espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

deltio oikonomikon exelixeon

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Ομιλία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου Κατά τη συζήτηση και ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξει

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Κυβέρνησης για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Εντάσσεται σε μία σειρά παρεμβάσεων οι οποίες ξεκίνησαν με τους νόμους για τις δημόσιες συμβάσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις και θα ολοκληρωθούν με την ψήφιση των νομοσχεδίων για τις υπηρεσίες μιας στάσης και την αδειοδότηση επιχειρήσεων.

Το νομοσχέδιο μπορεί να διακριθεί σε πέντε ενότητες:

  1. απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων,
  2. άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης ΙΙΙ του ΟΟΣΑ,
  3. υλοποίηση συστάσεων του ΚΕΠΕ κατόπιν αξιολόγησης επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων της εργαλειοθήκης Ι, αξιολόγηση η οποία αποτελεί κατάκτηση της κυβέρνησης και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
  4. ρύθμιση θεμάτων δημοσίων συμβάσεων, και
  5. ρύθμιση θεμάτων που συνδέονται με τον αναπτυξιακό νόμο.

Από αυτή την συνοπτική περιγραφή προκύπτει ότι το σύνολο του νομοσχεδίου αφορά την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επομένως, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, γεγονός που δικαιολογεί και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της διαδικασίας, αποφεύγονται οι αποσπασματικές ρυθμίσεις.

Το βασικό αντικείμενο του νομοσχεδίου που καταθέτουμε σήμερα, είναι η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιρειών μέσω των υπηρεσιών μιας στάσης. Θεωρούμε ότι η ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση στο στάδιο της σύστασής της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή έναρξη της λειτουργίας της και την ταχεία ανάπτυξη των εργασιών της.

Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη διαδικασία συχνά αποτελεί την πρώτη επαφή νέων επιχειρηματιών με τη δημόσια διοίκηση και το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση εταιρειών.

Είναι απαραίτητο, επομένως, να αποδείξουμε έμπρακτα σε όσες και όσους ξεκινούν μια τέτοια προσπάθεια ότι η Πολιτεία είναι δίπλα τους ως συμπαραστάτης και όχι απέναντι τους, ως μια απρόσωπη γραφειοκρατία.

Η εφαρμογή του σχεδιασμού μας, ο οποίος έγινε δεκτός από τους θεσμούς τον Ιούνιο του 2016, θα βασιστεί στις υφιστάμενες υπηρεσίες μιας στάσης, δηλαδή στα Επιμελητήρια για τις προσωπικές και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) και τους συμβολαιογράφους για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών εδώ και περίπου έξι έτη αποτιμάται θετικά σε γενικές γραμμές.

Ωστόσο υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε δύο επίπεδα: αφενός στην ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών σύστασης και αφετέρου στην διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών μιας στάσης ώστε να μειωθεί ο αριθμός των δημόσιων υπηρεσιών στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί μια επιχείρηση.

Αυτές οι ανάγκες προέκυψαν και από τη δημόσια διαβούλευση που οργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τον Απρίλιο του 2016, με αντικείμενο την μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών μιας στάσης. Για πρώτη φορά, οι αποδέκτες μιας δημόσιας υπηρεσίας είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν άμεσα και οργανωμένα τις απόψεις τους επί διαδικασιών που τους αφορούν άμεσα, πριν καταρτιστεί σχέδιο νόμου.

Επομένως, θεωρούμε ότι η μεταρρύθμιση που προτείνουμε σήμερα απηχεί σε σημαντικό βαθμό τις αντιλήψεις της σύγχρονης και υγιούς επιχειρηματικότητας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θεσπίζεται μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων. Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά και θα επιβεβαιώνει μέσω διαδικτύου τη σύσταση της εταιρείας του.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δε θα είναι μόνο λιγότερο χρονοβόρα, αλλά και περισσότερο προσιτή οικονομικά – το γραμμάτιο κόστους σύστασης θα μειωθεί κατά 70%, ενώ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό, η συγκεκριμένη υπηρεσία θα διατίθεται δωρεάν.

Επιπλέον, στην πλατφόρμα θα αναρτηθούν πρότυπα καταστατικά, μέσω των οποίων η χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης θα καταστεί προαιρετική.

Αυτό καθίσταται δυνατό μόνο κατά την ηλεκτρονική διαδικασία σύστασης και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και χωρίς καμία παρέκκλιση τα ως άνω πρότυπα καταστατικά, τα οποία θα προβλεφθούν σε υπουργική απόφαση και θα τεκμαίρονται νόμιμα.

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέπεια προς το κοινοτικό δίκαιο, το οποίο απαιτεί δημόσιο έγγραφο για τη σύσταση κεφαλαιουχικών εταιρειών, καθώς και η απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου. Με αυτή την ρύθμιση δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για σημαντική μείωση του κόστους σύστασης αυτών των νομικών μορφών.

Τα έσοδα από την ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών θα εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό και θα διατίθεται για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που απευθύνονται στην επιχειρηματικότητα.

Αναφορικά με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών μιας στάσης, το παρόν νομοσχέδιο προβλέπει την χορήγηση κλειδαρίθμων TAXIS στις νεοσυσταθείσες εταιρείες, καθώς και την διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφής των ιδρυτών, όπου αυτό απαιτείται, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με αυτές τις ρυθμίσεις επιταχύνεται η πλήρης λειτουργία μιας επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται ένας κύκλος υποβολής δικαιολογητικών σε διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες. Επομένως, το κόστος σύστασης μιας εταιρείας μειώνεται όχι μόνο επειδή στην ηλεκτρονική διαδικασία τα τέλη θα είναι χαμηλότερα, αλλά και χάρη στις λιγότερες εργατοώρες που θα απαιτεί η διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών μετά την ανάθεσή τους στις υπηρεσίες μιας στάσης.

Οι καινοτομίες που αναφέρθηκαν παραπάνω απαιτούν εκτεταμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την επιλογή μας για αντικατάσταση του νόμου 3853/2010 από νέο νόμο. Η εφαρμογή του νόμου θα βασιστεί στη συνεργασία μας με τα συναρμόδια Υπουργεία, κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας.

Στόχος μας είναι οι υπουργικές αποφάσεις, που θα ρυθμίζουν τις αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων και τις λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές πρόνοιες για την πρόσβαση στην πλατφόρμα Ατόμων με Αναπηρία, να εκδοθούν εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του νόμου, ώστε η ηλεκτρονική πλατφόρμα σύστασης να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία εντός του Μαρτίου του 2017.

Το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί ήταν δική μας επιλογή και δικαιολογείται από τις επιτακτικές ανάγκες που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση.

Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου αφορά την υλοποίηση συστάσεων του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών και Προγραμματισμού, το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα μια μελέτη αξιολόγησης της εφαρμογής της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ, στους τομείς των εκπτώσεων και προσφορών και της λειτουργίας των αρτοποιείων.

Η συγκεκριμένη μελέτη, κατ' εφαρμογή της συμφωνίας του Ιουλίου 2015, εξέτασε ορισμένες μνημονιακές υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει προηγούμενες κυβερνήσεις υπό το πρίσμα των αρχών της καλής νομοθέτησης και της επιστημονικής ανάλυσης, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2010.

Η σημαντικότερη ρύθμιση που περιλαμβάνει το παρόν νομοσχέδιο, ως αποτέλεσμα αυτής της μελέτης, αφορά τους όρους “παραδοσιακός άρτος”, “παραδοσιακό αρτοποιείο” και “παραδοσιακός φούρνος”.

Η αποδοχή της χρήσης του όρου “αρτοποιείο” από εκείνες τις επιχειρήσεις που πωλούν ψωμί το οποίο βασίζεται σε προψημένη ή κατεψυγμένη ζύμη – τα λεγόμενα “bake off” - είχε αρνητικές συνέπειες τόσο για την ενημέρωση των καταναλωτών, όσο και για την τήρηση των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού.

Αυτή η πραγματικότητα αναγνωρίστηκε από την μελέτη του ΚΕΠΕ, η οποία μας οδήγησε στην εισαγωγή των όρων “παραδοσιακός άρτος”, “παραδοσιακό αρτοποιείο” και “παραδοσιακός φούρνος”, προκειμένου να επιτευχθούν τρεις βασικοί στόχοι:

  1. Πρώτον, να διακρίνονται σαφώς οι επιχειρήσεις που παράγουν ψωμί από φρέσκια ζύμη στο πλαίσιο μιας ενιαίας διαδικασίας.
  2. Δεύτερον, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της εμπορικής αξίας του ελληνικού άρτου, ως μέρος της εθνικής μας παραγωγής.
  3. Και τρίτον, να μην διαταραχθεί η λειτουργία επιχειρήσεων bake off από νέες ρυθμίσεις.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ορίζει το φρέσκο ψωμί ως προϊόν, αλλά δεν περιέχει αντίστοιχο ορισμό για το κατάστημα που το παρασκευάζει.

Η προτεινόμενη διατύπωση καλύπτει αυτό το κενό με την εισαγωγή όρων οι οποίοι:

- αφενός διακρίνουν με σαφήνεια τους παραγωγούς φρέσκου άρτου οι οποίοι έχουν την συνολική επιμέλεια της διαδικασίας παραγωγής.

- αφετέρου ενισχύει την εμπορική αξία του ελληνικού άρτου, σύμφωνα με διεθνείς καλές πρακτικές, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση αντίστοιχων όρων από τη γαλλική νομοθεσία.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΚΕΠΕ, βελτιώνεται το καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων αναφορικά με τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες, πάντοτε με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή, τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου και την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το παρόν νομοσχέδιο υλοποιεί ορισμένες συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με τη βελτίωση του ανταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο.

Θα σταθώ στην θέσπιση δυνατότητας μετατροπής ομόρρυθμων σε ετερόρρυθμες εταιρείες. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί πάγιο αίτημα φορέων της αγοράς και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η δυνατότητα αυτή:

-        ενισχύει την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των επιχειρηματιών,

-        διευκολύνει την διεύρυνση των επιχειρηματικών σχημάτων και παράλληλα

-        διασφαλίζει απόλυτα τρίτους που συναλλάσσονται με μια μετατρεπόμενη εταιρεία, καθώς η ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου που καθίσταται ετερόρρυθμος διατηρείται για πέντε έτη για όσες αξιώσεις έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη μέρα μετατροπής, ακολουθώντας τον κανόνα παραγραφής εμπορικών απαιτήσεων.

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις, για θέματα συμβατικών σχέσεων μεταξύ εταιρειών χονδρικής εμπορίας καυσίμων και πρατηριούχων ή μεταφορέων, καθώς και για την αποτίμηση της αξίας μεταποιημένων αγροδιατροφικών προϊόντων, ενισχύουν την συμβατική ελευθερία των μερών.

Ειδικά στον τομέα των καυσίμων, ενισχύεται τόσο η ευελιξία όσο και οι διαπραγματευτικές δυνατότητες των πρατηριούχων, κυρίως όταν συνάπτουν αποκλειστικές συμφωνίες με εταιρείες χονδρικής πώλησης καυσίμων. Ταυτόχρονα, δεν θίγονται οι υφιστάμενες ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των καυσίμων – θα αναφέρω χαρακτηριστικά την υποχρέωση ενσωμάτωσης συστήματος GPS στα βυτιοφόρα καυσίμων.

Αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον το κόστος αυτού του συστήματος δε θα καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του βυτιοφόρου. Αυτές οι κατηγορίες επαγγελματιών θα έχουν πλέον την δυνατότητα να διαπραγματευτούν ελεύθερα την κάλυψη αυτού του κόστους με την εταιρεία χονδρικής εμπορίας καυσίμων με την οποία συνεργάζονται.

Με τις τροποποιήσεις επί των αναπτυξιακών νόμων επιχειρείται να αντιμετωπισθούν με ορθολογικότερο τρόπο ζητήματα που απασχολούν τόσο τη Δημόσια Διοίκηση όσο και τους επενδυτές.

 
Πρώτον, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασαφηνίζονται τεχνικής φύσεως θέματα που αφορούν επιλέξιμες δαπάνες, είδη και εντάσεις ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, τα οποία αναδείχθηκαν στο διάστημα από την ψήφισή του μέχρι την ενεργοποίηση των τεσσάρων πρώτων καθεστώτων του. 
 
Οφείλουμε στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι παρά τις επανειλημμένες δυσοίωνες προβλέψεις και διαβεβαιώσεις της αντιπολίτευσης για την μη έγκαιρη ενεργοποίηση των καθεστώτων του νέου αναπτυξιακού νόμου, έχουν εκκινήσει οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων σε τέσσερα καθεστώτα και το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι πολύ μεγάλο και πολύ ενθαρρυντικό. 
 
Ειδικότερα έχουν ήδη υποβληθεί 50 επενδυτικά σχέδια ενώ βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής περίπου άλλα 1050. 
 

Δεύτερον, επί ζητημάτων καταβολής επιχορήγησης ορίζεται ότι αιτήματα καταβολής της επιχορήγησης που αφορούν επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πριν τη δημοσίευση του 4399/2016, δεν καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις περί τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης. 

Αντιστοίχως, δε, προβλέπεται ότι η καταβολή της ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται είτε στα νησιά με αυξημένες μεταναστευτικές ροές, είτε σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, θα πραγματοποιείται σε λιγότερες συνολικά δόσεις και μικρότερο χρονικό διάστημα.

Τρίτον, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.), σε συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004 και του νόμου 3908/2011, όπως οι διοικητικοί έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων και η σύνταξη εισηγήσεων για την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων, ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη διεκπεραίωση του σχετικού φόρτου εργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων.

Με τη ρύθμιση αυτή σε συνδυασμό με την εν εξελίξει διεύρυνση των Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Ελεγκτών, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα, πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί επιτέλους η αποσυμφόρηση των εκκρεμοτήτων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, προκειμένου να μπορούν να τηρούνται με συνέπεια οι προβλεπόμενες προθεσμίες και τα επιχειρηματικά πλάνα των ενισχυόμενων επενδυτών.

Στο σημείο αυτό, προς άρση κάθε αμφιβολίας, θα ήθελα να διευκρινίσω σχετικά με το αποσυρθέν άρθρο. 19 τα κάτωθι:

Υπονοήθηκε χθες στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου από μερίδα εκπροσώπων κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι η εν λόγω ρύθμιση συνιστά μια φωτογραφική διάταξη. Πράγμα απολύτως ψευδές. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ρύθμιση η οποία αποκαθιστά μια ενιαία διοικητική προσέγγιση στο ζήτημα της ίδιας συμμετοχής κατά τα πρότυπα του εν ισχύ αναπτυξιακού νόμου, ν. 4399/2016. Μάλιστα, εξ όσων γνωρίζω το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο χαιρετίστηκε από τους επαγγελματικούς φορείς κατά την ψήφιση του πρόσφατου αναπτυξιακού νόμου.

Αξίζει δε να επισημανθεί ότι στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται και η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την αποτροπή της χρήσης εικονικών τιμολογίων από τους φορείς επενδυτικών σχεδίων, γεγονός το οποίο επιμελώς αγνόησε ή συσκότισε μερίδα της αντιπολίτευσης.

Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι η ψηφοφορία για το εν λόγω νομοσχέδιο συνδέεται με την β’ αξιολόγηση και την προσπάθεια της χώρας, που καταβάλλουμε διεθνώς για τη διευθέτηση του χρέους και όχι με ζητήματα μικρο-πολιτικής, και άρα ζητούμενο είναι μια αρραγής εθνική γραμμή, χωρίς αστερίσκους, έκρινα σκόπιμο να αποσυρθεί το εν λόγω άρθρο τόσο για την περαιτέρω νομοτεχνική του επεξεργασία, όσο και για να δοθεί κατά το προσεχές διάστημα η δυνατότητα πληρέστερου διαλόγου με φορείς της αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονίσω ότι η στάση του Υπουργείου αναφορικά με την ολοκλήρωση των συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων παραμένει αταλάντευτη, μακριά και πέρα από συμφέροντα και σκοπιμότητες που ενδημούσαν στο πολιτικό βίο περασμένων ετών.

Η βούλησή μας είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος να αποτελέσει το βασικό εργαλείο επενδύσεων στη χώρα και να οδηγηθούμε σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο δίκαιης κοινωνικής ανάπτυξης.

Επί του νομοσχεδίου να συνεχίσω λέγοντας ότι περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα που προκύπτουν λόγω της πρόσφατης μεταβολής του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις αλλά και για την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αρχής.

Ακολούθως, επιχειρείται η διόρθωση σειράς λαθών που διαπιστώθηκε ότι υπεισήλθαν στις διαδοχικές επεξεργασίες του ν. 4412/2016 (Α΄147) και οι οποίες για λόγους ασφαλείας δικαίου κρίνεται σκόπιμο να επιλυθούν δια της νομοθετικής οδού, ενώ αποσαφηνίζονται ερμηνευτικά ζητήματα που διαπιστώθηκε ότι γεννήθηκαν μετά τη θέσπιση του σχετικού νόμου.

Συγκεκριμένα, η μη ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων αποφάσεων απευθείας ανάθεσης έρχεται να καλύψει για μια μεταβατική περίοδο ένα ερμηνευτικό κενό που έχει δημιουργηθεί λόγω της πρόσφατης αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων και θα καλυφθεί άμεσα με την έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία θα επιβάλει υποχρεωτικότητα δημοσίευσης.

Τέλος, ας σημειωθεί ότι υπό το πρίσμα της καλής νομοθέτησης και της ασφάλειας δικαίου, συναρτήσει και των συστάσεων του ΟΟΣΑ, επιχειρείται με τις ρυθμίσεις του παρόντα νόμου η κατάργηση μιας σειράς διατάξεων, οι οποίες έχοντας καταστεί ανενεργές είναι άνευ αντικειμένου, είτε λόγω μεταγενέστερης διαφορετικής νομοθετικής ρύθμισης είτε λόγω μεταβολής των πραγματικών συνθηκών, που επέβαλαν και δικαιολογούσαν την τότε νομοθέτησή τους.

Καταλήγοντας, εκτιμούμε ότι συνολικά το νομοσχέδιο θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της αγοράς, στην άρση αδικαιολόγητων εμποδίων στον ανταγωνισμό και στη μείωση των διοικητικών βαρών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σας ευχαριστώ

Δευτερολογία

Ως Έλληνας της διασποράς να μου επιτρέψετε όταν απευθύνομαι στη διεθνή κοινότητα, και δη όταν διαπραγματεύομαι για ζητήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία, όπως η διευθέτηση του χρέους, να μιλάω εξ ονόματος όλου του Ελληνικού Λαού και γι’ αυτό να επιζητώ τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία σε αντίστοιχες ψηφοφορίες στη Βουλή.

Επίσης, να μου επιτρέψετε να μη δεχτώ υποδείξεις και μαθήματα ηθικής. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ανάγκη πολιτικής διαφοροποίησης και κριτικής απέναντι στην κυβέρνηση. Αλλά ας μην φαντασιώνονται ορισμένοι θεωρίες συνομωσίας με σκοπό μάλιστα να συγκαλύψουν παλαιοκομματικές τακτικές.

Η κυβέρνηση επί θεμάτων επενδύσεων θα κινηθεί αποφασιστικά, με διαφάνεια και με ευρύτερες κοινωνικές συναινέσεις για την αποκατάσταση του «επιχειρείν» στη χώρα σε συνθήκες, όμως, κοινωνικής δικαιοσύνης χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn