Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

 

equi fund

infogov

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2013, 2014 ΜΕ ΘΕΜΑ"Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" - ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΜΕ

diagonismos“Απόφαση διενέργειας ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ετήσιες Εκθέσεις 2013, 2014 με θέμα "Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα"» στο πλαίσιο της Πράξης «Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ», του Ε.Π. ««Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 291748)”

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

 

Διευκρίνιση: «Στην Ενότητα 2. Προδιαγραφές του έργου, υπο-ενότητα 2.1 Μεθοδολογία εκπόνησης του έργου, παράγραφος Ι) 1η Πρωτογενής Έρευνα, στη σελίδα 4 του Αναλυτικού Τεύχους Προκήρυξης, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης 2013 θα διεξαχθεί πρωτογενής έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα τουλάχιστον 150 επιχειρήσεων (50 πολύ μικρών, 50 μικρών και 50 μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων του επιχειρηματικού κόσμου. Σημειώνεται ότι στην πρωτογενή έρευνα της Ετήσιας Έκθεσης 2013 δεν περιλαμβάνονται οι μεγάλες επιχειρήσεις και δεν απαιτείται η συλλογή δείγματος από αυτές.»

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για ανάθεση του έργου: Υποέργο 1 : «Παραμετροποίηση – αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος Πάπυρος Millennium III με σκοπό την υποστήριξη της ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης των φακέλων προσωπικού του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας» της πράξης «Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική τεκμηρίωση του αρχείου των φακέλων προσωπικού του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα:  Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Πρώτη Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

eea grants logoΠρώτη Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

 

 Δείτε ολόκληρο το κείμενο της Πρόσκλησης και τα συνοδευτικά αρχεία εδώ.

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα: Πρώτη Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014...banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn