Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

diaxeirisi idiotikou xreous apotelesmata

equi fund

infogov

Ο Υφυπουργός Οικονομίας Α.Χαρίτσης στην εκδήλωση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης συμμετείχε σήμερα ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσαν η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με αφορμή τη σύναψη της μεταξύ τους συμφωνίας παροχής εγγυήσεων για μικροχρηματοδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συμφωνία, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη στήριξη πάνω από 1000 πολύ μικρών επιχειρήσεων σε Κρήτη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε στην κρίση αποεπένδυσης, που επέφεραν στην ελληνική οικονομία η δημοσιονομική κρίση και οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπισή της, και εξέθεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης για την προσέλκυση νέων επενδυτικών πόρων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων. Ιδιαίτερα τόνισε την καλή συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, προκειμένου να σχεδιαστούν και ενεργοποιηθούν σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Σε σχέση με το νέο ΕΣΠΑ, ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι έχει εξειδικευτεί πάνω από το 55% των δράσεων επιχειρηματικότητας (ΕΠΑνΕΚ), στις οποίες αντιστοιχεί ποσό 2,5 δισ. ευρώ, και προανήγγειλε μια σειρά προσκλήσεων που θα εκδοθούν κατά συνέπεια το αμέσως επόμενο διάστημα και θα απευθύνονται στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Τέλος, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που μπορεί να επωμιστεί μια συνεταιριστική τράπεζα όπως η Παγκρήτια για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς.

από το Γραφείο Τύπου

Απλοποίηση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων

ΆΤΥΠΗ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ

Στη σημερινή συνάντηση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη, με τους επικεφαλής των Θεσμών συζητήθηκαν η απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρήσεων, η επικείμενη νομοθέτηση του θεσμού των one-stop shops, τα οποία θα διευκολύνουν τις διαδικασίες έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων, καθώς και η προώθηση της εθνικής στρατηγικής για την εφοδιαστική αλυσίδα. Τέλος, ξεκίνησε η συζήτηση για τον μηχανισμό εξωδικαστικού συμβιβασμού, για τον οποίο υπάρχει συμφωνία επί της αρχής. Τις επόμενες ημέρες τα τεχνικά κλιμάκια θα εξετάσουν επιμέρους παραμέτρους και θα ακολουθήσει νέα συνάντηση του Υπουργού με τους επικεφαλής των Θεσμών.

από το Γραφείο Τύπου

Χαρίτσης 3+2 χρηματοδοτικά εργαλεία για την ελληνική οικονομία.

Η δημοσιονομική κρίση και οι πολιτικές που επιστρατεύτηκαν για την αντιμετώπισή της επέφεραν μια δραματική κρίση αποεπένδυσης στην ελληνική οικονομία. Οι προσπάθειες του Υπουργείου Οικονομίας επικεντρώνονται σε μια στρατηγική για την προσέλκυση νέων επενδυτικών πόρων και προπάντων για τη συντονισμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, ώστε να παραχθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και να τεθούν οι βάσεις για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο. Σε αυτό το πλαίσιο, διαπραγματευόμαστε με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων που να δίνουν ευκαιρίες σε μια δυναμική, εξωστρεφή και κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Μέχρι το τέλος του 2016, θα έχουν ενεργοποιηθεί τρία κρίσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας: (1) το Ταμείο Συμμετοχών, (2) το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, (3) το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ενεργοποιηθούν άλλα δύο εργαλεία: (1) το νέο Ταμείο Υποδομών, καθώς και (2) το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων.

Προχωρούμε λοιπόν άμεσα στη δημιουργία ενός αναπτυξιακού Ταμείου Συμμετοχών (FundofFunds), τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF). Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. € από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, 60 εκατ. € από το EIF, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Από τα επιμέρους υποταμεία, που θα συσταθούν, θα μπορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλούν χρηματοδότηση με τη μορφή σύγχρονων εργαλείων και συγκεκριμένα με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equitycapital, venturecapital).Θα παρέχονται ακόμη συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε επίπεδο ανάπτυξης: είτε στο αρχικό στάδιο είτε σε φάση μεγέθυνσης ή ανάπτυξης. Το Ταμείο θα απευθύνεται καταρχήν σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας και προπάντων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της έρευνας.

Ουσιαστική εμπλοκή στην επενδυτική πλατφόρμα θα έχει ο νέος δημόσιος αναπτυξιακός φορέας, που θα προκύψει από τη συνένωση και αναβάθμιση των ΕΤΕΑΝ και ΤΑΝΕΟ. Κατά το πρότυπο των αντίστοιχων φορέων στις χώρες της ΕΕ, ο εθνικός φορέας θα αναλάβει σταδιακά τη συνολική διαχείριση των πρωτοβουλιών του Δημοσίου για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) θα αφορά δανειακά προϊόντα και προϊόντα εγγυοδοσίας. Θα διατεθούν πόροι 400 εκατ. € από το ΕΣΠΑ, που με τη συμμετοχή των τραπεζών θα ανέλθουν στο 1 δισ. €. Μέσα από το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα διατεθούν – με τη μορφή επιχορηγήσεων, καθώς και με τη μορφή της συγχρηματοδότησης – κοντά στα 300 εκατ. € από το ΕΣΠΑ και θα κινητοποιηθούν συνολικά, με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, κοντά στα 500 εκατ. € για την πραγματική οικονομία.

Σημαντική ώθηση στην οικονομία αναμένεται να δώσουν και τα δύο εργαλεία που θα ενεργοποιηθούν τους πρώτους μήνες του 2017. Το νέο Ταμείο Υποδομών, διάδοχο σχήμα του ταμείου JESSICA, θα στοχεύει – προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος – σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποδομών, όπως η ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια και η ανάπτυξη τουριστικών υποδομών. Το δε Ταμείο Μικροπιστώσεων θα δώσει βάρος στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων, καθώς και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η οποία μπορεί να αποτελέσει έναν δυναμικό κλάδο της οικονομίας, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα με την προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε ξεκινήσει την αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ, που αφορά μεγαλύτερες επενδύσεις. Για την εκκίνηση του Σχεδίου ήταν καταρχήν απαραίτητη η ριζική και προσεκτική επανεξέταση του καταλόγου έργων, που είχε καταρτίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, καθώς αυτός ήταν ιδιαίτερα προβληματικός τόσο ως προς την ωριμότητα όσο και ως προς την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων έργων βάσει του σχετικού κανονισμού. Η αξιοποίηση του πακέτου προχωρεί πλέον κανονικά με την Ελλάδα να είναι έκτη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, και πρώτη μετά τις πέντε μεγάλες οικονομίες της Ένωσης, σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των πόρων. Έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες ύψους 645 εκατ. €. Μοχλεύονται με αυτό τον τρόπο 1,4 δισ. ευρώ ιδιωτικών πόρων στην πραγματική οικονομία. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση ακόμη περισσότερων συμφωνιών.

Η καλή συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εκτείνεται όμως πέρα από το Σχέδιο Γιούνκερ. Μέσω απευθείας δανεισμού από την ΕΤΕπ έχουν διασφαλιστεί 1,4 δισ. €, τα οποία, σε συνδυασμό με πόρους του ΕΣΠΑ, θα χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση τριών σημαντικών έργων. Τα έργα αυτά είναι (α) η νέα γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, (β) η ενεργειακή διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου μέσω υποβρύχιου καλωδίου, (γ) η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε περιοχές της Βόρειας και της Στερεάς Ελλάδας.

Στη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ (180 εκατ. €), καθώς και σε εθνικούς πόρους που διασφαλίσαμε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (60 εκατ. €), θα στηριχθεί και το υπό σύσταση Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Η ενίσχυση της έρευνας είναι κρίσιμη για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που επιδιώκουμε: για το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε μια οικονομία έντασης γνώσης, που να επενδύει στην τεχνολογική καινοτομία και στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας.

Παράλληλα με τις παραπάνω πρωτοβουλίες, θα πρέπει να υπογραμμιστούν τα κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις που παρέχει ο νέος αναπτυξιακός νόμος (ο οποίος για πρώτη φορά συνδυάζει ενισχύσεις με φορολογικά κίνητρα) καθώς και η άμεση προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται 11 τέτοιες επενδύσεις (συνολικού ύψους 1,1 δισ. €), σε τομείς στρατηγικής σημασίας, οι οποίες καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη που αρχίζουν πλέον να δείχνουν όχι μόνο οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και ιδιώτες επενδυτές στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα στο υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της.

Όλες οι παραπάνω προσπάθειες συγκλίνουν στο στόχο να αξιοποιηθεί το θετικό momentumπου διαμορφώνεται για την ελληνική οικονομία. Ώστε η επιστροφή στην ανάκαμψη να μη σημαίνει μια αναιμική ανάπτυξη στις ίδιες σαθρές βάσεις, αλλά μια ανάπτυξη διατηρήσιμη, βασισμένη στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας – προπάντων τις συσσωρευμένες γνώσεις και δεξιότητες των ανθρώπων – και προσανατολισμένη σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η ομιλία Γ. Σταθάκη στο Συνέδριο Capital+Vision 2016.

Τις προοπτικές για την οικονομία μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδυτικών έργων το επόμενο διάστημα, περιέγραψε ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, κατά την ομιλία του στο συνέδριο Capital+Vision 2016, που διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Εφημερίδα «Κεφάλαιο» και η πύλη Capital.gr.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε αρχικά στα σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μέσα στο 2016, τονίζοντας ότι μια σειρά από δείκτες, όπως η εγχώρια ζήτηση, η αυξητική πορεία των επενδύσεων και των λιανικών πωλήσεων, η απασχόληση, η ανάκαμψη των εξαγωγών και της βιομηχανικής παραγωγής, στοιχειοθετούν ότι το προσεχές δωδεκάμηνο ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανέλθει στο 2,7%.

Η ανάκαμψη περνά μέσα από την μακροοικονομική σταθερότητα, επεσήμανε ο κ. Σταθάκης, υπογραμμίζοντας ότι βασικός παράγοντας για την ανάκαμψη της οικονομίας συνιστά η δημοσιονομική σταθερότητα του προγράμματος 2015-2018 που εφαρμόζει η κυβέρνηση, καθώς και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Κομβικό σημείο, για τη δημιουργία συνθηκών ομαλής χρηματοδότησης της οικονομίας, αποτελεί η πλήρης αποδέσμευση από οποιονδήποτε περιορισμό και η ένταξη στον μηχανισμό πιστωτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές, πρόσθεσε.

Στη συνέχεια εστίασε στις θεσμικές αλλαγές που έχουν επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα, με στόχο την μεγαλύτερη διαφάνεια, την εξάλειψη των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο κ. Σταθάκης, αναφέρθηκε κυρίως στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο οποίος έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία με τη δημοσίευση και ενεργοποίηση των τεσσάρων από τα οκτώ καθεστώτων χρηματοδότησης. Ο νέος Νόμος, είπε χαρακτηριστικά, είναι εντελώς διαφορετικός από τους προηγούμενους, καθώς:

- δεν είναι οριζόντιος, αλλά στοχευμένος, πρωτίστως στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

- απλοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες

- εισάγει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

- δίνει έμφαση στις συνέργιες μεταξύ των επιχειρήσεων

- προβλέπει ειδικό καθεστώς για τις μεγάλες επενδύσεις (άνω των 20 εκατ. ευρώ), στις οποίες προσφέρεται ασφαλές δωδεκαετές φορολογικό περιβάλλον

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομίας, αναφέρθηκε στη δραστηριοποίηση Διεθνών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών στην Ελλάδα και στις δυνατότητες χρηματοδότησης που ανοίγονται. Μόνο στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ εκτίμησε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα διοχετευτούν στην οικονομία περί τα 2 δισ. ευρώ.

Από το Γραφείο Τύπου

Η ολοκλήρωση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και η κατανομή των επιπρόσθετων κοινοτικών πόρων.

Η ολοκλήρωση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και η κατανομή των επιπρόσθετων κοινοτικών πόρων που θα λάβει η χώρα μας το 2017, εξετάστηκαν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) το οποίο συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη.

  1. Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 σημειώθηκε πως αν και η αποστολή των Τελικών Εκθέσεων στην Ε.Ε. θα γίνει το Μάρτιο του 2017, εντούτοις στόχος της Κυβέρνησης είναι να έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες μέχρι το τέλος του 2016, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί και με τον συντονισμό των Διαχειριστικών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας.
  2. Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξη Χαρίτση, η Ελλάδα ενεργοποίησε τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου νωρίτερα από κάθε άλλη χώρα της Ε.Ε. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του 2016 το ποσοστό ενεργοποίησης, σε προσκλήσεις, αναμένεται να ξεπεράσει το 50% του συνόλου των κονδυλίων της περιόδου 2014-2020 (αντιστοιχεί στο ποσό των 10 δισ. ευρώ), ποσοστό που τοποθετεί τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των πόρων εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους η Ελλάδα θα υπερβεί το στόχο του 7% του συνολικού προϋπολογισμού, που έχει τεθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αντιστοιχεί σε δαπάνες έργων που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται πως το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με το ποσοστό απορρόφησης κατά την εκκίνηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς στην αντίστοιχη χρονική φάση δεν είχε ξεπεράσει το 1,5%.

  1. Στη συνεδρίαση του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. εξετάστηκε, επίσης, η κατανομή των επιπλέον κοινοτικών πόρων, ύψους 970 εκατ. ευρώ, που θα λάβει η χώρα μας το 2017 μετά την αναθεώρηση της κατανομής της Πολιτικής για τη Συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε οι εν λόγω πόροι να κατανεμηθούν μεταξύ του ΕΤΠΑ (Ταμείο για τις υποδομές και την επιχειρηματικότητα) και του ΕΚΤ (Ταμείο για τις κοινωνικές δράσεις) με κύρια προτεραιότητα την χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι οι σχετικοί πόροι να χρηματοδοτήσουν ολοκληρωμένα προγράμματα και όχι αποσπασματικές δράσεις με μειωμένη αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομίας θα υποβάλλει στο ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., μέχρι τα τέλη του έτους, σχέδιο με συγκεκριμένες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τους επιπλέον πόρους που θα λάβει η χώρα μας το 2017.

  1. Το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. αποφάσισε, ακόμη, τη δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, μέσω του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κατά αντιστοιχία του προγράμματος που ήδη ενεργοποιείται για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου το οποίο και θα ενισχυθεί περαιτέρω. Τα έργα που θα υλοποιηθούν μέσω των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων θα καθοριστούν σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Ομιλία Γ. Σταθάκη στο συνέδριο "Capital and Vision".

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Συνέδριο «Capital + Vision 2016», αύριο Σάββατο, 22 Οκτωβρίου και ώρα 10:45 π.μ.

Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Εφημερίδα «Κεφάλαιο» και η πύλη Capital.gr, φιλοξενείται στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental Athens.


Από το Γραφείο Τύπου

Ομιλία Γ. Σταθάκη στο 2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας.

Την ευκαιρία να παρουσιάσει τις καινοτομίες του νέου Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις είχε ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, στη διάρκεια των εργασιών του 2ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε στο άρθρο 31 του νέου Νόμου, σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή μπορεί να εντοπίζει την ανάγκη για ένα καινοτόμο προϊόν, υπηρεσία ή έργο που δεν υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά και έτσι να καθίσταται πρώτος αγοραστής προϊόντων καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα ελλιπούς αρχικής ζήτησης και άρα στηρίζονται έμπρακτα οι καινοτόμες επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματα.

Ένα δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Ήδη, στο πλαίσιο του Horizon 2020 και του EnterpriseEuropeNetwork έχουν ενεργοποιηθεί προγράμματα που υποστηρίζουν την έρευνα και καινοτομία. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει το υπό ίδρυση Ταμείο Συμμετοχών (FundofFunds), που θα αξιοποιήσει πόρους ύψους 320 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ, προκειμένου να ενισχύσει συνέργειες της ερευνητικής με την επιχειρηματική κοινότητα.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στο πρόβλημα της μετανάστευσης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας (braindrain), που προφανώς δυσχεραίνει την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μετατροπής του κύματος φυγής σε κύμα επιστροφής (από braindrainσε braingain), η κυβέρνηση χρηματοδοτεί, μέσω του ΕΣΠΑ, με 434 εκατ. ευρώ τα επιστημονικά ιδρύματα, προκειμένου να υποστηριχθούν διδακτορικά και μεταδιδακτορικά ερευνητικά προγράμματα.

από το Γραφείο Τύπου

Ενισχύουμε θεσμικά και χρηματοδοτικά τους παραγωγικούς και ερευνητικούς φορείς.

Ομιλίες του Υφυπουργού Α. Χαρίτση στην Αρχαία Ολυμπία

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην «Πρώτη Συνάντηση των Fora των Επιμελητηρίων, των Πόλεων και των Πανεπιστημίων της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου», που διεξάγεται στην Αρχαία Ολυμπία (19-20 Οκτωβρίου) και διοργανώνεται από τα Επιμελητήρια Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας.

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, παραμονή του συνεδρίου, ο Υφυπουργός πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Βασικοί άξονες του Νέου Αναπτυξιακού Πλαισίου και ο ρόλος του ΕΣΠΑ 2014-2020». Την Τετάρτη, ο κ. Χαρίτσης άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου, μιλώντας για την αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR).

Στην ομιλία του για το αναπτυξιακό πλαίσιο και το νέο ΕΣΠΑ, ο Υφυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη συντονισμένη ενεργοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων – όπως είναι το νέο ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός Νόμος, το σχέδιο Γιούνκερ, τα νέα εργαλεία που σχεδιάζονται σε συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς – προκειμένου να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θετικό momentum που διαμορφώνεται για την ελληνική οικονομία. Ο κ. Χαρίτσης ανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί μια σειρά προσκλήσεων επιχειρηματικότητας, καθώς οι σχετικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ έχουν εξειδικευτεί σε ποσοστό άνω του 55% (ποσό άνω των 2,5 δισ. ευρώ).

Ο Υφυπουργός στάθηκε ακόμη στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για υφιστάμενες και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενεργοποιηθούν εντός του 2016 – (α) το αναπτυξιακό Ταμείο Συμμετοχών, (β) το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), (γ) το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» –, καθώς και σε εκείνα που θα ακολουθήσουν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 – (δ) το νέο Ταμείο Υποδομών, διάδοχο σχήμα του JESSICA, και (ε) το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων. Σε σχέση με τη Δυτική Ελλάδα, ο Υφυπουργός τόνισε τη σημασία των στρατηγικών σχεδίων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), προκειμένου το επόμενο διάστημα να υλοποιηθούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έργα που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις προτεραιότητες ενός συνεκτικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Στην εισήγησή του στο Συνέδριο σήμερα , ο Υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής συνοχής ως καταστατικής αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη να προωθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικές ανάπτυξης αντί της αδιέξοδης λιτότητας. Επισήμανε ότι η Ελλάδα, που έχει αναλάβει την προεδρία της EUSAIR από τον Ιούνιο του 2016, αξιοποιεί τους πόρους που έχει στη διάθεσή της για την υλοποίηση της Στρατηγικής ΕUSAIR με στόχο τη συνεκτική ανάπτυξη στη Μακροπεριφέρεια. Οι τέσσερις πυλώνες της Στρατηγικής – (α) καινοτόμος θαλάσσια ανάπτυξη (Blue Growth), β) συνδεσιμότητα των μεταφορικών και ενεργειακών υποδομών, δ) εναλλακτικές και βιώσιμες μορφές τουρισμού και γ) περιβάλλον – αντιστοιχούν σε προτεραιότητες και της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε τη σημασία που έχει η διασύνδεση των επιμελητηρίων, των πανεπιστημίων και των αυτοδιοικητικών αρχών μέσω της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου τόσο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεκτικών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων όσο και για την προσέλκυση επιπλέον πόρων: «Ενισχύουμε τόσο θεσμικά όσο και χρηματοδοτικά το ρόλο των επιμελητηρίων, της αυτοδιοίκησης, καθώς και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου να ανταποκριθούν σε πιο σύνθετους και απαιτητικούς ρόλους», επισήμανε ο Υφυπουργός.

Ο Υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα και στη διαχείριση του από τις χώρες της Μακροπεριφέρειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Παράλληλα με τις αναπτυξιακές προκλήσεις, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό ζήτημα με όρους αλληλεγγύης και ανθρωπισμού, όπως άλλωστε επιτάσσουν οι ιδρυτικές αρχές της Ένωσης. Ειδάλλως, η ίδια η συνοχή της Ευρώπης τίθεται σε κίνδυνο».

από το Γραφείο Τύπου

Αξιοποίηση Δημοτικών Λουτρών Νισύρου.

Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στην οποία προεδρεύει Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, εντάχθηκε σήμερα στις διατάξεις του νόμου ΣΔΙΤ, το έργο «Αξιοποίηση Δημοτικών Λουτρών Νισύρου».

Αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, ανακαίνιση, συντήρηση και αξιοποίηση των υποδομών των δημοτικών λουτρών, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονου θερμαλιστικού-υδροθεραπευτικού κέντρου και ξενοδοχειακού συγκροτήματος, που θα περιλαμβάνει τουριστικές εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων και θα παρέχει υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.

Η υλοποίηση του έργου θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση στη Νίσυρο και θα αποτελέσει ευκαιρία για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ενίσχυση της εργασίας. 

Το έργο περιλαμβάνει:

α) εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ξενοδοχειακών και υδροθεραπευτικών εγκαταστάσεων,

β) διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων, δημιουργία μονοπατιών περιπάτου, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (φυσική βλάστηση, ρυάκια, πηγές), 

γ) αναβάθμιση των έργων υποδομής.

Το κέντρο θερμαλισμού και υδροθεραπείας περιλαμβάνει:

α) τμήμα ιαματικών θεραπειών με υδροθεραπεία-υδρομασάζ, εισπνοθεραπεία, κολυμβητικές δεξαμενές (εσωτερικές και εξωτερικές), φυσιοθεραπεία-κινησιοθεραπεία και πηλοθεραπεία.

β) τμήμα αναζωογόνησης-χαλάρωσης-ευεξίας.

Από το Γραφείο Τύπου

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας.

Σήμερα, Τετάρτη 19 Οκτωβρίου και ώρα 2.30 μμ., ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, θα απευθύνει χαιρετισμό στο 2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας, που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το συνέδριο φιλοξενείται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Πειραιώς 211, Ταύρος.

Από το Γραφείο Τύπου

Αυστηρότερες προϋποθέσεις για την προσωρινή εφαρμογή της CETA.

Με θέμα την ολοκλήρωση της CETA (Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία Ε.Ε.-Καναδά) πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο, Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου. Οι προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν για την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας είναι ακόμα πιο αυστηρές εκείνων που είχαν συζητηθεί στο προηγούμενο Συμβούλιο (23 Σεπτεμβρίου, στη Μπρατισλάβα), καθώς θα ενεργοποιηθούν μόνο τα τμήματα που εμπίπτουν αυστηρά στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνεται σαφές ότι εφόσον η Συμφωνία απορριφθεί έστω και από ένα κράτος-μέλος, αμέσως σταματά η προσωρινή της εφαρμογή.

«Επικράτησαν θέσεις που από την πρώτη στιγμή υποστήριξε η ελληνική αντιπροσωπεία», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, προσθέτοντας ότι πλέον «διαμορφώνεται το πλαίσιο εκείνων των διασφαλίσεων που θα προασπίζουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών».

Στη σημερινή τους συνεδρίαση οι Υπουργοί συζήτησαν κατά πόσο έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που είχαν τεθεί στο προηγούμενο Συμβούλιο (23 Σεπτεμβρίου, στη Μπρατισλάβα), προκειμένου να δοθεί το «πράσινο φως» για την υπογραφή της Συμφωνίας. Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν ότι η νομικά δεσμευτική ερμηνευτική δήλωση της Συμφωνίας, που προετοίμασε η Επιτροπή και αποδέχθηκε η κυβέρνηση του Καναδά, αποσαφηνίζει επαρκώς ευαίσθητα θέματα σχετικά με:

  • την προστασία των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών καθώς και το δικαίωμα επανεθνικοποίησης ιδιωτικοποιημένων σχετικών επιχειρήσεων (π.χ. υπηρεσίες ύδρευσης)
  • τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών για την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος καθώς και την εφαρμογή των πιο ισχυρών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που εκπορεύονται από διεθνείς συμφωνίες (συμφωνία Παρισιού)
  • την επίλυση διαφορών επενδυτή-κράτους, για τις οποίες υπάρχει προτροπή να επιλύονται στα εθνικά δικαστήρια, ενώ ο νέος δικαστικός θεσμός στο πλαίσιο της Συμφωνίας θα αποτελείται αποκλειστικά από μόνιμους δικαστές, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους
  • την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σύμφωνα και με τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και με πλήρη εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον αναγνωρίσει τη Συμφωνία ως «μεικτής αρμοδιότητας». Άρα εφόσον υπογραφεί στη Διάσκεψη Κορυφής Ε.Ε.-Καναδά (27-28 Οκτωβρίου), θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωκοινοβούλιο, όσο και από τα εθνικά κοινοβούλια. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, θα υπάρξει προσωρινή εφαρμογή ορισμένων μόνο κεφαλαίων. Στην κατεύθυνση αυτή, στη Σύνοδο της Μπρατισλάβα είχε συμφωνηθεί να εξαιρεθούν τα κεφάλαια των μεταφορών και της επίλυσης διαφορών ανάμεσα σε ιδιώτες και κράτος.

Σήμερα οι Υπουργοί κατέληξαν σε μία ακόμα πιο περιορισμένη ισχύ της προσωρινής εφαρμογής, μόνο στα τμήματα της Συμφωνίας που εμπίπτουν αναμφισβήτητα στο εύρος των αρμοδιοτήτων της  Ε.Ε. Επιπλέον αποσαφηνίστηκε ότι εφόσον η επικύρωση της Συμφωνίας αποτύχει οριστικά βάσει των συνταγματικών διαδικασιών κάποιου κράτους-μέλους, η προσωρινή εφαρμογή θα παύσει, ακολουθώντας εν συνεχεία τις προβλεπόμενες από την ΕΕ διαδικασίες. Οι Υπουργοί συμφώνησαν ως προς το περιεχόμενο των παραπάνω όρων, πλην όμως η τελική έγκριση για την υπογραφή της Συμφωνίας θα πρέπει να δοθεί από τη Σύνοδο Κορυφής της προσεχούς Πέμπτης.

από το Γραφείο Τύπου

2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης, άνοιξαν με τις ομιλίες τους σήμερα τις εργασίες του 2ου Πανευρωπαϊκού Συνέδριου για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας που πραγματοποιείται στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2016 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ο Υφυπουργός στην ομιλία του τόνισε ότι η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία και συνδυάζεται με το βασικό στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση, την ανάσχεση της τάσης φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Ο κ. Χαρίτσης περιέγραψε το πλέγμα των σχετικών δράσεων που κινούνται σε τρεις άξονες: (α) την ενίσχυση της νέας, δυναμικής επιχειρηματικότητας, (β) τη στήριξη των νέων ερευνητών και ερευνητριών, (γ) τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων ώστε η ελληνική οικονομία να αλλάξει ρότα», σημείωσε ο Υφυπουργός. «Να μετασχηματιστεί σε μια οικονομία που επενδύει στην έρευνα και την τεχνολογία, που αξιοποιεί το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, τις γνώσεις και δεξιότητες των νέων».

Από το νέο ΕΣΠΑ, τόνισε ο κ. Χαρίτσης, έχουν δεσμευτεί κονδύλια συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Επιπλέον πόροι 0,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί στην ανάθεση συμβάσεων καινοτομίας για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών και υπηρεσιών του.

«Οι πρωτοβουλίες μας δεν εξαντλούνται στο νέο ΕΣΠΑ», υπογράμμισε ο Υφυπουργός. «Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία με συμπληρωματικότητα. Τον ίδιο στρατηγικό προσανατολισμό υπηρετούν ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, καθώς και το υπό σύσταση «Ταμείο Συμμετοχών» (Fund of Funds) για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ διευρύνουμε τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)».

Υπό αυτό το πρίσμα, επισήμανε ο κ. Χαρίτσης, αποφασιστικό βήμα αποτελεί το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (60 δισ.) και την ΕΤΕπ (180 δισ. ευρώ).

Ο κ. Παπαδεράκης τόνισε τη συμβολή των Δημοσίων Συμβάσεων στην οικονομία της χώρας ως ένα στρατηγικό εργαλείο άσκησης πολιτικής, καθώς και την ιδιαίτερη δυναμική τους ιδίως την τρέχουσα χρονική περίοδο που γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια από την κυβέρνηση για την ανάταξη του συνόλου της ελληνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Ο Γενικός Γραμματέας στην ομιλία του εστίασε στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, συνειδητοποιούν την δυναμική που προσφέρουν οι Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας, η προώθηση των οποίων έχει επιλεγεί ως ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία τόσο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης όσο και για την δημιουργία μια πιο ανταγωνιστικής οικονομίας ενισχύοντας ταυτόχρονα την ζήτηση για καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες.

Ο κ. Παπαδεράκης ανέφερε επίσης ότι ο δημόσιος τομέας έχει τη δυνατότητα να προσδώσει σημαντική ώθηση στην καινοτομία και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα να δημιουργήσει θετικές συνέργειες για όλους, δημιουργώντας ισχυρό κίνητρο παραγωγικότητας και ανάπτυξης, με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Έκλεισε λέγοντας ότι μια τέτοια διαδικασία για να είναι επιτυχής, απαιτείται να γίνουν στοχευμένες, εξειδικευμένες και «έξυπνες» παρεμβάσεις σε όλο το περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων με στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων εντός της ελληνικής επικράτειας, έτσι ώστε οι δράσεις που θα υλοποιηθούν να επιφέρουν τα βέλτιστα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Η παραπάνω προσπάθεια θα αποκτήσει ισχυρότερη δυναμική μέσω της υλοποίησης των δράσεων που περιγράφονται στην Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις, της οποίας η εκπόνηση έχει ολοκληρωθεί.

από το Γραφείο Τύπου

Δεύτερο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φιλοξενεί στην Αθήνα το 2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2016 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Πειραιώς 211, Ταύρος.

Την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, τις εργασίες του συνεδρίου, θα ανοίξουν ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης (10:00-10:45).

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κωνσταντίνος Φωτάκης, θα απευθύνουν χαιρετισμό την Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου (09:00-09:45).

Στόχος του συνεδρίου είναι η προώθηση και υποστήριξη των Δημόσιων Συμβάσεων Καινοτομίας στην Ευρώπη.

Δείτε τον σχετικό σύνδεσμο με το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ: http://eafip.eu/wp-content/uploads/2015/12/eafip-athens-agenda.pdf

Από το Γραφείο Τύπου

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τα Μητρώα Ελεγκτών και Αξιολογητών του Αναπτυξιακού Νόμου.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αποφάσισε να κάνει δεκτό το πλήθος αιτημάτων παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ). Ως νέα καταληκτική προθεσμία ορίζεται η 27η Οκτωβρίου 2016.

Αντιστοίχως μετατίθεται η έναρξη και η λήξη υποβολής των αιτήσεων εγγραφής για το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) από 7 Νοεμβρίου 2016 μέχρι και 2 Δεκεμβρίου 2016. Επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής των ενδιαφερομένων και στα δύο μητρώα.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΕΜΠΕ συμμετέχουν επιστήμονες (οικονομολόγοι, μηχανικοί κτλ) οι οποίοι συγκροτούν τα όργανα ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις των Αναπτυξιακών Νόμων. Ο ρόλος τους στις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης των επενδύσεων κρίνεται καθοριστικός, όπως μαρτυρά και η απόφαση για σημαντική αύξηση των αποζημιώσεών τους.

Από το Γραφείο Τύπου

Υπογραφή τεσσάρων προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων ένταξης στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υπέγραψε τις τέσσερις πρώτες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», είχαν τεθεί σε ολιγοήμερη ανοικτή διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minfin/?p=7395), τα σχόλια της οποίας αξιολογήθηκαν και εν μέρει ενσωματώθηκαν στα τελικά κείμενα.

Οι αποφάσεις προκήρυξης των τεσσάρων καθεστώτων, θα δημοσιευθούν στο ΦΕΚ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα ανοίξει η δυνατότητα για αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Από το Γραφείο Τύπου

Ομιλίες Γ. Σταθάκη – Α. Χαρίτση στο ThessalonikiSummit 2016.

O Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο Υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης συμμετείχαν ως κεντρικοί ομιλητές κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα της 1ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης (ThessalonikiSummit 2016) που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Ο κ. Σταθάκης κατά την εισήγησή του επεσήμανε ότι η οικονομία βρίσκεται σε κομβικό σημείο και σε φάση καμπής και ότι το ΑΕΠ εισέρχεται σε ανοδική τροχιά και σύντομα θα αναπτύσσεται με ρυθμό 2,5%-3%.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά βήμα-βήμα το σχέδιο που προέβλεπε η συμφωνία του καλοκαιριού με πρώτο στόχο τη δημοσιονομική σταθεροποίηση που περιλαμβάνει τη δημοσιονομική προσαρμογή με κοινωνική προστασία και την ασφαλιστική και φορολογική μεταρρύθμιση με την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους.

Ο δεύτερος στόχος του προγράμματος αφορά τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο υπουργός ανέφερε ότι τα βήματα που έχουν γίνει για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος περιλαμβάνουν την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την ένταξή τους στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, τη μείωση της εξάρτησής τους από τον ELA και την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Ταυτόχρονα η αποκατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος περνά και μέσα από την εξυγίανση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε δευτερογενής αγορά μετά από διαμόρφωση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο είναι από τα αυστηρότερα που υπάρχουν, καθώς και ένα πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών σε όλες τις κατηγορίες δανείων.

Τελευταίο βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής για την αποκατάσταση του τραπεζικού συστήματος αποτελεί η επερχόμενη νομοθετική παρέμβαση του μηχανισμού εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος σε αντίθεση με το νόμο Δένδια είναι καθολικός, δηλαδή αφορά όλα τα χρέη και όλες τις επιχειρήσεις και αντιμετωπίζει τους πιστωτές ισότιμα, τόσο τις τράπεζες όσο και το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Υπουργός περιέγραψε αναλυτικά τον τρόπο που θα λειτουργεί ο νόμος και υπογράμμισε ότι όλα τα παραπάνω συμβάλλουν ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση μετά τη σταθεροποίηση που ήδη έχει επέλθει βάσει των στόχων που έχουν τεθεί για μείωση των κόκκινων δανείων κατά 40% ως το 2019.

Ο τρίτος στόχος της κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος, αφορά τις θεσμικές αλλαγές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η πρώτη μεταρρύθμιση αφορά τους νόμους για την ίδρυση και αδειοδότηση επιχειρήσεων. Στο νέο περιβάλλον που θα δημιουργηθεί για τις επιχειρήσεις, η σύσταση θα γίνεται σε μια ημέρα στις υπηρεσίες μιας στάσης των επιμελητηρίων.

Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά τα εργασιακά και θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη αξιολόγηση στη βάση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών. Η τρίτη, εστιάζει στη δημιουργία του Αναπτυξιακού Συμβουλίου και στην ολοκλήρωση της αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης.

Όλα τα παραπάνω, τόνισε ο κ. Σταθάκης, «συνιστούν τη βάση πάνω στην οποία θα ξεδιπλωθεί η αναπτυξιακή στρατηγική που στηρίζεται στην αξιοποίηση του επιστημονικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η χώρα και σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Με όλα αυτά αισιοδοξούμε ότι θα πετύχουμε τη δίκαιη ανάπτυξη».

Στην εισήγησή του, ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, παρουσίασε τη στρατηγική του Υπουργείου για τη συντονισμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου η ελληνική οικονομία να δεχτεί τις αναγκαίες εκείνες ωθήσεις που θα επιταχύνουν την ανάκαμψη και θα την κατευθύνουν προς ένα νέο πρότυπο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδιάζονται και θα έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2016: (α) το Ταμείο Συμμετοχών (FundofFunds) με αρχικά κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, 60 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EΙF) και επιπλέον πόρους από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές, και με ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας, (β) το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με πόρους 400 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, (γ) το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», από το οποίο θα κινητοποιηθούν συνολικά σχεδόν 500 εκατ. ευρώ. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ενεργοποιηθούν ακόμη: (δ) το νέο Ταμείο Υποδομών (νέο JESSICA) που θα κινηθεί στους άξονες του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της αστικής ανάπτυξης και (ε) το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων.

Πέρα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, ο Υφυπουργός στάθηκε στην αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ και τις συμφωνίες ύψους 645 εκατ. ευρώ, με τα οποία μοχλεύονται 1,4 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση τριών σημαντικών αναπτυξιακών έργων -της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, της ενεργειακής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου μέσω υποβρύχιου καλωδίου, καθώς και της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου σε περιοχές της Βόρειας και Στερεάς Ελλάδας- συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,4 δισ. θα προέλθουν από κεφάλαια της ΕΤΕπ. Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ακόμη την προσέλκυση 11 μέχρι στιγμής ιδιωτικών επενδύσεων, συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ, οι δύο εκ των οποίων αφορούν τον τομέα της βιομηχανίας.

«Οι επενδυτές και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δείχνουν πλέον εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα στο υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της», επισήμανε ο Υφυπουργός. Τόνισε, τέλος, τη σημασία που αποδίδει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στη δημόσια διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς.

Από το Γραφείο Τύπου

ΑΤΥΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο περιθώριο της 1ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2016) στην οποία συμμετέχει, δήλωσε στην ΕΡΤ3 τα ακόλουθα:

«Ο νόμος του κ. Δένδια ίσχυσε και είχε μηδενική αποτελεσματικότητα. Μόλις επτά επιχειρήσεις προσέφυγαν σε αυτόν.

Ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που ετοιμάζουμε, είναι ένας νόμος πολύ μεγάλης κλίμακας.

Πρώτον, αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων. Δεύτερον συνδυάζει τα χρέη όλων των πιστωτών και δεν προσφέρει άλλα κίνητρα. Τρίτον, έχει αξιόπιστο μηχανισμό ελέγχου της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, το οποίο είναι το κρίσιμο σημείο και φυσικά είναι μια διαδικασία η οποία έχει δικαστική επικύρωση, ακριβώς για να είναι 100% αξιόπιστη.»

Πρακτικά υποεπιτροπής απομείωσης χρέους.

Επισυνάπτονται τα πρακτικά από τη χθεσινή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής, με θέμα "Το χρέος και η απομείωσή του", της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Κλικ εδώ.

Παρουσίαση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κλικ εδώ για τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Η επιτυχία και οι καινοτομίες του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» παρουσιάστηκαν σήμερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου, στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι συναρμόδιοι υπουργοί  τόνισαν ότι για πρώτη φορά καλύφθηκαν όλες οι αιτήσεις τόσο των οικογενειών με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας όσο και των  οικογενειών με παιδιά ΑμεΑ.  Συνολικά, την φετινή χρονιά, τοποθετήθηκαν σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς 91.850 παιδιά, δηλαδή περίπου 12.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με πέρυσι, σημειωτέον ότι  ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις (16.550) που έγιναν στη δεύτερη κατανομή, την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Για την κάλυψη της δράσης δόθηκαν 195 εκατ. ευρώ, 20 εκατ. περισσότερα από πέρυσι και από κάθε άλλη φορά.

Οι υπουργοί επεσήμαναν ότι με το νέο σύστημα  εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των δομών με την έγκαιρη καταβολή των τροφείων σε μηνιαία βάση, καθώς και η διατήρηση των θέσεων εργασίας έως το τέλος του προγράμματος. Τόνισαν δε, ότι για πρώτη φορά έγινε καταγραφή των ελλείψεων σε δομές, καθώς δεν υπάρχουν σε όλες τις πόλεις παιδικοί σταθμοί και κυρίως ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ. «Εμείς, θα εξαντλήσουμε όλες  τις δυνατότητες που υπάρχουν, προκειμένου  να γίνουν δομές», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής.  

Ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, υπογράμμισε τη σημασία του κοινωνικού σκέλους του νέου ΕΣΠΑ, πλάι στο αναπτυξιακό και παρουσίασε το ριζικό ανασχεδιασμό της δράσης για τους παιδικούς σταθμούς, που είχε ως αποτέλεσμα (α) να απλοποιηθούν δραστικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να καταβάλλονται τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς σε μηνιαία βάση, (β) να δοθούν voucher σε όλες οι οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, (γ) να διατεθούν περισσότερα χρήματα και περισσότερες θέσεις από κάθε άλλη χρονιά λειτουργίας του προγράμματος. Η συνολική δαπάνη ξεπερνά τα 195 εκατ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από το ΕΣΠΑ, από εθνικούς πόρους, καθώς και από μέρος των εσόδων από το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.  Ο κ. Χαρίτσης προανήγγειλε τη σύσταση ειδικού ταμείου για τη δημιουργία νέων θέσεων φιλοξενίας, κυρίως βρεφών και παιδιών με ειδικές ανάγκες σε δημοτικές δομές.

«Η Κυβέρνηση δείχνει ότι μπορεί να εκσυγχρονίσει ένα παλιό σύστημα», δήλωσε η Αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

Ο υφυπουργός ΕΣΔΑ Γιάννης Μπαλάφας, ανέφερε «το πρόγραμμα πέτυχε παρά τους αρχικούς φόβους. Ευτυχώς για τα παιδιά, για την παιδική προστασία, για τους γονείς, δεν επαληθεύτηκαν οι κλασικοί, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν αναφέρομαι στην αίθουσα αυτή, επαγγελματίες καταστροφολόγοι».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ,  Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι «όταν συνεργάζονται οι βαθμίδες του κράτους και της κεντρικής κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης, τότε κάτι καλό συμβαίνει για τον ίδιο τον πολίτη. Οφείλω να πω ότι τα νούμερα είναι αδιάψευστα. Υπ’ αυτή την έννοια εδώ πρέπει να πάρουμε ως δείγμα γραφής τη συνεργασία αυτή και για άλλα ζητήματα».

από τα Γραφεία Τύπου

               

Συνέντευξη Υπουργού Γ. Σταθάκη στον Real FM.

Για ενημέρωση και προβολή, προωθείται η σημερινή συνέντευξη του Υπουργού Οικονομίας στον Νίκο Χατζηνικολάου | Real FM.


 Κλικ για το ηχητικό αρχείο http://www.real.gr/audiofiles/544126.mp3

Από το Γραφείο Τύπουbanner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn