espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

deltio oikonomikon exelixeon

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Συνέντευξη Αναπληρωτή Υπουργού Α. Χαρίτση στν Βραδυνή.

-Να ξεκινήσουμε, κύριε υπουργέ, με το θέμα  των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.  Όλη η αγορά περιμένει να ξεκινήσουν και εσείς  έχετε  πει  αρκετές φορές ότι το επόμενο διάστημα θα πέσουν στην αγορά αρκετά χρήματα , αλλά  ακόμη  η πραγματική   οικονομία  δεν έχει δει αυτή την ρευστότητα.

Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση;

Τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ έχουν φυσικά ξεκινήσει, και η απορρόφηση των κονδυλίων βρίσκεται σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι στο αντίστοιχο χρονικό σημείο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Μέσα στο 2016, θα κατευθυνθούν συνολικά στην πραγματική οικονομία 6,75 δισ. ευρώ από την πλήρη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά τις τέσσερις πρώτες προσκλήσεις επιχειρηματικότητας, στις οποίες πιθανότατα αναφέρεστε, αυτές είναι οι πρώτες του είδους τους που ενεργοποιήθηκαν τη νέα περίοδο σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ για πρώτη φορά εισαγάγαμε το αυτονόητο: μια ανώνυμη και αδιάβλητη διαδικασία αξιολόγησης. Βέβαια, οι νέες και οι νέοι επιστήμονες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν άμεση ανάγκη από αυτή την ένεση ρευστότητας. Γίνεται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια ώστε να εκταμιευτούν το συντομότερο τα χρήματα για τα σχέδια που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης δράσης, καθώς και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να προχωρήσει η εκταμίευση και για τις υπόλοιπες τρεις δράσεις.

  -Ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι με την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων; 

Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων σημαίνει ότι αυξάνεται το βάρος της προσωπικής ευθύνης. Βασικός στόχος, ωστόσο, παραμένει να αντιστρέψουμε το κλίμα αποεπένδυσης που εδραιώθηκε στην ελληνική οικονομία ως συνέπεια της κρίσης και των υφεσιακών πολιτικών. Επιδιώκουμε λοιπόν να προσελκύσουμε στρατηγικές επενδύσεις, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες, που θα δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίες. Προπάντων, όμως, επιχειρούμε να διαμορφώσουμε εκείνο το οικονομικό περιβάλλον που να ευνοεί τη σύσταση και την ανάπτυξη δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το σκοπό αυτό υπηρετούν, στο θεσμικό επίπεδο, τα νομοσχέδια που συζητούνται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, για την απλοποίηση της αδειοδότησης και την επιτάχυνση της σύστασης επιχειρήσεων. Τον ίδιο σκοπό υπηρετεί η προσπάθεια για τη συντονισμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων ώστε να δώσουμε ωθήσεις στην ελληνική οικονομία και να τη στρέψουμε προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, προς μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράφεται τις επόμενες ημέρες η συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) για τη χρηματοδότηση της πλατφόρμας του νέου Ταμείου Συμμετοχών (FundofFunds). Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και της αγροδιατροφής, θα μπορούν να αντλούν χρηματοδότηση από την πλατφόρμα με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση. Συνολικά, από τα τρία νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα ενεργοποιηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου (Ταμείο Συμμετοχών, νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ»), θα εισρεύσουν στην πραγματική οικονομία 1 δισ. ευρώ από δημόσιους πόρους συν άλλο 1 δισ. ευρώ από τη μόχλευση που θα επιτευχθεί.

  -Η βιομηχανία στην Ελλάδα από βασικός πυλώνας ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε ασθενή ή τουλάχιστον υπολείπεται πολύ του πρωταγωνιστικού ρόλου του παρελθόντος. Εσείς αναλάβατε τώρα και αυτό το χαρτοφυλάκιο. Ποια είναι τα σχέδιά σας;

Πράγματι, η αποβιομηχάνιση της χώρας είναι μια βαθιά πληγή. Δεν είναι απότοκο μόνο της κρίσης, αλλά ενός στρεβλού παραγωγικού μοντέλου και των πολιτικών που ακολουθήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στοχεύουμε να δώσουμε νέα πνοή στην ελληνική βιομηχανία μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, δημιουργώντας αλυσίδες αξίας στις οποίες ο μεταποιητικός και βιομηχανικός κλάδος θα έχει κομβικό ρόλο. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας (όπως το μικρό μέγεθος), αλλά και τις διεθνείς τάσεις, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters), την «κυκλική οικονομία» και μια περιβαλλοντικά βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή, τη στροφή στο λεγόμενο «έξυπνο εργοστάσιο» (smartfactory), το οποίο στηρίζεται στην υψηλή τεχνολογία, τη σπονδυλωτή δομή, την ψηφιοποίηση.

- Μιλήσατε για ένα άλλο Παραγωγικό Μοντέλο. Όμως ο κόσμος της εργασίας,

ή  βρίσκεται στην ανεργία ή  ζει κάτω από το αίσθημα του φόβου.

Πώς θα  στηθεί αυτό το νέο μοντέλο κάτω από αυτές τις συνθήκες;

 Σας ρωτώ γιατί την ευθύνη για τη λύση την έχετε εσείς. Υπάρχει plan B ή η κυβέρνηση ακολουθεί τις πολιτικές των δανειστών; 

Οι κυβερνήσεις της περιόδου 2010-2014 εξαπέλυσαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση στον κόσμο της εργασίας. Σε αντίθεση με ό,τι επιχειρήθηκε αυτά τα χρόνια, η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί παρά να στηριχτεί στις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων: στην αξιοποίηση των νέων επιστημόνων, στην επένδυση στην έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία, αντί για την υποτίμηση της εργασίας και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Οπότε, σε δύσκολες και περιοριστικές συνθήκες, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, όπως και του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, θέτοντας ως προτεραιότητες τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την έμφαση σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, τη στήριξη της καινοτόμου μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Κι αυτό σε πλήρη αντίθεση με την πρακτική του παρελθόντος, δηλαδή με την κατασπατάληση των κρίσιμων αυτών πόρων για τη δημιουργία και συντήρηση πελατειακών δικτύων.

            Η ευθύνη για το αναπτυξιακό σχέδιο είναι πράγματι δική μας, όχι των δανειστών. Σε αυτό το σχέδιο εντάσσεται και η επιμονή μας για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

-Βρισκόμαστε σε ένα  πολύ κρίσιμο σημείο  των διαπραγματεύσεων .

Με δεδομένο ότι οι δανειστές πιέζουν και η κυβέρνηση δεν υποχωρεί στα εργασιακά , μπορεί το κλείσιμο της αξιολόγησης να μετατεθεί τον Ιανουάριο;

Πρόθεσή μας είναι η δεύτερη αξιολόγηση να κλείσει σύντομα. Δεν σκοπεύουμε όμως να υποχωρήσουμε στα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων. Δεν πρόκειται μόνο για ταυτοτικές αρχές της Αριστεράς. Η υπεράσπιση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις εργασιακές σχέσεις είναι και όρος για το νέο παραγωγικό μοντέλο που χρειαζόμαστε, γα τη δημιουργία ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας, για την ανάσχεση της μαζικής μετανάστευσης των υψηλά καταρτισμένων νέων ανθρώπων. Η πλήρης απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, η εξαίρεση της Ελλάδας από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση και εξακολουθεί να υπερασπίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση, είναι καταστροφική και οφείλει να αρθεί.

 -Αν δεν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη στο θέμα του χρέους και  καθυστερήσει  η είσοδο της χώρας  στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ , πιστεύετε ότι είναι αυτός ένας λόγος  για να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές; Υπάρχει εναλλακτικό σενάριο;

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τροφοδοτούμε μια κινδυνολογία, η οποία εκπορεύεται, για προφανείς λόγους, από τα πιο σκληρά κέντρα στην πλευρά των δανειστών και δυστυχώς αναπαράγεται από την εγχώρια αντιπολίτευση, που επενδύει στην αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Μένουμε προσηλωμένοι στον οδικό χάρτη που έχει χαραχτεί και που προβλέπει, μέσα από συγκεκριμένα βήματα, τις σημαντικές για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εξελίξεις στις οποίες αναφέρεστε.


 -Πολλοί εκτιμούν πως ο ΣΥΡΙΖΑ προοπτικά θα διεκδικήσει τον χώρο της κεντροαριστεράς. Με το δεδομένο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει τα δικά του πολιτικά ανοίγματα, στο κέντρο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανοιχτεί σε όμορους χώρους ή θα παραμείνει στα δικά του όρια; 

Όπως έχει δείξει με όλους τους τρόπους και υπογράμμισε πρόσφατα με την επιλογή προσώπων για τη «σκιώδη κυβέρνησή» του, ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει τη στρατηγική επιλογή να εδραιώσει την ακροδεξιά στροφή της ΝΔ επί Σαμαρά. Απέναντι σε μια σκληρά νεοφιλελεύθερη και κοινωνικά αντιδραστική Δεξιά, δεν μπορεί να σταθεί – όπως δείχνουν οι διεθνείς εξελίξεις – μια νεφελώδης Κεντροαριστερά που κινείται εντός της νεοφιλελεύθερης συναίνεσης. Απαιτούνται, αντίθετα, σαφείς διαχωριστικές γραμμές. Αυτό συνειδητοποιεί πλέον ένα σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, της ελληνικής δυστυχώς μη συμπεριλαμβανομένης. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει με την πολιτική του να χαράξει αυτές τις διαχωριστικές γραμμές και να θέσει τις βάσεις για μια νέα πορεία της χώρας σε ρήξη με το παρελθόν. Μια πορεία που θα περιλαμβάνει ένα νέο πρότυπο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Σε αυτή τη βάση, ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται στους πολίτες έξω από τα στενά όρια της Αριστεράς.
      

-Ο Κώστας Καραμανλής εκτίμησε πως "όταν μια κυβέρνηση αρχίζει να κατρακυλά στις δημοσκοπήσεις τότε το κλίμα δεν γυρίζει". Είναι γεγονός πως η κοινωνία αρχίζει να αντιδρά. Πως σκέφτεστε να αλλάξετε το αρνητικό κλίμα;

Η κοινωνία πολύ καλά κάνει να αντιδρά, να μας κρίνει με αυστηρά κριτήρια, να έχει απαιτήσεις από αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχει, από την άλλη, τίποτα να προσδοκά από τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό του κ. Μητσοτάκη και από την παλινόρθωση του γνωστού παλιού συστήματος εξουσίας.

Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που υλοποιούμε είναι, όπως είχαμε εξαρχής επιλέξει, εμπροσθοβαρές. Εκείνο που εμείς έχουμε να κάνουμε, προκειμένου να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, είναι, αφενός, να δουλέψουμε στοχευμένα ώστε η σταδιακή βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών να έχει αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία και τη ζωή των ανθρώπων, και, αφετέρου, να προωθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις τομές που περιμένει ο κόσμος από την Αριστερά, σε τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Κλικ εδώ για το αντίγραφο από την εφημερίδα.banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn