρμογές και υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Αφορά σε όλους τους δυναμικούς τομείς της οικονομίας (αγροδιατροφή, τουρισμός, υγεία κλπ.) που μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία από όλο το εύρος της ψηφιακής εποχής». Υπογράμμισε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα υγιές παραγωγικό οικοσύστημα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αντλούν όλους τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των εργαζόμενων. «Η ανάγκη για δίκαιες και ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις αποτελεί κρίσιμη πρόκληση για την ψηφιακή οικονομία», σημείωσε ο Υφυπουργός.

από το Γραφείο Τύπου

Συνέντευξη του υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση στο “Έθνος της Κυριακής”.

«Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επενδυτικών πόρων για τη μετάβαση σε ένα νέο, δίκαιο και βιώσιμο, παραγωγικό μοντέλο».

Σε συνέντευξή του στο Έθνος της Κυριακής, ο Υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους επενδυτικούς πόρους για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, βασισμένο στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και προπάντων του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.

«Στόχος δεν είναι, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, η επίτευξη θετικών δεικτών πάνω σε σαθρές παραγωγικές βάσεις, αλλά μια ανάπτυξη που θα μπορεί να είναι βιώσιμη, οικονομικά και περιβαλλοντικά, και που θα αποβαίνει σε όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό που επιδιώκουμε είναι επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, που να αφήνουν αξιόλογο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Με παρεμβάσεις στο θεσμικό και χρηματοοικονομικό πεδίο, διαμορφώνουμε το κατάλληλο ‛οικοσύστημα‘, εκείνο το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα που ανταποκρίνεται στις παραπάνω προτεραιότητες», τονίζει ο κ. Χαρίτσης.

Σε σχέση με το ΕΣΠΑ, ο Υφυπουργός υπογραμμίζει ότι μέχρι το τέλος του 2016 θα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις που αντιστοιχούν σε πάνω από το 50% των κονδυλίων (ποσό 10 δισ. ευρώ), ποσοστό που τοποθετεί τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Το ποσοστό απορρόφησης θα υπερβεί σημαντικά το στόχο του 7% που είχε αρχικά τεθεί, θα είναι δηλαδή κατά πολύ υψηλότερο από το 1,5% που σημειώθηκε στο αντίστοιχο χρονικό σημείο της προηγούμενης περιόδου. «Οπότε, η σχετική κινδυνολογία εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο ανεδαφική, αλλά και προκλητική», επισημαίνει ο κ. Χαρίτσης. «Συνολικά, μέσα στο 2016 θα πέσουν στην αγορά 6,75 δισ. ευρώ από την πλήρη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος κ.ά.) συν άλλα 3,5 δισ. από την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου».

Σε σχέση τέλος με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Χαρίτσης εκτιμά ότι η ενίσχυση του πολιτικού πλαισίου της αλληλεγγύης και η προώθηση πολιτικών ανάπτυξης, αντί της καταστροφικής λιτότητας, είναι το μόνο αντίδοτο στην άνοδο ακροδεξιών και ξενοφοβικών ρευμάτων. «Η επιδίωξη της κοινωνικής, οικονομικής και χωρικής συνοχής, πέρα από καταστατική αρχή, είναι όρος επιβίωσης της ΕΕ.», τονίζει ο Υφυπουργός.

 

Για το κείμενο από την εφημερίδα κλικ εδώ.

Γι το πλήρες κείμενο της συνέντευξης κλικ εδώ.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Ήδη σήμερα, η Ειδική Γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα, υπέγραψε την προσωρινή λίστα 2.444 εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 62.033 εκατ. ευρώ, τα οποία θα ενισχυθούν σε ποσοστό 100%. Η λίστα έχει αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr και www.efepae.gr.

Παρά τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν, η αξιολόγηση τους ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα και με περιορισμένο κόστος, ως αποτέλεσμα των απλουστεύσεων που εισήχθησαν στη διαδικασία υποβολής. Παράλληλα, οι αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων ενίσχυσαν τη διαφάνεια, διασφαλίζοντας την ισότιμη αντιμετώπιση προς όλους.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, οι δικαιούχοι θα κληθούν να καταθέσουν τον φυσικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε με την κατακύρωση των τελικών αποτελεσμάτων να πραγματοποιηθούν οι εντάξεις και να προχωρήσει η εκταμίευση των πρώτων χρηματοδοτικών ενισχύσεων εντός του 2016.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, ο Υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις μας ήταν εύστοχες και οι αλλαγές που κάναμε απέδωσαν τους στόχους που είχαμε αρχικά θέσει. Πολιτική μας επιλογή είναι η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, όπου θα πρωταγωνιστεί το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα. Η συγκεκριμένη δράση, σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως η ενίσχυση της μεταδιδακτορικής έρευνας και η απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς στοχευμένων πρωτοβουλιών για την ανάσχεση του κύματος μετανάστευσης του νέου επιστημονικού δυναμικού της χώρας (brain drain) και τη μετατροπή του σε κύμα επιστροφής (brain gain)».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των επενδυτικών σχεδίων εγκρίθηκε για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας. Ενισχύεται έτσι σημαντικά η περιφέρεια και δίνεται η ευκαιρία στους νέους επιστήμονες να μείνουν στον τόπο τους, δραστηριοποιούμενοι με τρόπο βιώσιμο και δυναμικό, προσδίδοντάς του αναπτυξιακή προοπτική.

από το Γραφείο Τύπου

Επίσκεψη του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στη Ρώμη.

stathakis romiΣε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκαν σήμερα, στη Ρώμη, οι συναντήσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη, με τον Ιταλό Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Κλαούντιο ντε Βιντσέντι και τον Ιταλό Υπουργό Οικονομίας, Κάρλο Καλέντα.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη βούλησή τους να προωθήσουν τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων των δύο χωρών. Συμφωνήθηκε να υπάρξει κοινό σχέδιο υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο θα επεξεργαστούν το αμέσως προσεχές διάστημα οι αρμόδιοι φορείς των δύο κρατών.

Συζητήθηκε, επίσης, η ευρωπαϊκή πολιτική στο μεταναστευτικό, όπου και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι υπάρχει περιθώριο για δραστικότερη ενεργοποίηση της αρχής της αλληλεγγύης εκ μέρους όλων των κρατών-μελών της ΕΕ. Σύμπτωση απόψεων υπήρξε και στο θέμα της οικονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη και της ανάγκης να υπάρξουν αλλαγές στην κατεύθυνση της «Διακήρυξης των Αθηνών».

Η ιταλική πλευρά επιβεβαίωσε τη βούλησή της για στενότερη συνεργασία στον χώρο της ενέργειας, σε μια περίοδο που η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο (hub) της περιοχής. Τέλος, συζητήθηκε το ελληνικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, για το οποίο έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ιταλικές επιχειρήσεις.

Ο Έλληνας Υπουργός συμμετείχε, επίσης, σε Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν η Ένωση Βιομηχάνων Ιταλίας (Confidustria) και η Enterprise Greece, με αντικείμενο τις επενδυτικές προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα για τις ιταλικές επιχειρήσεις. Στην ομιλία του, ο κ. Σταθάκης παρουσίασε τα στοιχεία που υποστηρίζουν την εκτίμηση ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 2,5% το 2017 και θα συνεχίσει να «τρέχει» με αντίστοιχο ή υψηλότερο ρυθμό μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Τόνισε, δε, την ιδιαίτερα θετική συμβολή που θα έχουν στην ανάπτυξη η υλοποίηση των αποφάσεων του Eurogroup για το ελληνικό χρέος και η ένταξη των ελληνικών τίτλων στο πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Αναφερόμενος στις ελληνο-ιταλικές οικονομικές σχέσεις, ο Υπουργός Οικονομίας χαρακτήρισε τις δύο χώρες «οάσεις σταθερότητας» σε ένα γεωστρατηγικό χώρο αποσταθεροποιημένο και δοκιμαζόμενο από εντάσεις και συγκρούσεις. Υπογράμμισε ότι «παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα των τελευταίων ετών, οι ιταλικές εταιρείες που ενεργοποιούνται και έχουν επενδύσει στην Ελλάδα, στον τομέα της ενέργειας, των κατασκευών, της ναυτιλίας κ.ο.κ., παρέμειναν παρούσες κι ενεργές». Επιβεβαιώθηκε, έτσι, για μία ακόμα φορά ότι οι ελληνο-ιταλικές οικονομικές σχέσεις είναι κάθε άλλο παρά ευκαιριακές, «έχουν μακρά παράδοση, στρατηγικό βάθος και αμοιβαιότητα» κάτι που αποτελεί «το πιο στέρεο έδαφος που εγγυάται την περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνσή τους, με τις ευκαιρίες που διανοίγονται τόσο στα παραδοσιακά, όσο και –κυρίως– σε νέα καινοτόμα πεδία».

Με στόχο την ενδυνάμωση της ελληνο-ιταλικής οικονομικής συνεργασίας, η Enterprise Greece υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Ιταλικό Οργανισμού Εμπορίου.

από το Γραφείο Τύπου

Ένταξη στο ΠΔΕ δύο έργων αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία, συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ.

Την ένταξη δυο έργων συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ενέκρινε ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης. Τα έργα αφορούν την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το Υπουργείο Οικονομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές, προχώρησε έγκαιρα στην έγκριση της χρηματοδότησης των δύο έργων, προϋπολογισμού 6,5 και 1,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. «Εξασφαλίσαμε τους απαιτούμενους πόρους για την αποκατάσταση και ενίσχυση των τοπικών υποδομών, ώστε να βελτιωθούν οι καθημερινές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών και να επανέλθουν στην κανονικότητα οι παραγωγικές δραστηριότητες στις πληγείσες περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση των έργων προϋποθέτει έναν συνολικό και προσεκτικό σχεδιασμό από τους αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να αποκατασταθούν οι ελλείψεις δεκαετιών», δήλωσε ο Υφυπουργός.

από το Γραφείο Τύπουbanner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn