• Ομιλία Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου

  Ομιλία Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου

 • Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου.

  Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου.

 • Επίσκεψη του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στη Ρώμη.

  Επίσκεψη του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στη Ρώμη.

 • Τα Βήματα του Επιχειρείν.

  Τα Βήματα του Επιχειρείν.

 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

 

equi fund

Διαμορφώνοντας μία στρατηγική εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας.

Μία από τις σημαντικότερες πλευρές του ελλείμματος της Ελληνικής οικονομίας αποτελούν οι εξαγωγές, η καχεκτική επίδοση των οποίων αντικατοπτρίζεται τόσο στη χαμηλή συμμετοχή τους στο ΑΕΠ της χώρας, όσο και στο χρονίως ελλειμματικό εμπορικό μας ισοζύγιο. Άρα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να διευκολυνθεί με κάθε δυνατό τρόπο η στήριξη των εξαγωγών και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με αυτές.
Βέβαια, για να πετύχουμε σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει, πριν απ’ όλα, να θεραπεύσουμε τη διαχρονική αδυναμία της Πολιτείας να εκπονήσει μια συνεκτική και συνεπή στρατηγική εξωστρέφειας. Μία στρατηγική που θα οργανώνει, θα κατευθύνει και θα υποστηρίζει τις προσπάθειες των εξαγωγέων σε τομείς και αγορές όπου εντοπίζονται ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Κλικ για περισσότερα.

 

Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών.

Πίνακας Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών 27-12-2016.

Σύσταση Επιτροπής Εξωστρέφειας (Απόφαση Πρωθυπουργού) ΦΕΚ 631/9-3-2016.

Τροποποίηση Σύστασης Επιτροπής Εξωστρέφειας (Απόφαση Πρωθυπουργού) ΦΕΚ 1529/30-5-2016.

2η Τροποποίηση Σύστασης Επιτροπής Εξωστρέφειας (Απόφαση Πρωθυπουργού) ΦΕΚ Β 4116/21-12-201.

Επιτροπή Εξωστρέφειας 1η Συνεδρίαση.

Επιτροπή Εξωστρέφειας 2η Συνεδρίαση.

Ομάδες Έργου του Σχεδίου Δράσης.

Joint Declaration of Intent Gabriel-Σταθάκης.

Προκήρυξη Αναγνωριστικής Μελέτης Εξωστρέφειας.

Απόφαση Ανάθεσης Αναγνωριστικής Μελέτης Εξωστρέφειας.

 

 

trade policy

 banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn