Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

 

equi fund

infogov

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Με το άρθρο 83 του Ν.4413/2016, που δημοσιεύτηκε στις 8 Αυγούστου 2016:

 • Διορθώθηκε το σύστημα κυρώσεων, το οποίο, εκτός από πρόστιμα, προβλέπει πλέον απαγόρευση έκδοσης νέας άδειας πρατηρίου για την επόμενη δεκαετία, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο.
 • Οι κυρώσεις δεν σταματούν πια στους ανθρώπους που εμφανίζονται πλασματικά ως υπεύθυνοι, μονοπωλώντας και εξαντλώντας το ενδιαφέρον των κρατικών υπηρεσιών (αχυράνθρωποι που εξυπηρετούν συμφέροντα άλλων), αλλά επιβάλλονται στους πραγματικούς υπαιτίους, οι οποίοι ελέγχουν και δημιουργούν με τις πράξεις τους τις αλλοιώσεις στις αντλίες, προκειμένου να εξαπατούν το καταναλωτικό κοινό και το κράτος.
 • Προς το σκοπό αυτό η διάταξη εισήγαγε την έννοια της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης. Η έννοια της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης, απολύτως αποσαφηνισμένη τόσο στην οικονομική επιστήμη, όσο και στο εταιρικό και εργατικό δίκαιο, καθώς και τη νομολογία, ταυτίζεται με την έννοια της επιχείρησης του πρατηρίου και συνδέεται τόσο με τους παραγωγικούς συντελεστές της εγκατάστασης, όσο και με την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό.
 • Με αυτόν τρόπο αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά την παθογένεια της προηγούμενης κατάστασης, κατά την οποία επιβάλλονταν κυρώσεις, οι οποίες έμεναν ανεφάρμοστες, αφού ο παραβάτης είχε δικαίωμα να αλλάξει έδρα και να αναπτύξει αλλού την παραβατική συμπεριφορά χωρίς κανένα περιορισμό.
 • Προβλέφθηκε αυστηρότερη ποινή (φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών) στις περιπτώσεις κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης αδικημάτων σχετικών με την καταδολίευση και αλλοίωση των μετρητών.
 • Αυστηροποιήθηκαν οι κυρώσεις σε περιπτώσεις διαπίστωσης σφαλμάτων στις μετρήσεις από τις αντλίες καυσίμων. Έτσι ενώ μέχρι σήμερα, σε περιπτώσεις μεγάλων αποκλίσεων (της τάξεως άνω του 1,5 % για τη βενζίνη και άνω του 3% για το υγραέριο), επιβαλλόταν μόνο αφαίρεση της άδειας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, θεσπίζεται τόσο πρόστιμο 30.000 € όσο και αφαίρεση της άδειας με απαγόρευσης επαναδραστηριοποίησης για την επόμενη δεκαετία για όλα τα πρόσωπα που συνδέονται από θέσεις ευθύνης με την επιχειρησιακή εκμετάλλευση της επιχείρησης.
 • Προκειμένου να καλυφθεί όλη η αλυσίδα της αγοράς, επιβλήθηκαν μεγάλα πρόστιμα και ποινές και σε όποιον σφραγίζει τα μέσα για την καταδολίευση, αλλά και σε όποιον κατασκευάζει εξαρχής προβληματικές αντλίες.
 • Τέλος, τιμωρούνται αυστηρότερα σε περίπτωση υποτροπής και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία (αφαίρεση της άδειας του συνεργείου για τα επόμενη δέκα έτη).

Διευκρινίσεις για τα καύσιμα.

Αναφορικά με δημοσιεύματα για την αγορά καυσίμων και προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες από λανθασμένες εντυπώσεις και απλοϊκές συσχετίσεις των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου με την τιμή διάθεσης της βενζίνης, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διευκρινίζει τα εξής:

Η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης επηρεάζει τις φορολογικές επιβαρύνσεις κατά 3,7 λεπτά του ευρώ για τις βενζίνες, 10 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης και 7 λεπτά για το υγραέριο κίνησης. Ωστόσο, από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά δείχνει να απορροφά μέρος των αυξήσεων αυτών. Τα ποσοστά απορρόφησης είναι μεγαλύτερα στο πετρέλαιο κίνησης και το υγραέριο.

Το Υπουργείο Οικονομίας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποφευχθούν τυχόν κρούσματα αισχροκέρδειας με δεδομένη την αυξητική τάση που παρουσιάζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η τιμή του αργού πετρελαίου αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης διεθνών χρηματιστηρίων. Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent, χρησιμοποιείται συνήθως ως σημείο αναφοράς διεθνώς για την τιμολόγηση και άλλων τύπων αργού.

Σύμφωνα με στοιχεία του ηλεκτρονικού διηπειρωτικού χρηματιστηρίου (ICE) ο χρηματιστηριακός δείκτης του αργού πετρελαίου τύπου Brent, μέσα στο 2016 σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο που έχει καταγραφεί μετά το 2009. Από τις 30 Νοεμβρίου, μετά τη συμφωνία για μείωση της παραγωγής από τα μέλη του ΟΠΕΚ και άλλες χώρες, οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 25%, προσεγγίζοντας υψηλά 18 μηνών.

Η απότομη αυτή αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αποδίδεται στους θεμελιώδεις κανόνες της αγοράς και συγκεκριμένα στη μείωση της υπερβάλλουσας προσφοράς μετά τη συμφωνία για μείωση της παραγωγής κατά σχεδόν 1,8 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, η οποία ενεργοποιήθηκε από 1/1/2017.

Επιπρόσθετα, η διαπραγμάτευση της τιμή του αργού πετρελαίου εκτελείται σε δολάρια Αμερικής. Επομένως, οι τιμές αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα διυλιστήρια στην Ελλάδα, επηρεάζονται και από την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, η οποία υποχώρησε περίπου κατά 3% το 2016, ενώ οι πιέσεις εντάθηκαν ιδιαίτερα το τελευταίο 3μηνο του έτους (πτώση πάνω από 7%), εξαιτίας των προβλέψεων για σταδιακή αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων, επηρεάζοντας αναλόγως στην ευρωπαϊκή αγορά τις διεθνείς τιμές του αργού. Η αύξηση στις τιμές του αργού πετρελαίου σε όρους ευρώ το τελευταίο έτος είναι της τάξης του 60% και ανέρχεται στα 12,9 λεπτά του ευρώ.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, η τροπολογία που εισήγαγε το Υπουργείο Οικονομίας τον Αύγουστο του 2016 (άρθρο 83 του Ν.4413/2016) ανταποκρίθηκε σε μια επιτακτική ανάγκη: τη βελτίωση ενός συστήματος εφαρμογής κανόνων, οι οποίοι ίσχυαν, αλλά δεν ήταν ικανοποιητικοί στην εφαρμογή τους. Με το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε έως τότε δεν προστατεύονταν ούτε το δημόσιο συμφέρον ούτε και οι καταναλωτές. Έπρεπε λοιπόν να αρθούν τα θεσμικά κενά, ώστε να τιμωρούνται οι πραγματικά υπεύθυνοι για τα σχετικά αδικήματα (αλλοίωση των αντλιών, εξαπάτηση των καταναλωτών και του κράτους).

Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά μόνο στην αυστηροποίηση του υφιστάμενου πλαισίου, αλλά εισάγει νέους όρους οι οποίοι διευρύνουν το πεδίο των κυρώσεων γι’ αυτού του τύπου τα αδικήματα. Με τη διάταξη εισάγεται η έννοια της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης, ακριβώς ώστε να εντοπίζονται οι πραγματικοί ένοχοι των συγκεκριμένων αδικημάτων. Η έννοια της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης ταυτίζεται με την έννοια της επιχείρησης του πρατηρίου και συνδέεται τόσο με τους παραγωγικούς συντελεστές της εγκατάστασης όσο και με την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό.

Ταυτόχρονα, αυστηροποιούνται και οι κυρώσεις. Για μεγάλες αποκλίσεις στις μετρήσεις, αντί για αφαίρεση της άδειας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, όπως συνέβαινε στο προηγούμενο διάστημα, πλέον με τη συγκεκριμένη διάταξη απαγορεύεται η έκδοση και νέας άδειας για την επόμενη δεκαετία οπουδήποτε στην επικράτεια, για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο όπου ο επιχειρηματίας απλώς άλλαζε έδρα και συνέχιζε την ίδια λογική.

Μάλιστα, αυστηρές κυρώσεις προβλέπονται πλέον και για όσους κατασκευάζουν εξαρχής προβληματικές αντλίες, προκειμένου να καλυφθεί ολόκληρη η αλυσίδα. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για αυστηροποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος, αλλά για ουσιαστικές αλλαγές στη λογική που διέπει την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Οι αλλαγές απαντούν σε συγκεκριμένες προφανείς στρεβλώσεις και παθογένειες του προηγούμενου πλαισίου, ώστε να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα. 

Το Υπουργείο έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους προκειμένου να αντιμετωπιστεί ριζικά το φαινόμενο του λαθρεμπορίου καυσίμων. Μέσα στο 2016 και ειδικά το τελευταίο διάστημα, μετά από σχετική εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας εν όψει μάλιστα και της χειμερινής περιόδου, της διακίνησης και διανομής, δηλαδή, του πετρελαίου θέρμανσης, έχουν εντατικοποιηθεί συστηματικά οι έλεγχοι και έχει αυξηθεί και το ποσοστό των παραβάσεων που έχουν καταγραφεί.

Επίσης, η αρμόδια υπηρεσία της ΓΓ Βιομηχανίας σχεδιάζει να παράσχει εκπαίδευση στις ελεγκτικές αρχές (περιφερειακές υπηρεσίες, οικονομική αστυνομία) και υποστηρίζει εν γένει τις περιφερειακές υπηρεσίες.

Πέρα, όμως, από τους ελέγχους, βασική προτεραιότητα συνιστά η δημιουργία ενός κοινού πληροφοριακού συστήματος (για το συντονισμό και τη διασύνδεση των αρμόδιων υπηρεσιών) και ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης και της διάθεσης των καυσίμων. Έχει επιπλέον συσταθεί διυπουργική επιτροπή και μέσα στις αρχές του 2017 θα εξαγγελθούν τα βήματα για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του σημαντικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

Από το Γραφείο Τύπου

 

60% περισσότερους κοινοτικούς πόρους από τον αρχικό στόχο απορρόφησε η Ελλάδα από το ΕΣΠΑ το 2016.

Η κυβέρνηση πέτυχε απορρόφηση 11,35% έναντι στόχου 7% - Κοινοτική χρηματοδότηση 1,6 δισ. ευρώ μπήκε στην ελληνική οικονομία

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι ο στόχος του έτους 2016 για την απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχει υπερκαλυφθεί. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 31-12-2016, το ποσό των αιτημάτων πληρωμής που δήλωσε η Ελλάδα ανέρχεται σε 1.612.537.278,15 € κοινοτική συνδρομή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απορρόφηση 11,35%, υπερβαίνοντας κατά 60% το στόχο που είχε τεθεί για 1 δισ. κοινοτικών πόρων, δηλαδή για ποσοστό απορρόφησης 7%.

Σχετικά με τα στοιχεία για την απορρόφηση του νέου ΕΣΠΑ, O Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε:

«Η σημαντική αυτή επιτυχία, σε πείσμα της σχετικής κινδυνολογίας εκ μέρους της αντιπολίτευσης, είναι αποτέλεσμα έλλογου και έγκαιρου σχεδιασμού, σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, καλής συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους. Αξίζουν συγχαρητήρια στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στα στελέχη όλων των υπουργείων, στους αιρετούς και στους υπηρεσιακούς παράγοντες της αυτοδιοίκησης και στους ίδιους τους δικαιούχους.

Η υπερκάλυψη του ποσοτικού στόχου της απορρόφησης δεν είναι μια απλά διαχειριστική επιτυχία. Χάρη στις ποιοτικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε όλα τα προγράμματα, θα υπάρξει ουσιαστικός αντίκτυπος στην ενίσχυση της απασχόλησης, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νέων επιστημόνων, στην ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Στην ταχεία απορρόφηση του νέου ΕΣΠΑ προστίθεται η ολοκλήρωση των εκκρεμών έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 από εθνικούς πόρους. Σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου καθώς και των νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων που σχεδιάσαμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, υλοποιούμε τον διπλό μας στόχο για πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων, αλλά και προσέλκυση νέων πόρων, που μπορούν να δώσουν ωθήσεις στην πραγματική οικονομία. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε το 2017 να είναι μια χρονιά ανάπτυξης σε στέρεες βάσεις και στήριξης εκείνων των στρωμάτων που ιδιαίτερα έχουν πληγεί από την κρίση.»

Αποκαλυπτική είναι η σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013), καθώς στο ίδιο χρονικό σημείο (τέλος 2009), με πολύ ευνοϊκότερες οικονομικές συνθήκες, η ποσοστιαία απορρόφηση ήταν 8 φορές μικρότερη, φτάνοντας μόλις στο 1,5%! Η προσήλωση των αρμοδίων υπηρεσιών και της πολιτικής ηγεσίας στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ έχει αποφέρει αποτελέσματα, καθώς έχει ήδη ενεργοποιηθεί πάνω από το 50% του νέου ΕΣΠΑ, με προσκλήσεις ύψους 9 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα ενεργοποίησε τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020) νωρίτερα από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τη συνεργασία και τις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, ο στόχος του 7% έχει υπερκαλυφθεί για όλα τα ευρωπαϊκά Ταμεία που χρηματοδοτούν το ΕΣΠΑ. Μάλιστα, για τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η απορρόφηση είναι σχεδόν διπλάσια από το στόχο.

Το ποσό των αιτημάτων πληρωμής που αντιστοιχεί στα Τομεακά Προγράμματα ανέρχεται σε 1.198.64.541,93 €. Παράλληλα, 413.890.736,22 € αιτημάτων πληρωμής αντιστοιχούν στα Περιφερειακά Προγράμματα.

Πιο αναλυτικά, «πρωταθλητής» στην απορρόφηση πόρων αναδεικνύεται το τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» από το οποίο έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική οικονομία πόροι 511 εκατ. ευρώ. Αποδεικνύεται λοιπόν στην πράξη η έμφαση την οποία δίνει η κυβέρνηση στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης στα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

Σε ό,τι αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, οι πόροι που έχουν κατευθυνθεί στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, της καινοτομίας, του επιστημονικού δυναμικού και της πραγματικής οικονομίας φτάνουν τα 236 εκατ. ευρώ. Στο δε τομεακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» – το οποίο έχει «χρεωθεί» με την υλοποίηση σημαντικών έργων που δεν προχώρησαν στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με σημαντικό κόστος για τη χώρα – έχουν απορροφηθεί μέσα στο 2016 κοινοτικοί πόροι άνω των 344 εκατ. ευρώ, που έχουν ήδη κατευθυνθεί σε σημαντικές μεταφορικές και περιβαλλοντικές υποδομές. Τέλος, στο τομεακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο οποίο η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση προκειμένου να καταπολεμηθούν παθογένειες του παρελθόντος σύμφωνα με τις ευρωπαϊκά ορθές πρακτικές, έχουν ήδη αξιοποιηθεί μέσα στο 2016 περισσότερα από 45 εκατ. ευρώ.

Από το Γραφείο Τύπου

Υπερκάλυψη στόχου απορρόφησης ΕΣΠΑ για το 2016.

Έναντι στόχου απορρόφησης 7% που αντιστοιχεί σε 1 δισ. € κοινοτική συνδρομή, επιτεύχθηκε απορρόφηση 11,35% που αντιστοιχεί σε 1,6 δισ.

Αναλυτικά :

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 31-12-2016, το ποσό των αιτημάτων πληρωμής που δήλωσε η Ελλάδα ανέρχεται σε 1.612.537.278,15 € κοινοτική συνδρομή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απορρόφηση 11,35%, υπερκαλύπτοντας κατά 60% το στόχο που είχε τεθεί και αντιστοιχούσε σε 1 δισ. € κοινοτική συνδρομή και απορρόφηση 7%.

Το ποσό των αιτήσεων που αντιστοιχεί στα Τομεακά Προγράμματα ανέρχεται σε 1.198.64.541,93 € ενώ 413.890.736,22 € περίπου αντιστοιχούν στα Περιφερειακά Προγράμματα.

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους ταμεία, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αντιστοιχεί κοινοτική συνδρομή περίπου 726 εκατ. €, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 626 εκατ. € και στο Ταμείο Συνοχής 260 εκατ. €.

Η προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης για την επίτευξη του στόχου και για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση πόρων από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, φέρνει αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται τόσο στις ενέργειες των υπηρεσιών του Υπουργείου όσο και στην άριστη συνεργασία με τις υπηρεσίες των Περιφερειών. Τόσο τα τομεακά όσο και τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα έχουν υπερκαλύψει τους στόχους τους και αποτελούν παράδειγμα για την αποτελεσματική συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης και δικαιούχων.

Από το Γραφείο Τύπου

Η πραγματικότητα διαψεύδει την «μεγάλη φυγή» των επιχειρήσεων.

ΑΤΥΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Το «ρεπορτάζ» είναι γνωστό και χιλιογραμμένο. Υποστηρίζει ότι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες κλείνουν τα βιβλία τους και εγκαταλείπουν τη χώρα – «μαζική απόδραση στα Βαλκάνια και την Κύπρο». Απόδραση που αποδεικνύεται «φούσκα», σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία - αλήθεια από πού αντλεί στοιχεία το «ρεπορτάζ»;

2. Τι λένε τα επίσημα στοιχεία; Ότι το 2015 είχαμε 43.846 συστάσεις νέων εταιρειών και 24.846 διαγραφές, ενώ το πρώτο δεκάμηνο του 2016 είχαμε 23.212 συστάσεις και 26.347 διαγραφές. Η αύξηση των διαγραφών οφείλεται, κυρίως, σε μετασχηματισμό εταιρειών [από ΕΕ, ΕΠΕ και ΟΕ σε ΙΚΕ], ενώ οι περισσότερες διαγραφές ουσιαστικά αφορούν «μπλοκάκια» που δεν αποτελούν επιχειρηματικότητα και στρεβλώνουν τη συνολική εικόνα.

3. Από [ανεπίσημα] στοιχεία γνωρίζουμε ότι το πρώτο δίμηνο του 2016 έκλεισαν, με προγενέστερη ημερομηνία, περίπου 1.600 επιχειρήσεις κάνοντας χρήση της δυνατότητας αναδρομικής διακοπής καθώς ήταν επιχειρήσεις σε αδράνεια. Και το 2015 διεγράφησαν από το ΓΕΜΗ [Γενικό Εμπορικό Μητρώο] 6.600 επιχειρήσεις που ήταν ανενεργές επί μακρόν.

4. Ως στοιχείο ότι δεν υπάρχει η «μαζική φυγή» που κάποιοι ευαγγελίζονται αποτελεί το γεγονός ότι το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 παρουσιάζει την υψηλότερη επίδοση ροής μισθωτής απασχόλησης, πρώτου ενδεκάμηνου έτους, από το 2001 -στοιχεία «ΕΡΓΑΝΗ». Αθροιστικά, για την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2016, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.987.838 θέσεις εργασίας, ενώ οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.862.710. Το ισοζύγιο, λοιπόν, των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου ενδεκάμηνου του έτους 2016 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 125.128 νέες θέσεις εργασίας. Πτώση παρουσίασε, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, και η ανεργία!

5. Υπάρχουν, ωστόσο, και μερικά απλά ζητήματα κοινής λογικής που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα οποία όσοι επιμένουν να κινδυνολογούν φαίνεται επιμελώς να αποσιωπούν υποτιμώντας την νοημοσύνη του κόσμου. Αν υπάρχει τόσο μεγάλο «κύμα φυγής» ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό εφέτος, πως είναι δυνατόν ο όγκος των παραγωγικών επενδύσεων να αυξάνει και μάλιστα σημαντικά; Το γ’ τρίμηνο 2016 ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 12,6% ! Στο, δε, 9μηνο 2016 ο όγκος των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου αυξάνεται 6,1% σε ετήσια βάση προδικάζοντας την θετική εξέλιξη για το σύνολο του 2016. Επιπλέον, οι μεν διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν σημαντική αύξηση των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία συνολικά το 2017, ενώ το ΙΟΒΕ προβλέπει άνοδο 35,5% των επενδύσεων στην ελληνική βιομηχανία για το 2017! Πόσο αδιάβαστος μπορεί, λοιπόν, να είναι κανείς ώστε να διαγιγνώσκει μαζικά λουκέτα επιχειρήσεων στην Ελλάδα και μεταφορά της δραστηριότητας τους στα Βαλκάνια (δηλαδή εξόφθαλμο κύμα αποεπενδύσεων) όταν καταγράφεται την ίδια εποχή επιχειρηματικό άλμα επενδύσεων στη χώρα μας ;

6. Στις 21/12/2016 η Τράπεζα της Ελλάδας δημοσίευσε τα στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών Οκτωβρίου όπου στο 10μηνο 2016 εμφανίζεται μεγάλη εισροή καθαρών ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα 3,2 δις ευρώ, μέρος της οποίας αφορά ρευστοποιήσεις ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό (μείωση απαιτήσεων) ύψους 889 εκατ. ευρώ. Πώς είναι δυνατόν οι ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύουν μεταφέροντας μαζικά την παραγωγική τους δραστηριότητα στο εξωτερικό (όπως εικάζουν οι τρομολάγνοι) και το ισοζύγιο πληρωμών να εμφανίζει ρευστοποίηση ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό το 2016;

7. Ας δούμε τώρα γιατί η «μεγάλη φυγή» επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό αποτελεί στην ουσία «μεγάλη παραπλάνηση» ισάξια πολιτικής ταχυδακτυλουργίας. Το πιο κραυγαλέο δημοσίευμα αναφέρει για το 2016 φυγή 8.000 ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό εκ των οποίων οι 6.000 στη Βουλγαρία παραπέμποντας σε πηγές της εφημερίδας και ανώνυμους επιχειρηματικούς κύκλους. Τι μας πληροφορεί, όμως, σχετικά η επίσημη πηγή της Ελληνικής Πρεσβείας στην Βουλγαρία (Οκτώβριος 2016); «Σύμφωνα με στοιχεία της βουλγαρικής υπηρεσίας Εμπορικού Μητρώου και εκτιμήσεις της βάσης νομικών και εμπορικού ενδιαφέροντος δεδομένων CIELA, οι εγγεγραμμένες και (τυπικά) ενεργές εταιρείες με ελληνική συμμετοχή ανέρχονταν το α’ 4μηνο του 2016 σε περίπου 15.000 (στα τέλη του 2015 υπολογίζονταν σε 13.500, ενώ το 2013 ήταν γύρω στις 9.000) και απασχολούσαν 53.000 εργαζομένους. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι πολλές από τις εν λόγω εταιρείες έχουν ιδρυθεί με μοναδικό σκοπό την αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου και όχι οπωσδήποτε για τη μετεγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων. Σε κάθε δε περίπτωση, και όταν ακόμη οι επιχειρήσεις αυτές ασκούν πραγματική εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα, πρόκειται στη συντριπτική τους πλειοψηφία για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που λόγω του περιορισμένου μεγέθους τους δεν ασκούν ιδιαίτερη επιρροή στη συνολική εικόνα των ελληνικών επενδύσεων στη Βουλγαρία. Διαπιστώσαμε, άλλωστε, ήδη ότι, παρά την αυξανόμενο αριθμό νέων εταιρειών με ελληνική συμμετοχή, τα τελευταία έτη δεν σημειώθηκε αντίστοιχη αύξηση των συνολικών ελληνικών επενδύσεων στη Βουλγαρία. Αντιθέτως, σε επίπεδο ροών καταγράφεται στασιμότητα και σε επίπεδο αποθεμάτων μικρή μείωση.» Χρειάζονται, άραγε, περαιτέρω επεξηγήσεις;

8. Η πραγματικότητα προφανώς και δεν είναι εύκολη για επιχειρήσεις με φόρους, εισφορές και μείωση της εγχώριας ζήτησης. Η πραγματικότητα είναι που απασχολεί την κυβέρνηση, που, όμως, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που παρουσιάζεται σε κυριακάτικη εφημερίδα. Οι ενέργειες της κυβέρνησης για:

- Πάταξη της γραφειοκρατίας [νομοσχέδιο για απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας και υπηρεσίες "μίας στάσης" που ψήφισε τον Νοέμβριο,

- Ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων μέσω του παλιού και νέου ΕΣΠΑ. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι το 2016 όχι μόνο επιτυγχάνεται ο στόχος απορρόφησης του 7% για το ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία, η απορρόφηση ξεπέρασε το 11%.

- Ενεργοποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που ήδη συναντά μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις, ιδιαίτερα προσανατολισμένος σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

- Συμφωνίες με ΕΤΕπ [Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων] που φέρνουν στη χώρα έξτρα "φρέσκο" χρήμα καθώς και

- Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου δίνουν πολύ σημαντική ανάσα.

9. Ακόμα και ο ΣΕΒ στο τελευταίο μηνιαίο δελτίο [http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/miniaio-deltio-oikonomikis-drastiriotitas/to-meteoro-vima-pros-tin-anaptyxi-12-dekemvriou-2016] αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2016 παρατηρείται σημαντική βελτίωση του συνολικού οικονομικού κλίματος και άνοδος των δεικτών σε εξαγωγές, μεταποίηση, βιομηχανική παραγωγή και λιανεμπόριο.

10. Η ανεύθυνη καταστροφολογία, απ' όσους ευαγγελίζονται την... αληθινή ενημέρωση, που δεν μπαίνουν καν στον κόπο να αναζητήσουν επίσημα στοιχεία, δεν στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία, ενώ βάζουν στο ίδιο «τσουβάλι» από ανώνυμες εταιρείες μέχρι ατομικές επιχειρήσεις και κάθε μορφής «μπλοκάκια».

NONPAPER ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Η προσπάθεια της ΝΔ να προκαλέσει εντυπώσεις για τα θέματα απορρόφησης του ΕΣΠΑ εκπλήσσει οποιονδήποτε καλόπιστο παρατηρητή. Οι στόχοι του έτους 2016 για την απορρόφηση των κονδυλίων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχουν όχι μόνο επιτευχθεί αλλά έχουν υπερκαλυφθεί. Επομένως οποιοσδήποτε αντιλαμβάνεται ότι στα θέματα ΕΣΠΑ δεν υπάρχει προνομιακό πεδίο αντιπολίτευσης για τη ΝΔ.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά από έναν αγώνα δρόμου το 2015 για την εξυγίανση των προγραμμάτων και την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων, η Ελλάδα κατατάχτηκε πρώτη μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ στο ποσοστό απορρόφησης στα προγράμματα της περιόδου 2007-2013. Συνεχίζοντας τις υψηλές επιδόσεις, τη φετινή χρονιά όχι μόνο επιτυγχάνεται ο στόχος απορρόφησης του 7% για το ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία, η απορρόφηση αναμένεται να προσεγγίσει το 10%. Αυτό σημαίνει ότι η υπερκάλυψη του στόχου, δηλαδή η αυξημένη απορρόφηση πόρων, είναι πιθανόν να πλησιάσει ή να υπερβεί μέχρι και κατά 50% τον συμφωνημένο με την Κομισιόν στόχο. Επίσης σημαίνει ότι σε μια περίοδο πιεστικών δημοσιονομικών συνθηκών, προστίθεται ήδη στα δημόσια έσοδα κοινοτική συνδρομή η οποία θα φτάσει το 1,5 δισ. ευρώ. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, στο ίδιο χρονικό σημείο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, στο τέλος του 2009, με πολύ ευνοϊκότερες οικονομικές συνθήκες, η απορρόφηση έφτανε μόλις στο 1,5%. Επίσης, σημειώνεται ότι η Ελλάδα ενεργοποίησε τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 νωρίτερα από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί πάνω από το 50% του νέου ΕΣΠΑ (προσκλήσεις ύψους 9 δισ. ευρώ) και έχουν ανασχεδιαστεί οι δράσεις επιχειρηματικότητας με βάση κρίσιμες κεντρικές κατευθύνσεις: ενίσχυση των συνεργασιών, της έρευνας και καινοτομίας, της εξωστρέφειας, στήριξη των νέων επιστημόνων.

Η προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης για την επίτευξη του στόχου και κατά το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση πόρων από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, το δυνατόν συντομότερο, φέρνει αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται τόσο στις ενέργειες των υπηρεσιών του Υπουργείου όσο και στην άριστη συνεργασία με τις υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης. Τόσο τα τομεακά όσο και τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα επιτυγχάνουν ήδη τους στόχους τους και αποτελούν παράδειγμα για την αποτελεσματική συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης και δικαιούχων. Οι επιδόσεις αυτές δεν μένουν στο επίπεδο της «ευημερίας των αριθμών» αλλά αποτελούν σημαντικά επιτεύγματα ουσίας για την οικονομική και κοινωνική καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των πολιτών. Με το οριστικό κλείσιμο του έτους θα ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία τόσο από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης όσο και από την Κομισιόν, τα οποία με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία θα κρύβουν εκπλήξεις για όσους εξακολουθούν να μεμψιμοιρούν, να κινδυνολογούν και να βλέπουν μια δική τους πραγματικότητα.

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund).

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση για την ίδρυση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016, η εκδήλωση παρουσίασης και υπογραφής της σύμβασης για την ίδρυση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών παρουσία του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Βέρνερ Χόγερ και της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε., Κορίνα Κρέτσου.

Το νέο, καινοτόμο Ταμείο φέρει την ονομασία EquiFund και ιδρύθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), ξεκινά τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ), 60 εκατ. ευρώ από το EIF, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

Η ελληνική κυβέρνηση επιστρατεύει κάθε παλιό και νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη διευκόλυνση και ενίσχυση επενδύσεων, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου.

«Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο χρηματοδοτικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έρχεται να προστεθεί τώρα το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών μέσω του οποίου θα μπορούν επενδυτές να χρηματοδοτούν ΜμΕ παίρνοντας μέρος των μετοχών τους» σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου και συμπλήρωσε: «Ο νέος χρηματοδοτικός θεσμός πρόκειται να συμβάλλει στην αλλαγή του επιχειρηματικού και παραγωγικού μοντέλου της χώρας συνδέοντας την πανεπιστημιακή έρευνα με την ανάπτυξη εξωστρεφούς, έξυπνης και δυναμικής επιχειρηματικότητας και εστιάζοντας στην καινοτομία και τις συνέργειες κάθε είδους και μεταβάλλοντας την κεφαλαιουχική σύνθεση και την νοοτροπία διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων».

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών θα προικοδοτηθεί με 260 εκατ. ευρώ, 200 εκατ. από το ΕΣΠΑ και 60 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, στα οποία θα προστεθούν επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές προσφέροντας μόχλευση άνω του 1 δισ. ευρώ. Ουσιαστική μάλιστα εμπλοκή στο νέο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών θα έχει επίσης ο νέος δημόσιος αναπτυξιακός φορέας που θα προκύψει από την αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ και της θυγατρικής του ΤΑΝΕΟ.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ανέπτυξε το σκεπτικό για την ίδρυση του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών «EquiFund». Όπως εξήγησε ο κ. Χαρίτσης, βασικοί στόχοι του Υπουργείου είναι η συντονισμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και παράλληλα η διασφάλιση νέων επενδυτικών πόρων. Υφιστάμενα και νέα εργαλεία λειτουργούν συμπληρωματικά, καθώς υπηρετούν κοινές προτεραιότητες: την αξιοποίηση του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, την στήριξη της καινοτομίας και την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργειών/συνεργασιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Ο κ. Χαρίτσης παρουσίασε τη λειτουργία αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου Ταμείου. Υπογράμμισε τον καινοτόμο χαρακτήρα της νέας επενδυτικής πλατφόρμας, που για πρώτη φορά συνδυάζει πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΣΠΑ) και πόρους του Σχεδίου Γιούνκερ από την ΕΤΕπ και που, προπάντων, προσφέρει χρηματοδότηση με τη σύγχρονη και αποδοτική μορφή της συμμετοχής στη μετοχική σύνθεση των επιχειρήσεων (equitycapital, venturecapital). «Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα ήταν μάλλον αδύνατες υπό άλλες μορφές. Το Ταμείο μπορεί λοιπόν να συμβάλει στο μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα της μεταποίησης και της βιομηχανίας», υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Υπουργός.

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ακόμη ότι η δημιουργία του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών EquiFund επιδιώκει τη σύζευξη ανάμεσα σε καινοτόμες και δυναμικές ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε κεφάλαια, από τη μια μεριά, και σε επενδυτές, εγχώριους και διεθνείς, από την άλλη, που επιθυμούν να επενδύσουν σε τέτοιες επιχειρήσεις, καθώς αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και προοπτικές της χώρας, αλλά, λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεων, αδυνατούν να τις εντοπίσουν και προσεγγίσουν μία προς μία. Συνολικά, αναμένεται να συγκεντρωθεί ένα ποσό που θα πλησιάσει και ενδεχομένως θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις κάθε κατεύθυνσης, μέσα από τα δύο Παράθυρα της γενικής επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερη, όμως, προτεραιότητα δίνεται, μέσα από το Παράθυρο Καινοτομίας, στη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή. «Αυτό είναι το πιο κρίσιμο στοίχημα για την ελληνική οικονομία. Να μπορέσει να αξιοποιήσει την υψηλού επιπέδου έρευνα που γίνεται στη χώρα. Να μπορέσει η χώρα να προσφέρει – σε μια οικονομία έντασης γνώσης και όχι φτηνής και απαξιωμένης εργασίας – μια αληθινή προοπτική στις νέες και τους νέους επιστήμονες, που είτε βρίσκονται ακόμη στην Ελλάδα είτε την έχουν εγκαταλείψει τα χρόνια της κρίσης», δήλωσε ο κ. Χαρίτσης.

*πληροφορίες www.espa.gr

Επισυνάπτονται:

 1. Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το EquiFundEquiFund
 2. Σχεδιάγραμμα Δομής.
 3. Λογότυπο.

Από το Γραφείο Τύπου

Επίσκεψη Επιτρόπου σε νέο σχολείο ΣΔΙΤ.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Υφυπουργός, Στέργιος Πιτσιόρλας και η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κορίνα Κρετσού, αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική, επισκέφθηκαν σχολείο ΣΔΙΤ στην Πεντέλη, το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε.

Το 2ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Πεντέλης αποτελούν μέρος του προγράμματος των 24 Σχολείων ΣΔΙΤ που υλοποιούνται στην Αττική και αναμένεται να παραδοθούν για χρήση μέχρι τον Μάρτιο του 2017.

Τα δημόσια σχολεία που υλοποιούνται μέσω της μεθόδου των ΣΔΙΤ, έχουν κατασκευαστεί με βάση προδιαγραφές εξαιρετικής ποιότητας. Οι ιδιώτες ανάδοχοι έχουν την ευθύνη της μακροχρόνιας συντήρησης και τήρησης όλων αυτών των προδιαγραφών για 25 έτη, ενώ οι πληρωμές τους συνδέονται με τη συνεχή τήρηση όλων των ποιοτικών προδιαγραφών στη διάρκεια των 25 ετών της σύμβασης.

Η συνολική χρηματοδότηση των ιδιωτών αναδόχων για τα 24 Σχολεία ΣΔΙΤ ανέρχεται στα 110 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου Jessica.

Ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνιστά απόδειξη ότι ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέας μπορεί να συμπράττει με όρους κοινωνικού οφέλους, για την παραγωγή ενός έργου υψηλής αξίας και ποιότητας. «Εκτός από το ίδιο το έργο, είδα και τη χαρά στα μάτια των μαθητών. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην εξασφάλιση καλύτερης εκπαίδευσης για τα παιδιά της χώρας μας».

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο που μας δείχνει πώς μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε για την ενεργοποίηση έργων ΣΔΙΤ αντίστοιχης κοινωνικής αξίας σε όλη την επικράτεια και σε διαφορετικούς τομείς», επισήμανε ο κ. Πιτσιόρλας.

Η κ. Κρετσού πρόσθεσε ότι το εν λόγω έργο αποτελεί ένα πρώτης τάξεως παράδειγμα για το πώς πρέπει να αξιοποιούνται οι κοινοτικοί πόροι και εξέφρασε την επιθυμία να υλοποιηθούν ανάλογα έργα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Από το Γραφείο Τύπου

Ξεκινά η λειτουργία του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού - Ενισχύεται άμεσα η ρευστότητα των δικαιούχων του ΕΣΠΑ.

Υπεγράφη σήμερα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Κώστα Βαρλαμίτη, την Ειδική Γραμματέα ΕΤΠΑ του Υπουργείου, Ευγενία Φωτονιάτα, και τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ, Θωμά-Φωκίωνα Αλγιανάκογλου, η σύμβαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (escrow account). Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης υλοποιείται στην πράξη η σχετική υπουργική απόφαση του Ιουνίου του 2016.

Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός που μπαίνει σε λειτουργία εξασφαλίζει αποκλειστικά στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται. Το ποσό αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής. Χάρη σε αυτό τον νέο μηχανισμό, δεν απαιτείται πλέον από τους επενδυτές να προχρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε σχετικά με το θέμα:

«Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός είναι ένας νέος, καινοτόμος μηχανισμός, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα για παροχή ρευστότητας στους δικαιούχους των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, χωρίς καταβολή εγγυητικής επιστολής, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αυτή η υποχρέωση αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους. Η πρωτοβουλία μας λοιπόν υπηρετεί εκείνο που εξαρχής είχαμε εξαγγείλει: το άνοιγμα των προγραμμάτων σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους και σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους.

Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του Υπουργείου, της Ειδικής Γραμματείας που είχε αναλάβει όλη τη διαδικασία εκπόνησης της συγκεκριμένης πρότασης, καθώς επίσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ενδιάμεσου φορέα των προγραμμάτων, του ΕΦΕΠΑΕ, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε έτσι ώστε να φτάσουμε σήμερα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Με τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό, σε συνδυασμό και με τις άλλες ενέργειες που προωθούμε, ενισχύουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Κώστας Βαρλαμίτης, δήλωσε:

«Χρειάζεται δημιουργική σκέψη και νέες μορφές ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε όλα τα καινούργια δεδομένα που υπάρχουν, είτε επιστημονικά, είτε τεχνολογικά, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτές τις νέες μορφές και φυσικά να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Αυτό συνέβη και στη συγκεκριμένη μορφή συνεργασίας και χαιρόμαστε ως Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που συμβάλλαμε και εμείς σε αυτή τη δράση, με σκοπό πάντα να επιταχυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που έχει ανάγκη ο τόπος».

από το Γραφείο Τύπου

Κλικ εδώ για λεπτομέρειες.

Προκαταβολή επενδυτικών σχεδίων του Ν.3908/2011.

Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον Αναπληρωτή Υπουργό, Αλέξη Χαρίτση, η προβλεπόμενη (παρ. 2 του άρθρου 77 του N. 4399/2016) Απόφαση περί καθορισμού της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/2011.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων του Ν.3908/2011 που έχουν υλοποιήσει το 1/7 του επενδυτικού σχεδίου μπορούν να λάβουν προκαταβολή ίση με το 1/7 της συνολικής ενίσχυσης μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του εν λόγω θεσμικού πλαισίου καλούνται να προβούν στην προετοιμασία των σχετικών δικαιολογητικών και να υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση πληρωμής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Από το Γραφείο Τύπου

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας στο AMAGIWebRadio.

[Δημοσιογράφος: Σοφία Χριστοφορίδου]

Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον Κωστή Χατζηδάκη. Αναφέραμε ότι θα μιλήσουμε μαζί σας και μας είπε ότι δεν είστε χαρακτηριστικό παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης – με θετικό τρόπο το εννοούσε. Αυτό το εκλαμβάνετε ως κομπλιμέντο ή ως προσβολή;

Στέργιος Πιτσιόρλας: Με τον κ. Χατζηδάκη έχουμε μια καλή σχέση. Προφανώς στην όλη του επιχειρηματολογία τον βολεύει να μην εκφράζω το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ όμως νιώθω ότι εκφράζω την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά τα πράγματα είναι έτσι που όλοι θα καταλάβουν ότι τα πράγματα που λέω εγώ δεν είναι δικά μου πράγματα. Όπως όταν με κατηγορούσαν ότι αυτά που κάνω στο ΤΑΙΠΕΔ ήταν δικές μου πρωτοβουλίες, δεν ήταν δικές μου προφανώς, ήταν η πολιτική της κυβέρνησης.

Κλικ εδώ για όλο το κείμενο της συνέντευξης.

 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας ιδρύει το Υπερταμείο Συνεπενδύσεων (Equity Fund of Funds).

Την Πέμπτη 22/12 η υπογραφή της σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο.

Την ερχόμενη Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ιδρύει το νέο, καινοτόμο Υπερταμείο Συνεπενδύσεων, το οποίο θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια για την ενίσχυση καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η εκδήλωση παρουσίασης και υπογραφής της σύμβασης για την ενεργοποίηση του Ταμείου Συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγερ και της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. Κορίνα Κρέτσου.

Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο EIF, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ), 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε σχετικά: «Το νέο Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds) αποτελεί ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και πρωτοποριακό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο για πρώτη φορά υλοποιείται στη χώρα μας. Εστιάζει στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις συνέργειες κάθε είδους που θα συμβάλουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Στοχεύει στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ανάσχεσης της φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα. Συμπληρωματικά προς τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, το νέο Ταμείο αποτελεί μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ενισχυση δυναμικών και καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Ταυτόχρονα, μέσω του νέου Ταμείου στοχεύουμε στην προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό που διαφορετικά δεν θα εισέρεαν στην ελληνική οικονομία.

Η συμμετοχή στο νέο Ταμείο σημαντικών διεθνών χρηματοπιστωτικών οίκων δείχνει τη σημασία που αποδίδουν στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και πιστοποιεί τη σημαντική βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας».

Το Ταμείο Συνεπενδύσεων εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων και όχι μέσω παροχής δανείων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν διαφορετικά. Η χρηματοδότηση αυτή θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία θα προκύπτουν από διαγωνιστική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το Ταμείο Συμμετοχών θα επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς: α) στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, β) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και γ) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης.

Το Ταμείο απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τον τουρισμό, την ενέργεια, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, τα υλικά και τις κατασκευές.

Στο σύνολο της επενδυτικής πλατφόρμας, το αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω μόχλευσης είναι πολλαπλάσιο των αρχικών πόρων που δεσμεύονται. Στο πλαίσιο αυτό δίδεται η δυνατότητα να συνεπενδυθούν πόροι από το “Σχέδιο Γιουνκερ» με πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Ουσιαστική εμπλοκή στην επενδυτική πλατφόρμα θα έχει επίσης ο νέος δημόσιος αναπτυξιακός φορέας, που θα προκύψει από τη αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ και τη θυγατρική του, το ΤΑΝΕΟ. Κατά το πρότυπο των αντίστοιχων φορέων στις χώρες της ΕΕ, ο εθνικός φορέας θα αναλάβει σταδιακά τη συνολική διαχείριση των πρωτοβουλιών του δημοσίου για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΑ κσι Δημοσίων Επενδύσεων Παναγιώτης Κορκολής δήλωσε: «Το νέο Ταμείο προικίζεται με ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό δημόσιων πόρων. Μέσα μάλιστα από τη χρηματοδοτική συμμετοχή ιδιωτών συνεπενδυτών, τα συνολικά κεφάλαια του νέου Ταμείου αναμένεται να ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ. Εξασφαλίζει συνέχεια στη δημόσια χρηματοδοτική ικανότητα καθώς τα χρήματα που επιστρέφονται από τις αρχικές επενδύσεις, μπορούν να επενδυθούν εκ νέου για τον ίδιο σκοπό».

* Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/12 στις 10.30 πμ στο ξενοδοχείο Hilton και θα συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Κώστας Φωτάκης, ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΑ και Δημοσίων Επενδύσεων Παναγιώτης Κορκολής και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου Pier Luigi Gilibert.

από το Γραφείο Τύπου

Παράταση στις προθεσμίες υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι παρατείνονται για έναν μήνα οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ήταν η 20η Δεκεμβρίου 2016.

 Από το Γραφείο Τύπου

Επαφές του Υπουργού Οικονομίας στις ΗΠΑ.

Διαδοχικές συναντήσεις με Αμερικανούς και Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες, που είτε δραστηριοποιούνται ήδη στη χώρα μας είτε ενδιαφέρονται για επενδύσεις, είχε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ. 

Ο κ. Παπαδημητρίου συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους hedge funds, οι οποίοι διαθέτουν ελληνικά ομόλογα και ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό τους.

Την Τετάρτη, ο Υπουργός Οικονομίας μετέβη στην Ουάσιγκτον όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Τζιμ Γιονγκ Κιμ και τον Διευθυντή Παγκόσμιας Ανάπτυξης του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC), Μάρκος Μπρούχις. 


Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν εκτενώς οι μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας από τους δύο οργανισμούς προς την Ελλάδα αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο επόμενο διάστημα. 


Οι εκπρόσωποι των δύο οργανισμών δεσμεύτηκαν ότι θα βοηθήσουν τη χώρα μας στις προσπάθειες που καταβάλει ώστε να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης. 

Από το Γραφείο Τύπου

Σε ισχύ ο νόμος 4442 για την απλοποίηση της αδειοδότησης.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) ο Νόμος 4442/2016, «Νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ήδη ισχύει.

Σχετικά με το θέμα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε:

«Ο νέος Νόμος 4442 για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων επιχειρεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Απλοποιείται και επιταχύνεται σημαντικά η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας με την εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων σε συμφωνία με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Παράλληλα, διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, προστατεύεται δηλαδή ουσιαστικά το κοινωνικό σύνολο έναντι ενδεχόμενων κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία. Καταργείται η βαριά και γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης εκ των προτέρων (ex ante). Προχωρούμε, αντίθετα, στην καθιέρωση της απλής διαδικασίας γνωστοποίησης για την έναρξη μιας οικονομικής δραστηριότητας, όπου αυτό είναι χρήσιμο, χωρίς περιττές διατυπώσεις και επικαλύψεις, και, από εκεί και πέρα, σε ένα σύστημα ουσιαστικών ελέγχων εκ των υστέρων (ex post) στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης. Μαζί με το Νόμο για την απλοποίηση της σύστασης επιχειρήσεων και το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα για την εξειδίκευση των ελέγχων, δημιουργείται ένα νέο, σύγχρονο και αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο, απολύτως απαραίτητο τόσο για τη διευκόλυνση της δημιουργίας ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και για την προσέλκυση υγιών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων».

 

Διαβάστε 21 ερωτήσεις και απαντησεις για τον σχετικό νόμο εδώ.

 

από το Γραφείο Τύπου

Συμμετοχή Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο διεθνές στρατηγικό συνέδριο για τις τεχνολογίες πληροφορικής και την εφαρμογή τους στη δημόσια διοίκηση.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης συμμετείχε σήμερα στο συνέδριο Digital Government 2016-2021: Reforms, Innovation, Growth που διοργάνωσε το περιοδικό netweek με θέμα τις ψηφιακές πολιτικές.

Ο κ. Παπαδεράκης στην ομιλία του, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας σχετικά με την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και ειδικότερα στον προγραμματισμό των δράσεων της ΓΓΕΠΚ που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ψηφιακής οικονομίας στη χώρα μας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Γενικού Γραμματέα:

Η σημερινή εκδήλωση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και επίκαιρη, καθώς βρίσκει την ψηφιακή στρατηγική της Κυβέρνησης σε μία φάση μετάβασης. Η ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών και μητρώων του δημοσίου συνδυάζεται με την ανάπτυξη των κατάλληλων διασυνδέσεων μεταξύ τους ώστε να επιτευχθούν τρεις βασικοί στόχοι:

Πρώτον, εξοικονόμηση πόρων και μείωση λειτουργικού κόστους για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Δεύτερον, απλοποίηση διαδικασιών και μείωση διοικητικού βάρους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όταν συναλλάσσονται με το Δημόσιο. Αυτά τα οφέλη πρέπει να συνδυαστούν με την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως.

Και τρίτον, συμβολή στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στη χώρα μας, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα και της προώθησης.

Κλειδί για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η έννοια της διαλειτουργικότητας. Μέχρι πρόσφατα, η   ψηφιακή διάσταση της δημόσιας διοίκησης δεν υποστηριζόταν από ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης. Αυτή η έλλειψη είχε ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό δράσεων, τις επικαλύψεις και την σπατάλη πόρων. Επιπλέον, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είχαν εξελίξει στο βαθμό που θα έπρεπε την ενδογενή ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνικών λύσεων στους τομείς της αρμοδιότητάς τους.

Η δημιουργία του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής αποτελεί μία ιδιαίτερα ελπιδοφόρα προσπάθεια για την κάλυψη αυτών των κενών, ιδίως σε επίπεδο συντονισμού και στρατηγικής. Από την άλλη, κάθε δημόσια υπηρεσία οφείλει να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την πλήρη αξιοποίηση των δημόσιων πληροφοριακών συστημάτων που χειρίζεται. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι απαραίτητο να ενταχθούν σε ένα συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο, στο οποίο θα καταγράφονται οι δυνατότητες των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου, θα περιγράφονται τα δυνητικά οφέλη από την ανάπτυξη ή την ενίσχυση της μεταξύ τους διαλειτουργικότητας και θα αποτυπώνονται με σαφήνεια οι ανάγκες δημιουργίας νέων συστημάτων για την κάλυψη τυχόν κενών.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια με πολλούς τρόπους, έχοντας αναλάβει την διαχείριση και εποπτεία επτά πληροφοριακών συστημάτων, για τις δημόσιες συμβάσεις, την υποβολή καταγγελιών από καταναλωτές, την καταχώρηση εμπορικών σημάτων, τη σύσταση και δημοσιότητα εταιρειών και την εποπτεία της αγοράς σε θέματα τιμών. Θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά σε ορισμένα από αυτά, ξεκινώντας από τις δημόσιες συμβάσεις.

Η ανάπτυξη και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) αποβλέπει στην μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη μείωση του κόστους για τις αναθέτουσες αρχές.

Τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα στη διάθεσή μας αποδεικνύουν έμπρακτα τις θετικές επιδράσεις από την ηλεκτρονικοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2016 επιτεύχθηκε μείωση κόστους σε διαγωνιστικές διαδικασίες που φτάνει το 20%, ενώ η ολοκλήρωση των διαγωνισμών έχει επιταχυνθεί σημαντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2014 ο μέσος χρόνος από την διενέργεια ενός διαγωνισμού μέχρι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς υπολογιζόταν στις 57 ημέρες. Σήμερα, το αυτό το χρονικό διάστημα έχει μειωθεί στις 33 ημέρες. Αυτά τα οφέλη αναγνωρίζονται τόσο από τις 858 αναθέτουσες αρχές που συμμετέχουν στο ΕΣΗΔΗΣ, όσο και από τους 11783 φορείς που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα.

Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη από την λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία επεκτείνεται με σταθερούς ρυθμούς, δεν αφορούν αποκλειστικά το Υπουργείο Οικονομίας. Αντιθέτως, διαχέονται με οριζόντιο τρόπο συνολικά στη δημόσια διοίκηση, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Αυτή η οριζόντια διάσταση αποτυπώνεται και στον ανοιχτό χαρακτήρα του πληροφοριακού συστήματος. Το ΕΣΗΔΗΣ παρέχει στις αναθέτουσες αρχές μια σειρά διασυνδέσεων με το ΙΚΑ, το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η λογική επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς.

Εξίσου σημαντικό εργαλείο για την μείωση των διοικητικών βαρών προς επιχειρήσεις και την ενίσχυση της διαφάνειας στις οικονομικές συναλλαγές είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το ΓΕΜΗ δεν είναι μόνο το μητρώο όπου μια επιχείρηση αποκτά την νομική της υπόσταση και τηρεί τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος. Επιπλέον, οφείλει να είναι σημείο αναφοράς για την μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών που απευθύνονται σε επιχειρηματίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, ψηφίστηκε πρόσφατα νόμος ο οποίος εισάγει μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων, η οποία θα απαλλάξει τον επιχειρηματία από την υποχρέωση υποβολής φακέλου στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία.

Παράλληλα, ενισχύεται η διαλειτουργικότητα του ΓΕΜΗ με το TAXIS και το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χορήγησης κλειδαρίθμων TAXIS και εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα για νέες επιχειρήσεις, με επίκεντρο τις υφιστάμενες υπηρεσίες μιας στάσης. Αυτές οι δράσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη διαδικασία αναβάθμισης του ΓΕΜΗ, με στόχο την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του.

Εκτός από την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, τα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου πρέπει να αξιοποιηθούν και ως εργαλεία επιτελικού σχεδιασμού. Θα αναφέρω ενδεικτικά τα ηλεκτρονικά παρατηρητήρια τιμών που λειτουργούν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Μέσω της πληροφορίας που παρέχουν για μια σειρά προϊόντων, όπως είναι τα πετρελαιοειδή ,και υπηρεσιών, όπως είναι τα δίδακτρα φροντιστηρίων, αυτά τα παρατηρητήρια συμβάλλουν στην ορθή εποπτεία της αγοράς. Το ζητούμενο είναι η προστασία των καταναλωτών και του υγιούς ανταγωνισμού, χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση των επιχειρήσεων από τις οποίες ζητείται η σχετική πληροφορία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ο σχεδιασμός μας για την ενοποίηση και τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων παρατηρητηρίων. Μια σημαντική τομή που θα επέλθει αφορά την θέσπιση του Παρατηρητηρίου Τραπεζικών Χρεώσεων. Με δεδομένη την αυξανόμενη σημασία των ηλεκτρονικών πληρωμών, η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ωφελήσει σημαντικά τους καταναλωτές.

Επιπλέον, στο νέο νόμο περί υπαιθρίου εμπορίου, που αναμένεται να εισέλθει προς ψήφιση στο κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, θα προβλέπεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική καταγραφή των αδειών υπαιθρίου εμπορίου κάθε είδους, των επιβληθέντων προστίμων και άλλων στοιχείων. Ένα ολοκληρωμένο, εύχρηστο πληροφοριακό σύστημα, θα δώσει τη δυνατότητα στην Πολιτεία να έχει την εποπτεία σε όλες τις πτυχές του υπαιθρίου εμπορίου, θα συμβάλλει στη διασταύρωση των στοιχείων και των ελέγχων και θα διευκολύνει τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο μέσω της κατάλληλης τεκμηρίωσης. Επίσης, μια βάση δεδομένων, στην οποία  θα καταχωρίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, θα βοηθήσει να εξαχθούν συμπεράσματα για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.

Η βάση δεδομένων και το πληροφοριακό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ ή ΟΠΣΝΑ), το οποίο αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή, δεν απαιτείται δηλαδή κάποια ιδιαίτερη εγκατάσταση στον υπολογιστή του χρήστη, αλλά οπωσδήποτε σύνδεση με το διαδίκτυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελληνικό Δημόσιο για τη προμήθεια του εν λόγω συστήματος έχει διαθέσει 2,16 εκ. Ευρώ (σύμβ. 2008, παράδοση 2010) για τις λειτουργικές περιοχές που μας ενδιαφέρουν και προφανώς είναι καθήκον μας να το εκμεταλλευτούμε στο ακέραιο. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι για το Υπουργείο Οικονομίας, το σύνολο των δράσεων που περιέγραψα έχουν ένα κοινό στόχο: τη συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μια ακόμα διάσταση της ψηφιακής στρατηγικής μας, η οποία αφορά την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχει συστήσει ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή όλων των βασικών φορέων της αγοράς, προκειμένου αυτή η διάσταση να ενσωματωθεί στο νέο παραγωγικό πρότυπο για τη χώρα μας. Μία από τις πρώτες ενέργειες αυτής της ομάδας θα είναι η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο θα αφορά τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας. Επειδή, όμως, η ψηφιακή στρατηγική προϋποθέτει την ανάπτυξη ευρύτερων συνεργειών, το τελικό κείμενο θα τεθεί υπόψη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, ώστε να διευκολύνει την εκπόνηση μια πραγματικά ολιστικής ψηφιακής στρατηγικής. Άλλωστε, η ψηφιακή οικονομία και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση από τη φύση τους υπερβαίνουν στεγανά και περιχαρακώσεις. Επομένως, τα αποτελέσματα της δικής μας προσπάθειας θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της συνεργασίας τόσο μεταξύ δημόσιων αρχών, όσο και με τον ιδιωτικό τομέα.

Από το Γραφείο Τύπου

Συνέντευξη Τύπου στα ομογενειακά μέσα της Νέας Υόρκης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο CapitalLinkInvestinGreeceForum, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της Ομογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δημόσιας τηλεόρασης.

Ο κ. Παπαδημητρίου ερωτηθείς για το κείμενο που δημοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Πολ Τόμσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσματα 1,5%. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, με βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της. Η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας δεν δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επισήμανε ο κ. Παπαδημητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραμμίζεται με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.

Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσμικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιμης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαμορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για τους ισχυρισμούς Τόμσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει να νομοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδομένες. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει ένα πλαίσιο με τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουμε να συζητάμε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νομοθετήσει κανένα επιπρόσθετο μέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέμα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων προκειμένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».

Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο με το φορολογικό πλαίσιο όσο και με τη χωροταξική νομοθεσία, αλλά και με τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαμόρφωση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει μακροπρόθεσμες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Ο κ. Χαρίτσης, επίσης, ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς.

Από τα Γραφεία Τύπου

Συνέντευξη Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παπαδεράκη στο ΑΠΕ και στη δημοσιογράφο Εύη Παπαδοσηφάκη.

papaderakis photoΣυμπληρώνετε σχεδόν δύο χρόνια στη θέση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή και είδατε την αγορά να λειτουργεί και να αλλάζει υπό την πίεση της κρίσης, των capital controls  αλλά και μεγάλων ανακατατάξεων στο λιανεμπόριο. Τα capital control  επηρέασαν τη λειτουργία της αγοράς; Πως βλέπετε να διαμορφώνεται το Ελληνικό λιανεμπόριο στα χρόνια που έρχονται;

Όσον αφορά τη περίοδο των «capital controls»  αυτό που οφείλω να πω είναι ότι η αγορά αντέδρασε πολύ πιο ψύχραιμα απέναντι στις δυσκολίες που ανέκυψαν λόγω της διαπραγμάτευσης από ό, τι καταστροφολογικά διογκώνουν και συνειδητά επιβαρύνουν ορισμένοι πολιτικοί και «άλλοι» εγχώριοι κύκλοι συμφερόντων. Μη ξεχνάμε όμως ότι εξαιτίας αυτής της διαπραγμάτευσης μπορούμε να μιλάμε σήμερα για μέτρα απομείωσης του Δημόσιου χρέους και έχουμε υποχρέωση πρωτογενών πλεονασμάτων αρκετά μικρότερων από αυτά που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση παρότι συνολικά δεν είχε το αποτέλεσμα που απαιτείτο και όλοι προσδοκούσαμε. Καλό είναι επίσης να επισημάνουμε ότι τα «capital controls»  δεν ήταν επιλογή και «εργαλείο» διαπραγμάτευσης εκ μέρους της κυβέρνησης αλλά αναγκαστικό μέτρο άμυνας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος έναντι της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που μας επιβλήθηκε. Ανεξάρτητα όμως από αυτά, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων το πρώτο διάστημα, προκάλεσαν αναμφισβήτητα μία σειρά προβλημάτων στις επιχειρήσεις με κυριότερες τη κρίση εμπιστοσύνης από τις επιχειρήσεις του εξωτερικού, επέτειναν την έλλειψη ρευστότητας και εξάλειψαν τα περιθώρια πίστωσης για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Όλα αυτά δοκίμασαν τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης. Ως υπουργείο Οικονομίας αντιδράσαμε πολύ νωρίς αποτρέποντας ελλείψεις σε βασικά αγαθά και αντιδράσεις πανικού ελαχιστοποιώντας τις αναπόφευκτες επιπτώσεις. Είναι άξιο προσοχής άλλωστε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατά το 2015 οι εισαγωγές στη χώρα μας(πλην πετρελαιοειδών) παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το 2014 κατά 0,9% ενώ οι εξαγωγές κατά 8,6%. Σημαντικά θεωρώ όμως και τα «παράπλευρα οφέλη» από αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Πέρα από την ραγδαία επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών και την στροφή των καταναλωτών σε εγχώρια προϊόντα, για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου σημαντικό ήταν η ουσιαστική συνεργασία με τους φορείς της αγοράς που μας επέτρεψε τη διαφύλαξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και το χτίσιμο μίας σχέσης εμπιστοσύνης βασισμένης στο κοινό όραμα της ανάπτυξης που φέρνει συνεχώς έμπρακτα αποτελέσματα. Όσον αφορά τον τομέα του λιανεμπορίου που με ρωτάτε, είναι κοινότυπο να αναφέρω τις μεγάλες αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια λόγω της διάρρηξης των διασυνοριακών εμποδίων, της καθετοποίησης των μεγάλων αλυσίδων και της αλματώδους ανάπτυξης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Το βασικό μας μέλημα ως Γενική Γραμματεία Εμπορίου, είναι να διασφαλίσουμε πλαίσιο ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά, να δώσουμε ορίζοντα στις μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου, αποτρέποντας έτσι καταστάσεις ολιγοπωλιακού ή και μονοπωλιακού χαρακτήρα και να προωθήσουμε λύσεις που θα εξασφαλίζουν τη στήριξη και προώθηση της εγχώριας παραγωγής, καθώς και τη βιώσιμη λειτουργία του συνόλου των επιχειρήσεων. Ο δρόμος για το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανεμπορίου θα περάσει μέσα από τις συνέργειες, τη δικτύωσή τους με εγχώριες παραγωγικές επιχειρήσεις, την ανάπτυξη μεθόδων και μορφών ηλεκτρονικού εμπορίου και την παράλληλη ανάπτυξη ισχυρού πλέγματος επιχειρήσεων Logisticsκαι συνδυασμένων μεταφορών.

Κύριε Παπαδεράκη, οι φορείς της επιχειρηματικότητας ακόμη και αυτές τις ημέρες επισημαίνουν στην κυβέρνηση ότι οι μικρομεσαίοι έχουν φτάσει στα όριά τους. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα σας για το προσεχές διάστημα για τα βασικότερα αιτήματα του κλάδου;

Δυστυχώς δεν είναι μόνο οι μικρομεσαίοι που πιέζονται όλα αυτά τα χρόνια. Είναι και οι πάνω από 1 εκατ. άνεργοι συμπολίτες μας και οι εκατοντάδες χιλιάδες μερικώς ή επισφαλώς εργαζόμενοι. Αν σκεφθούμε - και έτσι πρέπει- με όρους κοινωνίας σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα έχουν οι πιο αδύναμοι σε κάθε στρώμα της κοινωνίας. Μη ξεχνάμε ότι πριν δύο χρόνια, η χώρα ήταν στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης. Μην παραβλέπουμε το δεδομένο ότι σήμερα έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος της προσωποκράτησης για χρέη στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και κανείς πολίτης δεν είναι χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Μην ξεχνάμε ότι οι αλλεπάλληλες ρυθμίσεις των 100 δόσεων ήταν πριν ένα μακρινό όνειρο. Είναι σημαντικά αυτά, χωρίς βέβαια αυτό να μας επιτρέπει να μη δούμε τα ακόμα πιο σημαντικά που είναι μπροστά μας. Μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών σημαντικό είναι και η ολοκλήρωση του πλαισίου διευθέτησης των επιχειρηματικών «κόκκινων δανείων» γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με το νέο πτωχευτικό δίκαιο και το νομοθετικό πλαίσιο για τη 2η ευκαιρία ολοκληρώνουν έναν ασφαλή μηχανισμό ήπιας εξυγίανσης της επιχειρηματικής βάσης της χώρας. Παράλληλα έχουμε μεγάλη ανάγκη από νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα. Από πολλές νέες επιχειρήσεις θεμελιωμένες σε υγιείς βάσεις. Πολλές νέες επιχειρήσεις από νέους επιχειρηματίες αλλά και από παλιούς σε νέα σχήματα που μετασχηματίζουν παλαιά ή δημιουργούν νέα πιο ισχυρά. Με σαφές επιχειρηματικό σχέδιο και καινοτόμες ιδέες, με πνεύμα συνέργειας και προοπτική ένταξης σε παραγωγικές αλυσίδες αξίας.

Η προσπάθεια η δική μας για δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος προς την επιχειρηματικότητα στο σύνολό της, δε θα στηρίζεται στη στενή προστασία συντεχνιακών συμφερόντων και αναπαραγωγή νοσηρών επιχειρηματικών αντιλήψεων αλλά σε βιώσιμες, ρεαλιστικές και κοινωνικά ωφέλιμες λύσεις. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί δύο πολύ σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις που αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τις ΜμΕ, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό, μέσω της ενθάρρυνσης και πρόκρισης της διαίρεσης των μεγάλων δημοσίων συμβάσεων σε τμήματα με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των ΜμΕ. Ειδικότερα, οι Κεντρικές Αρχές Αγορών διαιρούν υποχρεωτικά τις συμβάσεις που αναθέτουν σε χωριστά τμήματα, καθορίζοντας το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Η δεύτερη, το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, με τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, που κινούνται στο μοντέλο της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Γενικότερα, ως Γενική Γραμματεία, σχεδιάζουμε πάντα σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, και υλοποιούμε στρατηγικές δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην καινοτομία των εμπορικών επιχειρήσεων. Η συνεργασία αυτή έχει φέρει ήδη χρήσιμα αποτελέσματα σε μια σειρά από τομείς, όπως την ανάπτυξη στρατηγικής για το ηλεκτρονικό εμπόριο βάσει μελέτης που υλοποιήσαμε, αλλά και την άμεση ολοκλήρωση του Κώδικα Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, ολοκληρώνουμε την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο με απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ανανέωσης, με διασφάλιση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών και εξορθολογισμό των διοικητικών κυρώσεων προκειμένου να προασπίσουμε τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη σε όλες τις εκφάνσεις της υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας. Ακόμη, μελετούμε την αντιμετώπιση του φαινομένου των καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, εξετάζοντας τη δυνατότητα λήψης μέτρων για εξισορρόπηση των χρόνων αποπληρωμής των εγχώριων προμηθευτών του κλάδου, σε αντιστοιχία με τα όσα ισχύουν για τους ξένους προμηθευτές τυποποιημένων εισαγόμενων προϊόντων, και με έμφαση σε όσους ασχολούνται με τα φρέσκα προϊόντα. Προχωράμε επίσης, και σε μια σειρά άλλων νομοθετικών πρωτοβουλιών που ρυθμίζουν την αγορά, όπως μέτρα υπέρ του καταναλωτή με αποσαφήνιση των όρων στο Ν. 2251/94 περί προστασίας των καταναλωτών, προώθηση της εξωδικαστικής και ηλεκτρονικής επίλυσης των διαφορών που συχνά ανακύπτουν μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών και ρύθμιση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ιδιωτικών αγορών, πάντα στη βάση της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Υπάρχουν στρεβλώσεις σήμερα στην αγορά; Η προστασία του καταναλωτή έχει θωρακιστεί σύμφωνα με όσα προβλέπει το δίκαιο της ΕΕ; Υπάρχουν ανοικτά θέματα σε αυτό το πεδίο που ασχολείστε μαζί τους; 

Το υπάρχον νομοθετικό πλέγμα που διέπει σήμερα την προστασία των καταναλωτών δεν πετυχαίνει να τον καταστήσει απόλυτα ενήμερο, σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα του, ειδικά όσον αφορά την πώληση καταναλωτικών αγαθών και τη διάκριση της νόμιμης και εμπορικής εγγύησης,  με αποτέλεσμα να καθιστά την προστασία του αδύναμη και τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης των νόμιμων δικαιωμάτων του χρονοβόρα, ιδιαιτέρα δαπανηρή και κατ΄ουσίαν ανέφικτη. Αντίστοιχα, οι υποχρεώσεις που τίθενται στους Έλληνες προμηθευτές, τους δημιουργούν νομική αβεβαιότητα ενώ πολλές φορές φαίνεται να είναι περισσότερο επιβαρυντικές σε σχέση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η δυνατότητα  των ελληνικών επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά. Παράλληλα, στον τομέα του  ηλεκτρονικού εμπορίου δεν επιτρέπεται η εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Με την προτεινόμενη τροποποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, προχωρούμε στην αποσαφήνιση των δικαιωμάτων και των αντίστοιχων υποχρεώσεων των καταναλωτών και προμηθευτών και υιοθετείται ένας ενιαίος ορισμός του καταναλωτή, σύμφωνος με την ευρωπαϊκή πρακτική,  με ουσιαστικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό του ως καταναλωτή την κάλυψη των ιδίων καταναλωτικών αναγκών και  την ερασιτεχνική ιδιότητα του με την οποία συμβάλλεται σε μια συναλλαγή.

Εισακούστηκαν από τους θεσμούς οι προτάσεις και οι αξιολογήσεις του ΚΕΠΕ για την εργαλειοθήκη; Μέσα από τη διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των θεσμών και από όσα προτείνουν οι εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ είχατε το περιθώριο να διασφαλίσετε παραδοσιακές μορφές επιχειρηματικότητας;

Προκαταβολικά επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι η Εργαλειοθήκη ΙΙΙ που προέκυψε μέσα από ένα εντατικό διάλογο σε τεχνικό επίπεδο με τον ΟΟΣΑ αποτελείται από 350 περίπου συστάσεις οι οποίες σε ότι αφορά το εμπόριο τις θεωρώ σε μεγάλο βαθμό «λογικές» και με πιο ομαλή διαδικασία εφαρμογής. Συγχρόνως σημαντικό βήμα για τη «διόρθωση» συστάσεων από τις Εργαλειοθήκες Ι και ΙΙ ήταν η αξιολόγηση επιπτώσεων που έγινε από το ΚΕΠΕ. Στις νέες συστάσεις, εμπεριέχονταν βασικές διατάξεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, αλλά και συστάσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για το εμπόριο, που στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ακόμη, ρυθμίζεται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ιδιωτικών χονδρεμπορικών αγορών, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με τις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που θα διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύουμε τον ανταγωνισμό με διευκόλυνση της εισόδου νέων προμηθευτών στην αγορά, υπό προϋποθέσεις, με άμεσα οφέλη για τους καταναλωτές, όσον αφορά τις τιμές και την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων. Ακόμη, υιοθετήθηκαν τέσσερα επιπλέον μέτρα υπέρ των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, όπως η αποσύνδεση της διάρκειας αποκλειστικής συμφωνίας μεταξύ πρατηριούχων και χονδρεμπόρων με απελευθέρωση των πρώτων, το άνοιγμα της λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και για άλλες νομικές μορφές εταιρειών, πέραν των ΙΚΕ, η ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου εταιρικής εποπτείας και εταιρικών μετασχηματισμών και τέλος ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις εμπορικές εκθέσεις που θα δώσει μεγάλη ώθηση στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της εξωστρέφειας. Αναφορικά με την υλοποίηση των συστάσεων του ΚΕΠΕ, υιοθετήθηκαν δύο πολύ σημαντικές προτάσεις που ήταν στη βάση της μελέτης αξιολόγησης της εφαρμογής της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑυπό το πρίσμα των αρχών της καλής νομοθέτησης και της επιστημονικής ανάλυσης, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2010, και αφορούσαν την λειτουργία των αρτοποιείων και τις εκπτώσεις και προσφορές. Αυτή η διαδικασία της υιοθέτησης μέτρων αναλογούντων των συνθηκών της δραστηριοποίησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, επιτρέπει την διόρθωση των στρεβλώσεων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Ειδικότερα, η διατήρηση της περιοδικότητας των εκπτωτικών περιόδων, ενισχύεται ακόμη περισσότερο με τη νομοθετική ρύθμιση των ενδιαμέσων εκπτώσεων, ενώ με την ανάθεση της αρμοδιότητας καθορισμού του χρονικού διαστήματος αυτών από τις Περιφερειακές Αρχές, συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την τοπική επιχειρηματικότητα, τα προβλήματα και τις ανάγκες της.

Με τη  νομοθετική ρύθμιση για τη σύσταση και απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων εκτιμάται ότι επιτυγχάνεται το ζητούμενο του φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας; Τα οφέλη θα είναι άμεσα; Θα μπορεί το ΓΕΜΗ βάσει του μέχρι τώρα επιπέδου λειτουργίας του, να ανταποκριθεί;

Ασφαλώς χρειάζονται πολλά ακόμα. Σχεδιάζονται επόμενα βήματα μέσα από την διεύρυνση και αναβάθμιση των Υπηρεσιών μιας στάσης (ΥΜΣ) καθώς και νέων κατηγοριών επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο σύστημα της αυτοαδειοδότησης. Πρόκειται για μία σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο διευκόλυνσης της υγιούς επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, με όρους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Έτσι, για πρώτη φορά θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως, μειώνοντας τους πραγματικούς χρόνους σύστασης στο ελάχιστο, αλλά και του κόστος σύστασης , με δυνατότητα δωρεάν σύστασης για τον πρώτο έτος εφαρμογής και 30% μείωση του κόστους που θα απαιτούνταν με τη σύσταση ενώπιον της φυσικής ΥΜΣ, για τα υπόλοιπα έτη. Μία ακόμη σημαντική καινοτομία αυτής της εφαρμογής είναι η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, αφού το ΓΕΜΗ και συγκεκριμένα η υπηρεσία του businessportalπου θα το υποστηρίζει, θα είναι διασυνδεδεμένο και με άλλα Μητρώα, όπως το TAXISNETγια να αντλεί στοιχεία των υπό σύσταση επιχειρήσεων. Για να αποδώσει τα μέγιστα όλος αυτός ο σχεδιασμός, είμαστε σε συνεχή εποικοδομητική συνεργασία τόσο με τη ΓΓΔΕ για το φορολογικό σκέλος και την απόδοση του κλειδάριθμου από τις ΥΜΣ, όσο και με το υπουργείο Εργασίας για θέματα ασφαλιστικών φορέων. Ασφαλώς, απαιτούνται να ληφθούν υποστηρικτικά μέτρα ώστε να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα του Μητρώου του ΓΕΜΗ, ώστε να συμβάλλει καθοριστικά στην έγκαιρη και αξιόπιστη εκκαθάριση των αδρανών επιχειρήσεων που επιβαρύνονται με το αναδρομικό κλείσιμο, όσο και στο υποστηρικτικό ρόλο που οφείλει να έχει προς τους επιχειρηματίες που προκύπτει ως πάγιο αίτημα των φορέων, αλλά και από τα δύο ερωτηματολόγια μέτρησης της ικανοποίησης των επιχειρήσεων για τις υπηρεσίες ΥΜΣ και ΓΕΜΗ, που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τα συμπεράσματα των οποίων λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Το ΓΕΜΗ είναι πλέον ανάγκη να αναβαθμιστεί περαιτέρω σε επίπεδο λειτουργίας και άμεσης αποτύπωσης των επιχειρηματικών μεταβολών. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να γίνουν πράξη διαλειτουργικότητες με τα αλλά συναφή μητρώα, να αξιοποιηθεί ως εργαλείο εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και μέσο, μεταξύ άλλων, για την αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηρίων τα οποία έχουν και την ευθύνη της λειτουργικής του υποστήριξης. Πιστεύω ακράδαντα ότι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της κυβέρνησης στο τομέα της Δημόσιας Διοίκησης είναι να μην επιτρέψει ο υπηρεσιακός απομονωτισμός που κυριαρχεί σε επίπεδο διοικητικών μονάδων και υπηρεσιών διαφορετικών υπουργείων, να διαιωνιστεί και στο επίπεδο των πληροφοριακών συστημάτων και μητρώων.

Στην κατεύθυνση διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού εντάσσεται και η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Πρόσφατα ο ΟΒΙ έδωσε στοιχεία όπου γίνεται λόγος για απώλειες εσόδων πάνω από 2,5 δισεκ. ευρώ για την οικονομία και με τη χώρα μας να κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ στην απώλεια θέσεων εργασίας εξαιτίας του φαινομένου. Τι δράσεις υλοποιείτε στην κατεύθυνση αυτή;

Αναμφισβήτητα, το παρεμπόριο επιφέρει μία σειρά αρνητικών συνεπειών για την οικονομία και τη λειτουργία της αγοράς, αφού ισοδυναμεί με μεγάλη απώλεια εσόδων, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και βλάπτει την κοινωνική ευημερία. Η μέχρι σήμερα λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στοχεύει στην καταπολέμηση του παρεμπορίου στην πηγή, ενώ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και σύμφωνα πάντα με ανάλογο σχεδιασμό και κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου, διενεργούμε ελέγχους σε όλο το φάσμα της εμπορικής δραστηριότητας, δηλαδή σε εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής πώλησης, καθώς και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, η διυπουργική ομάδα εργασίας, που έχει συσταθεί το τελευταίο εξάμηνο για πρώτη φορά από καταβολής του ΣΥΚΑΠ, και λειτουργεί με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην εποπτεία της αγοράς, εποπτικών αρχών, όπως η ΓΓΕΠΚ, το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, η Οικονομική Αστυνομία και ο ΕΦΕΤ, έχει οδηγήσει σε στοχευμένους ελέγχους και μετρήσιμα ορατά αποτελέσματα. Σαφώς, η λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, είναι μόνο η μία οδός για τη ρύθμιση της αγοράς και τον περιορισμό των φαινομένων καταπάτησης των προβλεπόμενων εκ του νόμου υποχρεώσεων εκ μέρους όλων των συμβαλλομένων μερών σε όλη τη διαδικασία διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων. Θεωρούμε υψίστης σημασίας να υπάρξουν μηχανισμοί ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων που να επικουρούν τις συντονισμένες δράσεις των δομών του Κράτους, τις οποίες και προωθούμε μέσω της αγαστής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με τους φορείς της αγοράς και τις ενώσεις καταναλωτών.

Το υπουργείο Οικονομίας συμμετέχει στη διαμόρφωση της νομοθεσίας για την οικονομία διαμοιρασμού. Πού εστιάζετε;
Η ραγδαία ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού και η συνεισφορά της στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου, κατέστησε αναγκαία τη νομοθετική ρύθμιση αυτής, σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών και Τουρισμού. Η δική μας η συνεισφορά, σχετίζεται με τη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνεργατική οικονομία. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινίσουμε ότι μέσω της νομοθέτησης της διαδικασίας, δεν αποσκοπούμε ασφαλώς στην απαγόρευσή της, αλλά στην εισαγωγή ενός ιδιαίτερα φιλικού πλαισίου για όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων (μέχρι 90 ημέρες ετησίως), κάτω όμως από αυστηρές προϋποθέσεις που θα αφορούν πρωτίστως το περιβάλλον της πλατφόρμας που θα μεσολαβεί για τις συναλλαγές, ώστε να είναι σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της ελληνικής κυβέρνησης για αυτής της μορφής τις δραστηριότητες, αποτρέποντας φαινόμενα φοροδιαφυγής και διασφαλίζοντας τους όρους υγιούς ανταγωνισμού και προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Σε αυτή τη κατεύθυνση θα υπάρξουν άμεσα πρωτοβουλίες συνεννόησης με τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Ομιλίες Δημήτρη Παπαδημητρίου και Αλέξη Χαρίτση στο 18oΕτήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, συμμετείχαν σήμερα ως κεντρικοί ομιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Παπαδημητρίου κατά την ομιλία του με θέμα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραμα και Στρατηγική», επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ήδη σημάδια ανάκαμψης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούμενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδομές προστέθηκαν 140 έργα.

Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συμφώνησαν σε μια βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση του χρέους της τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναμένεται να ακολουθήσει η συμμετοχή της χώρας στον μηχανισμό ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή μια φυσική πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι μια σύγχρονη δημοκρατία με κράτος δικαίου και οργανωμένες υποδομές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κλείνοντας, ο κ. Παπαδημητρίου, χαρακτήρισε ως τομείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές, τον τουρισμό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τομέα, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήμες υγείας και τη φαρμακευτική καθώς και τον ιατρικό τουρισμό, τα logistics και τις μεταφορές.

Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε πάνελ με θέμα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήμανε ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, μετά και τη συμφωνία για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχημα για την ελληνική οικονομία είναι να μπορέσει να μπει σε ένα δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα: προπάντων το ανθρώπινο δυναμικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειμένου να διαμορφωθεί στην Ελλάδα εκείνο το οικονομικό περιβάλλον που θα μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά και τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις επόμενες μέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηματοδότηση καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόμη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου του επιχειρείν, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, τη διασφάλιση της διαφάνειας.

«Ο κύριος στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα απλό και διάφανο επιχειρηματικό περιβάλλον, με σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της χρηματοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση για διάλογο, ο οποίος μπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.

από το Γραφείο Τύπου

Νέα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα για τα νησιά του Αιγαίου από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Αμέσως μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναλαμβάνει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τις περιφέρειες του Νότιου και Βόρειου Αιγαίου με την ενεργοποίηση Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από την αύξηση που εξασφαλίστηκε στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός προβλέπει την αύξηση του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ από τα 750 εκατ. ευρώ του 2016, σε 1 δισ. ευρώ για το 2017.

Η ενεργοποίησή τους θα ξεκινήσει άμεσα υπό το συντονισμό και τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ως χρονικός ορίζοντας υλοποίησής τους ορίζεται το έτος 2020.

Θα υλοποιηθούν έργα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συντήρηση και επέκταση κοινωνικών υποδομών, την κάλυψη έκτακτων αναγκών, όπως η αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, αλλά και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού ή για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Με επιστολή του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, καλεί τους αυτοδιοικητικούς και παραγωγικούς φορείς των νησιών του Αιγαίου να συνεργαστούν με το Υπουργείο Οικονομίας και να καταθέσουν ώριμες και τεκμηριωμένες προτάσεις προς την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ.

Η τελική έγκριση των προτάσεων θα γίνει με κύριο γνώμονα το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των έργων, ώστε αυτά να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών και να λειτουργήσουν στην κατεύθυνση τόνωσης της επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης των τοπικών οικονομιών.

Σχετικά με το θέμα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε: «Στρατηγικός στόχος του Υπουργείου είναι να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, την ανεργία και τη φτώχεια, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, το προσφυγικό ζήτημα, δίνοντας πνοή στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.

Όπως πάντα, επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες στην επιλογή και ιεράρχηση των έργων δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων. Οι τοπικές κοινωνίες -όπως εκφράζονται μέσα από τους κατά τόπους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς και βέβαια μέσα από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους.

Η αναγνώριση της νησιωτικότητας, της ύπαρξης μόνιμων φυσικών αδυναμιών στα νησιά, οδηγεί στην ανάγκη εφαρμογής διακριτών πολιτικών στήριξης, διαρκούς χαρακτήρα, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις και παράλληλα θα στοχεύουν στην αξιοποίηση των μοναδικών αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων των νησιωτικών περιοχών. Οι αδυναμίες και προκλήσεις επιτείνονται σήμερα από το προσφυγικό ζήτημα, καθώς οι νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου σηκώνουν δυσανάλογα μεγάλο βάρος. Ήδη η κυβέρνηση, ως πολιτική επιλογή, έχει επιδείξει ειδική μέριμνα προς τα νησιά που έχουν δεχτεί τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές.

Παράλληλα, καθιερώνουμε για το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ μηχανισμούς διαφάνειας και ελέγχου της πορείας των έργων, ανάλογους με αυτούς που ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ. Ενισχύεται, επίσης, ο μηχανισμός ιεράρχησης των αναγκών, ώστε να καλύπτονται οι πιo επιτακτικές ανάγκες. Δεν υπάρχει, στις σημερινές συνθήκες, κανένα περιθώριο για “χαλαρή” διαχείριση των πολύτιμων πόρων».

από το Γραφείο Τύπουbanner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn