Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

diaxeirisi idiotikou xreous apotelesmata

equi fund

Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου με αντικείμενο τη CETA.

Με θέμα την διαδικασία ολοκλήρωσης της CETA(Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορικής Συμφωνίας Ε.Ε.-Καναδά) πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Μπρατισλάβα, Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου.

Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς συμφώνησαν να εκδοθεί πριν την τελική υπογραφή, έως τις 18 Οκτωβρίου, νομικά δεσμευτική ερμηνευτική δήλωση στην οποία θα αποσαφηνίζονται ευαίσθητα θέματα της Συμφωνίας.

Η δήλωση θα καλύπτει θέματα όπως:

- την προστασία των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών καθώς και το δικαίωμα επανεθνικοποίησης ιδιωτικοποιημένων σχετικών επιχειρήσεων (π.χ. υπηρεσίες ύδρευσης)

- τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών για την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος

- την επίλυση διαφορών επενδυτή-κράτους και τη λειτουργία του νέου δικαστικού θεσμού για το σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσής του από μόνιμους, σταθερά αμειβόμενους δικαστές ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους

- την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σύμφωνα και με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Ο Υπουργός υποστήριξε την εξέλιξη αυτή αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητά της και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι λήφθηκαν έμπρακτα υπόψη οι προβληματισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως αποτυπώθηκε από τις τοποθετήσεις πολλών διαφορετικών κρατών-μελών συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η CETA, πλέον, μετά από αντιδράσεις και συντονισμένες ενέργειες κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αποφασίστηκε να ενέχει τον χαρακτήρα συμφωνίας μικτής αρμοδιότητας και άρα να επικυρωθεί και από τα Εθνικά Κοινοβούλια.

Προκειμένου να υπογραφεί η Συμφωνία στη Διάσκεψη Κορυφής Ε.Ε.-Καναδά στις 27-28 Οκτωβρίου, αποφασίστηκε να κληθεί έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών στις 18 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, ειδικά γι αυτό το σκοπό.

Η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας θα ξεκινήσει μετά την ψήφισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν θα περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν την προστασία των επενδυτών και τον δικαστικού τύπου μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους. Η πλήρης εφαρμογή της θα ξεκινήσει μετά την κύρωσή της από τα Εθνικά Κοινοβούλια.

Από το Γραφείο Τύπου

Η Ελλάδα ζήτησε την προσωρινή αναστολή των διαπραγματεύσεων για την TTIP.

Την προσωρινή αναστολή των διαπραγματεύσεων για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) ζήτησε ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Μπρατισλάβα.

Ο Υπουργός τόνισε ότι στις διαπραγματεύσεις για την TTIP «δεν έχει παρατηρηθεί καμία πρόοδος στα ευαίσθητα ευρωπαϊκά θέματα» που αφορούν την αμοιβαιότητα στην απελευθέρωση των δημοσίων προμηθειών, τα θέματα ναυτιλίας, τα αγροτικά προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη, την προστασία του καταναλωτή από γενετικά τροποποιημένα προϊόντα καθώς και σύνθετα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.

Αναγνώρισε ότι η TTIP αποτελεί μέγιστο πολιτικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πλήθος σημαντικών θεμάτων σε εκκρεμότητα. Έκλεισε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι «χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις, μία νέα αρχή σε νέα βάση και την κατάλληλη χρονική στιγμή».

Από το Γραφείο Τύπου

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ένταξη της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

ΕΣΠΑ 2014-2020,

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση

«Μια ευκαιρία για όλους εμάς»

 

Υπογράφηκε στις 19/09/2016 από το Γιώργο Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), η ένταξη της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής». Η Πράξη θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ενεργειών (Υπουργείο Εργασίας) σε σύμπραξη με κοινωνικούς εταίρους ή άλλους φορείς και έχει συνολικό προϋπολογισμό 89.000.000,00 ευρώ. Η Πράξη έχει ως στόχο την παροχή σε 23.000 ανέργους, 29-64 ετών, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε αντικείμενα σχετικά με κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

Ενισχυμένη προστασία της Γεωγραφικής Ένδειξης Φέτα στον Καναδά.

Μια επιτυχία με μεγάλη συμβολική και ουσιαστική αξία για την προστασία στις αγορές τρίτων χωρών πραγματοποιήθηκε για την Ελλάδα σήμερα στην Μπρατισλάβα πριν την έναρξη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου. Σε διμερή συνάντηση που είχε ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, με την αρμόδια Επίτροπο Εμπορίου, Σεσίλια Μάλστρομ συμφωνήθηκε κείμενο δήλωσης της Επιτροπής με την οποία ανοίγει ο δρόμος ώστε το αργότερο σε πέντε έτη να αμβλυνθούν οι αρχικές ανεπαρκείς προβλέψεις για την ενισχυμένη προστασία της Γεωγραφικής Ένδειξης Φέτα στον Καναδά.

Υπενθυμίζεται ότι η Συμφωνία με τον Καναδά (CETA) είχε κλείσει τον Σεπτέμβριο του 2014, οπότε είχε ανακοινωθεί η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση, άμεσα μόλις ανέλαβε, κατέβαλε προσπάθειες σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο διεκδικώντας βελτίωση των όρων της Συμφωνίας, καθώς η Γεωγραφική Ένδειξη Φέτα, όπως και άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά τυριά, δεν απολαμβάνουν πλήρη προστασία.

Σημειώνεται ότι η Συμφωνία CETA θα επικυρωθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια καθώς, μετά από πρόταση της Ελλάδας και άλλων κρατών-μελών, η Επιτροπή αποδέχθηκε την αντιμετώπιση της Συμφωνίας ως μεικτής αρμοδιότητας.

Η κατάθεση δήλωσης από μέρος της Επιτροπής, είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να πετύχει η ελληνική πλευρά, με δεδομένο ότι το περιεχόμενο της Συμφωνίας είχε ήδη κλείσει. Μεταξύ άλλων η Επιτροπή στη δήλωσή της αναφέρει ότι:

 • Δεσμεύεται μέσα σε πέντε έτη το αργότερο να κάνει χρήση των απαραίτητων μηχανισμών ώστε όλες οι ευρωπαϊκές Γεωγραφικές Ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της φέτας, να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας στον Καναδά.
 • Επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για αυστηρή εφαρμογή της προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων του Καναδά για θεσμοθέτηση του διοικητικού μηχανισμού, ο οποίος θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο της αγοράς καθώς και για άμεση γνωστοποίηση των εμπορικών χρηστών που καλύπτονται από τη ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων.
 • Δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο ώστε ο Καναδός καταναλωτής να ενημερώνεται επαρκώς για την εγγενή ποιότητα και χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως η φέτα, συμπεριλαμβανομένης της ορθής εττικετοθεσίας.

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία για την προστασία της Γεωγραφικής Ένδειξης Φέτα, πέρα από τη συγκεκριμένη Συμφωνία, έχει το γεγονός ότι η Επιτροπή:

 • Αναγνωρίζει τις ανησυχίες της Ελλάδας σχετικά με τα αποτελέσματα για την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας CETA και ειδικότερα, για τη φέτα και διαβεβαιώνει ότι δεν αποτελούν προηγούμενο για τις υπό εξέλιξη ή μελλοντικές διαπραγματεύσεις.
 • Στις υπό εξέλιξη και μελλοντικές διαπραγματεύσεις θα διατηρεί στενή επαφή με κάθε ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος μέσω των διαθέσιμων δομών διαβούλευσης.
 • Θα εντατικοποιηθεί η στήριξη της Επιτροπής, προς τις ελληνικές αρχές, αλλά και τους παραγωγούς ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δίνονται για προώθηση της φέτας και ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σε τρίτες χώρες.

O Υπουργός στην επικοινωνία που είχε με την Επίτροπο Εμπορίου, Σεσίλια Μάλστρομ, τόνισε ότι η ενισχυμένη προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων και των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) αποτελεί υψίστη προτεραιότητα για την Ελλάδα. Τα ποιοτικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα έχουν διακριτά χαρακτηριστικά και η στήριξη και προώθησή τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά και την επιστροφή της ελληνική οικονομίας στην ανάπτυξη.

Ο κ. Σταθάκης θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο άτυπο Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα και όπου θα συζητηθεί και η πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP). Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

Από το Γραφείο Τύπου

Συνάντηση Υπουργού Γ. Σταθάκη με τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης συναντήθηκε σήμερα, κατόπιν αιτήματός τους, με τους κ.κ. Young Gip Ahn, Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα και Young Shub Kim, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο της LG CNS. Η LG συμμετέχει κατά 50% στον ανάδοχο που υλοποιεί το έργο ΣΔΙΤ του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου του ΟΑΣΑ, προϋπολογισμού 58.800.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο κατά 49% με πόρους του ΕΣΠΑ.

Ο κ. Young Shub Kim τόνισε την σημασία του έργου για την εταιρεία του και ευχαρίστησε τον Υπουργό για την απρόσκοπτη και αγαστή συνεργασία του Υπουργείου με όλους τους εμπλεκόμενους, με αποτέλεσμα την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Επίσης, διατύπωσε το ζωηρό ενδιαφέρον του Ομίλου LG και για άλλα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα.

Ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει πολύ σύντομα και δήλωσε ότι προσβλέπει στην ανάληψη κοινών διμερών πρωτοβουλιών, με στόχο την αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τη Δημοκρατία της Κορέας στην Ελλάδα και την τόνωση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Τέλος, εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία αξιοποίησης του σχεδίου Γιούνκερ στην Ελλάδα.

Ο Υπουργός επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για το συγκεκριμένο έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και πρόσθεσε ότι προσβλέπει γενικότερα στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων στους τομείς του εμπορίου και του τουρισμού, κάνοντας παράλληλα ιδιαίτερη μνεία στα μεγάλα περιθώρια υλοποίησης επενδύσεων από ελληνικές εταιρείες στη Δημοκρατία της Κορέας.

από το Γραφείο Τύπου

Διαβούλευση νόμοσχεδίου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων».

O Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, θέτει από σήμερα, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.                                                                                                                    

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ.

Για το Σχέδιο Νόμου επισκεφθείτε το http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7758

Από το Γραφείο Τύπου

Πρόσκληση - «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα»

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ) ανακοινώνουν τη δημοσίευση της πρόσκλησης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα».

H παραπάνω πρόσκληση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 θα χρηματοδοτήσει μέρος του σχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΥΔΕΠ).

Στόχος της πρόσκλησης είναι η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, η εξασφάλιση των σχολικών εγχειριδίων και των υπολοίπων σχολικών ειδών (τετράδια, μολύβια κλπ.) για τους μαθητές και τις μαθήτριες και η γενικότερη διαμόρφωση των διδακτικών αιθουσών.

Η Κυβέρνηση σεβόμενη πρωτίστως τα Δικαιώματα του Παιδιού και τηρώντας τις δεσμεύσεις της για την εφαρμογή μιας πολιτικής κοινωνικής ένταξης, στηρίζει έμπρακτα μέσω της εν λόγω πρόσκλησης τα παιδιά των προσφύγων και τις οικογένειές τους.

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παιδιού, καθιστώντας την προάσπισή του αδήριτη ανάγκη. Οι προσφυγικές ροές έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες, οι οποίες καλούν την εκπαίδευση να ανταποκριθεί στο σημαντικό ρόλο που της αντιστοιχεί. Να λειτουργήσει ως κυρίαρχο μέσο για την ομαλή ένταξη των παιδιών προσφύγων, όπως επίσης και ως εργαλείο άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

από το Γραφείο Τύπου

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός που διεξήγαγε το Υπουργείο Οικονομίας για φύλαξη του κτηρίου

Με αφορμή δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στον Τύπο το Σαββατοκύριακο, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διευκρινίζει τα εξής:

Ο διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός που διεξήγαγε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για να καλύψει τις ανάγκες φύλαξης δύο κτιρίων του Υπουργείου και όχι του Υπουργού του, κατακυρώθηκε τελικά σε εταιρεία έναντι του ποσού των 105.388,47 € κατ’ έτος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όχι 165.000 € όπως γράφτηκε.

Επισημαίνουμε ότι από το 2007 έως το 2015 το Υπουργείο, με αδιαφανείς διαδικασίες απευθείας αναθέσεων, δαπανούσε ετησίως, για τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες, 212.175 €.

από το Γραφείο Τύπου

Ένταξη της Πράξης «Ένταξη και εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

ΕΣΠΑ 2014-2020,

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

 

Υπογράφηκε στις 16/09/2016 από το Γιώργο Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), η ένταξη της Πράξης «Ένταξη και εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων». Η Πράξη θα υλοποιηθεί από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) σε σύμπραξη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000,00 ευρώ.

Στόχοι της δράσης είναι:

 • η αρμονική ένταξη των μουσουλμανόπαιδων στην εκπαίδευση και η αντίστοιχη πρόοδός τους
 • η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής των μουσουλμανοπαίδων και η διασφάλιση τακτικής φοίτησης ενισχύοντας τη γλωσσική και μαθησιακή τους επίδοση
 • η ευαισθητοποίηση των μουσουλμανόπαιδων για την αξία της εκπαίδευσης στη ζωή τους
 • η άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων της σχολικής και της ευρύτερης κοινότητας για τους μουσουλμανόπαιδες ώστε να εξαλειφθεί ο κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός τους
 • ο κοινωνικός, πολιτισμικός και λειτουργικός γραμματισμός των μουσουλμανόπαιδων με στόχο την κοινωνική ένταξή τους.

Κυβερνητική αποστολή στο 11thAnnualGreekRoadshow στο Λονδίνο.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης θα μεταβούν στο Λονδίνο προκειμένου να συμμετάσχουν στο 11ο Ετήσιο Επενδυτικό Φόρουμ των ελληνικών επιχειρήσεων (11th Annual Greek Roadshow) που διοργανώνει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών στις εγκαταστάσεις του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg (20-22/9/2016).

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου και τοπική ώρα 12:15, ο Υφυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε πάνελ με θέμα «Οι Ελληνικές Κεφαλαιαγορές επιταχύνουν την πραγματική οικονομία». Στο πλαίσιο του Φόρουμ, ο κ. Χαρίτσης θα έχει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους επιχειρηματικών και επενδυτικών σχημάτων.

από το Γραφείο Τύπου

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικού Χαρακτήρα του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-AΕλλάδα- Κύπρος 2014-2020.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-A

Ελλάδα–Κύπρος 2014-2020
20Σεπτεμβρίου 2016

Ξεκινά σήμερα Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τη 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-AΕλλάδα- Κύπρος 2014-2020. Η 2η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 15.294.118 € και αφορά έργα στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος (Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3 και Ειδικοί Στόχοι 2.1., 3.2., 3.3. & 3.4.).

Οι προτάσεις των φορέων θα πρέπει να αφορούν έργα που

● συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-A «Ελλάδα -Κύπρος 2014-2020»

● κεφαλαιοποιούν προηγούμενη γνώση και εμπειρία, αποκτηθείσα τόσο από το εν λόγω Πρόγραμμα όσο και από άλλα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (π.χ. MED, MEDENI κλπ.) στην ίδια περιοχή

● έχουν σημαντική επίπτωση στην εδαφική ενότητα του προγράμματος

● καταλήγουν σε απτά και ορατά αποτελέσματα

● είναι βιώσιμα και μετά το πέρας της χρηματοδότησης

● θεμελιώνουν ισχυρές και, αν είναι δυνατόν, μόνιμες συνεργασίες

● είναι ολιστικής προσέγγισης ή διεπιστημονικά

● επικοινωνούν και διαχέουν τα αποτελέσματά τους στο ευρύ κοινό.

Συνολικά, οι προτάσεις θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των φορέων του εταιρικού σχήματος, να ενισχύουν υπάρχοντες ή/και να αναπτύσσουν νέους θεσμούς και να προωθούν την παραγωγή πολιτικής.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 4.705.883 €

Ειδικός Στόχος 2.1.: Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Επενδυτική Προτεραιότητα 4γ: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και στον τομέα της στέγασης

Ενδεικτικές δράσεις :

 • Δράσεις «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» (whole building design) για δημόσια κτίρια που ενδεικτικά περιλαμβάνει
  • Εγκατάσταση και λειτουργία διατάξεων για μετρήσεις κατανάλωσης σε δημόσια κτίρια
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων ενεργειακών επιδόσεων δημοσίων κτιρίων
  • Απεικόνιση αποτελεσμάτων σε GIS
 • Κατασκευαστικά/σχεδιαστικά πρότυπα ενεργειακού σχεδιασμού και ενεργειακής εξοικονόμησης συμβατά με παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής στη διασυνοριακή περιοχή.
 • Πιλοτικές δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης για δημόσια κτίρια
  • Πιλοτικές εφαρμογές αποδοτικής   διαχείρισης της ενέργειας
  • Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 10.588.235 €

Ειδικός Στόχος 3.2.: Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Επενδυτική Προτεραιότητα 6γ: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ενδεικτικές δράσεις :

 • Κοινά σχέδια σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού με επίκεντρο το περιβάλλον (οικοτουρισμός, γεωτουρισμός, καταδυτικός τουρισμός κ.α.)
 • Κοινές στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης και σχεδιασμός κοινών ή ολοκληρωμένων εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων/προορισμών
 • Ανάπτυξη κοινών συστημάτων δοκιμών και σημάτων πιστοποίησης για «φιλο-περιβαλλοντικά», «παραδοσιακά» και «προσβάσιμα για όλους» προϊόντα και υπηρεσίες
 • Επενδύσεις σε έργα και εφαρμογές προστασίας, αύξησης της φέρουσας ικανότητας, ανάδειξης και προβολής σε τοποθεσίες φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Δημιουργία περιβαλλοντικών/πολιτιστικών/θαλάσσιων πάρκων
 • Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού ήπιας μορφής σε κτίρια αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Ειδικός Στόχος 3.3.: Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Επενδυτική Προτεραιότητα6 στ: Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και σε σχέση με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ενδεικτικές δράσεις :

 • Δράσεις για τον περιορισμό της διάβρωσης της παράκτιας ζώνης.
 • Επενδύσεις για την προώθηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών.
 • Συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου και άμεσης δράσης σε τυχόν αστοχία εγκαταστάσεων που προκύπτουν από δραστηριότητες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
 • Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών διαχείρισης φυκιών που συλλέγονται σε παραλίες.
 • Δικτύωση στο διαχωρισμό αποβλήτων στην πηγή, μεταξύ των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και εταιρειών
 • Επενδύσεις για την προώθηση συστημάτων και εφαρμογών περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Μοντέλα για διαχείριση περιορισμένων Υδάτινων Πόρων σε νησιά

Ειδικός Στόχος 3.4.: Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.

Επενδυτική Προτεραιότητα6 στ: Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και σε σχέση με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ενδεικτικές δράσεις :

 • Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης (στα υγρά ή στερεά απόβλητα).
 • Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων υψηλού ρυπαντικού φορτίου (ελαιοτριβεία, σφαγεία, τυροκομεία κ.α.)
 • Προώθηση εφαρμογών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης νερού και μείωση απωλειών.
 • Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών επεξεργασίας και αξιοποίησης βιοαποβλήτων/βιομάζας/ γεωργο – κτηνοτροφικών υπολειμμάτων.

Οι προτάσεις, που θα πρέπει να υποβληθούν αυστηρά μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει το αναλυτικό κείμενο της 2ης Πρόσκλησης, θα πρέπει επίσης:

 • Να αποτυπώνονται με σαφήνεια και να συμβάλλουν στην επίτευξη των αντίστοιχων ειδικών στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας 2 και 3 του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-AΕλλάδα- Κύπρος 2014-2020
 • Να αφορούν την επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος
 • Να ολοκληρώνονται μέσα σε μια χρονική περίοδο 36 μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Κύριου Δικαιούχου (Επικεφαλής Εταίρου).

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εξής φορείς:

 • Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές).
 • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ).
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2016.
Πληροφορίες για τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής της πρότασης καθώς επίσης και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας InterregV-AΕλλάδα-Κύπρος 2014-2020 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.greece-cyprus.eu και συγκεκριμένα στην ενότητα 2014-2020.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας InterregV-AΕλλάδα-Κύπρος 2014-2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 το διασυνοριακό Πρόγραμμα για την Ελλάδα και την Κύπρο για την περίοδο 2014-2020. Το Πρόγραμμα καλύπτει 3 Ελληνικές περιφέρειες (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Περιφέρεια Κρήτης) και το σύνολο της χώρας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Όραμα και προτεραιότητα του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-AΕλλάδα-Κύπρος 2014-2020 για την περιοχή συνεργασίας, είναι η καθιέρωσή της ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 55.299.108 ευρώ εκ των οποίων τα 47.004.240 ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 8.294.868 ευρώ από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Από το Γραφείο Τύπου

Συνάντηση ΔΣ ΕΒΕΑ με Υπουργό Γ. Σταθάκη και ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Α. Παπαδεράκη.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, παραβρέθηκαν στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Ο κ. Σταθάκης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με την επικείμενη νέα νομοθεσία που θα διέπει τα επιμελητήρια. Συγκεκριμένα, εξήγγειλε ότι στο εξής τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, ανατίθενται στα επιμελητήρια: Τα Κέντρα αυτά, έχουν ως στόχο τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών μιας επιχείρησης με το δημόσιο, και θα λειτουργήσουν με προοπτική την υποστήριξη όλων των αναγκών που έχει μια επιχείρηση, παρέχοντας συμβουλευτική καθοδήγηση στα πρώτα της βήματα αλλά και σε θέματα χρηματοδότησης κλπ.

Αυτή η εξέλιξη, επεσήμανε ο Υπουργός, σε συνδυασμό με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, θα τονώσει την οργανωτική ικανότητα των επιμελητηρίων καθώς και τον ρόλο τους στον αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Ο κ. Σταθάκης τόνισε επίσης ότι αναγκαία προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η ενίσχυση της περιφερειακής συγκρότησης των επιμελητηρίων με σκοπό την αποτελεσματικότερη συμβολή τους και στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο κ. Παπαδεράκης, συμπλήρωσε ότι οι αλλαγές στον επιμελητηριακό νόμο θα συνδυαστούν και με αντίστοιχες αλλαγές στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως επίσης και με το νομοσχέδιο για τις υπηρεσίες μιας στάσης, το οποίο ορίζει την περαιτέρω συντόμευση της διαδικασίας ίδρυσης μιας επιχείρησης και εισάγει ως νέο στοιχείο τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης.

Από το Γραφείο Τύπου

Συνάντηση Υπουργείου Οικονομίας – Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου.

«Η στενή συνεργασία αποδίδει καρπούς».

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού επισκέφτηκαν σήμερα Δευτέρα τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές/ριες συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Α. Χαρίτση και τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς του Υπουργείου που είναι αρμόδιοι για τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στην εισήγησή του κατά τη συνάντηση, ο Υφυπουργός παρουσίασε πρώτα απ’ όλα τα στοιχεία για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Χάρη και στην τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωκοινοβούλιο, η ελληνική κυβέρνηση και οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες κατόρθωσαν μέσα στο 2015 – με τον κατάλληλο σχεδιασμό και τεράστια προσπάθεια – να επιταχύνουν την υλοποίηση και την πληρωμή των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και να επιτύχουν εντέλει απορρόφηση 100% σε όλα τα προγράμματα, ακόμη και σε εκείνα που παρουσίαζαν μεγάλες δυσκολίες και χαμηλή απορρόφηση τον Ιανουάριο του 2015. Η επιτυχία αυτή έφερε την Ελλάδα στην πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Σε σχέση με το νέο ΕΣΠΑ, βάσει της πραγματικής απορρόφησης που έχει ήδη επιτευχθεί (800 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5%), ο Υφυπουργός δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα επιτύχει με βεβαιότητα το στόχο για εισροή κοινοτικών πόρων 1 δισ. ευρώ (7%) μέχρι το τέλος του 2016. Επισήμανε ακόμη ότι στο αντίστοιχο χρονικό σημείο υλοποίησης του προηγούμενου ΕΣΠΑ, παρά την πολύ ευνοϊκότερη οικονομική συγκυρία και τις χαλαρότερες απαιτήσεις των κανονισμών, η απορρόφηση ήταν σαφώς μικρότερη (3,5% στο τέλος του 2009). Στη σύγκριση δε με τα άλλα κράτη-μέλη, η Ελλάδα προηγείται, καθώς τα αιτήματα πληρωμών που έχει υποβάλει αντιστοιχούν στο 16,8% των συνολικών δαπανών που έχουν δηλώσει όλες οι χώρες της ΕΕ. Ο κ. Χαρίτσης θύμισε ακόμη ότι η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος-μέλος που υπέβαλε αιτήματα πληρωμής για την περίοδο 2014-2020, καθώς και ότι είναι μία από τις έξι μόνο χώρες που έχουν ήδη εγκεκριμένα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου για όλα τα νέα προγράμματα.

Ο Υφυπουργός ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής για τη μέχρι τώρα στήριξή τους και τόνισε ότι η Ελλάδα προσβλέπει στη στενή συνεργασία με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο μέλλον. Μίλησε δε ευρύτερα, ενόψει και του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου, για τη σημασία της Πολιτικής Συνοχής στην ΕΕ. Η καταστατική αυτή αρχή της Ένωσης έχει, εδώ και αρκετά χρόνια και προπάντων με αφορμή τη διαχείριση της κρίσης, υποχωρήσει σημαντικά για χάρη άλλων προτεραιοτήτων, όπως η ανταγωνιστικότητα και η δημοσιονομική προσαρμογή. Η εγκατάλειψη του πολιτικού πλαισίου της αλληλεγγύης ενέχει ωστόσο μεγάλους κινδύνους για το μέλλον της Ένωσης, όπως κατέδειξε ο κ. Χαρίτσης με ειδική αναφορά στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος.

Την εισήγηση του Υφυπουργού ακολούθησε εκτενής συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής και στο επιτελείο του Υπουργείου.

από το Γραφείο Τύπου

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΑΑΕ).

Υπογράφηκε στις 13/09/2016 από το Γιώργο Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), η ένταξη της πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΑΑΕ)», με δικαιούχο το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και συνολικό προϋπολογισμό 1.230.000,00 ευρώ.

Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μέσω του οποίου θα καθίσταται δυνατή η διάγνωση/πρόγνωση δεξιοτήτων και επαγγελμάτων που ζητάει η αγορά εργασίας. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η βελτίωση της στόχευσης και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΕΞEΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Υπογράφηκε στις 13/09/2016 από τον Γιώργο Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), η ένταξη της πράξης «ΕΞEΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ», με δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Τομέας Εσωτερικών και συνολικό προϋπολογισμό 170.919,00 ευρώ.

Η δράση αφορά την στήριξη του Μηχανισμού-Δομή Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων (Παρατηρητήριο) στρατηγικός στόχος του οποίου είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης και η συμβολή στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς λειτουργεί ως βασικός κόμβος διάχυσης στατιστικών δεδομένων, και δεικτών που σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας των δύο φύλων.

Εκδόθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού τρία νέα ενημερωτικά έντυπα ενόψει και της συμμετοχής στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

1. Το έντυπο "ΕΣΠΑ 2014-2020 Fact Sheet" περιέχει τη γενική πληροφόρηση για τη δομή του νέου ΕΣΠΑ

2. Το έντυπο "Προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020" αποτυπώνει τον προγραμματισμό έκδοσης προσκλήσεων που αφορούν την επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, την αγροτική ανάπτυξη κ.α., για το επόμενο διάστημα.

3. Το έντυπο "Χρηματοδότηση επιχειρήσεων - Χρήσιμος Οδηγός για την Ανάπτυξη" καταγράφει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης για την ενίσχυση της καινοτόμας και υγιούς επιχειρηματικότητας (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, απευθείας χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ).

Και μια διόρθωση: Εκ παραδρομής στο 2ο φυλλάδιο "Προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020", στη σελίδα 11, που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΡΑ) αναφέρεται ότι για την πρόσκληση «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού για την Αξιοποίηση του Δημόσιου Τουριστικού Ενδιαφέροντος» η υποβολή προτάσεων λήγει στις 31/12/2016. Το σωστό είναι ότι η πρόσκληση έχει κλείσει.

Μπορείτε να τα βρείτε αναρτημένα στην πρώτη σελίδα του site: espa.gr 

(τρία κόκκινα μπάνερ με τους σχετικούς τίτλους ) 

Από το Γραφείο Τύπου

 

Δήλωση Χαρίτση στα ΑΠΕ, ΜΠΕ για τις ζημιές από τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα.

«Αυτό που προέχει είναι να αποκαταστήσουμε τις ζημιές και να δώσουμε στους συμπολίτες μας τη δυνατότητα, τόσο ως προς την προσωπική και οικογενειακή ζωή αλλά και ως προς τις επαγγελματικές και παραγωγικές τους δραστηριότητες, να επανέλθουν στην κανονικότητα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, πρέπει επιτέλους να δούμε τι κάνουμε συνολικά με τις υποδομές των περιοχών αυτών. Είμαστε σε συντονισμό με όλους τους φορείς. Ζητάμε τη συνεργασία όλων και θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν πρέπει ο καθένας να κοιτά μόνο τα του οίκου του, πρέπει να δούμε το πρόβλημα συνολικά στην πλήρη διάστασή του».

Αυτό τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, μετά την ανακοίνωση των μέτρων έκτακτης ενίσχυσης προς τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες και πρόσθεσε: «Ανταποκριθήκαμε τάχιστα στα αιτήματα των δήμων. Τα χρήματα θα εκταμιευθούν άμεσα για να καλύψουν τις επείγουσες ανάγκες».

Αναφορικά με το θέμα των υποδομών ο υφυπουργός επεσήμανε ότι «υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με υποδομές που είναι ανεπαρκείς. Έχουν δαπανηθεί παρά πολλά χρήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια σε έργα πολύ αμφίβολης αποτελεσματικότητας και πρέπει όλα αυτά να τα ξαναδούμε. Εκτός από τις προσκλήσεις προς τους δήμους που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα και σε νέες προσκλήσεις για έργα που αφορούν τους δήμους, π.χ. για τη βελτίωση δικτύων ύδρευσης και ομβρίων υδάτων, προκειμένου να βοηθήσουμε την αποκατάσταση και ενίσχυση των υποδομών».

Τέλος ο κ. Χαρίτσης ξεκαθάρισε ότι: «Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κάνει ό,τι μπορεί. Ευελπιστούμε ότι η συνεργασία την οποία έχουμε αναπτύξει με τον α' και τον β' βαθμό αυτοδιοίκησης θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, για την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και για ένα συνολικότερο σχεδιασμό που επιτέλους πρέπει να γίνει ώστε να μη βρισκόμαστε τόσο συχνά μάρτυρες αντίστοιχων φαινομένων».

Σε θετικό κλίμα οι συζητήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Εξερχόμενος από τη συνάντηση με τους επικεφαλής των Θεσμών, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι το κλίμα ήταν πολύ θετικό και είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των συζητήσεων σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς ανοικτά παραμένουν μόνο κάποια επιμέρους τεχνικά ζητήματα. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ανέφερε ότι έχει επέλθει ταύτιση απόψεων σε ζητήματα σχετικά με την Επιτροπή που θα είναι αρμόδια για τις αναδιαρθρώσεις δανείων. Σε αυτή θα υπάρχει εξωτερικός αξιολογητής-εισηγητής και θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, στο βαθμό που υπάρχουν σχετικά χρέη. Η Επιτροπή θα καταλήγει σε απόφαση, η οποία θα παραπέμπεται σε δικαστή προς επικύρωση. Η διαδικασία θα αφορά όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Οι αξιολογητές θα προκύπτουν από το υπάρχον μητρώο, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται σε εταιρείες του χώρου. Τέλος, για την περίπτωση διαγραφής οφειλών προς το Δημόσιο, ο Υπουργός υποστήριξε ότι θα βρεθεί λύση και ότι δεν υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας.

από το Γραφείο Τύπου

Ημερίδα για την παρουσίαση της πρότασης υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Οι έξι άξονες στους οποίους βασίζεται το Σχέδιο Δράσης και οι πρώτες αναληφθείσες πρωτοβουλίες.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για την παρουσίαση της πρότασης υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, η οποία διεξήχθη σήμερα Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου στο «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης» στην οδό Πειραιώς 206 στον Ταύρο.

Την ημερίδα διοργάνωσαν από κοινού το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την αιγίδα της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανέλαβε την πρωτοβουλία της εκπόνησης και υλοποίησης Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Σχεδίου Δράσης για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τόσο την κρίσιμη συμβολή του κλάδου στο εθνικό ΑΕΠ και στην απασχόληση, όσο και την εξωστρέφεια που παρουσιάζει.

Κατά την ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης ο οποίος επισήμανε πως πρόκειται για πιλοτική μελέτη που ξεκινά από το φάρμακο, ένα κοινωνικό αγαθό μεγάλης σημασίας και στόχος είναι να υπερβούμε δύο αποτυχημένα μοντέλα του παρελθόντος. Το πρώτο είναι το παρελθόν του προστατευτικού καθεστώτος. Το δεύτερο είναι εκείνο της πολιτικής τιμολόγησης του φαρμάκου με μοναδικό σκοπό τη δραστική περικοπή της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.

Ο κ. Δραγασάκης σημείωσε επίσης ότι , σκοπός είναι διαμορφωθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο βιωσιμότητας και προοπτικών ανάπτυξης του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας που θα στηρίζεται:

 • Στην έρευνα
 • Στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία και την τόνωση της απασχόλησης
 • Στην εξωστρέφεια

Ο κ. Δραγασάκης υπογράμμισε ότι επιχειρούμε τη μετάβαση από ένα καθεστώς αποσπασματικών επιλογών εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων, σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα ευνοεί τη συνεργασία, με σαφή οδικό χάρτη και οριοθετημένους ρόλους, όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ακόμη πως αυτό που στην πραγματικότητα φανερώνει η μελέτη είναι η δυνατότητα σύνδεσης της παραγωγικής ανασυγκρότησης με την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, ενώ επισήμανε πως η ανασυγκρότηση του κράτους πρόνοιας μπορεί να διαδραματίσει, ως διαδικασία, σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο, δίνοντας ώθηση στην έρευνα, την καινοτομία και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Ο κ. Δραγασάκης τόνισε πως είναι κρίσιμο να τονίσουμε την ανάγκη, αλλά και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, για ένα νέο πρότυπο κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η οποία θα είναι βιώσιμη, επικεντρωμένη στην ανάπτυξη, θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προσανατολισμένη στην εξωστρέφεια.

Επίσης χαιρετισμό απηύθυνε και ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ο οποίος έκανε λόγο για «μια νέα εθνική φαρμακευτική πολιτική, ένα νέο ισχυρό κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στην Πολιτεία, τους επαγγελματίες υγείας, τους επιχειρηματίες στον τομέα του φαρμάκου και την κοινωνία, στηριγμένο σε διαφανείς συμφωνίες , σε σαφείς δεσμεύσεις, σε μηχανισμούς ελέγχου και σε μία νέα κουλτούρα κοινωνικής ευθύνης που έχουμε ανάγκη για να επιβιώσει και το Σύστημα Υγείας και η χώρα».

Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ανέπτυξε επίσης τις κεντρικές προτεραιότητες αυτής της νέας πολιτικής στο χώρο του φαρμάκου οι οποίες είναι:

-Η εγγυημένη πρόσβαση όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις , στα αναγκαία φάρμακα ως κρίσιμος όρος για την καθολική κάλυψη υγείας.  

-Η ασθενοκεντρική οπτική και η μεγιστοποίηση του θεραπευτικού οφέλους.

  

- Η αύξηση της διείσδυσης γενοσήμων στην ελληνική φαρμακευτική αγορά.

- Η συγκράτηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στα όρια του κλειστού προϋπολογισμού μέσω θεραπευτικών πρωτοκόλλων και συνταγογραφικών ‘φίλτρων’.

- Η διασφάλιση ‘διαθέσιμου χώρου’ για την πραγματική φαρμακευτική καινοτομία μέσω ενός νέου μοντέλου «δίκαιων τιμών» και συστημάτων αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας ( HTA).

- Η σταδιακή ανακούφιση των πολιτών από την ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή στο κόστος.

- H εθνική και διακρατική διαπραγμάτευση τιμών με τις φαρμακευτικές εταιρείες , ειδικά για τα ΦΥΚ και τα καινοτόμα φάρμακα – τώρα είναι η 1η φορά που το Κράτος διαπραγματεύεται μέσω της Ειδικής Επιτροπής του ΕΟΠΥΥ προσιτές τιμές αποζημίωσης για μια κατηγορία ακριβών φαρμάκων ( ηπατίτιδα C ) .

- Η αναβάθμιση του εγκριτικού , ελεγκτικού και αναπτυξιακού ρόλου του ΕΟΦ και του ΙΦΕΤ.

- Η προώθηση της κλινικής έρευνας στη χώρα με γνώμονα την επιστημονική πρόοδο, την ασφάλεια των ασθενών και τη Δημόσια Υγεία.

- Η στήριξη της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας στον τομέα του φαρμάκου.

Ο κ. Ξανθός υποστήριξε ακόμη ότι το φάρμακο είναι για την Ελλάδα ένας τομέας προνομιακός όχι μόνο για την ποιότητα της υγειονομικής φροντίδας και της κοινωνικής προστασίας, αλλά και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αφού υπάρχει εξαιρετική παραγωγική και εξαγωγική εμπειρία, εξωστρέφεια , τεχνογνωσία, εξειδίκευση, χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος, υψηλής κατάρτισης προσωπικό, δυνατότητα αξιοποίησης του αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού που «παράγουν» τα ελληνικά πανεπιστήμια και σήμερα μεταναστεύει στο εξωτερικό.

«Ο τομέας του φαρμάκου μπορεί να συνδυάσει τις 2 κρίσιμες προϋποθέσεις της δίκαιης ανάπτυξης, την παραγωγική προοπτική και την κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Η στρατηγική της προώθησης εγχωρίως παραγομένων γενοσήμων και ο περιορισμός των εισαγωγών φαρμάκων, είναι κρίσιμη προτεραιότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στην Ελλάδα, παρά την υπάρχουσα παραγωγική δυνατότητα, το 77% της εγχώριας κατανάλωσης καλύπτεται από φάρμακα πολυεθνικών εταιρειών και το υπόλοιπο 23% από φάρμακα ελληνικών βιομηχανιών. Η αύξηση της διείσδυσης γενοσήμων που παράγονται στη χώρα και μπορούν να καλύψουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στα συνήθη χρόνια νοσήματα, αποτελεί για το Υπουργείο Υγείας προτεραιότητα και υποχρέωση.

Τώρα πλέον χρειάζονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επικοινωνιακής προβολής συνολικά των ποιοτικών ελληνικών γενοσήμων, που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία τους και θα αντιστρέψουν το σημερινό κλίμα αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας τους. Πάνω απ’ όλα όμως, για τη συστηματική επιλογή γενοσήμων, χρειάζεται ένα πλαίσιο θετικών κινήτρων για γιατρούς, φαρμακοποιούς και ασθενείς, το οποίο αυτή την περίοδο επεξεργαζόμαστε», τόνισε ο κ. Ξανθός.  

«Το Υπουργείο Υγείας έχει τον πολύ σημαντικό ρόλο του σχεδιασμού και της υλοποίησης μιας νέας εθνικής φαρμακευτικής πολιτικής που θα δίνει «χώρο» στα ποιοτικά γενόσημα.   Τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα , με κοινό στόχο τη βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική της εγχώριας φαρμακοβιομηχανία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ξανθός.

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Κώστας Φωτάκης σημείωσε κατά το χαιρετισμό του ότι « ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας υπηρετούν δύο κεντρικούς στόχους.

Η Γνώση και η Καινοτομία που παράγονται από την Έρευνα:

α) Να στηρίξουν την Κοινωνία, διευρύνοντας μαζί με την Παιδεία τους πνευματικούς της ορίζοντες, παρέχοντας προοπτική και ελπίδα, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που υπάρχει. Η λήψη μέτρων για την αναστροφή της φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό βρίσκεται στον πυρήνα υλοποίησης αυτού του στόχου.

β) Να συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας που είναι το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η Έρευνα, μέσα από τη Γνώση και την Καινοτομία που παράγεται, καλείται να αποτελέσει μια σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για την επόμενη ημέρα μετά την κρίση και να συνεισφέρει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Είναι ανάγκη να διαμορφώσουμε θεσμούς μακράς πνοής που να δημιουργούν ευκαιρίες και θύλακες επιστημονικής και επιχειρηματικής ποιότητας για την έμπνευση και απελευθέρωση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας, χωρίς άνωθεν περιορισμούς, παρεμβάσεις και αγκυλώσεις, όπως είναι η σημαντική πρωτοβουλία για τη σύσταση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Θεωρούμε ότι ο τομέας του φαρμάκου στη χώρα είναι ένας τομέας έντασης γνώσης, που κατέχει σημαντική θέση στο παραπάνω πλαίσιο και η υποστήριξη των δραστηριοτήτων και έργων της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας είναι κρίσιμης σημασίας. Ο τομέας μας υποστηρίζει συνέργειες μεταξύ των ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και της Φαρμακοβιομηχανίας. Η ΓΓΕΤ σχεδιάζει δράσεις στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ ευελπιστώντας ότι η αυτή η στρατηγική θα οδηγήσει –μεταξύ άλλων- και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες ώστε να παραμείνουν στη χώρα ή να επιστρέψουν σε αυτή».

Θεόδωρος Φέσσας: Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας θα μπορούσε να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό και δημιουργό θέσεων εργασίας

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Θεόδωρος Φέσσας ο οποίος σημείωσε ότι καλές, σταθερές και βιώσιμες δουλειές που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα δημιουργεί πλέον μόνο ο ιδιωτικός τομέας, με επενδύσεις και παραγωγή προστιθέμενης αξίας, για το λόγο αυτό εκεί πρέπει να βασιστεί και η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Ο κ. Φέσσας χαρακτήρισε ως «κλειδί» για το σπάσιμο του φαύλου κύκλου της στασιμότητας στην οικονομία τις παραγωγικές επενδύσεις που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και έκανε λόγο για ανάγκη εκπόνησης σε εθνικό επίπεδο μιας ρεαλιστικής εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, πέρα από τα μνημόνια, και με γνώμονα την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής πρόκλησης.

Ο κ. Φέσσας χαρακτήρισε την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία ως ένα δυναμικό κλάδο με προοπτικές που παράγει προστιθέμενη αξία και είναι ο δεύτερος κλάδος στις εξαγωγές και σε μερίδιο δαπανών έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό επί του τζίρου. Επίσης ανέφερε ότι ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας απασχολεί 50.000 εργαζόμενους άμεσα και έμμεσα, με υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Θεόδωρος Φέσσας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας θα μπορούσε να αποτελέσει, όχι μόνο αναπτυξιακό μοχλό και δημιουργό πολλών και καλών θέσεων εργασίας, αλλά και σημαντικό παράγοντα για την αύξηση του γνωσιακού περιεχομένου των ελληνικών προϊόντων, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως βασικό ανάχωμα στο braindrain.

Τόνισε ωστόσο πως «προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας είναι μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική κλαδική στρατηγική με στόχους, κατάλληλα εργαλεία και αγαστή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα»

Οι έξι άξονες στους οποίους βασίζεται το Σχέδιο Δράσης

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι έξι άξονες για την ανάπτυξης της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας στους οποίους βασίζεται το Σχέδιο Δράσης.

Πιο αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, αποτελείται από έξι άξονες που εξειδικεύονται σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα 46 αλληλένδετων μεταξύ τους παρεμβάσεων, υλοποιούμενων κατά περίπτωση τόσο από την πολιτεία και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς όσο και από τις ίδιες τις ωφελούμενες επιχειρήσεις.

Οι άξονες και οι βασικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στον καθένα από αυτούς είναι:

Ενίσχυση Ζήτησης Προϊόντων Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας μέσω δράσεων:

- Επανεξέτασης της πολιτικής τιμοδότησης και πλαισίου αποζημιώσεων φαρμάκου

- Ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τη χρήση γενοσήμων

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας μέσω δράσεων:

- Συνεχούς προσαρμογής στις καλές πρακτικές παραγωγής

- Ενίσχυσης εξωστρέφειας και συνεργασιών

- Ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας μέσω δράσεων:

- Στόχευσης της έρευνας και διασύνδεσής της με τη Φαρμακοβιομηχανία

- Διαμόρφωσης ελκυστικού θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης Έρευνας και Καινοτομίας και νομικής προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων:

- Ποσοτικής και ποιοτικής ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου

- Ανάσχεση του brain drain

- Διασφάλιση υποστηρικτικών υπηρεσιών και υποδομών μέσω δράσεων:

- Επιχειρησιακής αναβάθμισης και ενίσχυσης του ρόλου του ΕΟΦ

- Αναβάθμισης Ερευνητικών Υποδομών

- Συστηματικής παρακολούθησης της εγχώριας και διεθνούς αγοράς και των τεχνολογικών εξελίξεων του κλάδου

Βελτίωση περιβάλλοντος χρηματοδότησης μέσω δράσεων:

- Διευκόλυνσης της πρόσβασης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών

- Βελτίωσης του εγχώριου χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος

 

Οι πρωτοβουλίες – δράσεις για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης

Η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Θεοδώρα Τζάκρη στην παρέμβασή της υπογράμμισε ότι «το Σχέδιο Δράσης που αναπτύχθηκε αποτελεί το βασικό – ολοκληρωμένο πλαίσιο αναφοράς της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μέλημα του Υπουργείου και της Κυβέρνησης μας είναι η ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, όχι με την στενή έννοια της δημιουργίας περιβάλλοντος προστασίας στην εγχώρια παραγωγή, αλλά με την ευρεία έννοια, δηλαδή τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης στην υφιστάμενη δραστηριότητα αλλά και συνθηκών δημιουργίας νέου φιλόξενου περιβάλλοντος για μελλοντικές επενδύσεις της βιομηχανίας ώστε η εγχώρια παραγωγή να ενδυναμωθεί από ξένες επενδύσεις».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων και η ανάδειξη των προοπτικών που διανοίγονται για τον κλάδο μέσω μιας σειράς δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του κλάδου, προκειμένου να υποστηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας».

Η κ. Τζάκρη ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους επελέγη ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας ως πιλότος της πρωτοβουλίας ενίσχυσης των βιομηχανικών κλάδων λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «παρά τις αντιξοότητες ο φαρμακευτικός κλάδος σήμερα συμβάλλει ετησίως στο εθνικό ΑΕΠ με ποσό μεγαλύτερο των €2,8 δις, ενώ παράλληλα, σημαντική είναι η συνεισφορά του κλάδου στην αντιμετώπιση της ανεργίας, καθώς τα τελευταία 5 χρόνια οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε νέες παραγωγικές μονάδες συνέβαλαν στην αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο (κατά 3.681 κατά την περίοδο της κρίσης), ο οποίος σήμερα απασχολεί περίπου 15.000 εργαζόμενους με τους μισούς από αυτούς να απασχολούνται στις επιχειρήσεις με εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα αυξήθηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων κατά την περίοδο της κρίσης.

Οι εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες κατάφεραν στη συντριπτική τους πλειοψηφία να διατηρήσουν τις θετικές οικονομικές επιδόσεις τους, αυξάνοντας θεαματικά την εξωστρέφειά τους, με τις εξαγωγές να ξεπερνούν το 20% του κύκλου εργασιών τους σε πάνω από 85 χώρες. Επίσης παρουσιάστηκε αύξηση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής κατά 64% την περίοδο 2005-2013 σε αντίθεση με την πτωτική πορεία του αντίστοιχου δείκτη μεταποίησης (-28%).

Σήμερα, ο κλάδος συνεισφέρει το 2,3% της προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης όντας στους 15 πρώτους κλάδους προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης (13ος). Επιπλέον, οι προοπτικές του κλάδου είναι εξαιρετικά ευοίωνες δεδομένου ότι η παγκόσμια αγορά φαρμάκου αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 33% για την επόμενη πενταετία».

Η κ. Τζάκρη συνέχισε λέγοντας ότι «το Σχέδιο Δράσης έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Στην κατεύθυνση αυτή με απόφαση του Πρωθυπουργού συστήθηκε Διυπουργική Επιτροπή για το συντονισμό και την εφαρμογή του στην οποία συμμετέχουν ο Υπουργός Ανάπτυξης, Οικονομίας και Τουρισμού, η αρμόδια Υφυπουργός για τα θέματα Βιομηχανίας, ο Υπουργός Υγείας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας ενώ έχουν παράλληλα συγκροτηθεί οι έξι Ομάδες Εργασίας, μία ανά άξονα του Σχεδίου Δράσης, που θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Διυπουργική Επιτροπή και των οποίων οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

Επιπλέον έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή μίας σειράς δράσεων άμεσης προτεραιότητας που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας.

Ειδικότερα:

Επιπρόσθετα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 που ψηφίστηκε και θα είναι σε πλήρη εφαρμογή σε 2 μήνες και ο οποίος αναγνωρίζει τη φαρμακοβιομηχανία ως έναν από τους εννέα στόχους προτεραιότητας, στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να προκηρυχθούν από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ, οι πρώτες δράσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακοβιομηχανιών, ενώ σειρά άλλων προγραμμάτων ενίσχυσης της μεταποίησης βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού, ώστε να προκηρυχθούν εντός του 2016.

Επίσης, έχουν ήδη προκηρυχθεί δράσεις ενίσχυσης των δημόσιων ερευνητικών υποδομών καθώς και δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων των εργαζομένων στους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης της χώρας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η φαρμακοβιομηχανία» υπογράμμισε χαρακτηριστικά η κ. Τζάκρη.

Πιο αναλυτικά οι σημαντικότερες από τις πρώτες αναληφθείσες δράσεις για την ενίσχυση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας έχουν ως εξής:

 

 • Σύγχρονη μεταποίηση – 100.000.000 € (προς προκήρυξη άμεσα)
 • Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜΜΕ (υπό σχεδιασμό)
 • Καινοτομική επιχειρηματικότητα (υπό σχεδιασμό)
 • Δίκτυα Επιχειρήσεων αλυσίδες Αξίας (υπό σχεδιασμό)
 • Ενιαία Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (προδημοσιευμένη – προς προκήρυξη άμεσα) - 280.000.000 €
 • Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα - 30.000.000 €
 • Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών – 3.000.000 € ανά υποδομή

Παράλληλα η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Θεοδώρα Τζάκρη επισήμανε ότι «η ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας ταυτόχρονα εξυπηρετεί ευθέως δύο κρίσιμης σημασίας εθνικούς στόχους:

α) Την περιστολή της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ως απόρροια της επιδιωκόμενης αύξησης του μεριδίου των ποιοτικών γενοσήμων στην ελληνική αγορά έναντι των πρωτοτύπων, δεδομένου ότι τα γενόσημα αποτελούν και τα βασικά προϊόντα της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.

β) Την ανάσχεση του brain drain, δεδομένου ότι η φαρμακοβιομηχανία συνιστά έναν από τους κλάδους που μπορεί να προσφέρει απασχόληση και νέες θέσεις εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης είτε άμεσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις είτε έμμεσα σε ερευνητικούς φορείς ή σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες συνδεδεμένες με τον κλάδο του φαρμάκου και της υγείας γενικότερα».

Η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Θεοδώρα Τζάκρη κλείνοντας την τοποθέτησή της τόνισε ότι «η επιτυχημένη υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης μπορεί να αποτελέσει τον πιλότο για την συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα σε ένα εκ των προτέρων σχεδιασμένο και από κοινού συμφωνημένο πλαίσιο δράσης» και ζήτησε την ενεργή συμβολή και συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών στην υλοποίησή του.

Η παρέμβαση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρου Τρύφων

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία και στις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή της.

«Σε μια περίοδο που η οικονομική δραστηριότητα στη xώρα μας έχει μειωθεί δραματικά, καλούμαστε όλοι, ο καθένας από τη θέση του, να καταθέσουμε υπεύθυνα προτάσεις για τις αναγκαίες συνθήκες που θα κινήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής οικονομίας την επόμενη δεκαετία. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία αποτελεί κλάδο με σημαντική αναπτυξιακή διάσταση και προοπτικές, επενδύοντας σε σύγχρονη τεχνολογία, στην έρευνα, στην παραγωγική υποδομή και στο ανθρώπινο δυναμικό με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τρύφων.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων επισήμανε και τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία να ξεδιπλώσει τις δημιουργικές της δυνάμεις, οι οποίες είναι:

«Βραχυπρόθεσμα, να σταματήσει η καταστροφική πολιτική των τεράστιων μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων και των δυσβάσταχτων clawback, και να υλοποιηθούν άμεσα οι αναγκαίες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω του εξορθολογισμού της συνταγογράφησης και της φαρμακευτικής κατανάλωσης.

Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να υιοθετηθούν δράσεις όπως η βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης, η διαμόρφωση ενός πλαισίου διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, η βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος, η ενθάρρυνσης της χρήσης νέων τεχνολογιών. Οι δράσεις αυτές προσδίδουν ώθηση στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και βαίνουν προς όφελος της εθνικής οικονομίας».

Ο κ. Τρύφων τόνισε ακόμη ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία υλοποιεί την αναπτυξιακή της πολιτική βασιζόμενη στους άξονες της εξωστρέφειας, της εξειδίκευσης και των συνεργασιών.

«Θεωρούμε ότι οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σε συνεργασία και με τις φαρμακοβιομηχανίες του εξωτερικού μπορούν να συμβάλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια με σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα στους τομείς της παραγωγής και των κλινικών δοκιμών. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε πολύ θετικό το γεγονός της αναλυτικής καταγραφής των απαιτούμενων δράσεων στο πλαίσιο της μελέτης της ΓΓΕΤ/ PLANET. Το ζητούμενο τώρα είναι να μην μείνουν οι προτάσεις για άλλη μια φορά σε κάποιο συρτάρι αλλά να υλοποιηθούν οι δράσεις σε ορίζοντα 18 μηνών.

Το Ελληνικό Φάρμακο προσφέρει επενδύσεις, συμβάλλει στα κρατικά έσοδα, κατοχυρώνει τεχνογνωσία, δημιουργεί θέσεις εργασίας και αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης που, ωστόσο, κινδυνεύει άμεσα, γιατί δεν έχει άλλες αντοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων.

Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν επίσης κατά τη διάρκεια της ημερίδας η πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Κατερίνα Αντωνίου, καθώς επίσης και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Σωτήρης Μπερσίμης.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ – ΜΠΕ), Μιχάλης Ψύλος και χορηγός επικοινωνίας το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

 


 

Έκτακτη χρηματοδότηση στους πληγέντες Δήμους για έργα αποκατάστασης των ζημιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Π. Κουρουμπλή και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Α. Χαρίτση, ενισχύονται με 5,5 εκατ. ευρώ οι πληγέντες Δήμοι των νομών Λακωνίας, Μεσσηνίας και Τρικάλων, ο Δήμος Θάσου, ο Δήμος Θερμαϊκού καθώς και άλλοι Δήμοι της χώρας που επλήγησαν πρόσφατα από θεομηνίες. Το ποσό δίνεται με τη μορφή έκτακτης χρηματοδότησης και θα διατεθεί αποκλειστικά για έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές των προηγούμενων ημερών.

Τα χρήματα προέρχονται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα διατεθούν στους Δήμους μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Προορίζονται να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες και πρόκειται να δοθούν απολογιστικά. Η πρωτοβουλία των δύο Υπουργείων εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ενίσχυση των πληγεισών περιοχών. Για την υλοποίηση των έργων, οι Δήμοι θα μπορούν να υποστηριχτούν από εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ), κατ’ εφαρμογή της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας για την υποστήριξη των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πέρα από την κάλυψη των άμεσων αναγκών, απαιτείται η υλοποίηση έργων τοπικών υποδομών που θα αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις και παθογένειες δεκαετιών. Τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι μελετημένα, στη βάση ενός ολιστικού σχεδιασμού, έργα ουσίας και όχι πια αποσπασματικά έργα βιτρίνας. Ζητούμενο είναι η πολιτεία και οι τοπικές κοινωνίες να μη διαπιστώνουμε πια τα προβλήματα και να σπεύδουμε για την έκτακτη αντιμετώπισή τους μόνο μετά από τραγικές, αλλά αποτρέψιμες, φυσικές καταστροφές. Το επόμενο διάστημα, θα διερευνηθεί η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα, με την έκδοση προσκλήσεων από τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, έργα τοπικών υποδομών (π.χ. για δίκτυα ομβρίων υδάτων). Τα αρμόδια Υπουργεία θα σταθούν αρωγοί στους Δήμους και τις Περιφέρειες για την υποβολή καλά σχεδιασμένων προτάσεων και την υλοποίηση κοινωνικά χρήσιμων έργων.

Με άστοχες δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επιχειρεί να μεταφέρει δικές του ευθύνες στην Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση απέδειξε ότι ανταποκρίθηκε με τον πιο άμεσο τρόπο και αυτό το γνωρίζουν οι Αυτοδιοικητικοί, οι πληγέντες και οι τοπικές κοινωνίες.

από τα Γραφεία Τύπουbanner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn