Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

Θέσεις εργασίας σε Αναπτυξιακή Τράπεζα (CEB), Παρίσι.

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), με έδρα το Παρίσι, ανακοινώνει την προκήρυξη τριών(3) νέων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, ακολουθεί  ανακοίνωση για  μία (1) θέση Director  for Human Resources και δύο (2) θέσεις για Country Manager.

Αναλυτικά, πληροφορίες στην ιστοσελίδα, http://ceb.profils.org/pages/general/accueil.aspx?LCID=1033

Αποτελέσματα Διαβούλευσης.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr αναφορικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Υπηρεσιών Ανάπτυξης Web Εφαρμογής και Προδιαγραφών Πληροφοριακού Συστήματος για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης & Υποστήριξης Δανειοληπτών», αναρτούμε τα υποβληθέντα σχόλια, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 47, παρ. 3 του Ν.4412/16.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΡΕΝΙΑ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ
ΤΗΛ. 2132125656

1. Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης.
2. Σχόλια Εταιρείας Unisystems.

Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων για ΜΕΑ ΟΟΣΑ

Κατόπιν της από 110202/20-10-2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υπεβλήθησαν στην υπηρεσία 80 αιτήσεις εκ των οποίων οι 48 καλύπτουν τα απαιτούμενα από την προκήρυξη και το νόμο τυπικά προσόντα.

Οι επιτυχόντες  θα κληθούν τηλεφωνικά στο διάστημα μεταξύ 9 και 13 Ιανουαρίου 2017 ώστε να ενημερωθούν για τον τόπο και το χρόνο της συνέντευξης.

Έγκριση της Προκήρυξης για την ανάθεση του Έργου:

Άδειες χρήσης του συστήματος Πάπυρος Millennium III (σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών - ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου - ψηφιακών υπογραφών) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για τα έτη 2016-2017, της ομώνυμης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001112.
Για να δείτε την προκήρυξη κλικ εδώ.

Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις κλικ εδώ.

ΜΕΑ-ΟΟΣΑ Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Κλικ εδώ για το κείμενο της προκήρυξης.

Τροποποίηση πρόσκλησης ΕΓΔΙΧ

Τροποποίησης- πρόσκλησης για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με αρ. 96136/20-9-2016. Κλι εδώ για το σχετικό έγγραφο.

Κλικ εδώ για την καταβίβαση της αίτησης σε MS-Word.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης μετακλητού προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Κλικ εδώ για την πρόσκληση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Προετοιμασία και συγγραφή της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013.

Παρακαλώ κλικ εδώ για λήψη της πρόσκλησης.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ.

Για να παραλάβετε την πρόσκληση κλικ εδώ.banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn