Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

 

equi fund

infogov

progamma eidikou skopou aigaiou

Χρηματοδότηση σημαντικών έργων στα νησιά του Βoρείου Αιγαίου

Σε απάντηση δημοσιευμάτων που εμφανίζονται κυρίως στον τοπικό τύπο, παρουσιάζουμε τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομίας τα τελευταία 2 χρόνια, μέσω του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ειδικά προς τη Λέσβο.

Καταρχήν και εκτός των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, εγκρίθηκε το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) για την περίοδο 2017 – 2020, ύψους 25 εκ €. Οι επιπλέον αυτοί πόροι εξοικονομήθηκαν ειδικά για το Βόρειο Αιγαίο, σε βάρος άλλων πιεστικών αναγκών, μέσα στο δύσκολο δημοσιονομικό πλαίσιο. Για το ΕΑΠ έχει ήδη εκδοθεί η πρώτη πρόσκληση και αναμένεται η κατάθεση προτάσεων μέχρι 31.07.2017.

Πέραν όμως του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στήριξε και στηρίζει έμπρακτα το Βόρειο Αιγαίο όσο ποτέ άλλοτε. Κι αυτό φαίνεται καθαρά στη ροή της χρηματοδότησης μέσω του εθνικού ΠΔΕ που διαχειρίζεται η Περιφέρεια.

Το 2014 οι πληρωμές από το εθνικό ΠΔΕ προς την Περιφέρεια Β. Αιγαίου ήταν μόλις 2,94 εκ €. Αμέσως μόλις αναλάβαμε το 2015 έφθασαν τα 6,53 εκ €. Το 2016 οι πληρωμές ανέβηκαν στα 8,92 εκ. € και αντίστοιχα και υψηλότερα θα κινηθούν μέχρι το τέλος του 2017.

Την ίδια στιγμή ένα πλήθος νέων έργων εντάχθηκαν στο εθνικό ΠΔΕ πάντα με βάση πρόταση (και ευθύνη) της Περιφέρειας η οποία υποδέχεται τις αντίστοιχες προτάσεις των Δήμων όπως ορίζει ο Νόμος. Το 2016 εντάχθηκαν 42 νέα έργα με π/υ 14,57 εκ € και το 2017 38 νέα έργα με π/υ 13,20 εκ €.

ΛΕΣΒΟΣ

Ειδικά για το νησί της Λέσβου, ο π/υ των νέων έργων του 2016 ανέρχεται σε 8,26 εκ € . Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω νέα έργα:

«Αποκατάσταση βατότητας οδού Άγρας – Χίδηρα» με π/υ 800.000 €.

«Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη Φρουρίου Σιγρίου» με π/υ 1 εκ €.

Παράλληλα το 2016 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το εθνικό ΠΔΕ του Υπ. Υποδομών της κατασκευής του επιβατικού και εμπορικού Λιμένα Σιγρίου, με π/υ 14 εκ €.

Αντίστοιχα το 2017 ο π/υ των νέων έργων ανέρχεται σε 9,37 εκ για το νησί της Λέσβου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται νέα έργα όπως:

«Επέκταση – αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Λέσβου» με π/υ 1,42 εκ. €,

«Αποκατάσταση επαρχιακών οδών Θέρμη Μανταμάδος & Πελόπης – Υψηλομετώπου – Στίψης» με π/υ 3 εκ €.

«Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Πολυχνίτου» με π/υ 1 ε κ €.

Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι το Υπουργείο Οικονομίας και η Κυβέρνηση συνολικά έχουν κάνει ήδη πράξη την ενίσχυση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και ειδικά της Λέσβου. Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση και καλούμε τους τοπικούς φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να εντείνουμε τη συνεργασία μας για την υλοποίηση όλων εκείνων των έργων που έχουν ανάγκη τα νησιά και χρόνιζαν εδώ και δεκαετίες.

Από το Γραφείο Τύπου

Eνημερωτική εκδήλωσητης Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς παρουσία του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Παπαδημητρίου και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παπαδεράκη η ενημερωτική εκδήλωση για τις Δημόσιες Συμβάσεις που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πλήθος εκπροσώπων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι φορέων του Δημοσίου που διενεργούν σχετικούς διαγωνισμούς.

Ανοίγοντας την εκδήλωση ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, τόνισε τη σημασία της εν εξελίξει μεταρρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων και τον εκσυγχρονισμό αυτών, δεδομένου ότι συντελούν στην επίτευξη δύο αναπτυξιακών στόχων στρατηγικής σημασίας: αφενός στην αποδοτικότητα των δημοσίων δαπανών με γνώμονα τη προμήθεια ποιοτικών ειδών σε ανταγωνιστικές τιμές, αφετέρου στην αξιοποίηση των δημοσίων συμβάσεων για την μόχλευση της αγοράς και την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και ειδικότερα την ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο κ. Παπαδεράκης στην ομιλία που απηύθυνε, αναφέρθηκε στο βασικό στόχο της Γενικής Γραμματείας για τον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων που αποσκοπούν στο να αποτελέσουν έναν ενεργητικό παράγοντα συμβολής στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και των ΜμΕ, λειτουργώντας ως συντελεστές εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης. Και τόνισε ότι για να συμβεί αυτό, προϋποτίθεται να αφήσει οριστικά πίσω του ο τομέας των Δημοσίων Συμβάσεων τα νοσηρά φαινόμενα αδιαφάνειας, αμφισβητούμενων διαδικασιών, προνομιακών σχέσεων και προμηθειών χωρίς το αναγκαίο όφελος. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση που υλοποιήθηκε στο τομέα των δημοσίων συμβάσεων τα δύο τελευταία χρόνια και η οποία έχει επιφέρει έμπρακτα αποτελέσματα. Ειδικότερα, ανέφερε ότι από έναν ανενεργό νόμο, περάσαμε πλέον στο νέο θεσμικό πλαίσιο, τον Ν. 4412/2016 που είναι σε εφαρμογή τον τελευταίο χρόνο και μόνο μέσα στο 2016 διεξήχθησαν 4.000 διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (έναντι 471 διαγωνισμών το 2014), δημοσιοποιήθηκαν 218.000 διαδικασίες προμηθειών στο ΚΗΜΔΗΣ (έναντι 115.000 αναρτήσεων το 2014), πολλαπλασιάστηκαν οι εγγεγραμμένοι οικονομικοί φορείς-χρήστες του συστήματος ξεπερνώντας τους 12.000 (έναντι 2.160 το 2014) εκ των οποίων το 98% αφορούσαν σε ελληνικές παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις και μειώθηκε σημαντικά ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης μιας διεξαγόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας στις 50 ημέρες (έναντι των 60 ημερών που απαιτούνταν το 2014). Ακόμη, ο κ. Παπαδεράκης τόνισε τη σπουδαιότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων και βάσει του προκύπτοντος οικονομικού οφέλους που παρουσιάζουν, υπολογίζοντας τη συνολική εξοικονόμηση πόρων για τις προμήθειες να ανέρχεται σε ένα συνολικό ποσοστό της τάξεως του 10% σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες δαπάνες. Επιπλέον, ανέφερε ότι εκτός του παραπάνω οικονομικού οφέλους προκύπτουν και άλλα οφέλη για το Δημόσιο και τους οικονομικούς φορείς – χρόνου και κόστους – όπως για παράδειγμα το όφελος για το Δημόσιο από την εξάλειψη του χαρτιού στις διοικητικές διαδικασίες των Δημοσίων Συμβάσεων που υπολογίζεται την τελευταία διετία στις 700.000 περίπου ευρώ.

Μάλιστα υποστήριξε ότι σημαντική παράμετρος στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων είναι και η συμβολή των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας, που έχει αλλάξει τον προσανατολισμό της, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πλέον δράσεις σε επιτελικό επίπεδο, στηρίζοντας όχι μόνο το γενικό ρόλο του υπουργείου Οικονομίας, αλλά και των επισπευδόντων Υπουργείων, στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι σήμερα η Γενική Γραμματεία συμμετέχει ως leaderή partnerστην υλοποίηση 8 ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικά με δημόσιες συμβάσεις, σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια και οργανισμούς, καθώς και οργανισμούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Παπαδεράκης, τόνισε επίσης ότι πέραν των θετικών αποτελεσμάτων που σημειώνονται, η Γενική Γραμματεία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία σειρά προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Ειδικότερα, πρόσθεσε ότι προτεραιότητες για τον τομέα στο επόμενο διάστημα, αποτελούν: 1. Η ολοκληρωτική ηλεκτρονικοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών για όλες τις κατηγορίες προμηθειών άνω των 60.000 ευρώ και η δημοσιότητα για κάθε προμήθεια ή έργο που ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, 2. Η αναμόρφωση όλου του προδικαστικού και δικαστικού συστήματος προσφυγών με στόχο την απλοποίηση και συντόμευση των διαδικασιών και ταυτόχρονη ενίσχυση της ασφάλισης δικαίου, 3. Η ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων και πέραν της ανάθεσης, δηλαδή από την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι και την πληρωμή μέσω ηλεκτρονικού τιμολογίου, 4. Η πλήρης ανάπτυξη ενός ευέλικτου, αποτελεσματικού και συνεκτικού πλέγματος Αναθετουσών Αρχών ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η συνέπεια για το σύνολο των προμηθειών σε αγαθά και υπηρεσίες για όλους τους φορείς του Δημοσίου.

Ανέφερε επίσης ότι για την υλοποίηση των ανωτέρω, σημαντικά πεδία δράσης αποτελούν η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταλόγου, των διαλειτουργικοτήτων του ηλεκτρονικού συστήματος, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και του ηλεκτρονικού μητρώου προμηθευτών, καθώς και η συσχέτιση των μηχανισμών προμηθειών με την ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών logistics.

Και κλείνοντας την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας, εστίασε στο γεγονός ότι τα διαθέσιμα εργαλεία υπάρχουν (το ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ), που λόγω της δυναμικής τους πρέπει να εξελίσσονται διαρκώς, και ότι στη Γενική Γραμματεία έχουν περάσει ήδη στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας, αναλογιζόμενοι το βάρος που έχουν επωμισθεί με τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση των δημοσίων συμβάσεων, αποσκοπώντας όχι μόνο στην ορθή και χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, αλλά και στην ανάδειξη αυτών ως μοχλού βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), κ. Μπουσουλέγκα και της Γενικής Δ/ντριας Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της ΓΓΕΠΚ, κ. Σχοινά, καθώς και οι παρουσιάσεις για το νέο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΓΔΔΣ&Π από την Προϊσταμένη επικοινωνίας και εκπαίδευσης, κ. Πλατζουνάκη, η παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων με τα αποτελέσματα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων από τον Δ/ντη ανάπτυξης και τεχνικής στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, κ. Φρατζέσκο και η τοποθέτηση περί κεντρικοποίησης και νέων εργαλείων και διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων, από τον Δ/ντη υποστήριξης και σχεδιασμού, κ. Σπάθαρη.

Η ενημερωτική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και διατύπωση ερωτήσεων σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

Από το Γραφείο Τύπου

Ξεκινά με 5 εκατ. ευρώ το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Με 5 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ξεκινά την λειτουργία του το «Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας», την ίδρυση του οποίου είχαν ανακοινώσει πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Στόχος του νέου Ταμείου (ΤΑΔΥΜ), είναι η βελτίωση της πρόσβασης των τοπικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, η ενθάρρυνση και η στήριξη των επενδύσεων, η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η εν γένει ανάπτυξη της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του ΤΑΔΥΜ αναμένεται να διοχετευθούν πόροι που θα υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ (5 εκατ. €από το ΠΔΕ και 5 εκατ. € από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας), σε περισσότερα από 200 επιχειρηματικά σχέδια.

Οι δράσεις του νέου Ταμείου, έχουν κοινωνικό προσανατολισμό καθώς θα χρηματοδοτήσουν υφιστάμενες και νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με έμφαση σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες, οι νέοι και οι γυναίκες.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε για το νέο Ταμείο:

«Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας και υλοποιούμε το σχέδιο της κυβέρνησης για βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη. Στηρίζουμε περιοχές που είχαν εγκαταλειφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε την απαραίτητη ώθηση και να δημιουργήσουμε αναπτυξιακές συνθήκες και προοπτικές σε περιφέρειες όπως η σκληρά δοκιμαζόμενη από την ανεργία και την εσωτερική μετανάστευση, Δυτική Μακεδονία.

Ενεργοποιούμε καινοτόμα και εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για την κινητοποίηση πόρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ώστε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας. Δημιουργούμε τις συνθήκες για ανάπτυξη προσβάσιμη σε όλους, χωρίς τους αποκλεισμούς του παρελθόντος».

Το νέο Ταμείο θα παρέχει χρηματοδότηση με εξαιρετικά χαμηλά ή ακόμα και μηδενικά επιτόκια ενώ η διάρκεια του δανεισμού θα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού, εντάσσονται στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, 5 νέα έργα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ.

Επισυνάπτεται ο πίνακας των 5 νέων έργων

Από το Γραφείο Τύπου

Συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στο 21ο ετήσιο Συνέδριο του Economist

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου μίλησε σήμερα στο 21ο ετήσιο συνέδριο του Economist με θέμα «Europeunraveling, Greeceuntangling: Brainstormingwithworldleaders».

Στην παρέμβασή του ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης και πως η επιτυχημένη ολοκλήρωση της συμφωνίας παρέχει υποστήριξη στην Ελλάδα για πρόσβαση στις αγορές ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ (QE). Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:

«Η συμφωνία αυτή δίνει νέα ώθηση στην οικονομική ανάκαμψη διευρύνοντας τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων της Ε.Ε. και επιτρέποντας τη δημιουργία Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα συντονίζει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και τη χρηματοδότηση πολλών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, αποτελεί σημαντική εξέλιξη δεδομένου ότι θα καταστήσει δυνατή την πρόσβαση στις αγορές ακόμη και χωρίς το κριτήριο συμμετοχής στο πρόγραμμα QE της ΕΚΤ και αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ρευστότητας και της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Καταργεί την αβεβαιότητα και ενισχύει την πορεία ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας που άρχισε σοβαρά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους με θετικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, δίνει σημαντικές αυξήσεις στις επενδύσεις σε ετήσιο ρυθμό 11,2% και στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,8%.»

Στην συνέχεια ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων. Η δημιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο με σαφείς και σταθερούς κανόνες, ο νέος φορολογικός νόμος για ένα απλό, δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα, ο νόμος FastTrack που παρέχει ένα περιβάλλον διαφάνειας και ασφάλειας για τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς επιταχύνει τη διαδικασία εφαρμογής, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, η ενισχυμένη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικαστικού συστήματος και η καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, αποτελούν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την προώθηση και υλοποίηση ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία που βασίζεται στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, προωθώντας ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται σε μια καινοτόμο οικονομία, βασισμένη στη γνώση με σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, υποστηριζόμενη από προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία μετατρέπονται σε διεθνή εμπορεύσιμα αγαθά και απασχολώντας το υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε να μειωθεί το χάσμα της παραγωγικότητας.

Επικεντρωνόμαστε στο να προσελκύουμε επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα και να προωθούμε τα προϊόντα μας σε νέες αγορές που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε σημαντικά επίπεδα απασχόλησης».

Από το Γραφείο Τύπου

Ομιλία του Αλέξη Χαρίτση στην ημερίδα της ΕΤΕπ – συνεργασία κυβέρνησης - ΕΤΕπ για την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ήταν κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα με στόχο την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στην παρέμβαση του ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές προοπτικές που διανοίγονται για την ελληνική οικονομία μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους θεσμούς. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:

«Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους θεσμούς δουλεύουμε εντατικά ώστε οι θετικές προοπτικές που διανοίγονται να μεταφραστούν άμεσα σε χειροπιαστά αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία. Ουσιαστικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια είναι η αναπτυξιακή τράπεζα, που για πρώτη φορά προβλέπει η συμφωνία, αλλά και η περαιτέρω ενεργοποίηση στην Ελλάδα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που θα στηρίξουν με περισσότερα κεφάλαια την ελληνική οικονομία, δίνοντας επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη».

Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Υπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομίας για την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση της εξωστρέφειας της που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, όπως το πρόγραμμα για τη δημιουργία ελληνικού σήματος και την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και τον συνολικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο εξήρε τη στήριξη της ΕΤΕπ τονίζοντας ότι:

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι στρατηγικός εταίρος στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για να διοχετεύσουμε επαρκή ρευστότητα στην οικονομία και να χρηματοδοτήσουμε τα αναπτυξιακά έργα που έχει ανάγκη η χώρα. Έχουμε ήδη πετύχει πολλά, το 2016 υπογράψαμε συμβάσεις με την Τράπεζα, ύψους 2,4 δισ. ευρώ από τα οποία περισσότερα από 1,4 δισ. ευρώ έχουν ήδη διοχετευτεί στην οικονομία. Το 2017 εντείνουμε τη συνεργασία μας σε προγράμματα όπως ο απευθείας δανεισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, η στήριξη των δήμων και νέες σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Συνολικά οι εκταμιεύσεις γι αυτή τη χρονιά αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,8 δισ. ευρώ. Την επόμενη βδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αναλυτικά τα προγράμματα που σχεδιάζουμε, στο workshop της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο και να δρομολογήσουμε με τον πρόεδρο της Τράπεζας, τον κ. Hoyer, την εμβάθυνση της συνεργασίας μας».

Από το Γραφείο Τύπου

Έκδοση Κανονισμών Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο και στις Επιτραπέζιες Ελιές

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι Υπουργικές Αποφάσεις με θέμα τους Κανονισμούς Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο και στις Επιτραπέζιες Ελιές που υπεγράφησαν από τους υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ως φορέας απονομής για το σύνολο των προϊόντων αυτών ορίζεται ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ).

Οι νέοι αυτοί κανονισμοί, έρχονται να προστεθούν στους Κανονισμούς Πιστοποίησης των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών που βρίσκονται ήδη σε ισχύ και στόχος της Γενικής Γραμματείας παραμένει η εντατικοποίηση των διαδικασιών έκδοσης νέων Κανονισμών και για άλλες κατηγορίες προϊόντων.

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Σήμα, αποτελεί επίσημο σήμα του Ελληνικού κράτους για την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών με αποδεδειγμένα ελληνική προέλευση συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ποιοτικής τους ταυτότητας, στην προστασία των συμφερόντων των παραγωγών και των καταναλωτών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Από το Γραφείο Τύπου

Αναπροσαρμογή των συντελεστών στάθμισης στον υπολογισμό της μεσοσταθμικής τιμής καυσίμων από τη ΓΓΕΠΚ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τους φορείς της αγοράς πετρελαιοειδών ότι από τη Δευτέρα 03/07/2017, ο υπολογισμός της πανελλήνιας μέσης σταθμικής τιμής καυσίμων θα υπολογίζεται με βάση νέους συντελεστές στάθμισης που προκύπτουν από τους όγκους καταναλώσεων των τελικών προϊόντων πετρελαιοειδών έτους 2016, όπως αυτοί δημοσιοποιήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 13/06/2017. Η αναπροσαρμογή αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου τα στοιχεία που αφορούν τις πανελλήνιες μεσοσταθμικές τιμές να είναι περισσότερο επίκαιρα και έγκυρα.

Οι τιμές καυσίμων δημοσιεύονται καθημερινά από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (www.fuelprices.gr).

 Από το Γραφείο Τύπου

Νέα μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στη Ζάκυνθο 18,6 εκατ. €

Τη χρηματοδότηση του έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στη Ζάκυνθο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 18,6 εκατ. ευρώ, ανακοινώνουν το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την υπογραφή της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), Ευγενίας Φωτονιάτα, εντάσσεται στο νέο ΕΣΠΑ, το έργο "Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Ζακύνθου - Ο.Ε.Δ.Α Ζακύνθου".

Η υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων με βάση τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, αποτελεί υποδομή απαραίτητη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στο νησί.

Πρόκειται για μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων με μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση, η οποία θα επεξεργάζεται συνολικά 24.144 τόνους αποβλήτων τον χρόνο.

Για το νέο αυτό εμβληματικό έργο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:

«Εξασφαλίσαμε τους πόρους για την κατασκευή των απαραίτητων έργων που λύνουν οριστικά το πρόβλημα των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο, με τρόπο οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Προχωράμε γοργά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα, με έμφαση στην ανακύκλωση και την επανάχρηση, που περιορίζει σημαντικά το κόστος και διασφαλίζει το περιβαλλοντικό κεφάλαιο της χώρας. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, χρηματοδοτούμε, μέσα από τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, όσο και από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το οποίο και αυξήσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά, όλες τις αναγκαίες υποδομές και έργα που ξεκλειδώνουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών, προστατεύουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, σημείωσε πως:

«Με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου υποδομής στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προϋπολογισμού 18,6 εκατ. ευρώ, κλείνει ένας κύκλος πλημμελούς διαχείρισης, περιβαλλοντικών κινδύνων και παραβατικότητας στη διαχείριση απορριμμάτων στη Ζάκυνθο, προβλημάτων που έθιγαν και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Με τη λειτουργία του έργου θα αναβαθμιστεί η διαχείριση των απορριμμάτων, με περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη για τους πολίτες και την τοπική οικονομία. Η Ζάκυνθος αφήνει πίσω της την καταδίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 17-7-2014 και μεταβαίνει στην ολοκληρωμένη διαχείριση με ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή. Αποδεικνύεται στην πράξη η προσήλωση μας στις ουσιαστικές αλλαγές στη χώρα μας και στον τομέα διαχείρισης του περιβάλλοντος. Τις επόμενες ημέρες, στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει μονάδα μεταβατικής διαχείρισης με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ, ενώ η υλοποίηση της ολοκληρωμένης εγκατάστασης θα αρχίσει μέσα στο 2017».

Από τα Γραφεία Τύπου

Δυναμική συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων στην 63η Έκθεση SummerFancyFood στη Νέα Υόρκη

FOOD SHOW NYCΟ Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, παραβρέθηκε στα επίσημα εγκαίνια της 63ης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων «SummerFancyFoodShow 2017» στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Παπαδημητρίου, ξεναγήθηκε στο ελληνικό περίπτερο από τον Χρήστο Στάικο, Πρόεδρο του EnterpriseGreece, του οργανισμού που διοργάνωσε την ελληνική συμμετοχή και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους Έλληνες εκθέτες. Στο ελληνικό περίπτερο ο Υπουργός συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της «Fancy Food Association», Φιλ Καφαράκη.

Ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε τη σημασία που έχει η έκθεση για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και την όσο το δυνατόν καλύτερη διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές. Επισήμανε ότι ο αγροδιατροφικός είναι ένας πολύ υποσχόμενος τομέας με εξωστρεφή χαρακτηριστικά δυναμικής επέκτασης και επιπλέον βρίσκεται στην αιχμή του νέου αναπτυξιακού προτύπου που προωθεί η κυβέρνηση για τη χώρα. Παράλληλα απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στους ξένους επιχειρηματίες να επενδύσουν στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και δη στις ανερχόμενες καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του χώρου που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα.

Η ελληνική συμμετοχή με το μήνυμα «Invest in Taste» αποτελεί την σημαντικότερη στρατηγική δράση σε μια αγορά με τεράστια διασπορά, έκταση και μέγεθος, υπογράμμισε ο κ. Στάικος. Στη φετινή έκθεση, στο Εθνικό Περίπτερο συμμετείχαν 41 δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων και ποτών. Σε σχέση μάλιστα με το 2015 και 2016, η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων έχει σημειώσει αύξηση της τάξεως του 20%.

Η έκθεση «Summer Fancy Food Show 2017» διοργανώνεται από τον σύνδεσμο «Specialty Food Association», στον οποίο συμμετέχουν πάνω από 3.000 μέλη. Θεωρείται ως η μεγαλύτερη εκθεσιακή εκδήλωση Τροφίμων και Ποτών της Βορείου Αμερικής και αποτελεί ένα επιχειρηματικό γεγονός που προσελκύει τους σημαντικότερους εκπροσώπους από το χώρο της λιανικής, της τροφοδοσίας, της χονδρικής, της διανομής, της μαζικής εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.

Από το Γραφείο Τύπου

 

Το Υπουργείο Οικονομίας εξασφάλισε πρόσθετους πόρους για την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής

Το Υπουργείο Οικονομίας ανταποκρίθηκε με επιτυχία σε μία ακόμη ανταγωνιστική πρόσκληση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF), ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη έργων υποδομής στους τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών, εξασφαλίζοντας έτσι επιπλέον πόρους για τη χώρα.

Τα δύο τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του CEF, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει διασφαλίσει την χρηματοδότηση τριάντα ενός έργων συνολικού προϋπολογισμού 890 εκ €. Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα παραπάνω προστίθενται επιπλέον 7 έργα συνολικού προϋπολογισμού 86 εκ. € από τα οποία, περισσότερα από 58 εκ. ευρώ είναι κοινοτική χρηματοδότηση. Πρόκειται για νέα κονδύλια, επιπρόσθετα εκείνων του ΕΣΠΑ, που θα επιτρέψουν την υλοποίηση νέων έργων σε κρίσιμους τομείς για την οικονομία.

Σε δήλωσή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι:

«Καταφέραμε συνολικά ως χώρα, υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό του Υπ. Οικονομίας, και με την άριστη συνεργασία των αρμόδιων φορέων που ετοίμασαν με επιμέλεια τις ελληνικές προτάσεις, όχι μόνο να ανταγωνιστούμε με επιτυχία τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη, αλλά κυρίως να φέρουμε πρόσθετους πόρους στην ελληνική οικονομία, εντάσσοντας έργα που ολοκληρώνουν σημαντικές υποδομές στους τομείς του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου, των θαλάσσιων μεταφορών, των συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας και της ενέργειας. Έργα όπως η κατασκευή υπόγειας τετραπλής σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή των Σεπολίων και η αναβάθμιση και ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Πολύκαστρο – Ειδομένη, τα οποία αποσυμφορίζουν την κυκλοφορία και καθιστούν τις μεταφορές πιο γρήγορες και ασφαλείς.

Η προσπάθεια όλων μας θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Με σωστή προετοιμασία θα ανταποκριθούμε με επιτυχία και στις επόμενες προσκλήσεις που έρχονται, έτσι ώστε να προσθέτουμε συνεχώς πόρους και νέα έργα στον κατάλογο των κρίσιμων εκείνων δράσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνική οικονομίας και κυρίως, στη δημιουργία μόνιμων και σταθερών θέσεων εργασίας».

Επισυνάπτεται ο πίνακας με τα έργα.

Από το Γραφείο Τύπου

Συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας στο 6ο Ελληνικό Επενδυτικό Φόρουμ στη Νέα Υόρκη

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, στις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 6ου Ελληνικού Επενδυτικού Φόρουμ που διοργάνωσαν στη Νέα Υόρκη το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τον Οργανισμό EnterpriseGreece.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, ο κος Παπαδημητρίου, πέραν του εκτεταμένου προγράμματος κατ’ ιδίαν συναντήσεων με επενδυτικά funds, είχε την ευκαιρία να απευθυνθεί σε ένα ευρύ ακροατήριο αμερικανικών επιχειρήσεων και επενδυτών και να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές που διανοίγονται για επενδύσεις μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Όπως επισήμανε, η εξέλιξη αυτή επαναφέρει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη στη διεθνή επενδυτική κοινότητα για την Ελλάδα και απελευθερώνει επιπλέον κεφάλαια για τις δανειακές ανάγκες της χώρας.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Παπαδημητρίου εστίασε στην αισθητή βελτίωση που έχει συντελεστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σημαντικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα στους τομείς της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, του εξωτερικού εμπορίου, της βιομηχανικής παραγωγής και της μείωσης της ανεργίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το 2017 αναμένεται να είναι το πρώτο έτος που η ελληνική οικονομία θα εμφανίσει σημαντικά σημάδια ανάπτυξης της τάξης του 2%.

Αναφέρθηκε τέλος, στο σημαντικό αριθμό μεταρρυθμίσεων που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σε διάφορα πεδία (αγορά εργασίας, βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.α.) και εστίασε στους λόγους για τους οποίους αξίζει να επενδύσει κάποιος σήμερα στη χώρα. Όπως τόνισε, η επιχειρηματική κερδοφορία έχει αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό, η Ελλάδα διαθέτει εξειδικευμένο, άρτια καταρτισμένο και ανταγωνιστικό από πλευράς κόστους εργατικό δυναμικό, ενώ οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας που σχετίζονται με τη γεωστρατηγική της θέση, την πολιτική και νομισματική της σταθερότητα και τους απαράμιλλους φυσικούς πόρους που διαθέτει.

Τις πολύ σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα ανέπτυξε στη συνέχεια αναλυτικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του EnterpriseGreece, κ. Ηλίας Αθανασίου. Εστιάζοντας στις νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα για τη διευκόλυνση του επιχειρείν και σε σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, παρουσίασε τους τομείς της ελληνικής οικονομίας με σημαντική επενδυτική προοπτική, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ο τουρισμός και τα ακίνητα, η ενέργεια, τα τρόφιμα-ποτά, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι επιστήμες υγείας και τα logistics.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει αποτελεσμάτων και κατά κοινή ομολογία των συμμετεχόντων, το φετινό Φόρουμ χαρακτηρίζεται ως το πλέον επιτυχημένο σε σχέση με τα προηγούμενα αφού ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε επίπεδο συμμετοχών και κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων. Στο Φόρουμ συμμετείχαν πάνω από 120 εκπρόσωποι ελληνικών και αμερικανικών επιχειρήσεων και επενδυτικών funds, ενώ πραγματοποιήθηκαν περί τις 400 συναντήσεις μεταξύ 90 αναλυτών από 65 επενδυτικές εταιρείες και εκπροσώπων 21 εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων.

Επόμενος σταθμός της επίσκεψης του Έλληνα Υπουργού είναι η Βοστόνη, όπου θα παρουσιάσει σε επιλεγμένο ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κοινό, το νέο εθνικό αναπτυξιακό μοντέλο, βάσεις του οποίου αποτελούν η οικονομία της γνώσης και η καινοτομία. Ο κ. Παπαδημητρίου θα συμμετάσχει σε επενδυτικό σεμινάριο που διοργανώνει ο Οργανισμός EnterpriseGreece, καθώς και σε συνάντηση με την ιδιαίτερα δυναμική start-up επιχειρηματική κοινότητα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή του ελληνικού Προξενείου στη Βοστόνη και του ΜΙΤ EnterpriseForumGreece.

Η επίσκεψη του κ. Παπαδημητρίου στις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25 Ιουνίου, οπότε και θα παραστεί στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στη διεθνή έκθεση τροφίμων-ποτών SummerFancyFoodShow σηματοδοτώντας τη σημασία των εξαγωγών σε έναν από τους ισχυρότερους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Την ελληνική συμμετοχή, που αποτελείται φέτος για πρώτη φορά από 40 ελληνικές επιχειρήσεις, διοργανώνει ο Οργανισμός EnterpriseGreece.

Από το Γραφείο Τύπου

Εγκαίνια θεμελίωσης ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Σερρών

egkenia sdit aporrimaton serronΘεμελιώθηκε σήμερα από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιο Πιτσιόρλα το ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Σερρών στο Παλαιόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας. Πρόκειται για το δεύτερο έργο διαχείρισης απορριμμάτων με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εγκαινιάζεται δυο χρόνια μετά το πρώτο, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι εργασίες κατασκευής ξεκινούν δέκα ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στις 13 Ιουνίου 2017.

Παρόντες στην τελετή εγκαινίων ήταν ακόμη ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, κ. Νικόλαος Μαντζούφας, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Μιχάλης Γεράνης, οι δήμαρχοι που συνέβαλαν διαχρονικά στην υλοποίηση του έργου, καθώς και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας.

Στη διάρκεια της περιόδου κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, δυναμικότητας 63.000 τόνων, η οποία προβλέπεται να διαρκέσει 22 μήνες, αναμένεται να δημιουργηθούν τουλάχιστον 150 θέσεις εργασίας. Η πλειοψηφία αυτών των θέσεων πρόκειται να καλυφθεί από την τοπική κοινωνία. Επίσης, υπολογίζεται ότι κατά την περίοδο λειτουργίας θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 50 μόνιμες και περίπου διπλάσιες έμμεσες θέσεις απασχόλησης.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης για το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» ανέρχεται σε 36,2 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 27 έτη και αφορά στην κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, που θα διαχειρίζεται το σύνολο των Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων του Νομού Σερρών.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το πρώτο έργο ΣΔΙΤ που συνδέει πόρους της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) με ιδιωτικά κεφάλαια. Στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, τα ίδια κεφάλαια του αναδόχου ανέρχονται σε 9,2 εκατ. ευρώ, η συμβολή του ΕΣΠΑ είναι 15,2 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 11,8 εκατ. ευρώ αφορούν δανεισμό του αναδόχου από την Εθνική Τράπεζα. Ανάδοχος είναι η κοινοπραξία των εταιρειών «ARCHIRODON GROUP NV», «INTPAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και «ENVITEC Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Η Σύμβαση Σύμπραξης εξασφαλίζει ότι η αμοιβή του αναδόχου εισπράττεται από την ημέρα λειτουργίας της Μονάδας, ενώ αυτή υπόκειται σε απομειώσεις στο βαθμό που υπάρχει έστω και μερική απόκλιση από τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί. Το έργο συμμορφώνεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία και διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, όπως μαγνητικούς διαχωριστές, οπτικούς διαχωριστές, αεροδιαχωριστές. Ακόμη, θα περιλαμβάνει Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας, με τμήμα για καθαρά οργανικά απόβλητα (περιεχόμενο καφέ κάδων). Η λειτουργία της σχεδόν θα διπλασιάσει τον υπολειπόμενο χρόνο ζωής του ΧΥΤΥ.

Από το Γραφείο Τύπου

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην εκδήλωση του Corporate Responsibility Institute

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης συμμετείχε χθες στην 9η τελετή βράβευσης των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών που διακρίθηκαν το 2016 για τις επιδόσεις τους σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CRI).

Ο κ. Παπαδεράκης στον χαιρετισμό που απηύθυνε, αναφέρθηκε στο έργο της Γενικής Γραμματείας αναφορικά με την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) με τη δημιουργία επικαιροποιημένου πλαισίου αρχών, δεσμευόμενος ότι το προσεχές διάστημα θα συμπληρωθεί με την χάραξη του εφαρμοστικού σχεδίου δράσης. Αναφερόμενος στο υπό διαμόρφωση πλαίσιο πρακτικών, τόνισε ότι σχεδιάζεται με βάση τις εθνικές προτεραιότητες και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και πως θα γίνει με σεβασμό στην ελληνική αγορά και τα μεγέθη της, λαμβάνοντας υπόψη τις εγγενείς αδυναμίες που αντιμετωπίζει η ελληνική επιχειρηματικότητα και δυσχεραίνουν σε αρκετές περιπτώσεις την υιοθέτηση ολοκληρωμένων δράσεων ΕΚΕ.

Ο κ. Παπαδεράκης αναφέρθηκε επιπρόσθετα και στην πρόσφατη εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών  προτύπων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και Εκθέσεις και την εμπορική δημοσιότητα αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα, προέβη στην εκτίμηση ότι θα αποτελέσει έναν πολύτιμο οδηγό στα χέρια των επιχειρήσεων δεδομένου ότι περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την αναφορά των αποτελεσμάτων και τη γνωστοποίηση των επιχειρηματικών τους δράσεων, μεταξύ των οποίων και πληροφορίες που σχετίζονται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δωροδοκία, ενισχύοντας τη διαφάνεια.  

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας, τόνισε ότι: «Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για την ευρεία εφαρμογή των καλών πρακτικών στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας από το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι προβλέψεις του νόμου ως προς την υποχρέωση των επιχειρήσεων, βάσει κριτηρίων, για παροχή πληροφοριών σχετικά με εργασιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα υπάρχουν ήδη και απομένει η συμπόρευση Πολιτείας και επιχειρηματικού κόσμου για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στην πράξη, το οποίο θα διαμορφώσουμε από κοινού». Και ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο μέρος του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και πολίτη να συμμετάσχει διαβεβαιώνοντας ότι το σύνολο των προτάσεων θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.   

Από το Γραφείο Τύπου

Απάντηση στον βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γιάννη Μανιάτη για τη σιδηροδρομική γραμμή Κορωπί – Λαύριο

Οι ισχυρισμοί του κυρίου Μανιάτη αναφορικά με το έργο για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Κορωπί – Λαύριο αποτελούν μνημείο πολιτικής στρεψοδικίας και εξαπάτησης των πολιτών. Ο πρώην Υπουργός  γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτός και οι συνάδελφοι του των προηγούμενων κυβερνήσεων εξασφάλισαν ένα ζοφερό μέλλον για τις υποδομές των μεταφορών της χώρας.

Οι σχεδιασμοί τους οδήγησαν σε υπερδεσμεύσεις του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος των Υποδομών Μεταφορών άνω του 150%, γεγονός που μεταφράζεται σε έλλειψη διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ ήδη από την αφετηρία σχεδιασμού των έργων. Η παντελής απουσία στρατηγικής για τις υποδομές μεταφορών των προηγούμενων κυβερνήσεων και οι μικροπολιτικές επιλογές έργων, αφήνουν βαριά κληρονομιά. Στην πραγματικότητα αυτή, απαντάμε με στοχευμένες κινήσεις για την ωρίμανση και την υλοποίηση εμβληματικών έργων υποδομών. Ξεκινήσαμε ήδη την ωρίμανση του σημαντικού αυτού έργου με πόρους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ. Ταυτόχρονα τα Υπουργεία Οικονομίας και Υποδομών με κατάλληλες ενέργειες θα διασφαλίσουν την χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου.

Από τα Γραφεία Τύπου

Προσωρινή παύση λειτουργίας των διαδικτυακών υπηρεσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή προς ενημέρωση του κοινού ανακοινώνει ότι αύριο Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 λόγω αναβάθμισης της ενεργειακής υποδομής των εγκαταστάσεων του κτιρίου,  θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας κατά τις πρωινές ώρες οι διαδικτυακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Πιθανή ώρα αποκατάστασης της πλήρους λειτουργίας είναι στη 13:00.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ομιλία του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης στην Παγκόσμια Τράπεζα

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Παπαδημητρίου παρουσίασε τις νεώτερες εξελίξεις όσον αφορά την οικονομία και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα σε εκδήλωσή που διοργανώθηκε από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος, τον Εκπρόσωπο της Ελλάδος στην Παγκόσμια Τράπεζα και το Σύλλογο Ελλήνων Εργαζομένων στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Στην ομιλία του ο υπουργός αρχικά αναφέρθηκε σε κάποια από τα πρόσφατα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι το 2017 αναμένεται να είναι το πρώτο έτος που η ελληνική οικονομία θα εμφανίσει ανάπτυξη (προβλέπεται 2%), ήδη παρατηρείται αύξηση στο ΑΕΠ, τις εξαγωγές και τις άμεσες επενδύσεις, έχει αυξηθεί η βιομηχανική παραγωγή, έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις, ο ρυθμός ανεργίας μειώνεται, αυξάνονται οι δημόσιες επενδύσεις και υπάρχει θεαματική άνοδος του τουρισμού. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν ανακοινωθεί σημαντικές επενδύσεις από την Κίνα και τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα, όπως η συμφωνία με το CalamosGroup για την Εθνική Ασφαλιστική και η επένδυση της PhilipMorrisInternational.

Ο κ. Παπαδημητρίου σημείωσε ότι η πρόσφατη συμφωνία στο Eurogroup επαναφέρει την εμπιστοσύνη, απελευθερώνει κεφάλαια για τις δανειακές ανάγκες της Ελλάδας, συγκεκριμενοποιεί μια πορεία για την ελάφρυνση του χρέους και δηλώνει την υποστήριξη των δανειστών για να βγει η Ελλάδα στις αγορές. Έτσι η χώρα γίνεται ξανά επενδυτικός προορισμός. Όμως επισήμανε ότι υπάρχουν ακόμη εμπόδια όπως κάποια διαρθρωτικά προβλήματα, η γραφειοκρατία, η ανεπαρκής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο κ.ά. και χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα, στο φορολογικό σύστημα, στη νομοθεσία για έναρξη επιχειρήσεων κλπ Ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τομείς που προσφέρονται για επενδύσεις στην Ελλάδα είναι μεταξύ άλλων ο εξειδικευμένος τουρισμός, η ακίνητη περιουσία, οι μεταφορές, η ενέργεια, η βιοτεχνολογία και η παραγωγή τροφίμων. Η Ελλάδα γίνεται μια σταθερή οικονομία στην περιοχή και έχει τη δυναμική να γίνει ενεργειακός κόμβος. Η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει μια αναπτυξιακή στρατηγική που βασίζεται σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και σε ένα εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης. Το μοντέλο προβλέπει την παροχή υπηρεσιών γνώσης, την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών με υψηλή διεθνή αξία, τη συγκεκριμενοποίηση των εξαγωγών και την δημιουργία κινήτρων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να δημιουργήσουν αλυσίδες αξίας.

Στο σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνεται η δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας την επόμενη τετραετία, η προσέλκυση επενδύσεων, η δημιουργία Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η αντιμετώπιση του braindrain, η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης. Ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα θα είναι κερδοφόρες καθώς είναι μια χώρα με νομισματική σταθερότητα, με ανταγωνιστικό κόστος εργασίας, με σημαντική γεωστρατηγική θέση, με σημαντικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και είναι μέλος οργανισμών όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Παράλληλα σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει τα πλεονεκτήματα μιας ανεπτυγμένης οικονομίας και τις ευκαιρίες που συνήθως παρουσιάζονται στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, ενώ αναφέρθηκε στην άνθηση των νεοφυών επιχειρήσεων (startups).

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η παρέμβαση του επικεφαλής του EnterpriseGreece, ο οποίος συμπλήρωσε ότι το αντιλαμβανόμενο ρίσκο για την ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο σημείο του, έχουν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και η αγορά εργασίας είναι ευέλικτη.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο κ. Παπαδημητρίου περιέγραψε την Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως ένα φορέα που θα ενώσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και άλλους αντίστοιχους φορείς με διαθέσιμα κεφάλαια για να επιτύχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και σημείωσε ότι έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν αντίστοιχες ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά και η αναπτυξιακή τράπεζα των BRICKS. Σε ερώτηση σχετικά με την Παγκόσμια Τράπεζα ο Υπουργός απάντησε ότι έχουν πολύ καλή συνεργασία και προτίθεται να χρησιμοποιήσει την τεχνική βοήθεια από την Τράπεζα και στο μέλλον. Παράλληλα σημείωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν θα γίνουν άπαξ αλλά θα υπάρχουν κανόνες ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι φιλική προς τις επενδύσεις και στο μέλλον. Τέλος ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει λάβει υπόψη της τις συστάσεις του ΟΟΣΑ στις μεταρρυθμίσεις.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ και μέλη της ελληνικής κοινότητας της Ουάσιγκτον.

Από το Γραφείο Τύπου

Συνάντηση του Υπουργού Οικονομίας με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Παπαδημητρίου συναντήθηκε την Τρίτη, 20 Ιουνίου, με τον Αμερικανό Υπουργό Εμπορίου (SecretaryofCommerce) Γουίλμπουρ Ρος.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κ. Παπαδημητρίου στις ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και εγκάρδιο κλίμα. Οι δυο Υπουργοί συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς των εξαγωγών και των επενδύσεων.

Ο κ. Παπαδημητρίου ενημέρωσε τον κ. Ross για την πρόσφατη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup, για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τις προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Οι δυο αξιωματούχοι συζήτησαν επίσης θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος μεταξύ των οποίων το μεταναστευτικό ζήτημα και οι σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Σήμερα, ο Υπουργός Οικονομίας, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο NationalPressClub, και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει ως ομιλητής στο  GreekInvestmentForum, το οποίο διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τη συμβολή του EnterpriseGreece. Επίσης, θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους Αμερικανικών επιχειρήσεων και επενδυτικών funds.

Από το Γραφείο Τύπου

Συνέντευξη του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στο BLOOMBERG

Για την ενημέρωσή σας, προωθείται το link και η μετάφραση της συνέντευξης που παραχώρησε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου στο BLOOMBERG TV, στην εκπομπή «What’d you miss?», με τους δημοσιογράφους Joe Weisenthal, Scarlet Fu και Julia Chatterly.

https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-06-20/greek-economy-min-optimistic-after-macron-election-video

BLOOMBERG: Μαζί μας βρίσκεται ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου σε αποκλειστική συνέντευξη στο Bloomberg στην Ουάσιγκτον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να λέει ότι η χώρα έχει ανάγκη από ελάφρυνση χρέους. Η δική σας κυβέρνηση λέει συνέχεια ότι είναι καθοριστικό για την οικονομία να δει αλλαγή πορείας να δει επιτάχυνση. Θα πρέπει να είναι πολύ αποκαρδιωτικό να λένε οι Ευρωπαίοι ότι αυτό δεν θα συμβεί σε ότι αφορά τη συζήτηση για το θέμα πριν την επόμενη χρονιά.

Υπουργός: Ξέρετε μόλις ολοκληρώσαμε τη δεύτερη αξιολόγηση και νομίζω ότι αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι παρέχει το πρώτο ξεκίνημα στις δημοσιονομικές ισορροπίες, παρέχει ελάφρυνση χρέους, παρέχει μια πλατφόρμα για επενδύσεις και υποστήριξη για πρόσβαση στις αγορές. Με αυτά βλέπουμε στην Ελλάδα ένα δρόμο προς την ανάκαμψη και μια προσεκτική ματιά δείχνει ότι οι τάσεις είναι θετικές, ΑΕΠ, κρατήσεις στον τουρισμό, εξαγωγές, ξένες άμεσες επενδύσεις το πρώτο τρίμηνο του έτους. Συνεπώς συνολικά βρισκόμαστε στο δρόμο της ανάκαμψης, ο ρυθμός ανάπτυξης που εκτιμάται από την ΕE, το ΔΝΤ και την Ελληνική Κυβέρνηση είναι γύρω στο 2% και οι επαφές μου εδώ με επενδυτές και άλλους δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

BLOOMBERG: Πόσο σημαντικό είναι για τους επενδυτές η Ελλάδα να αποκτήσει πρόσβαση στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ. Θεωρείτε ότι είναι ουσιώδες για τους επενδυτές ή θα επενδύσουν στην Ελλάδα και χωρίς αυτό;

Υπουργός: Νομίζω ότι η πρόσβαση στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ έχει περισσότερο συμβολική σημασία παρά ουσιαστική επέκταση της χρηματοδότησης. Υπάρχει όριο στο ποσό της χρηματοδότησης που θα μπορούσαμε να έχουμε από το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Καλό θα ήταν να το έχουμε αλλά εναπόκειται στην απόφαση ενός ανεξάρτητου ιδρύματος και δεν αφορά το πρόγραμμα. Παρ’ όλα αυτά με βάση την έκφραση ενδιαφέροντος που έχω διαπιστώσει η Ελλάδα θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στις αγορές ακόμα και χωρίς την ποσοτική χαλάρωση.

BLOOMBERG: Με την εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία υπάρχει μια ανανεωμένη αισιοδοξία για την Ευρώπη συνολικά, που θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, ίσως αργότερα κάποια κοινή δημοσιονομική αρχή. Πόσο αισιόδοξος είσθε όσον αφορά το να υπάρξει νέα δυναμική στο ευρωπαϊκό όραμα.

Υπουργός: Νομίζω ότι η φωνή του Μακρόν και άλλων είναι καλοδεχούμενες. Όπως γνωρίζετε η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει δυσκολίες τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Κατά συνέπεια αυτά που προτείνει ο Μακρόν και άλλοι συνεχίζουν να προτείνουν, είναι κάτι που αποσκοπεί στη βελτίωση της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Είμαι πιο αισιόδοξος τώρα από ότι πριν την εκλογή του Μακρόν. Βεβαίως όλα εξαρτώνται από τις εκλογές στη Γερμανία αλλά θεωρώ ότι υπάρχει κατανόηση πως κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν. Ακόμη και ο κ. Σόιμπλε έχει καταθέσει ότι θα πρέπει να έχουμε το δικό μας ευρωπαϊκό ΔΝΤ ώστε να κάνουμε τα δικά μας πράγματα χωρίς την παρέμβαση άλλων θεσμών που πιθανόν δεν γνωρίζουν την Ευρωζώνη τόσο όσο θα έπρεπε.

BLOOMBERG: Αναφέρατε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πάει στις αγορές κεφαλαίων χωρίς την ποσοτική ελάφρυνση. Πότε νομίζετε ότι η Ελλάδα θα πήγαινε στις αγορές κεφαλαίων με την έκδοση ομολόγων.

Υπουργός: Νομίζω ότι η προσδοκία είναι ότι στο τέλος αυτού του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Όπως βλέπετε τα σπρεντ μειώνονται δραστικά και το διετές και το δεκαετές. Εξαρτάται από του που θα βρισκόμαστε όταν το πρόγραμμα θα αρχίσει να αποδίδει, οι ρυθμοί ανάπτυξης στο τρίτο τρίμηνο θα αυξηθούν λόγω του τουρισμού. Κατά συνέπεια νομίζω ότι περί τα τέλη του χρόνου θα είμαστε έτοιμοι να βγούμε στις αγορές και δεδομένου ότι υπάρχει υποστήριξη από την Ε.Ε. όσον αφορά ένα χρηματοδοτικό μαξιλάρι ώστε να παρασχεθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους επενδυτές νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι.

BLOOMBERG: Σύμφωνα με όσους ασκούν κριτική σε ότι αφορά την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα περιμένει την τελευταία στιγμή για να περάσει μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το συνταξιοδοτικό υπάρχει, τις εργασιακές σχέσεις. Το πρόβλημα είναι η υλοποίηση, ένα στοιχείο έλλειψης εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή σας. Αυτό σας αποθαρρύνει;

Υπουργός: Είναι αποθαρρυντικό γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει τόσες πολλές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εφαρμόσαμε τις εργαλειοθήκες 1, 2, 3 του ΟΟΣΑ. Έχουμε περάσει ένα τεράστιο αριθμό μεταρρυθμίσεων. Υπάρχουν μόνο 24 που απομένουν. Δεν ξέρω που υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, η απόδειξη είναι χειροπιαστή και σύντομα θα γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα είναι μια κανονική χώρα.

Από το Γραφείο Τύπου

 

 

Πρόσκληση ΓΓΕΠΚ σε ενημερωτική εκδήλωση για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ), σας προσκαλεί να συμμετάσχετε την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρες 10.00-13.30 στην ενημερωτική εκδήλωση για τις Δημόσιες Συμβάσεις που θα πραγματοποιηθεί  στην Αίθουσα 611 του 6ου ορόφου στο κτίριο της ΓΓΕΠΚ (Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα). Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης κλικ εδώ.

Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με την εκπαίδευση προσφυγοπαίδων

Με αφορμή ορισμένα δημοσιεύματα που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας επισημαίνουμε τα εξής:

Η ένταξη του συνόλου των προσφυγοπαίδων στο εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί βασική προτεραιότητα και υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας.

Σήμερα, και δεδομένης της μεγάλης προσπάθειας που έχει καταβληθεί για την ένταξη του συνόλου των προσφυγοπαίδων στο εκπαιδευτικό σύστημα, και παρά τις κάθε λογής αντιδράσεις, παρακολουθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση πάνω από 2.000 προσφυγόπαιδα σε όλη την Ελλάδα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί και για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια των παραπάνω παρεμβάσεων, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών, που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας».

Οι βασικοί στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι η εκπαίδευση των παιδιών αυτών και η απόκτηση δεξιοτήτων σε πεδία αγροτικής εκπαίδευσης, οι οποίες να μπορούν να συμβάλλουν ως γνώση, μεταξύ άλλων, στην ενδεχόμενη επαγγελματική πορεία των παιδιών που βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση, είτε στη χώρα μας, εφόσον παραμείνουν, είτε σε χώρα που θα μετεγκατασταθούν.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε χώρους και από διδακτικό προσωπικό των δυο Γεωπονικών Πανεπιστημίων της Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, με θεωρητική όσο και πρακτική άσκηση κατ’ αναλογία με την πρακτική άσκηση των φοιτητών των αντίστοιχων Ιδρυμάτων.

Συνεπώς, τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα δεν πρόκειται να μεταφερθούν σε κανένα χωράφι ούτε για να εκπαιδευτούν ούτε για να εργαστούν.

Για τα παιδιά, ηλικίας 15-18 ετών, τα οποία δεν μπορούν εύκολα να ενταχθούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, αφενός λόγω της απομάκρυνσής τους από την εκπαιδευτική διαδικασία στις χώρες προέλευσής τους, εξαιτίας των συνθηκών/εξελίξεων που επικρατούν σε αυτές, αφετέρου δε λόγω ηλικίας, σχεδιάστηκε η συγκεκριμένη πρόσκληση για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης.

Η επιλογή αυτή έγινε γιατί κανένα υπάρχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων αυτών παιδιών. Μέριμνά μας είναι όχι μόνο η προστασία τους από κινδύνους εκμετάλλευσης, αλλά και η εκπαίδευσή τους από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, στοιχεία που δηλώνουν τη μεροληψία μας υπέρ των παιδιών αυτών.

Τα παιδιά που συμμετέχουν δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά τους δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα συμμετοχής στην αγροτική ή τεχνική εκπαίδευση, όπως ακριβώς γίνεται και με τα παιδιά ελληνικής καταγωγής. Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις και όσοι συμμετέχουν σε αυτές, είτε Έλληνες είτε μετανάστες και πρόσφυγες, δεν υστερούν σε ποιότητα και αξία από τους αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Είναι χυδαίο να διαστρεβλώνεται τόσο απροκάλυπτα η πραγματικότητα, για θέματα μάλιστα που αφορούν μία ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα η οποία χρήζει της στήριξης όλων μας.

Από το Γραφείο Τύπουbanner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn