Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

Προετοιμασία και συγγραφή της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Προετοιμασία και συγγραφή της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013. Για το κείμενο της πρόσκλησης κλικ εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό για κατασκήνωση παιδιών υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προσκαλεί ενδιαφερόμενους αναδόχους που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις, να υποβάλουν σχετική πρόταση για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του κατά τη θερινή περίοδο 2016.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης κλικ εδώ.

Περίληψη Διακήρυξης Φύλαξης Κτηρίων

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων στέγασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ,για χρονικό διάστημα (1) ενός έτους με δυνατότητα παράτασης έως ενός (1) επιπλέον έτους. Για τα στοιχεία της διακήρυξης κλικ εδώ.

Προκήρυξη Προμήθειας Αδειών Λογισμικού

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση πακέτου λογισμικού προστασίας από ιούς και ανεπιθύμητη αλληλογραφία για την κάλυψη των αναγκών των διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή & της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Για το σχέδιο της προκήρυξης κλικ εδώ.

Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Θέρμανσης

Διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του επείγοντος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Π.Δ. 118/2007, για την επιλογή αναδόχου προμήθειας 45.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των κτιρίων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού επί των οδών :
α) Νίκης 5-7 και
β) Ερμού & Κορνάρου 1 – Σύνταγμα , με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή. Κλικ εδώ για τα στοιχεία του διαγωνισμού.

Μια θέση εργασίας στην Αναπτυξιακή Τράπεζα στο Παρίσι

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), με έδρα το Παρίσι, ανακοινώνει μια κενή θέση εργασίας, την οποία θα καλύψει με εξωτερικήπρόσληψη.

Αναλυτικές πληροφορίεςIn connection with the recruitment of staff to fill vacant jobs at the Bank, we would like to invite you to take notice on our internet site  of one vacancy notice.

Διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

Διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 320-350KVA για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης κλικ εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το προσωπικό του Υπουργείου ενδιαφέρεται για την υπογραφή συμβολαίου για ομαδική ασφάλιση του προσωπικού. Καλούνται οι ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικοί πράκτορες ή ασφαλιστικοί σύμβουλοι, να υποβάλλουν γραπτές προσφορές σε κλειστό φάκελο μέχρι και την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 από 9 πμ έως 1μμ στα γραφεία του συλλόγου Νίκης 5-7 Πλ. Συντάγματος 1ος όροφος.

Για τους όρους της διακήρυξης κλικ εδώ.

Θέσεις στη Γενική γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με Μετατάξεις - Μεταφορές. Για το πλήρες κείμενο κλικ εδώ.

Στελέχωση Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων

Σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 121265/ΕΥΚΕ238/26.11.2015  Πρόσκλησης  του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  για την εκδήλωση ενδιαφέροντος  στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με ΑΔΑ: 7ΝΔΘ4653Ο7-Ο36.

 

Για το κείμενο της πρόσκλησης κλικ εδώ.

Για το τυποποιημένο βιογραφικό κλικ εδώ.

Τρεις θέσεις εργασίας στην Αναπτυξιακή Τράπεζα στο Παρίσι

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), με έδρα το Παρίσι, ανακοινώνει τρεις κενές θέσεις εργασίας, τις οποίες θα καλύψει με εξωτερικές προσλήψεις.

Αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο της CEB:

In connection with the recruitment of staff to fill vacant positions at the Bank, we would like to invite you to take notice on our internet site  of 3 vacancy notices.

Dans le cadre du recrutement de personnel à des emplois vacants à la Banque, nous vous invitons à prendre connaissance, sur notre site internet de 3 vacances d’emploi.

 banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn